Msze święte:
poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty - 8.30;
środy i piątki - 18.00;
niedziele - 10.00 i 11.30.

 

Msze święte w kościele parafialnym w Żarnowcu: https://zarnowiec.diecezja.gda.pl/ 

 

 

W pażdzierniku różaniec:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę różaniec o 8.30    (po różańcu Msza św. o godz.   9.00)

w środę i piątek różaniec o godzinie 17.30    (po różańcu Msza św. o godz.  18.00)

w niedzielę o godzinie 9.30    (po różańcu Msza św. o godz.  10.00).

W środy, piątki i niedziele różaniec odmawiamy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. +48 669 313 320 (ks. Aleksander Młodecki)

e-mail: nadole@diecezjagdansk.pl

Wiersze Naszego Księdza cz.1 (śp. ks. Zygmunta Słomskiego)

dni nastane wierszem pisane

Środa, 28 lipca 2021

Podobieństwo
(Mt 13,44-46)

Skarb ukryty w roli. Drogocenna perła,
tak wymierne na płaszczyźnie wartości,
a znikome są wobec Królestwa Bożego.
Za nie nie kupimy Bożej miłości.

Też wszelkie ziemskie dobra i bogactwa
nieprzydatne będą nam kiedyś w niebie.
Tam przepustką staną się dobre czyny,
szczere serce, pomoc innym w potrzebie.

Królestwo Boże ma cenę najwyższą,
toteż wymaga naszej zaradności,
jak znalazcy i kupca z Ewangelii,
pamiętających o swojej przyszłości.

 

 

 

Wtorek, 27 lipca 2021

Namiot Spotkania
(tekst z 2019 r. uzupełniony)
(Wj 33,7-11; Mt 13,36-43)

Tak jak Mojżesz rozmawiał z Bogiem
w specjalnym Namiocie Spotkania,
tak i my podczas Eucharystii,
możemy słuchać głosu Pana.

I zaznać Jego obecności,
kiedy w czasie Liturgii Słowa,
przemawia do nas i słyszymy,
wiedząc, iż to jest Boża mowa.

Nie zawsze bywamy w Kościele,
stąd prywatny Namiot Spotkania,
możemy mieć we własnym domu,
czy nawet kąciku mieszkania.

Tłumacząc "Przypowieść o chwaście",
Jezus uczy i przypomina,
o Aniołach przy końcu świata,
żeńcach, gdy przyjdzie ta godzina.

Rolą jest świat, w jakim żyjemy,
i przy końcu dobre nasienie,
kiedy chwasty wrzucą do ognia,
pozyska szczęście i zbawienie...

 

 

 

poniedziałek, 26 lipca 2021

Wybrańcy Boży
(Poprawiony tekst z 2018 r.)

Święci Joachim i Anna,
to także wybrańcy Boży,
gdyż rodzicielstwo Maryi
Bóg w swoich planach założył.

Ich imiona znaczą: "łaską"
i "przygotowanie Panu"...
Czyż więc nie odzwierciedlają
nam zbawczych, Bożych planów...?

A chociaż na kartach Biblii,
ich imion nie zobaczymy,
w skarbcu Tradycji Kościoła,
Rodziców Maryi czcimy.

Niech patronują rodzicom
i wszystkim dziadkom na świecie.
To też dzięki ich zasłudze
przyszło na świat Boże Dziecię...

 

 

 

niedziela, 25 lipca 2021

Dla Chrystusa

Ten, kto Kalendarz Liturgiczny,
zna dobrze, szanuje, wręcz kocha,
wie, że dziś czcimy męczenników,
Świętych Jakuba i Krzysztofa.

Obaj służyli Chrystusowi,
chociaż w różnych zakątkach świata.
I u jednego i drugiego
legenda życiorys przeplata.

Jakub biskup Jerozolimy,
pierwszy męczennik za Chrystusa,
nim zginął mężnie, ścięty mieczem,
z misją do Hiszpanii wyrusza.

Stąd Santiago de Compostela,
Sanktuarium, gdzie dziś pielgrzymi,
z kijem oraz muszlą na szyi,
idą pieszo dni i godziny.

Ten, kto chce bezpiecznej podróży,
zawierza swój los Krzyszofowi,
który jak opiewa legenda,
pomóg w przeprawie Jezusowi.

Iść za Chrystusem i dla Niego,
to dla nas wyzwanie i droga.
Święci: Jakub Większy i Krzysztof,
ukazują, jak żyć dla Boga...

 

 

 

Sobota, 24 lipca 2021

We wspomnienie św. Kingi
(Poprawiony tekst z 2018 r.)

W dniu świętej Kingi prosimy Cię, Boże,
rozpal w nas miłość - Ty, co wszystko możesz.
Niech za jej przykładem wielbimy Ciebie,
byśmy obok niej znaleźli się w niebie.

