W niedziele i święta: 1000 oraz 1215

W poniedziałki, wtorki, czwartki i soboy: 900

W środy i piątki: 1800

W soboty (Msza święta z Niedzieli): 1800(w Kościele Parafialnym w Żarnowcu)

Godziny Mszy św. mogą ulec zmianie. Informacje na bieżąco umieszczane są w zakładce: Intencje mszalne.

KANCELARIA: czynna po każdej Mszy świętej.

18.09 - Św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży uczącej się oraz patrona Polski.

W tygodniu 20 - 27 września zmianie ulegnie grafik Mszy świętych (więcej w zakładce -> Intencje Mszalne)

"Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu." - św. Augustyn

Zapraszam do współtworzenia strony int. Kościoła w Nadolu. Chętne osoby proszę o kontakt: kosciol-nadole@wp.pl 

 

 

 

25 marca 2021 r. Arcybiskup Tadeusz Wojda kanonicznie objął Archidiecezję Gdańską.

Rozpoczęliśmy w tym dniu również ROK RODZINY.


Od niedzieli 21 lutego 2021 roku Ks. Arkadiusz Warszyński został mianowany nowym Proboszczem w naszej parafii pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu.


12 lutego pożegnaliśmy naszego Ks. Proboszcza K. Stachowskiego. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Żarnowcu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. 726 020 558 - KANCELARIA

e-mail: ---

Wiersze Naszego Księdza

Sobota, 18 września 2021

Nieugięty - św. Stanisław Kostka
(tekst poprawiony z 2019 r.)

Choć młody, dobrze rozumiał,
co światowe, a co Boga.
To i nie straszną mu była
z Wiednia, aż do Rzymu droga.

Do nieba droga jest trudna.
Wymaga wielu wyrzeczeń.
Stanisław Kostka z Rostkowa,
nim został świętym ją przeszedł.

Pobożny, niezwykle zdolny,
pragnął poświęcić swe życie,
Bogu, wbrew woli rodziców,
zdając na świętą Dziewicę.

I dąpiął, co postanowił,
w silnej woli nieugięty.
Śmierć mu nie była przeszkodą,
aby na zawsze być świętym.

 

 

 

Piątek, 17 wrzesień 2021

Orszak Jezusa
(Łk 8,1-3)

Wędrował Jezus Jezus Chrystus
i głosił Ewangelię,
mając orszak Dwunastu;
wśród niewiast Magdalenę,
z której wygnał złe duchy,
przez to wolność przywrócił
i codzienną udrękę,
w wizję szczęścia obrócił.

A w Tym Jego orszaku
i dla nas jest miejsce,
chociaż czasy są inne,
jednak życie doczesne,
tak jak dawniej i dzisiaj
co dzień naprzód się toczy,
jeśli z myślą o niebie,
trzeba go nie przeoczyć...

 

 

 

Czwartek, 16 września 2021

Boże miłosierdzie (Łk 7,36-50)

"Odpuszczone są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała"
Boże miłosierdzie jest ogromne,
gdy żal i skrucha bywa nie mała.

Choć dotknięcie przez jawnogrzesznicę
było dla Żydów jak zakażenie.
Nie mogło zanieczyścić Jezusa,
kiedy On zmazywał grzechów brzemię.

Dziwili się więc faryzeusze
i "kim On jest?" pytali wzajemnie,
nie dopuszczając zbawiennej myśli,
że sam Bóg zechciał przybyć na ziemię.

A ta przypowieść o dwóch dłużnikach
i hojnym darowaniu im długu,
była wtedy i jest ciągle prawdą,
w pojęciu miłosiernego trudu...

 

 

 

Środa, 15 września 2021

Stabat Mater Dolorosa

Napisał Jacopone da Todi
słynne "Stabat Mater Dolorosa",
wzruszający scenariusz z Golgoty
w który wpisana jest Matka Boża...

Powieszono "Baranka bez skazy",
aby odkupił ciężar naszych win...
Z mieczem boleści stała pod krzyżem,
na którym konał nasz Zbawca, Jej Syn.

Choć dziś w niebie ma koronę chwały,
trwa przy każdym, kto kona i cierpi...
Przecież Chrystus dał nam Ją za Matkę,
toteż zawsze jest ze swymi dziećmi.

Wspominamy Ją jako "Bolesną",
by pamiętać, iż nie wolno Jej ranić,
grzeszyć i zapominać o Bogu,
szargać bezkarnie miłości granic...

Przyjmij Maryjo, Matko Bolesna,
od Twoich dzieci pieśń uwielbienia...
Otocz opieką, czuwaj, przestrzegaj,
i prowadź nas do "portu zbawienia"...

 

 

 

Wtorek, 14 września 2021

Podwyższenie Krzyża
(tekst poprawiony z 2019 r.)

Dwie surowe drewniane belki,
jedna pionowa, ku niebu - wzwyż,
druga pozioma, garnąca świat,
narzędzie zbrodni i hańby - krzyż.

Kiedy Jezus na nim umierał,
nadał sens obu tym wymiarom,
pionowemu - z myślą o niebie,
poziomemu - z ziemi ofiarą...

Wywyższony na kaźni tronie:
z krzyża, do Boga Ojca wołał,
a rozpiętymi ramionami,
sam wszystkie grzechy objąć zdołał...

Niech więc nikt z nas na Prawdę Krzyża
nie pozostaje obojętny,
gdyż w tym Chrystusowym z Golgoty,
te nasze mają wymiar święty.

 

 

 

Poniedziałek, 13 września 2021

Uzdrowienie sługi setnika
(Łk 7,1-10)

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł,
to my musimy z wiarą przyjść do Ciebie...
Twe ziemskie nauczanie trwało krótko
ledwie trzy lata, finał mając niebie...

