MSZE ŚW w tym tygodniu (19.05-26.05).  
Niedziela - godz. 10.00 ; 11.30
poniedziałek - godz. 9.00
wtorek, środa, czwartek, piatek, sobota - godz. 18.00
Niedziela - godz. 10.00 ; 11.30

NABOŻEŃSTWA MAJOWE: w poniedziałek o 9.00, od wtorku do soboty o 18.00 przed wystawionym Najśw. Sakramentem (zaraz po nabożeństwie Msza św.),  W niedziele po Mszy o godzinie 10.00 z wystawieniem Najśw. Sakramentu. W środy wraz z nabożeństwem majowym  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Msze święte w kościele w Żarnowcu: https://zarnowiec.diecezja.gda.pl/

Spowiedż św.  przed każdą mszą św. (do 10 min przed mszą)

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. +48 669 313 320 (ks. Aleksander Młodecki)

e-mail: nadole@diecezjagdansk.pl

3 kwietnia 2024

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/

 

Ikona Bożego Miłosierdzia

Symbolikę promieni wyjaśna Pan Jezus mówiąc do Siostry Faustyny: Dz. 130 "...Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz..."

"Bóg jest miłością" 1J 4,16, poszukującym wciąż to nowych sposobów, aby to objawiać człowiekowi. W swej wspaniałomyślności na te ostateczne czasy przygotował najpiękniejszy z darów - dar swojego miłosierdzia, którym pragnie ogarnąć cały wszechświat. Czyni to w Osobie swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Aczkolwiek historia Zbawienia mówi, iż na przestrzeni minionych wieków Stwórca nigdy nie zaprzestawał - obok swej Boskiej sprawiedliwości - okazywać również wielkiej miłości przepełnionej miłosierdziem. Nieustannie Pan wybiera sobie pokorne, czyste i rozmiłowane w Nim dusze, aby szczególnie im odsłonić tajemnicę największego ze swych przymiotów, jakim jest serdeczne miłosierdzie skierowane nie tylko w stronę umiłowanych i bliskich mu serc, ale nade wszystko w stronę grzeszników.

Kontemplując wizerunek Jezusa, namalowany posłuszeństwem Jego świętej woli, nie trudno zauważyć, że na pierwszym planie pojawia się kilka wymownych elementów. Pełne miłości spojrzenie Jezusa, dłonie: jedna wzniesiona do błogosławieństwa, a druga wskazująca na przebity bok, z którego tryskają promienie oraz spokojny krok skierowany ku temu, kto przy tym obrazie trwa. Ten kto prawdziwie z miłością wpatruje się w Ranę Boskiego Serca od Niego właśnie może otrzymać wyjaśnienie poszczególnych znaków. Tak też było w przypadku Siostry Faustyny, do której Jezus skierował słowa wyjaśniające znaczenie łaski, którą wylewa na ludzkość poprzez promienie uwypuklone na obrazie.

Zauważmy, iż koniecznym warunkiem, aby dostąpić błogosławionego działania Boskich promieni, jest ufność. Napis "Jezu, ufam Tobie!" stanowi integralną część obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Promienie, jakie spływają z Serca Jezusowego, w pierwszym rzędzie ogarniają oczywiście tego, kto z miłością wpatruje się w Jezusową Ranę. Możemy w nich znaleźć wielką obronę, w ich blasku Jezus broni złoczyńcę nie tyle przed sprawiedliwym gniewem Ojca, co przed mocami ciemności, a przede wszystkim przemienia grzesznika w świętego.

Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Uwidocznione więc na nim promienie oznaczają również sakramenty święte. Miłosierdzie Boga wobec człowieka jest znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej miłości bliźniego, a sam kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich. O słodki promieniu Boży, prześwietlaj mnie do najtajniejszej głębi, bo pragnę dojść do jak największej czystości serca i duszy. Gdy siły ustają i ciemności tłoczą się do duszy, to imię Twoje jest słońcem, którego promienie oświecają, ale i grzeją, a dusza pod ich wpływem staje się piękna i promieniuje, biorąc blask z imienia Twego. Kiedy słyszę najsłodsze imię Jezus, serce mi silniej bije, a są chwile, kiedy słysząc imię Jezus - wpadam w omdlenie. Duch mój rwie się do Ciebie Boże.

O najsłodszy Jezu mój, Broń dusze od rozbicia, Boś jest miłosierdzia zdrój. Niech jasność Twych promieni, O słodki Wodzu naszych dusz, Niech miłosierdzie świat odmieni. A doznawszy tej łaski, Jezusowi służ. Wielki mam przebyć gościniec skalisty, Ale nie lękam się niczego, Bo tryska mi zdrój miłosierdzia czysty, A z nim spływa moc dla pokornego. Jestem umęczona i upracowana, Ale sumienie daje mi świadectwo, Że wszystko czynię ku większej chwale Pana, Pan moje odpocznienie i moje dziedzictwo.

Najszlachetniejszą prawdą o mocy Promieni Bożego Miłosierdzia jest to - czego one w naszych duszach dokonują. Ich blask nie tylko nas dotyka, ale nade wszystko:

przemienia
pobudza do ufności
prowadzi ku nawróceniu
wzbudza pragnienie pojednania i pokuty
nakłania do przebaczenia
rozpala pragnienie życia Eucharystią
kieruje ku szukaniu, odczytywaniu i pełnieniu Woli Bożej
zachęca do trwania na modlitwie
uczy pokory, cichości i cierpliwości
ukazuje jak znosić niepowodzenia i cierpienie
umacnia w walce ze złem
a nade wszystko rozpala nieugaszone pragnienie Boga, który jest miłością
jednym słowem rozświetla niezwykły czas miłosierdzia jaki właśnie nadszedł.

https://www.milosierdzieboze.pl

 

ks. Aleksander Młodecki


Zdjęcia

Ks. Aleksander Młodecki. Modlimy się za ochrzczonych na misjach

ODPUST ŚW. AUGUSTYNA I DOŻYNKI 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
134 0.056564092636108