A miłość łagodna, czysta i święta,
która o sobie na końcu pamięta,
zło zapomina, dobrem się kieruje,
w naszych myślsch i czynach owocuje...

Ten świat przeminie, gdy wieczność nastanie...
Co w godzinie prawdy z najdziesz w nas, Panie?
Czy tak, jak u Kingi, zasługi wieczne,
co zapewnią miejsce w Twoim Królestwie?...

Dziś w Starym Sączu, gdzie Siostry Klaryski.
W kopalniach soli Bochnii i Wieliczki,
możemy zobaczyć dzieła wspaniałe,
w których święta Kinga odbiera chwałę...

Warto tam będąc, przemyśleć pytanie,
sobie samemu uczciwie zadane:
Z czym stanę przed Bogiem, com dał dla ludzi?...
Przemyśleć... i do odpowiedzi wzbudzić...

 

 

 

Piątek, 23 lipca 2021

Na Św. Brygidę

To prawda, że kto trwa w Chrystusie,
ten przynosi owoc obfity.
Spójrz. Życiorys Świętej Brygidy,
to scenariusz niesamowity.

Dziś jako Patronka Europy
uczy nas odpowiedzialności,
na wielu drogach i płaszczyznach
w rozwadze i Bożej miłości.

Warto więc prześledzić jej dzieje,
choć oddziela nas wiele wieków,
by znaleźć w nich tak ważne treści,
jakie Pan Bóg zawarł w człowieku.

Jak miłość, tak odpowiedzialność,
począwszy od własnej rodziny.
Troska o Kościół, jego świętość,
którą daje Chrystus - Krzew Winny.

Dzisiaj dostrzegamy w Europie
tak wiele niedobrych tendencji
bezbożnych i wręcz antyludzkich,
zagrażających egzystencji.

Wspomagaj nas Święta Brygido,
której ciało i Ziemię Gdańską
w pośmiertnej pielgrzymce do Szwecji,
mogło obdarować swą łaską.

 

 

 

czwartek, 22 lipca 2021

Maria z Magdali (J 20, 11-18)

Nie była jawnogrzesznicą,
której Pan Jezus darował.
A więzioną przez złe duchy,
którą Chrystus uratował.

Toteż zawierzyła Jemu
swe dalsze życie bez reszty.
Wolna, pragnąc całkowicie
ofiarować stan niewieści.

I wędrowała za Panem,
wszak był jej Wybawicielem,
z drogi wiodącej do nikąd,
do kresu z wiecznym istnieniem...

Lecz trzeba tutaj zaznaczyć
aby trudu nie zmitrężyć,
nie wystarcza informacja...
Trzeba do końca zawierzyć....

 

 

 

Środa, 21 lipca 2021

Przypowieść o siewcy
(Mt 13,1-9)

Siewcą jest Jezus Chrystus,
który dziś przez kapłanów,
ziarno Słowa Bożego,
sieje mocą im daną.

Jest rzeczą naturalną,
iż powinny być plony.
Lecz gdy gleba jest kiepska,
to wzrost jest utrudniony.

Cieszą piękne kościoły,
które są pełne wiernych.
Martwią, gdy świecą pustką,
jak plon, co jest mizerny.

Ważne jest środowisko,
gdzie pada Boże Słowo,
ale także zachęta,
by pomyśleć nad sobą.

Chcąc przynieść plon stokrotny,
bogaty, optymalny,
chciej grunt swojego serca,
ustrzec od chwastów marnych.

Łatwo popaść w pułapkę,
by żyć tylko dla siebie.
Lecz czy to jest recepta
na szczęście wieczne w niebie?

Sama wiara to mało,
gdyż musi dać owoce
dla Boga oraz bliźnich,
nie parę, tylko krocie...

 

 

 

Wtorek, 20 lipca 2021

Przejście przez Morze Czerwone
(Wj 14,21-15,1)

Czasem gdy nasze życie jest zagrożone
potrzeba i nam przejść przez Morze Czerwone.
Po suchym dnie bez obaw nie każdy może,
jeśli nie dozna pomocy ze strony Bożej.

Różne mamy doświadczenia i przeprawy.
Niektórym los tylko bywa bardziej łaskawy.
Ileż to razy zamknięta bywa droga,
że pozostaje tylko zdać się na Boga.

Kto jednak nie zwątpi i wytrwa do końca,
pokona przeszkody, bo gdy Bóg Obrońca,
swą Ojcowską dłoń z nieba nad nim wyciągnie,
to co wydawało się wręcz niemożliwe,
choć może z mozołem, po grudach, osiągnie...

 

 

 

poniedziałek, 19 lipca 2021

Cuda Jezusa (Mt 12,38-42)

Cuda Jezusa Chrystusa
nie były na zawołanie,.
lecz podporą Ewangelii...
I nie na błahe żądanie.

Ludzie prosili o pomoc
w nieszczęściach, zwykle chorobach.
Nie oni decydowali.
Jezus mocą dysponował.