Setnik swą wiarę zapisał na wieki
w bezgranicznym zaufaniu bez reszty...
Nie był godny przyjąć pod swój dach
Zbawiciela, co niósł miłość w stan wieczny

Nasze serca jeśli będą otwarte
na ponad tej ziemi ścieżki Chrystusa,
znajdą upust w wymiarze wiekuistym,
gdzie w ciele chwalebnym żyć będzie dusza.

 

 

 

Niedziela, 12 września 2021

Ty jesteś Mesjasz
(Mk 8,27-35)
/tekst z 2020 r. uzupełniony/

Nie zastanawiał się Szymon Piotr
pod Cezareą Filipową,
mówiąc, że Jezus jest Mesjaszem,
co przyszedł jako Boże Słowo.

Zrazu tylko nie umiał pojąć,
po co Chrystus mówił o męce,
o czekającym Go cierpieniu,
a nie o wspaniałym zwycięstwie.

Zejdź mi z oczu szatanie - rzekł Pan,
gdy Szymon wyraził obawę.
Pan Bóg inaczej zaplanował
zbawić świat i ujął tę sprawę.

A do dziś podziwiamy skałę
przy Cezarei Filipowej,
gdzie to Szymon usłyszał "Petra"
by na zawsze mieć imię nowe.

Na nim Chrystus zbudował Kościół
i bramy piekła go nie zmogą.
Zapamiętajmy to na zawsze
by odważnie iść Bożą drogą.

"Prymas Tysiąclecia", Matka Czacka,
dziś wyniesieni na ołtarze,
są to czytelne "drogowskazy",
jakie Kościół daje nam w darze.

Jak zawierzyć się Chrystusowi,
kochać Ojczyznę i bliźniego
i pomimo różnych trudności,
nie lękać się i patrzeć w niebo...

 

 

 

Sobota, 11 września 2021

Dobre owoce i trwała budowla
(6,43-49) /aforyzm/

Dobre drzewo ma rodzić dobre owoce
Dom na skale przetrzymać złowrogie moce.
Ten kto zawierzy Chrystusowi swe życie,
przetrzyma burze owocując obficie.

 

 

 

Piątek, 10 września 2021

Jezus poprowadzi
(Łk 6,39-42)

Nie powinien niewidomy
prowadzić niewidomego,
a też świadkiem być ten w wierze,
co z nią nie ma nic wspólnego.

Niestety często słyszymy
głosy na temat Kościoła,
pseudo-mędrców w tym temacie,
których Chrystus nie powołał.

Stąd w dzisiejszej Ewangelii
mowa jest o belce w oku,
aby się strzec obłudników
i fałszywych ich wyroków.

 

 

 

Czwartek, 9 września 2021

Miłość nieprzyjaciół /aforyzm/
(Łk 6,27-38)

Słowa Jezusa o miłości nieprzyjaciół,
aby w pełni zrealizować należycie,
nie wystarczy jedynie żarliwie obwieszczać,
ale nade wszystko samemu wcielać w życie...

 

 

 

Środa, 8 września 2021


Hymn z Godziny Czytań (transpozycja) 

Przez Ciebie, Bogarodzico
i chwało całej ludzkości,
wyrwani z grzechu niewoli,
jesteśmy dziećmi światłości.

Maryjo, Córo królewska,
zrodzona z domu Dawida,
Twój Syn, królewski Potomek
Tobie i nam nieba przydał.

Oderwij nas od dawnego
korzenia; zaszczep na nowym,
by ród człowieczy się zmienił
w kapłański lud Chrystusowy..

Niech Twoja, Pani, modlitwa
rozerwie grzechów kajdany
i nas, Twe cnoty sławiących,
wprowadzi w niebiańskie bramy.

 

 

 

Wtorek, 7 września 2021

Wybór Dwunastu (Łk 6,12-19)
/tekst przerobiony z 2018 r./

Wybrał ich Pan Jezus Dwunastu,
a ludzi czekały miliony.
Rozeszli się Apostołowie
zgodnie, na wszystkie świata strony...

I dalej wędrują w swych następcach
z prawdą Ewangelii po dziś dzień,
na dobre i złe kładąc życie,
na szali przeróżnych rozliczeń...

Ponieważ są wybrani z ludu
i także do ludzi posłani,
wielu umie sięgać po świętość,
są też "Judasze" zaprzedani...

Stąd trzeba ogromnej modlitwy,
we wszystkich wspólnotach Kościoła,
o miłość w sercach i odwagę,
dla tych, których Chrystus powołał...

A muszą pamiętać wybrani,
iż z nieba mocą, a nie własną,
mają nauczać i uzdrawiać
i błogosławić z Bożą łaską...

 

 

 

Poniedziałek, 6 września 2021

Prawa ręka (Łk 6,6-11)

Różne bywają kalectwa.
Wielu zaradzić się nie da.
Jeśli sam Bóg nie pomoże,
ich stygmaty nosić trzeba...

Czym jest zdrowa prawa ręka,
nie trzeba długo tłumaczyć.
Czy ułomny w synagodze
myślał, iż cudu doświadczy?

Stanął na środku, gdy Jezus,
wydał mu to polecenie,
wiedział, że szabat i widział,
niejedno wrogie spojrzenie.

Gdyż nie chodziło o dobroć,
tylko skostniałe przepisy,
bowiem dla serc zatwardziałych,
często człowiek się nie liczy.

Lecz taka droga jest złudna,
bo w imię prawa znieprawia,
i prowadzi na manowce,
też szczęścia nieba pozbawia...

Bo stanąć na drodze dobra
w imię chłodnych paragrafów,
to tak, jak dziś, co widzimy,
nadużycie praw mandatu...

