MSZE ŚW w tym tygodniu (19.05-26.05).  
Niedziela - godz. 10.00 ; 11.30
poniedziałek - godz. 9.00
wtorek, środa, czwartek, piatek, sobota - godz. 18.00
Niedziela - godz. 10.00 ; 11.30

NABOŻEŃSTWA MAJOWE: w poniedziałek o 9.00, od wtorku do soboty o 18.00 przed wystawionym Najśw. Sakramentem (zaraz po nabożeństwie Msza św.),  W niedziele po Mszy o godzinie 10.00 z wystawieniem Najśw. Sakramentu. W środy wraz z nabożeństwem majowym  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Msze święte w kościele w Żarnowcu: https://zarnowiec.diecezja.gda.pl/

Spowiedż św.  przed każdą mszą św. (do 10 min przed mszą)

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. +48 669 313 320 (ks. Aleksander Młodecki)

e-mail: nadole@diecezjagdansk.pl

5 Pierwszych SOBÓT Miesiąca

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca mają w dzisiejszych czasach kolosalne znaczenie. Nie tylko ratują dusze biednych grzeszników, ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata. Sama Matka Najświętsza wezwała nas w orędziu fatimskim do nabożeństwa ku czci Jej Niepokalanego Serca: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.

*** A zatem, by ratować siebie i świat, przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu spełnij 4 warunki, o które prosiła Maryja w kolejnym objawieniu, 10.12.1925 r. w Pontevedra:

1. przystąp do spowiedzi (Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi)

2. przyjmij Komunię Świętą (Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen)

3. odmów część różańca (Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości)

4. przez 15 min. rozważaj jedną lub kilka tajemnic różańcowych (Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę).

Pamiętaj, aby wszystkie 4 warunki spełniać w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi. ***

Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi nabożeństwo pierwszosobotnie według 4 warunków, Maryja obiecuje: Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

W NASZYM KOŚCIELE W NADOLU POCZĄWSZY OD MAJA 2021 roku BĘDZIEMY SPOTYKAĆ SIĘ O G. 8.45 W PIERWSZYCH 5 SOBÓT MIESIĄCA (DO WRZEŚNIA). BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA, ROZPOCZNIEMY RÓŻANIEC ORAZ ROZWAŻYMY W CZASIE EUCHARYSTII TAJEMNICE RÓŻAŃCA.

 

 

WRZESIEŃ 2021

* 4 września rozważamy tajemnice radosne (w zakładce multimedia dostępne rozważanie).

 

Modlitwa przed różańcem: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

(Wpatrujmy się nie tylko w postać Jezusa i Maryi, lecz także w przykład św. Józefa. Jego prosimy o wstawiennictwo.

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.)

 

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach.” (Ef 3, 17)

Niepokalane Serce Maryi przez wiarę stało się najwspanialszym mieszkaniem dla Syna Bożego. Maryja uwierzyła Słowu Boga, przekazanemu Jej przez Bożego Posłańca. Z pokorą przyjęła Bożą wolę odnośnie Jej niezwykłej roli w historii zbawienia świata. Z wiarą i pokorą powiedziała Bogu „TAK!”. Dzięki Jej słowu, Słowo Odwieczne mogło przybrać Ciało.

Maryjo, łaski pełna, niech nasze serca zawsze pełnią Bożą wolę.

2. Maryja odwiedza Elżbietę – matkę Jana Chrzciciela.

„Śpiewajcie Bogu w waszych sercach.” (Kol 3, 16)

Z Sercem przepełnionym radością i uwielbieniem, Maryja śpiewa Bogu przepiękną pieśń. Słyszy ją Elżbieta – matka tego, który przygotuje drogę Panu. Wcześniej, w jej łonie z radości porusza się maleńki Jan. Matka i syn cieszą się, że Zbawiciel przyszedł na świat za przyczyną Tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana (por. Łk 1, 39–45).

Maryjo, Matko naszego Pana, ucz nas radosnego wielbienia Boga za dar zbawienia.

3. Maryja rodzi Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa.

„Nie zamykajcie serc waszych.” (Hbr 3, 8)

Niepokalane Serce Maryi jest Sercem Matki Boga. Ona – otwarta na Niego, daje światu Zbawiciela. Aniołowie głoszą chwałę Boga i pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14). Bóg upodobał sobie serca tych, którzy nie zamykają się na Jego Miłość.