Dlatego kto chciałby dzisiaj
Odkupiciela przymuszać,
niech ma przed oczyma scenę
o żądnych faryzeuszach.

Dostali zwięzłą odpowiedź
o nawróceniu Niniwy,
a jednocześnie zapowiedź
o osądzie sprawiedliwym.

Znak Jonasza był czytelny,
do pokuty nawoływał.
Cud Chrystusa - zmartwychwstanie
inną "przestrzeń" ukazywał..

Nie tę ziemską tylko wieczną,
w której cudów już nie trzeba,
jakiej człowiek ma doświadczyć,
gdy przekroczy bramy nieba.

 

 

 

Niedziela, 18 lipca 2021

Jezus dobry Pasterz
(Mk 6,30-34)

Pomimo zmęczenia
pracą apostolską,
Jezus widząc tłumy,
otoczył je troską.

Owce bez pasterza
mogą się zatracić.
Dla Jezusa ważnym
był los sióstr i braci.

Przyszedł by świat zbawić,
od grzechu niedoli,
pocieszyć nam serce,
gdy krwawi i boli.

Stąd nawet posiłek
miał na drugim planie
Priorytetem było
zbawcze nauczanie.

Wskazał Apostołom,
że uczeń Chrystusa,
ma znać, że od strawy
ważniejsza jest dusza.

O chleb się modlimy,
bo go nam potrzeba.
Jednak najważniejszy
jest ten Boży z nieba.

Za trud i zmęczenie
w misjonarskiej pracy,
niekiedy nad siły,
Bóg w niebie odpłacić...

 

 

 

Sobota, 17 lipca 2021

Jezus cichy i pokornego serca
(Mt 12,14-21)

Nie wchodził na mównice,
nauczał bez splendoru,
z całą pokorą serca,
bez niebiańskiego dworu.

Przemawiał i uzdrawiał
chore dusze i ciała.
A nade wszystko wieścił,
jak ważna niebios chwała...

Ziemski żywot to chwila,
a jednak jest zadaniem.
Kto je wypełni właściwie,
ku życiu zmartwychwstanie.

Kto zaprzepaści swą szansę,
tu na ziemskim padole,
ten skaże się niechybnie
na wiekuistą niedolę.

Cichy z pokornym sercem
Syn Boży się objawił,
jak czytelny drogowskaz
dla tych, co chcą się zbawić.

Jednak prawda jest taka,
że to od nas zależy,
czy zechcemy bez reszty
Jemu życie zawierzyć.

 

 

 

piątek, 16 lipca 2021

MB Szkaplerznej  -  Hymn z Nieszporów

1  Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

2  Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

3  Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

4  Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

5  O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

6  Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

7  Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

 

 

Czwartek, 15 lipca 2021

Jarzmo i brzemię Chrystusa (aforyzm)
/Mt 11,28-30/

Jezus cichy i pokornego serca,

gdy jest nam ciężko, zaprasza do siebie,

aby sił dodać i dusze pokrzepić

ukojeniem, co swe źródło ma w niebie.

Przeróżne napotykamy przeszkody:

ból, trudy, czy życiowe doświadczenia.

Chrystus ma tę moc by w biedach nas wspomóc,

lecz co najważniejsze – dojść do zbawienia.

 

 

 

środa, 14 lipca 2021

Prostaczkowie (Mt 11,25-27)

Prostaczkowie to ludzie prości,

szczerzy, otwarci, nie prostacy.

Do nich Jezus kierował słowo

chcąc, by go nikt nie przeinaczył.

A uczeni, faryzeusze,

mieli swe wizje i koncepcje.

Nie chcieli pouczeń Chrystusa,

znając temat wiary najlepiej.

Mając tytuły naukowe,

których po śmierci nie potrzeba,

kierujmy się prostotą serca,

bo to właściwy klucz do nieba.

Tych, co od Boga „wiedzą lepiej”,

kreując się na „oświeconych”,

chowajmy raczej między wiersze

z tobołkiem myśli nawiedzonych.

 

 

Wtorek, 13 lipca 2021

Zgromnienie opornych miast
(Mt 11,20-24)

Korozain, Betsaida, Kafarnaum.
Tym miastom Pan Jezus wypomniał niewierność.
A przecież widziały najwięcej cudów.
Dlaczego więc ten opór i oziębłość?

Czyżby tam ludziom dusze skamieniały?
Skąd zatwardziałość serc wobec, Chrystusa?
Aż tak dalece zasklepionych, zimnych,
iż je Zbawiciel z troską gromić musiał?

Dziś wspominani święci pustelnicy
w Polsce: Andrzej Świerad oraz Benedykt
dają u zarania dziejów Ojczyzny,
świadectwo jak ufać Bogu i wierzyć.

Niechaj ich przykład, wszak
z odległych czasów,
pomoże i nam Bogu się zawierzyć,
choć cudów nie będzie dane nam ujrzeć,
to z Jego pomocą, dni godnie przeżyć.