 

 

 

Niedziela, 5 września 2021

Uzdrowienie głuchoniemego
(Mk 7,31-37)

Trzeba niekiedy jak Pan Jezus,
umieć oczy skierować wysoko,
lecz nie ku błyskającym gwiazdom,
czy na pogodnym niebie obłokom.

Zwłaszcza gdy ludzka moc zawodzi,
w pilnej, nieodzownej potrzebie
i zostaje tylko jedna nadzieja,
na wszechmocną dłoń Ojca w niebie.

"Effatha", to znaczy: "Otwórz się",
potrzebne jest czasem naszej duszy,
by głaz grzechu, który ją przywalił,
miłosierny Bóg pomógł skruszyć.

Niemoce słuchu czy języka,
to wprawdzie poważny uszczerbek,
lecz o wiele poważniejszy jest ten,
co nie pozwoli na szczęście w niebie...

 

 

 

sobota, 4 września 2021

Chrystus jest Panem szabatu (Łk 6,1-5)

/tekst z 2018 r. poprawiony /

Żydzi świętują w szabat
chrześcijanie w niedzielę.
Pierwsi lgną do synagog,
drugich ujrzysz w kościele.

Jednak jedni i drudzy
muszą zawsze pamiętać,
że Bóg chce dobra ludzi.
Są waźniejsi niż święta...

Uczniowie rwali kłosy,
zwyczajnie byli głodni.
W obecności Chrystusa
tak postępować mogli...

Przepisy są potrzebne,
gdyż chaos by panował.
Lecz nad suchą literą
miłość musi triumfować!

W niebie trwa Boże prawo
bez zbędnych paragrafów.
To dał do zrozumienia
Jezus stróżom szabatu.

A jeśli ktoś chce słuchać,
skądinąd złudnej prawdy,
niech dobrze zapamięta,
że ona go nie zbawi.

 

 

 

Piątek, 3 września 2021

Papież Grzegorz Wielki
(Łk 5,33-39)

Życie wymaga roztropności,
jak w ewanegicznym przekazie.
Stare łaty się nie nadają
do nowych szat jak makijaże...

Sprawdził się jako reformator,
zatroskany o dusze zmarłych.
Od niego są msze gregoriańskie
za tych, co wiedli żywot marny.

Do czego nas dzisiaj zachęca,
patron dnia - papież Grzegorz Wielki?
Okiem orła patrzeć na Kościół
i miłować małych i wielkich.

 

Choć dzieli nas wieków piętnaście,

wciąż są konflikty i zarazy,

nowe wyzwania przed Kościołem,

stąd i potrzebne drogowskazy.

 

I tak, jak chorał gregoriański

do dzisiaj rozbrzmiewa w świątyniach,

módlmy się za Papieża, aby

w przyszłość drogi wiary rozwijał.

 

 

 

 

Czwartek, 2 września 2021

Połów
(Łk 5,1-11)

Pozostawili wszystko
i poszli za Jezusem,
aby nie ryby łowić,
ale dla nieba dusze.

Na dobre i złe - ufni
słowom Nauczyciela,
w którym to rozpoznali,
Mesjasza Izraela.

Tylu było rybaków
Jeziora Genezaret.
Ci, którzy zaufali,
śmiało poszli za Panem.

Powołanie jest darem.
Bóg nam go darmo daje.
A kto umie go przyjąć,
stokroć więcej dostaje.

Pierwszy czwartek miesiąca,
każe nam zawsze pamiętać,
o psłudze kapłańskiej,
która zawsze jest święta.

A że ludzie zawodzą.
Chrystus Kapłan Najwyższy,
w intencji powołanych

zachęca do modlitwy..

 

 

 

Środa, 1 września 2021

Liczne uzdrowienia
(Łk 4,38-44)

Tak jak dziś, tak też za dni Chrystusa,
ludzi dręczyły różne schorzenia,
czy to fizyczne, czy też duchowe,
będąc źródłem bólu i zmartwienia.

Dlatego gromadnie lgnęli chorzy
ku Temu, który dawał nadzieję,
zwłaszcza tacy, co znikąd pomocy
doznać nie mogli nie mając wiele...

A Jezus pochylał się nad nimi,
bo byli jak owce bez pasterza.
Więc nie czekał, aż przyjdą do Niego,
lecz do różnych miejscowości zmierzał.

I dziś do wielu serc ludzkich puka.
Nie jak natręt, a Lekarz przychodzi,
zwłaszcza, gdy dusza ciężko choruje,
by ją podźwignąć, z win oswobodzić.

Psychoanalityk nie pomoże,
jedną ręką przekreślić tego co było.
Jednak Chrystus może to uczynić
bo nie ludzką, ale z nieba siłą.

 

 

 

Wtorek, 31 sierpnia 2021

Dzień Pański
(1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37)

Napisał święty Paweł Apostoł
w Pierwszym Liście do Tesaloniczan,
iż przyjdzie dzień, który nazwał "Pańskim",
kiedy Bóg z każdym z nas się porozlicza.

Nie lękajmy się tej chwili, skoro
jesteśmy dziećmi Światła, a nie nocy,
ale czekajmy i bądźmy czujni,
by ów dzień sądu nas nie zaskoczył.

Pan Jezus za nas umarł na krzyżu,
chcąc abyśmy doznając tej chwili,
czy z tej ziemi już wzięci, czy żywi...
Z Nim na zawsze w chwale nieba żyli.

A jak w synagodze w Kafarnaum,
udowodnił siłę Bożej łaski,
tak też każdemu, kto Go poprosi
pomoże zobaczyć nieba blaski...

Lecz trzeba wiary szczerej i silnej,
ażeby nie ostać się w ciemności.
Mamy być synami dnia i trzeźwi,
otwarci na drogę do świętości.