Maryjo, niech Twoja macierzyńska miłość będzie kluczem do naszych serc.

4. Maryja w świątyni przedstawia Bogu swego Syna.

„… a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2, 35)

Niepokalane Serce Maryi zostało zranione mieczem boleści, aby ujawniły się intencje ludzkich serc. Ona w sposób doskonały złożyła ofiarę ze swego życia Bogu. Złączona z Jezusem, tak jak nikt z ludzi, uczestniczy najpełniej w Jego Ofierze w każdym momencie Jego ziemskiego życia.

Maryjo, bądź strażniczką naszych dobrych myśli, pragnień i czynów.

5. Maryja odnajduje Syna w Świątyni Jerozolimskiej.

„… z bólem serca szukaliśmy Ciebie.” (Łk 2, 48);

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu.” (Łk 2, 51)

Niepokalane Serce Maryi zna ból zagubienia Jezusa. Zna też radość z odnalezienia Tego najdroższego Skarbu, jakim On jest dla człowieka. Znajduje Go w Domu Ojca. W owej chwili nie rozumie ani Jego postępowania, ani Jego słów, ale je dokładnie zapamiętuje i wiernie przechowuje w swoim Sercu. Przyjdzie bowiem czas zrozumienia i świadectwa.

Maryjo, nie opuszczaj nas na drogach szukania Jezusa.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Pan Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu.

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…” (Ps 51, 12)

Nieskalany Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1, 29), przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia. Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Bóg ma upodobanie w człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania niech wiedzie przez Niepokalane Serce Maryi – Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16).

Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar Ducha Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.

2. Pan Jezus objawia się na weselu w Kanie Galilejskiej.

„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” (Ps 37, 4)

Bóg chętnie spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela. Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Ona swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie potrzeby człowieka.

Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i posłuszne.

3. Pan Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia.

„Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.” (Łk 8, 15)

Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki wytrwałości w wierze zrodziło Słowo Przedwieczne – Jezusa Chrystusa. Słuchający Słowa Bożego i wypełniający je, zostali nazwani przez Jezusa „matką” i „braćmi”, czyli osobami najbliższymi, złączonymi więzami krwi.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące owoce.

4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor.

Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa (…). (Ef 1, 18)

Jesteśmy wezwani na Górę Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby być świadkami przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On nas wzywa. Serce Bożej Matki jaśniało nadzieją przyszłej chwały, dlatego wszystkim, którzy Ją spotkali na swojej drodze życia, było dobrze przy Niej być.

Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia wiecznego w Bożej chwale.

5. Pan Jezus ustanawia Eucharystię.

„(…), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.” (Dz 3, 46)

Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w radości i prostocie serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg żywy i prawdziwy. Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem przyjmowania Jezusa z wiarą, czcią i największą miłością.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z Twoim Synem.

 

 Pod Twoją obronę.

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2021

* 7 sierpnia rozważamy tajemnice chwalebne (w zakładce multimedia dostępne rozważanie).

 

Modlitwa przed różańcem: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

(Wpatrujmy się nie tylko w postać Jezusa i Maryi, lecz także w przykład św. Józefa. Jego prosimy o wstawiennictwo.

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.)

 

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Pan Jezus powstaje z martwych.

„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu (…). (Ps 16, 9–10a)

Maryja, jako pierwsza przeżyła radość spotkania ze swoim zmartwychwstałym Synem. Ona nie biegła do grobu razem z niewiastami. Jej wiara w zmartwychwstanie Jezusa była pewna, gdyż Jej Serce było zawsze skore do wierzenia we wszystko, co On powiedział (por. Łk 24, 25).

Niepokalane Serce Maryi, niech w Tobie rozradują się nasze serca nadzieją zmartwychwstania.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

2. Pan Jezus wstępuje do Nieba.

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.” (J 14, 1)

Nasz prawdziwy dom jest w domu Ojca. Tam czeka na nas Jezus i Maryja. Z nadzieją i bez lęku czekajmy na chwilę przejścia z ziemi do Nieba. Czyż kochająca Mama nie przytuli nas – swoje dzieci do swego Niepokalanego Serca?