 

 

 

Poniedziałek, 12 lipca 2021

Miecz Chrystusowy
(Mt 10,31-11,1)

Gdy przystaniesz do Jezusa,
nie licz na ulgi w tym życiu,
że mieczem, o którym mówił,
wszyscy ludzie się zachwycą.

A pokój Boży - Chrystusowy,
inny od tego, niż świat daje,
i w sercach musi zagościć,
bo on nadziei przydaje...

I dodać trzeba koniecznie,
iż miecz Boży weryfikuje,
bo dobro od zła odcina
i nieprawość demaskuje.

Zakłamać historię można,
w fragmentach. Całej się nie da.
Ważne, by w Bożym cięciu,
ostać się po stronie nieba...

Pan Jezus wytrwał do końca.
On ostatecznie zwyciężył.
Chociaż miecz, który dał światu,
rozbrat faktycznie poszerzył...

Strzeżmy się piekła niewoli,
co może porwać, jak rzeka.
Nie grzech i wieczna zagłada,
a miłość, to cel człowieka...

Dziś Święty Brunon z Kwerfurtu
chwalebny przykład nam daje.
On, który broniąc Chrobrego,
po stronie Bożych prawd staje.

 

 

 

niedziela, 11 lipca 2021

Każdy sam musi uwierzyć
Rozprawiał kiedyś niedowiarek z wierzącym

„A co powiesz jak się przekonasz po śmierci

że to całe twe niebo to zwykła bajka”?

„A ty, co zrobisz, gdy się przykro przekonasz,

rzekł drugi – iż piekło naprawdę istnieje,

które dotąd wyśmiewałeś w kpinach i żartach?”

Fakt. Nikt nikogo na siłę nie przekona,

każdy sam za życia wyboru dokona,

lecz w końcu nadejdzie ta chwila, gdy pójdzie

albo do Boga, albo w czarcie ramiona…

 

 

 

Sobota, 10 lipca 2021

Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli
(Mt 10,24-33)

Chrystus podniósł cenę życia,
ofiarując całego siebie.
Wielu poszło Jego śladem,
by zapłatę przyjąć w niebie.

Cena życia ma dwie strony.
Pierwszą - tę, co trzeba płacić.
Drugiej chcą handlarze ludzi,
by nas sprzedać i wzbogacić...

Lecz u Pana Boga w niebie,
nawet włosy są zliczone...
Ostatecznie uklękniemy
z życiem swym przed Bożym tronem...

Wróble mają swoją cenę,
tak jak ptaki czy zwierzęta.
Wartość, jaką zyskał człowiek
Pan Bóg chciał, by była święta.

(Utwór poprawiony z VI 2020)

 

 

 

piątek, 9 lipca 2021

Zapowiedź prześladowań
(Mt 10,16-23)

Roztropność i nieskazitelność
miały cechować Apostołów,
pośród rozlicznych prześladowań
na niwie dla Boga mozołu.

Chrystus wyraźnie przepowiedział:
spotkać ich może zło od ludzi,
dla których dobra i zbawienia,
bezustannie będą się trudzić.

A choć brat na śmierć wyda brata,
czy inni członkowie rodziny,
Duch Boży wspierać będzie mocą,
gdy nadejdą sądów godziny.

Ten kto w wierze wytrwa do końca,
przez Boga będzie nagrodzony,
zaś każdy kłamca i oszczerca
na Sądzie Bożym oceniony.

 

 

 

Czwartek, 8 lipca 2021

Na cześć św. Jana z Dukli

Nie złota i pełnych trzosów trzeba,
ażeby przekroczyć bramę nieba.
Święty Jan z Dukli wiedział to dobrze,
Bogu i ludziom pragnął służyć mądrze.

Pod koniec życia u Bernardynów
lecz wpierw jako pustelnik zasłynął.
Ostatecznie wybrał stan kapłański,
więc założył habit franciszkański.

Po gruntownych studiach kaznodzieja,
Słowem Bożym sporo wspólnot wspierał.
A jako Gwardian Kustodii Lwowskiej
wielu klasztorom poświęcał troskę.

Doświadczony na starość ślepotą,
a także motoryczną niemota,
w wielu miastach, a zwłaszcza we Lwowie,
święty przykład zostawił po sobie.

 

 

 

Środa, 7 lipca 2021

Człowiek psuje, Bóg prostuje...

Historia braci Józefa
do Egiptu sprzedanego,
mówi jak Bóg może dobro
sprawić z czynu niegodnego...

Gdy nielitościwi bracia,
w wielkim gniewie i zazdrości
uczynili straszną krzywdę,
odpłatę wzięli w miłości.

Każdy grzech, który zrobimy
oraz krzywdę Bóg wybaczy,
Kiedy tylko szczerą skruchę
w konfesjonale zobaczy...