 

 

 

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Unieśli się gniewem
(Łk 4,16-30)

Obrazili się mieszkańcy Nazaretu,
kiedy to usłyszeli prorocze słowa.
Zamiast sercem przylgnąć do Pana Jezusa,
oburzenie pojawiło się w ich głowach.

Wyciągnęli Go z synagogi by strącić
z znajdującego się w ich mieście urwiska.
I zauważmy - ta niechlubna postawa,
także i dziś wielu zdaje się być bliska.

Nie chcą słuchać słów Chrystusa niedowiarki,
którym w głowach Boże prawdy się nie mieszczą.
A do szczęścia wolą zdążać po swojemu,
zda się im właściwą, a fałszywą ścieżką.

Dzisiaj, kiedy dwa tysiące nas lat dzieli,
odpowiedzmy - czy może być inna droga,
niż ta, którą Jednorodzony Syn ukazał,
właściwa i pewna, żeby dojść do Boga?

Niech więc postawa mieszkańców Nazaretu,
uczuli nas na błędne, fatalne oceny,
byśmy gdy wybije godzina ostatnia,
nie mogli już nic skorygować i zmienić.

 

 

 

niedziela, 29 sierpnia 2021

Higiena serca

(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)


Mieli Żydzi za czasów Jezusa
w zwyczaju rytualne obmycia,
zwłaszcza rąk przed spożyciem posiłku
bo pobrudzić potrafi ulica.

Dziś w dobie pandemi dezynfekcja
ma nas ochronić przed zakażeniem,
maski, rękawiczki i szczepienia...
Lecz czy higiena da nam zbawienie?

Spójrz, Pan Jezus w ripoście na zarzut
rzekł stanowczo, że nieczystość serca,
jest przyczyną prawdziwego brudu,
który wyłazi z ludzkiego wnętrza.

A dystans narzucany przez służby,
niby bezpieczny, półtora metra,
czy może ochronić ludzkie dusze,
z ciężkimi grzechami od bram piekła?

Jak kiedyś faryzeusze, tak dziś,
niektórzy nie chcą słuchać Chrystusa,
gdyż mają swoje wizje i racje.
My nie zapominajmy o duszach...

 

 

 

Sobota, 28 sierpnia 2021

Św. Augustyn

Z bagażem poszukiwań
na ważnym polu wiary,
gości Święty Augustyn
w Nadolu między nami.

I wskazuje cierpliwie,
pomny na trudną drogę,
iż receptą na życie
jest pojednanie z Bogiem.

Świat ciała i świat ducha,
co sam zaobserwował
powinny się dopełniać,
mądrze synchronizować.

Warto więc poznać jego
najpiękniejsze cytaty.
Kto je dobrze zrozumie,
ten będzie przebogaty.

 

 

 

piątek, 27 sierpnia 2021

Zatroskana św. Monika

Zatroskana o zbawienie
swego męża oraz dzieci,
dziś szczególnie wszystkie matki,
w modlitwie chciejmy polecić.

By potrafiły jak ona,
mimo wylanych łez wielu,
znaleźć w trudach oparcie
w Panu Bogu - Przyjacielu.

I odchodzić w progi nieba,
z sercem w poczuciu ufności,
iż uczyniły co mogły,
w realizacji miłości.

 

 

 

Czwartek, 26 sierpnia 2021

Jasna Góra.

Wiele mamy gór w Polsce,
lecz tylko jedną "Jasną",
gdzie co dzień tłumy wchodzą,
a modlitwy nie gasną.

Tu jasności przydaje,
od lat ciemna ikona,
na której Matka Boża
Syna trzyma w ramionach.

Takich ikon jest wiele,
a nasza częstochowska.
Wrosła w polską ziemię, stąd
bizantyjska, a polska.

W legendzie święty Łukasz
na blacie od stołu
z izdebki w Nazarecie
wpisał Błogosławioną.

Zwana Czarną Madonną
ze szramami na twarzy,
pokazuje na Syna,
bo On miłością darzy.

A Ona jako Matka
zatroskana o dzieci,
garnie pod płaszcz matczyny,
by wiarę w sercach wzniecić.

 

 

 

środa, 25 sierpnia 2021 

Biada obłudnikom
(Mt 23,27-32)

Mocne porównanie:
groby pobielane,
przestrogę zawiera
w słowach Zbawiciela.

Jak kiedyś ojcowie
tak i ich synowie,
wyrządzając krzywdę,
żyli niegodziwie.

Lecz przed Bożym tronem
na zawsze zganione,
zostaną niecności
przeczące miłości.

Z iluż hegemonów,
władców wielkich tronów,
ich sława uciekła
i poszli do piekła.

Chrystusowe "biada"
to nie jest przesada...
Strzeżmy się głupoty,
by nie wpaść w kłopoty.

 

 

 

Wtorek, 24 sierpnia 2021

Św. Bartłomiej
/tekst poprawiony z 2019 r./

Nazwany imieniem Bartłomieja,
czy też u Jana - Natanaela.
Miał pochodzić z Galilejskiej Kany.
Krytyczny, a został powołany.

Prawdopodobne, że na weselu,
gdzie wina zbrakło, bo gości wielu,
tam u Bartłomieja Jezus sprawił
cud i z kłopotu młodych wybawił.

Ze skóry obdzierany umierał,
w Armenii, gdzie do dziś hołd obiera
Chwała dzisiejszemu Patronowi.
Apostołowi Bartłomiejowi.

Introligatorzy i garbarze,
rybacy, rzeźnicy - to im w darze,
ten Święty szczególnie błogosławi
i w niebie z Kościołem Boga sławi.