Maryjo, daj nam z tęsknotą oczekiwać spotkania z Bogiem w Niebie.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

3. Pan Jezus zsyła nam Ducha Świętego.

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” (Rz 5, 5)

Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, razem z Apostołami przeżywa wielki dzień Pięćdziesiątnicy. I nam wyprosi dar Ducha Świętego, jeśli Jej się oddamy. Wtedy miłość Boża, jak rzeka, rozleje się w naszych sercach i staniemy się uczestnikami nadziei, która zawieść nie może.

Niepokalane Serce Maryi, otwórz nasze serca na miłość Ducha Świętego.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

4. Maryja zostaje wzięta do Nieba z duszą i ciałem.

„Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.” (Ps 84, 3)

Serce Maryi przepełnione było tęsknotą za Jezusem. Któż może opisać radość Ich spotkania w Niebie? Dwa kochające Serca zostały złączone na wieki i są drogą, i schronieniem dla wszystkich pielgrzymów wędrujących z ziemi do Nieba.

Maryjo Wniebowzięta, niech nasze serca i ciała radośnie wołają do Boga dającego życie.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

5. Maryja zostaje ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.

„Twoja ufność w Bogu nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki (…).” (Jt 13, 19–20a)

Niepokalane Serce Maryi godne jest czci i chwały. Jest to Serce Królowej, ale przede wszystkim Serce najlepszej Matki zatroskanej o swoje dzieci. Wywyższona na wieki, nie zapomina o nas. Wstawia się za nami, napomina nas, prowadzi prostą drogą do Najświętszego Serca Jezusa.

Maryjo, Królowo Nieba i ziemi, niech nasze serca nieustannie wielbią Boga za Ciebie.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Pod Twą obronę.

 

 

 

 

 

LIPIEC 2021

* 3 lipca rozważamy tajemnice bolesne. (W zakładce multimedia dostępne rozważanie).

* Cząstka Różańca, dziś różańcowe tajemnice bolesne.

Modlitwa przed różańcem: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

(Wpatrujmy się nie tylko w postać Jezusa i Maryi, lecz także w przykład św. Józefa. Jego prosimy o wstawiennictwo.

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.)

 

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

TAJEMNICE BOLESNE

1. Pan Jezus w Ogrójcu krwią się poci.

„Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny.” (Ps 55, 5)

W ogrójcową noc trwogi Jezus poci się krwią. Pragnie, aby byli przy Nim najbliżsi przyjaciele. Niestety oni śpią. Czuwa Maryja. Ona swym Matczynym Sercem jest przy Jezusie od Ogrójca po Kalwarię. Razem z Synem wypowiada słowa: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42).

Niepokalane Serce Maryi, bądź dla nas schronieniem w chwilach bólu i trwogi.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

2. Pan Jezus zostaje ubiczowany.

„(…) serce jest we mnie zranione.” (Ps 109, 22)

Okrutne bicze rozrywają święte ciało Jezusa i ranią Jego Serce. To ludzkie grzechy, zwłaszcza nieczyste, spowodowały, że Jezus tak cierpi. Maryja przeżywa w swoim Niepokalanym Sercu każde uderzenie raniące ciało, które jest ciałem z Jej ciała.

Maryjo, Matko Jezusa ubiczowanego, pomóż nam zachować czystość ciał i serc naszych.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

3. Pan Jezus zostaje cierniem ukoronowany.

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego.” (1P 3, 15)

Jezus wyśmiany, wyszydzony przez wrogów czeka na nasz hołd uwielbienia należny Królowi królów i Panu panów. Korona cierniowa wbita na Jego głowę, uczy nas pokory i prawdziwej bojaźni Bożej. Serce Maryi otoczone cierniami napomina nas, abyśmy nigdy nie lekceważyli Jezusa – Króla i Pana.

Niepokalane Serce Maryi, chroń nas od pychy i głupoty niewiary.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

4. Pan Jezus niesie krzyż.

„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” (Mt 11, 29)

Cichość i pokora cierpiącego Jezusa jest drogowskazem dla wszystkich idących drogą krzyżową na Kalwarię. Mimo ogromnego bólu, upokorzenia, można mieć spokojne serce. Wystarczy oddać się Jezusowi przez Serce Maryi – Niewiasty mężnej, do końca trwającej przy Synu.