A gdy Chrystus Apostołów
dwunastu z uczniów wyznaczył,
sięgnął do starej tradycji,
historii Józefa braci.

Tylko, że mieli ogłaszać
konieczność nie dóbr doczesnych,
a Królestwa Niebieskiego
i radości w życiu wiecznym...

 

 

 

wtorek, 6 lipca 2021

Bł. Maria Teresa Ledóchowska

Już od dziecka układała wiersze,
ciągle bliska jej sercu była Polska
ufna Maryi Wspomożycielce
żyła Maria Teresa Ledóchowska.

"Matką Afryki" przez Kościół zwana.
Choć to prawda, że nie była w Afryce.
O głodne dzieci zatroskana.
Temu dziełu poświęciła swe życie.

Ślady chorób widoczne na twarzy
były świadectwem dojrzałej mądrości,
nabytej poprzez sygmat cierpienia,
którą widać jak streszcza się w miłości.

W myśli Świętego Piotra Klawera
znalazła fundament dla Sodalicji.
Twórczość i wykłady w wielu miastach
to ów wyraz zatroskania publiczny.

Znana na różnych dworach w Europie,
oraz dobrze Ojcu Świętemu w Rzymie.
Dziś na ołtarzach - Błogosławiona...
Stąd Afryka i Kościół czci jej imię.

 

 

 

Poniedziałek, 5 lipca 2021

Kamień pod głowę
(Rdz 28,10-22a)

Jakub położył kamień pod głowę,
my poduszkę dziś do snu kładziemy.
Z czasem otrzymał imię: Izrael.
A o drabinie do nieba wiemy.

Jego dziadek Abraham, mąż wiary,
wyruszył do Ziemi Obiecanej.
Jakub choć za miskę soczewicy
miał Boży zamiar wypełniać dalej...

Dwunastu synów doczekał w życiu,
początkując dwanaście pokoleń,
które to w narodzie Izraela,
przypominać miały Bożą wolę...

I aż do czasu przyjścia Chrystusa
w wierze trwać jako Naród Wybrany,
do dni, gdy na ziemię zstąpi Mesjasz,
Syn Najwyższego - Umiłowany.

Oczekiwana chwila nadeszła
i narodził się Jezus w Betlejem,
by pewnie objawić prawdy Boże,
Odkupieniem zwieńczyć świata dzieje.

Nowy Izrael, Apostołowie,
których z tradycją wybrał Dwunastu,
poszli po świecie z Dobrą Nowiną,
by ją przekazać wioskom i miastom.

Było, że kamień mieli pod głowę,
a w rezultacie palmę męczeństwa.
My choć poduszki mamy pod głową,
nie zatraćmy w sercach daru męstwa.

 
 
 
 
Sobota, 3 lipca 2021
 

Pan mój i Bóg mój  (J 20, 24-29)

Znane asekuracyjne stwierdzenie  

Apostoła „niedowiarka” Tomasza 

ciągle nas pobudza i obliguje

i weryfikacji wiary uprasza… 

Chcemy dziś - w pierwszą sobotę miesiąca

Niepokalanemu Sercu Maryi,

przystępując do Stołu Eucharystii

zawierzyć serc naszych dni i godziny…

Tomasz Apostoł potrzebował znaku,

włożyć dłoń w miejsce gwoździ, by uwierzyć…

My na kanwie jego świadectwa z Biblii,

pomyślmy: Jak  swe życie godnie przeżyć…?

W dobie rozwoju świata i zagrożeń

wątpliwości zawsze mogą się jawić.

Jednak potrzeba wiary rozumnej,

bo tylko ta wskazuje jak się zbawić…

Nie na cudach mamy oprzeć swą wiarę,

ale na Chrystusa przesłaniu z nieba

i Dobrej Nowinie, którą ogłosił,

wskazując, jak z Nim  pielgrzymować trzeba…

Święty Tomasz Apostoł to zrozumiał

i potwierdził owym słynnym wyznaniem…

My nie domagajmy się dotknięcia ran,

ażeby powiedzieć: „Ufam Ci, Panie”…

 

 

 

Piątek, 2 lipca 2021

Powołanie Mateusza
(Mt 9,9-13)

"Pójdź za Mną" usłyszał Lewi Mataj,
celnik, później Mateusz Apostoł.
I w jednej chwili podjął decyzję
na całe życie, wcale nie prostą.

Pójść za Jezusem drogą niełatwą,
uwolnić od bezdusznej mamony,
ażeby narodzić się na nowo...
Świadczyć o Synu Jednorodzonym...

I tu się jawi dla nas zachęta,
jak dla uczniów "domowe zadanie"
kiedy Nauczycielem jest Chrystus,
czym w swej istocie jest "powołanie"?

To wołanie przez Chrystusa,
które człowiek słyszy w sobie
i gdy chce pozostać prawym,
wie, że musi dać odpowiedź.