 

 

 

Poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Chrystusowe: "Biada"
(Mt 23,13-22)

Chrystusowe: "Biada", choć przestroga
skierowana do faryzeuszy,
odnosi się i dziś do każdego,
kto tamą do nieba ludzkiej duszy.

Tam - u bram nieba będą za słabe
wszelkie tylko ludzkie referencje,
kiedy przyświecały naszym czynom,
obłudne oraz grzeszne intencje...

Prawda. Nikt z nas nie jest ideałem.
I pomocy Bożej nam potrzeba.
Jeśli jednak pojmiemy sens "Biada",
innym i sobie nie kluczmy nieba...

 

 

 

Niedziela, 22 sierpnia 2021

Panie, do kogo pójdziemy?
(J 6,55.60-69)

Spójrz. Kto ma słowa życia wiecznego?
Któż zaoferować może niebo?
Nie krótki byt w kosmicznej przestrzeni,
lecz ów bez końca - na "nowej" ziemi?

Panie, rzekł Piotr: "Do kogo pójdziemy?"
Nawet gdy sami coś osiągniemy,
co nam po skarbach, które w wieczności,
nie będą miały żadnej wartości...?

To Chrystus daje wieczne zbawienie,
a nie chwilowe żądz nasycenie.
Kto tego jeszcze pojąć nie może,
ma szansę zgnić w "kosmicznej komorze"...

 

 

 

sobota, 21 sierpnia 2021

Wiara na pokaz (Mt 23,1-12)

/tekst poprawiony i uzupełniony z 2018 r./

Wiara na pokaz
mało jest warta,
w Bożym "przetargu"
to słaba karta.

Ty wierz dla Boga,
a nie dla ludzi...
Gdy jest inaczej,
darmo się trudzisz...

A przy okazji
daj wgląd maksymie
czy twoja wiara
ma Boże imię...

Gdyż faryzejska,
co się wynosi,
miast daru nieba,
fiasko przynosi.

I na odpowiedź
wcale nie czekaj,
gdy wiarę masz pod
"oko" człowieka...

 

 

 

Piątek, 20 sierpnia 2021

Zwany "wyrocznią Europy"
(Tekst poprawiony z 2018 r.)

Święty Bernardzie, zwany
"Doktorem miodopłynnym",
też "wyrocznią Europy",
twórco fundacji słynnych.

Cysterski biały habit,
wdziałeś by służyć Bogu.
Dziś jako "klejnot nieba",
prosimy byś nas wspomógł...

Swoją mądrością w słowach,
troską o los Kościoła,
miłością ku Maryi,
co z nieba do nas woła...

Twe serce "zranił" Chrystus,
grotem Bożej miłości,
byś jej płomieniem błyszczał,
choć chciałeś samotności...

Duch Święty cię uczynił
heroldem prawa z nieba,
bezstronnym sędzią królów,
światłem, gdy wiedzy trzeba...

Jako patron miast wielu,
a szczególnie pszczelarzy,
na czas klęsk, sztormów, śmierci,
chciej nas, łaskami darzyć.

 

 

 

Czwartek, 19 sierpnia 2021

Zaproszenie na ucztę królewską
Aforyzm. (Mt 22,1-14)

Każdy z nas ma zaproszenie do nieba.
Pytanie: "Jak" i "czy" zeń skorzysta?
Po wtóre - musi pamiętać, że szata,
którą wdzieje ma być godna i czysta...

 

 

 

Środa, 18 sierpnia 2021

Porównanie z pracą w winnicy
(Mt 20,1-16)

Jednakowa zapłata,
chociaż czas pracy różny.
Czy był jednak właściciel,
niż denara coś dłużny.

Sprawiedliwie zapłacił,
według wstępnej umowy.
A, że był miłosierny,
czyż to powód obmowy?

Nasze życie na ziemi,
to jak praca w winnicy.
Obiecana zapłata:
denar - niebo - Bóg zliczył.

Niektórych praca krótka;
choroba, śmierć przedwczesna.
Lecz czy starzec, czy dziecko,
jedna nagroda wieczna.

Pan Bóg nas nie klonuje.
Każdy ma swój czas pracy.
Ale jest miłosierny
chcąc dać niebo zobaczyć...

 

 

 

Wtorek, 17 sierpnia 2021

Komu służyć? - wspomnienie św. Jacka
(tekst poprawiony z 2019 roku)

Można służyć, jak niewolnik - z przymusu.
Można służyć, jak najemnik - za pieniądz.
A można ochotnie - z dobroci serca,
chorym i biednym widząc czyjąś niemoc.

Podobnie jest ze służbą Panu Bogu.
I tu musimy zadać sobie pytanie,
jak Jozue Izraelitom w Sychem:
Wierność Bogu, czy bożkom - jak poganie?

Święty Jacek, patron dnia dzisiejszego,
posłany przez świętego Dominika,
na polską ziemię, też innych narodów,
służąc Bogu, biedę ludzką spotykał.

Modląc się gorąco, wypraszał łaski,
z nieba, nawet połączone z cudami,
bo nie darmo, w naszej polskiej tradycji,
jest opowieść o "Jacku z pierogami".

Tych cudów było wiele i hymn z Jutrzni
o nich przypomina i eksponuje.
Ogromne łaski może od Boga otrzymać ten,
kto szerzy dobro i Boga miłuje.

A komu my służymy? Rodzinie, bliskim,
Ojczyźnie, Kościołowi, czy tylko sobie?
Zapytajmy o to własne sumienie...
Wszak przyjdzie czas prawdy na tę odpowiedź...

 

 

 

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Bogaty młodzieniec
(Mt 19,16-22)

Mądrość jest cenniejsza od złota,
bowiem postrzega skarby nieba,
gdzie mól nie niszczy, rdza nie bierze.
A czegoż po śmierci nam trzeba?