Maryjo, nie pozwól nam nigdy zejść ze świętej drogi krzyża.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

5. Pan Jezus umiera na krzyżu.

„A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera.” (Ps 143, 4)

Agonia Jezusa ukazuje nam Serce Boga kochające człowieka aż do szaleństwa krzyża. Pod krzyżem stoi Maryja – Matka Jezusa i Matka nasza – jako dar niezgłębionego Bożego Miłosierdzia. Niech krew i woda, które wypłynęły z przebitego Serca Jezusa, będą dla nas źródłem ufności i wytrwania w wierze aż do końca.

Maryjo, Matko z Sercem przebitym mieczem boleści, bądź przy nas w godzinie naszej śmierci.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Pod Twą obronę.

 

 

 

CZERWIEC 2021

* 5 czerwca rozważamy tajemnice światła. (W zakładce multimedia dostępne rozważanie).

* Cząstka Różańca, dziś różańcowe tajemnice światła.

Modlitwa przed różańcem: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

(Wpatrujmy się nie tylko w postać Jezusa i Maryi, lecz także w przykład św. Józefa. Jego prosimy o wstawiennictwo.

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.)

 

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…” (Ps 51, 12)

Nieskalany Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1, 29), przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia. Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Bóg ma upodobanie w człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania niech wiedzie przez Niepokalane Serce Maryi – Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16).

Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar Ducha Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica druga: Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” (Ps 37, 4)

Bóg chętnie spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela. Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Ona swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie potrzeby człowieka.

Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i posłuszne.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.” (Łk 8, 15)

Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki wytrwałości w wierze zrodziło Słowo Przedwieczne – Jezusa Chrystusa. Słuchający Słowa Bożego i wypełniający je, zostali nazwani przez Jezusa „matką” i „braćmi”, czyli osobami najbliższymi, złączonymi więzami krwi.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące owoce.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica czwarta: Przemienienie na górze Tabor

Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa (…)." (Ef 1, 18)

Jesteśmy wezwani na Górę Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby być świadkami przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On nas wzywa. Serce Bożej Matki jaśniało nadzieją przyszłej chwały, dlatego wszystkim, którzy Ją spotkali na swojej drodze życia, było dobrze przy Niej być.

Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia wiecznego w Bożej chwale.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

„(…), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.” (Dz 3, 46)

Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w radości i prostocie serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg żywy i prawdziwy. Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem przyjmowania Jezusa z wiarą, czcią i największą miłością.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z Twoim Synem.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Pod Twoją Obronę.

 

 

 

 MAJ 2021

* 1 maja rozważamy tajemnice radosne. (W zakładce multimedia dostępne 15-minutowe rozważanie).

* Cząstka Różańca, dziś różańcowe tajemnice radosne.

Modlitwa przed różańcem: Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

(Wpatrujmy się nie tylko w postać Jezusa i Maryi, lecz także w przykład św. Józefa. Jego prosimy o wstawiennictwo.

 

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.)

 

Wierzę w Boga. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

 

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

 

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, czystym i kochającym sercem wsłuchujesz się w orędzie anioła. Przynosi niezwykłą nowinę. Będziesz Matką Syna Bożego. Naucz nas słuchać Boga, gdy do nas mówi.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

 

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, Ciebie Elżbieta nazywa błogosławioną, gdyż uwierzyłaś w słowa, powiedziane ci od Pana. Umocnij naszą wiarę, abyśmy nigdy nie zwątpili w słowo, które Bóg do nas kieruje.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

 

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, cieszysz się trzymając w ramionach Dziecię Jezus. On przyszedł, aby wyzwolić człowieka z grzechu i obdarzyć go Bożym życiem. Pomagaj nam w naszej walce z grzechem.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

 

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, w czterdziestym dniu od urodzenia przynosisz Dziecię Jezus do świątyni, aby Je przedstawić Bogu. Prowadź nas wszystkich do domu Boga i naucz kochać Go całym sercem.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa

 

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, stworzyłaś wraz ze św. Józefem, dom pełen miłości i ciepła. W nim wzrastał Wcielony Syn Boży i uświęcał go swoją obecnością. Wspieraj wszystkie rodziny, aby zło im nie zagrażało.

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

 

Pod Twoją Obronę.

 

 

Zdjęcia

Ks. Aleksander Młodecki. Modlimy się za ochrzczonych na misjach

ODPUST ŚW. AUGUSTYNA I DOŻYNKI 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
131 0.081685066223145