Dziś Pan Jezus także woła:
"Pójdź", może i w twym sumieniu,
do dzieł, wobec których inni,
staną jakby w osłupieniu...

Że nie każdy chce, to prawda,
słuchać słów Dobrej Nowiny...
Głód, choroba, brak miłości...
Różne tego są przyczyny.

A Bóg szuka serc otwartych,
aby żywym karmić chlebem,
zwłaszcza tych, co źle się mają
i nagrodzić kiedyś niebem...

Powołanie - dar od Boga,
czy w habicie, czy w sutannie...
Gorsi, lepsi - "z ludu" przecież...
Jeśli są, to także dla mnie...

 

 

 

czwartek, 1 lipca 2021

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)

Człowiek sparaliżowany
nie był w stanie się poruszać,
więc potrzebował pomocy,
aby dotrzeć do Chrystusa.

Niemoc cielesna jest przykra,
lecz gorsza niemoc duchowa.
By dostąpić chwały nieba,
dusza w nas musi być zdrowa.

Tego uczy nas Pan Jezus
mówiąc do paralityka,
iż ma grzechy odpuszczone.
Niebo - to "zbawcza optyka"...

Czasem jest naszym zadaniem
pomóc bliźniemu w potrzebie,
szczególnie gdy jest bezradny,
by kiedyś znalazł się w niebie.

 

 

 

Środa, 30 czerwca 2021

Opętanie (Mt 8,28-34)

Uwolnienie opętanych
w krainie gadareńczyków,
każe wzmóc naszą uwagę
na owoc diabelskich wybryków.

Na nic opieka pasterzy,
gdy Jezus złe duchy wygnał,
szatan tak "machnął ogonem",
iż świniom stała się krzywda.

Dla Żydów świnia nieczysta,
stąd nie jedzą wieprzowiny...
Lecz co opętanie niesie,
jak wielkie krzywdy i winy...

Jest totalnym zniewoleniem,
więc odebraniem wolności.
Ten, kogo zły duch opęta,
nie może doznać miłości...

Ciągła niemota z agresją
wobec wszelakiej dobroci.
Rozdygotane spojrzenie
i nienawidzące oczy...

Rwane łańcuchy i pęta
i samookaleczenia...
I zero nadziei na niebo,
szczęścia na mocy zbawienia.

I tylko mocą Chrystusa,
taki stan można odmienić...
Z podłego sługi szatana,
w wolnego człowieka zmienić.

Dziś, kiedy świat pełen grzechów,
niechaj z nas każdy pamięta,
by strzec się diabła podszeptów
i życia sobie nie spętać.

 

 

 

wtorek, 29 czerwca 2021

29 VI 2021
Uroczystość Piotra i Pawła

Pierwotnie Szymon i Szaweł.
Ostatecznie Piotr i Paweł.
Obydwóch Chrystus powołał.
Choć inaczej - dla Kościoła.

Pierwszy rybak z Galilei.
Drugi musiał żywot zmienić.
Do Żydów miał Piotr wędrować
natomiast Paweł do pogan.

Dziś Książęta Apostołów
w Królestwie Bożym u stołu,
w pełni chwałę odbierają
i nam w wierze przykład dają.

Obaj ponieśli śmierć w Rzymie
dla Chrystusa, w Jego Imię.
Piotr na krzyżu głową na dół.
Paweł z głową ściętą w padół.

Toteż na tych dwóch "Filarach"
kwitnie nadal święta wiara.
Klucznik nieba - Piotr Apostoł.
Paweł mąż Kościoła wzrostu...

 

 

 

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

Pójść za Jezusem
(Mt 8,18-22)

Postawił Pan Jezus warunek,
tym, co będą chcieli pójść za Nim,
iż mają wyrzec się wszystkiego,
by serca mieli wolne bez granic...

Bo kto ma serce zasupłane,
bez pełnej, prawdziwej wolności,
ten nigdy nie sprosta wyzwaniom,
ofiarnej do końca miłości...

Pozostawić wszystko za sobą,
ludzkie układy, zależności;
aby trzymać się Słowa Życia,
potrzeba rozważnej mądrości...

I nie każdy to pojąć może,
co znaczy wziąć krzyż swój na drogę,
by zostać uczniem Chrystusowym;
na dobre i złe iść za Bogiem...

Aby poświęcić swoje życie,
nadto i odwagi potrzeba,
by dzielić się wiarą jak chlebem,
prowadzić za rękę do nieba...

Trudny Jezus podał warunek,
a jednak wielu chce mu sprostać,
w świecie, gdzie człowiek się nie liczy,
Bogu i ludziom wiernym zostać.

 

 

 

Niedziela, 27 czerwca 2021

Śmierć
(Mdr 1,13-15; 2,23-24;
Mk 5,21-24.35b-43)

Bóg stworzył nas ku życiu,
to dla nas ważna prawda.
Śmierć i śmiercionośny jad
weszły na świat przez diabła.