Dóbr tego świata tam nie będzie.
Zbędne będą cuda techniki.
I Pan Bóg nie z zasobu sejfu,
a owoców dobra rozliczy...

Bogaty młodzieniec odrzucił,
propozycję Pana Jezusa,
zbyt kurczowo trzymał się ziemi...
Ciekawe z czym w niebo wyruszał?

Święty Roch, którego dziś czcimy,
posłuchał nauki Chrystusa,
porozdawał biednym majątek,
aby do Rzymu móc wyruszać.

Ofiarował chorym swoją pomoc
w zarazie poświęcając siebie.
A kiedy sam zaniemógł i cierpiał,
pies mu przynosił chleb w potrzebie.

Gdy aresztowany niesłuszie
przeżywał więzienne katusze,
do końca żywota trwał w wierze,
Bogu zawierzając swą duszę.

W więzieniu znaleziono napis
Już po jego śmierci na ścianie:
Kto w czasie zarazy go wezwie,
ten cudowną pomoc dostanie.

 

 

 

niedziela, 15 sierpnia 2021

Wniebowzięta
/tekst poprawiony z 2019 r./

Dziś w Kościele Uroczystość,
bo Maryja, Panna Święta,
"Zielną" zwana u nas w Polsce,
została do nieba wzięta.

I Jej grób, jak Chrystusowy,
pusty, bo bez ciała został,
każe myślom biec ku niebu,
z pieśnią: "Pani Częstochowska"...

Chrystus, który w niebo wstąpił,
wziął do siebie swoją Matkę.
Tak więc z niebios nas wspomaga,
by nam "w drodze" było łatwiej...

A, że ziemski szlak pielgrzymi,
jest stromą ścieżką do nieba,
zatroskana o los dzieci,
sprasza łaski, gdy ich trzeba...

 

 

 

sobota, 14 sierpnia 2021 

14 sierpnia mamy święto Katedry w Oliwie,
dlatego zamiast wiersza
pieśń: "Feretron sławiący Maryję".

 

 

 

piątek, 13 sierpnia 2021

 13 sierpnia 2021

Trzynasty dzień miesiąca
to wezwanie z Fatimy
dla każdego prywatnie
i dla każdej rodziny.

Tej najbliższej i szerszej,
jak Parafia czy miasto,
nawet całej Ojczyzny,
kiedy spory nie gasną.

Grzech to sprawka szatana
i rujnuje człowieka,
kiedy miłość przekreśla
i od Boga ucieka.

A gdy mieczem wojuje,
często od miecz ginie,
przez co krzywdę wyrządza,
tak sobie, jak rodzinie.

Maryja w swym przesłaniu,
skierowanym z Fatimy
nie chce by obrażany
był Chrystus Syn Jedyny.

Za wszelką cenę pragnie
karzącą dłoń powstrzymać.
Lecz czy ludzkość zrozumie
czym była dlań Fatima?

 

 

 

Czwartek, 12 sierpnia 2021

Dziesięć tysięcy talentów

Dziesięć tysięcy talentów,
a zaledwie sto denarów.
Dwa długi do zapłacenia,
a jakże różnych rozmiarów...

Z każdym niegodziwcem Pan Bóg
osobiście się rozliczy.
Zwłaszcza krzywdy wyrządzone
drugim, surowo policzy.

Święty Ojciec Maksymilian
w swym życiu dokonał wiele.
Za drutami w miejscu kaźni,
aż po śmierć był przyjacielem...

Zaszpilowany okrutnie
w ostatnim krzywdy akordzie,
Maryi złożył w ofierze
swe życie w tym strasznym mordzie...

I tak spłacił dług za życie,
dar Boży, który z miłości,
miał okazję czynić świętym
z implikacjami w wieczności...

 

 

 

Środa, 11 sierpnia 2021

Święta Klara
(tekst poprawiony z 2018 r.)

Jakże wyraźną podpowiedź,
jaka ma być nasza wiara,
daje w dniu dzisiejszym,
znana w świecie święta Klara.

Jej pierwszej habit zakonny
darował święty Franciszek.
W myśl franciszkańskiej reguły
stała się ksienią Klarysek.

Szczególną cechą zakonu,
stał się "przywilej ubóstwa",
modlitwa do Męki Pańskiej,
kult w Eucharystii Chrystusa.

W Polsce, kto był w Starym Sączu,
mógł spotkać siostry Klaryski,
co życie wiodą za kratą,
modląc codziennie za wszystkich.

Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że tam był ministrantem,
obecny nasz Prezydent,
co podkreślenia warte.

Święty Franciszek stygmaty
gdy dostał, począł chorować,
dlatego też święta Klara,
miała się nim opiekować.

Imię "Klara" znaczy "jasna",
to i może w tej przyczynie,
tkwi ślad jej mistycznych wizji,
z których święta dzisiaj słynie...

Jest patronką telewizji,
radia, praczek i hafciarek,
miasta Asyż, dwóch zakonów,
a ponadto bieliźniarek.

Warto zatem się nam spytać:
Jakaż to jest moja wiara?
Żywa? Czysta? Z poświęceniem?...
Co by rzekła święta Klara?

 

 

 

Wtorek, 10 sierpnia 2021

Świętego Wawrzyńca diakona

Nasze plony (J 12,24-26)

Jak siejemy, tak zbieramy,
to prawidło codzienności.
Choć są tacy, co je łamią...
Nie oszuka się Miłości.

Dziś diakon święty Laurentius,
co "Wawrzyniec" się tłumaczy,
każe "wieniec wawrzynowy"
wpleść w życie, by plon zobaczyć...

Krata to narzędzie męki,
na której godnie umierał,
bowiem majątek Kościoła,
chroniąc, biednym porozdzielał.

Jakie plony my wydamy,
zanim przyjdzie nam umierać,
śmiercią cichą i spokojną,
a może i bohatera?

Jedno warto dziś przemyśleć:
ciemne karty codzienności,
nie mogą nam serc znieprawić,
i zagłuszyć w nich miłości...

Jezus chciał skonać na krzyżu
Święty Wawrzyniec na kracie.
Też nasze kaźnie i bóle
mają sens w zbawczym klimacie.

 

 

 

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Panna rozsądna
(Mt 25,1-13)

Rozsądek to pochodna mądrości,
potrzeba go nam na co dzień w życiu.
Gdy realizuje się w miłości,
zatriumfuje, choćby kwitł w ukryciu.

Teresa Benedykta od Krzyża,
dzisiaj święta Patronka Europy,
tę prawdę swym przykładem przybliża
i męczeńską śmiercią mówi o tym.

Z lampą płonącą weszła na ucztę,
nie przegapiła przyjścia Chrystusa.
Choć spalono jej ciało okrutnie,
szczęścia w niebie dostąpiła dusza.

Niekiedy rozsądek wiele kosztuje,
jednak zawsze pozwala wybierać.
Między dobrem a złem szlak wskazuje,
jak iść godnie i święcie umierać.

 

 

 

Niedziela, 8 sierpnia 2021

Chleb (aforyzm)
(J 6,41-51)

Nawet stos bochenków chleba
nie zastąpi tego z nieba.
Zaspokoi głód doczesny,
lecz czy wzmoże żywot wieczny?

 

 

 

Sobota, 7 sierpnia 2021

Ziarnko gorczycy (aforyzm)
(Mt 17,14-20)

Jezus uzdrawiając zaznaczył:
Ziarnko gorczycy jest maleńkie,
lecz kto ma wiarę choć jak ono,
będzie mógł czynić rzeczy wielkie.

 

 

 

piątek, 6 sierpnia 2021

Święto Przemienienia Pańskiego 2021

Tabor
(tekst poprawiony z 2018 r.)

Ujrzęli Jezusa w chwale
na Górze Przemienienia.
Piotr chciał stawiać namioty
pod wpływem objawienia.

Ci trzej: Piotr, Jakub i Jan
"dotknęli" chwały nieba,
jeszcze nie rozumiejąc
wszystkiego jak potrzeba...

Jednak po Zmartwychwstaniu,
pojęli sens Taboru,
o którym zrazu Jezus,
nie chciał mówić nikomu...

Dziś już nie trzy namioty,
tylko kościół tam stoi.
Zdarza się, że i w chmurach
prawdą o niebie poi.

Każdy, kto tam przybędzie
i spojrzy dookoła,
w zachwycie, jak Piotr niegdyś
w niebo może zawołać...

I pojąć ostatecznie,
że Jezus chce zbawienia,
tego, kto pójdzie za Nim
dla życia ocalenia...

 

 

 

Czwartek, 5 sierpnia 2021

Ty jesteś Mesjasz (Mt 16,13-23)
(tekst poprawiony z 2020 r.)

Nie zastanawiał się Szymon Piotr
pod Cezareą Filipową,
mówiąc, że Jezus jest Mesjaszem,
co miał wypełnić Boże Słowo.

Zrazu tylko nie umiał pojąć,
po co Jezus mówił o męce,
o czekającym Go cierpieniu,
a nie o triumfalnym zwycięstwie.

Zejdź mi z oczu szatanie - rzekł Pan,
gdy Szymon wyraził obawę.
Pan Bóg nie mieczem zaplanował
zbawić świat i czynił tę sprawę.

A do dziś podziwiamy skałę
przy Cezarei Filipowej,
gdzie to Szymon usłyszał "Petra"
by na zawsze mieć imię nowe.

Na nim Chrystus zbudował Kościół.
Bramy piekła go nie przemogą.
Pamiętajmy o tym z nadzieją,
chcąc odważnie iść Bożą drogą.

 

 

 

środa, 4 sierpnia 2021

Wspomnienie
Św. Jana Marii Vianeya

Ars - niewielka miejscowość,
a w niej ciemnota i nędza,
otrzymała "Bóg wie za co"
w prezencie dobrego księdza.

Zwyczajny, ubogi, cichy
i wyświęcony "na kredyt"
z pokorą przyjął wezwanie,
by wejść z sercem w ludzkie biedy.

A ten, kto chociaż raz był w Ars,
obok pięknego kościoła,
mógł ujrzeć nędzę plebani,
jakiej ksiądz musiał podołać.

Nikt nie pytał, czy ma co jeść.
Czy ma choć kartofli parę.
A widząc podartą sutannę,
chciał podarować ofiarę.

Sponiewierany przez diabła,
niekiedy do krwi pobity.
Tkwił dzielnie w konfesjonale,
przynosząc owoc obfity.

A oskarżony perfidnie
o grzech przeciwko czystości,
strzegł tajemnicy spowiedzi
ufając Bożej miłości.

Jednak trud jaki poświęcił
z czasem zaowocował.
Dzisiaj cały świat go ceni,
nawet patronem mianował.

Proboszczów, którzy w udręce
podjęli trudne zadanie
tchąć wiarę, nadzieję, miłość,
w serca od lat zaniedbane...

Jak trudno niektórym pojąć,
czym jest mieć swe go kapłana,
że za wolą Bożą z nieba,
łaską została im dana...

Ileż to jest miejsc na świecie,
w przeróżnych zakątkach Ziemi,
gdzie dotąd Chrystus nie dotarł
z przesłaniem swej Ewangelii?

Droga w nieznane jest szlakiem,
gdzie trud zda się niepojęty.
I tu miejsce na refleksję:
każdy z nas może być świętym...