Słowa z Księgi Mądrości
mają nam przypominać,
że choć śmierć nam pisana,
dalszy żywot zaczyna.

A chociaż myśl o śmierci
wielu napawa trwogą,
ci, co znajdą Chrystusa
ocalić życie mogą.

Schorowana kobieta
i zatroskany Jair,
z wiarą szli po ratunek...
Zostali wysłuchani...

Jednakże jest śmierć gorsza,
niż fizyczna - cielesna,
z diabelskiego podszeptu,
w piekła czeluści - wieczna.

Kto pójdzie za Jezusem,
jak On, kaźń krzyża zniesie,
by zmartwychwstać do życia
już w nieba lepszym świecie...

 

 

 

Sobota, 26 czerwca 2021

Wiara setnika (Mt 8,5-17)

Tych, co uwierzyli Jezusowi,
zwłaszcza uzdrowionych, było wielu.
Lecz wiary głębokiej, jak setnika,
nie spotkał Zbawiciel w Izraelu.

"Panie, nie jestem gdzien", mówimy
uczestnicząc w świętej Eucharystii,
przyjmując Ciało i Krew Chrystusa,
ażeby kolejny cud się ziścił.

Płakali na gruzach Jeruzalem
starsi Córy Syjonu i dzieci,
doświadczani przez trudne niewole,
traktowani nierzadko jak śmieci...

Lecz choćby przyszło się z bólem zmierzyć
i o kłody codzienne potykać,
nie dajmy sobie z serc wyrwać wiary,
mając za wzór postawę setnika.

 

 

 

Piątek, 25 czerwca 2021

Jeśli Bóg zechce
(Rdz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4)

Jeżeli tylko sam Pan Bóg zechce,
ustąpić muszą prawa natury.
A On Stwórca przecież wie najlepiej,
czego nam trzeba, bo widzi "z góry".

Stuletni Abraham. Trędowaty.
Starość. Nieuleczalna choroba,
wobec wszechmocy Bożej i łaski,
to żadna tama albo przeszkoda.

Różny mamy żywot na tej ziemi.
"Homo homini lupus" nas sięga.
Lecz wiara jest poręką zbawienia,
a za nią stoi Boża potęga.

Abraham czy trędowaty, to ci,
co uczą nie tylko w Boga wierzyć,
ale co najistotniejsze tutaj,
Bogu zaufać oraz zawierzyć...

 

 

 

Czwartek, 24 czwartek 2021

Nadasz imię Jan...

(Łk 1, 57-66.80)

Mamy noce "świętojańskie",
o tej nazwie też ulice.
Jednak by być z prawdą w zgodzie,
w ich zaraniu jest Jan Chrzciciel.

O zwyczajach i tradycjach
głos oddajmy etnologom.
My zaś historii zbawienia
krótko powędrujemy drogą.

Syn Boży miał przyjść na ziemię,
Słowo Wieczne przyjąć ciało,
nieodzownym musiał być ktoś,
co oznajmił: to się stało...

Spełniła się Boża wola
Zachariaszowi podana:
będzie miał z Elżbietą syna,
i nada mu imię Jana.

Był "wołaniem" w Izraelu,
ludzie przez Boga wybranym,
wskazującym, że Pan Jezus,
to Mesjasz oczekiwany.

A do czego nas zachęca
nazirejczyk ów - Jan Chrzciciel?
Spójrz. I na "pustkowiach świata"
Bogu też poświęcisz życie.

 

 

 

Środa, 23 czerwca 2021

Uwierzyć jak Abraham
(Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20)

Kiedy Bóg do nas przemawia
potrzebna jest nasza wiara,
głęboka jak u Abrahama,
co wiedzie i życie ocala...

Jak długo Abraham wędrował,
by wejść do Ziemi Obiecanej,
tak i my nie zapominajmy,
gdzie jest nasz ostatni przystanek...

A Pan Jezus nas ostrzega
przed drapieżnymi wilkami,
którzy będą w owczej skórze
fałszywymi prorokami.

Każde życie jest jak drzewo
i ma wydawać owoce
w wierze, nadziei, miłości
i nie raz jeden, a krocie...

A kiedy Bóg coś obieca,
jak kiedyś Abrahamowi,
stanie się, bo Jego słowa
nie będą pustymi słowy...

 

 

 

Wtorek, 22 czerwca 2021

Bramą szeroka i ciasna
(Mt 7,6.12-14)

Psy i świnie dla Żydów,
to zwierzęta nieczyste,
nie godne kosztowności,
było to oczywiste.

Dlatego jak baranki,
czy woły na Ofiarę,
gdzie był wymiar świętości,
nie mogły zostać darem.

Jednak Chrystus w nauce
o wejściu ciasną bramą
wskazuje drogę zbawczą,
nie perłami usłaną.

Czasem człowiek, jak zwierzę,
nie doceniając świętości
nie umie uszanować
i podepcze wartości...