 

 

 

Wtorek, 3 sierpnia 2021

Kroczyć po wodzie
(Mt 14,22-36)

Cóż, kroczyć po wodzie
sam człowiek nie może,
chyba, że w grę wchodzi
zaproszenie Boże...

Rzecz w tym, by się nie bać,
wichru ani fali,
gdy Chrysus jest blisko
i może ocalić.

Czy zaufać Bogu
każdy z nas potrafi,
zwłaszcza kiedy serce
lęka się i trapi...?

Jak odwrotu nie ma,
bo wir świata wciąga,
to dłoń Chrystusowa
z topieli wyciąga...

Tylko trzeba krzyknąć,
jak Piotr: "Ratuj, Panie!"
I dłoń Bożą ująć
z pełnym zaufaniem...

Przynosili chorych,
aby wyzdrowieli.
Widząc liczne cuda
wciąż nadzieję mieli.

Bowiem kiedy człowiek
już pomóc nie może,
pozostaje jeszcze
Miłosierdzie Boże.

Kiedy wątpliwości
jak ćmy w światło lecą,
Chrystusowe dłonie
wybawią, uleczą.

Ale trzeba wiary,
silnej, niezachwianej
z łaską chrztu Świętego
darmo otrzymanej...

 

 

 

Poniedziałek, 2 sierpnia 2021

Cudowne rozmnożenie chleba
(Mt 14,13-21)

Dzień zgasł i rozpoczął się wieczór.
Jak dać grupie pięcitysięcznej,
nie wliczając kobiet i dzieci...
Pięć chlebów, dwie ryby? Nic więcej?

Do wsi daleko na zakupy.
Czym więc nakarmić ową rzeszę?
Martwili się Apostołowie.
Lecz Jezus nad wszystkim miał pieczę.

Aż dwanaście koszy ułomków.
Trudno to sobie wyobrazić.
Dla Chrystusa nie było przeszkód,
by tej sytuacji zaradzić...

I tu mamy Bożą zapowiedź,
że kiedyś lud makrotysięczny
Chrystus nakarmi Ciałem i Krwią
zapewniając mu żywot wieczny.

Wszak jeden warunek się jawi,
a wręcz i konieczność wymusza,
by jak ci biblijni słuchacze
nie wahać się iść do Jezusa...

 

 

 

Niedziela, 1 sierpnia 2021

Chleb z nieba (J 6,34-35)

Nie Mojżesz na pustyni,
lecz Bóg, który jest w niebie
mannę Izraelitom
dał i mięso w potrzebie.

Chrystus darował więcej,
siebie - Chleb żywy wiecznie
Kto Go będzie przyjmował,
może się czuć bezpiecznie.

Wszystkie trudy pokona
mając Jezusa w sercu,
choćby mu przyszło zginąć,
z rąk bezbożnych morderców.

Trzeba nam to zrozumieć:
Pokarm na życie wieczne
to Chrystus w Eucharystii,
On - Słowo Ostateczne...

 

 

 

sobota, 31 lipca 2021

Zemsta Herodiady

Mściwa Herodiada
jest dla nas przestrogą,
do czego chęć zemsty
i nienawiść, wiodą.

Nie patrzą na prawdę,
Boże Przykazania,
kierują się żądzą,
aż do krwi przelania.

Jednak Boży osąd,
nikogo nie minie.
Kto mieczem wojuje,
ten od miecza ginie.

 

 

 

Piątek, 30 lipca 2021

Niedowiarstwo w Nazarecie (Mt 13,54-58) 

(Tekst uzupełniony z 2019 r.)

W opornym mieście żyć musiał
Jezus, nim zaczął nauczać.
A kiedy przyszedł do swoich,
moc wątpliwości wyzwolił.
Stąd wyrzekł słynne stwierdzenie
z proroków lekceważeniem.

Niedowiarstwo to przywara
bo nie zbliża a oddala.
Łatwowierność też niedobra,
można stracić swoje dobra.
Co w niewierze niebezpieczne?
Można przegrać dobra wieczne.

Chcesz mieć w bracie przyjaciela,
to co dobre w nim doceniaj,
a co złe nie ruguj mocą,
lecz z miłością i dobrocią.
Zaś epizod z Nazaretu
jak upadek jest przed metą...

 

 

 

Czwartek, 29 lipca 2021

Dwa pokarmy

(Wspomnienie Marty, Marii i Łazarza)

Marta dbała o pokarm doczesny,
by ugościć Jezusa i uczniów.
Maria wybrała pokarm duchowy,
gdyż ten uważała za rzecz słuszną.

Zauważmy dziś coś podobnego,
z sytuacją corona virusa,
lansuje się wartości szczepionek,
a zapoznaje Pana Jezusa.

Życie na ziemi to tylko chwile,
które są mgnieniem wobec wieczności
i żadne szczepionki czy pieniądze
nie gwarantują w niebie radości.

Ratować życie to cel zaszczytny,
gdy sytuacja do tego zmusi.
Jednak w trosce o pokarm doczesny,
nie zatracajmy żywota duszy.

Lecz jeśli komuś ta ziemia jest wszystkim
i nie dopuszcza istnienia Boga,
nie dziwmy się, że chucha i dmucha,
by nie skończyła się ziemska droga.

Piec rozpalony, o którym Chrystus
w dzisiejszej Ewangelii naucza,
to nie jest bajka dla grzecznych dzieci,
lecz przestroga o duszy wirusach...

A że ludzie zawodzą.
Chrystus Kapłan Najwyższy,
w intencji powołanych

zachęca do modlitwy..


Zdjęcia

Błogosławieństwo KRZYŻA przy ul. Kaszubskiej

Dzień Chleba i Miodu - DOŻYNKI GMINNE

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
131 0.099640130996704