Lecz jest to droga ślepa,
choć łatwa i szeroka
i na pewno nie wiedzie
do bram w Bożych obłokach...

 

 

 

Poniedziałek, 21 czerrwca 2021

Belka w oku (Mt 7,1-5)

Belka w oku się nie zmieści,
gdyż od drzazgi znacznie większa.
Tu chodzi o co innego,
bo o zasklepienie serca.

Miara, jaką my mierzymy,
sądy, jakie wydajemy,
będą kiedyś naszą prawdą,
której się już nie wyprzemy...

Czasem takie "oddźwięczyny"
Bóg dopuści już na ziemi.
Choć te z implikacją wieczną,
będą, gdy przed Nim staniemy...

Toteż chciejmy wszystkie belki,
z naszych oczu wyrugować,
aby sercu pozwalały
bez obłudy postępować.

 

 

 

Niedziela, 20 czerwca 2021

Wzburzone morze (aforyzm)
(Mk 4,35-41)

Niekiedy i w naszym życiu
wicher niebezpieczny wieje.
Gdy łódź twego życia tonie,
wiedz - w Chrystusie masz nadzieję.

 

 

 

Sobota, 19 czerwca 2021

(Mt 6,26-34)

Troski mamy niemal całe życie.
Ile przecież wokół jest ważnych spraw
A jak ma się rzecz w Bożej optyce?
O co naprawdę się martwić i bać?

Wniosek w zasadzie jest tutaj jeden.
Nie można popaść w zatroskania stan,
co nie potrafi złączyć się z niebem
i Bożej trosce przypisać chce kłam...

"Boże ufam Tobie" trzeba co dnia
nie tylko słowem potwierdzać wiernie.
Choćby scenariusz widniejących spraw
kolejne wieścił osty i ciernie...

 

 

 

piątek, 18 czerwca 2021

Nasze skarby

Każdy z nas ma skarbów wiele.
Kilka wymienię zaledwie,
o których trzeba pamiętać,
żeby gromadzić je w niebie.

Pierwszym skarbem jest istnienie,
które Bóg nam podarował,
przez rodziców dając życie,
więc nie wolno go marnować.

Drugim - łaska przenajświętsza,
na chrzcie świętym darmo dana,
której pilnie strzec musimy,
by się znaleźć w nieba bramach...

Eucharystia to skarb trzeci,
Pokarm w drodze do wieczności.
W nim się Chrystus nam daruje
w bezgranicznej swej miłości.

Dalej, cenną jest modlitwa,
ów konieczny tlen dla duszy.
Gdy go zbraknie, człowiek więdnie,
jak roślina podczas suszy.

Wreszcie napotkana miłość,
jakiej każdemu potrzeba,
co jest wierna aż do końca,
bo moc czerpie od tej z nieba...

I wymieńmy jeszcze przyjaźń,
co miłości jest nadobna
i nie garnie nic do siebie,
lecz pragnie czyjegoś dobra.

To są skarby, których każdy
szukać i gromadzić może,
w sejfach nieba, gdzie rdzy nie ma,
tylko pełnia łaski Bożej.

 

 

czwartek, 17 czerwca 2021

Nie bądźcie gadatliwi...
(Mt 6,7-15)

Nie przez wielomówstwo
Pan Bóg nas wysłucha
lecz przez szczerość serca
i pokorę ducha.

On nie chce wielu słów,
bo wie, co potrzebne
do życia na ziemi,
a tym bardziej w niebie.

Zatem zamiast zmawiać
zbyt długie pacierze,
wzbudźmy "zmysły duszy",
słuchając Go w wierze...

Dlatego Pan Jezus
"Ojcze nasz" nauczył.
Tego mamy się trzymać,
chcąc być Jego uczniem...
(Do Boga się mówi
a nie w kółko mruczy...)

 

 

 

Św. Brat Albert

Artysta, powstaniec, kaleka...
Trudne czasy a on nie zwlekał.
Pustelnie w rejonie Werchraty...
I Kraków w biedaków bogaty...

"Być dobrym jak chleb" - to maksyma.
Jej jako "brat" Albert się trzymał...
A faktycznie Adam Chmielowski,
w imię Chrystusa - pełen troski...

Kiedy zajdziesz na Kalatówki,
może dojrzysz zbawienne skutki,
iż niesprawność nie jest przeszkodą, żeby miłości kroczyć drogą...

Nie jest łatwo poświęcić wszystko...
Imię, majątek i nazwisko...
Dzieł "Albertynów" znajdziesz wiele,
tak w Polsce, jak w całym Kościele.

Może w obrazie "Ecce homo"
sponiewieranego Chrystusa,
który namalował ten święty,
znajdzie sugestię i twa dusza...

Choć nie doczekał wolnej Polski,
schorowany "brat opuchlaków",
zostawił czytelny drogowskaz
na wieki - dla wszystkich Polaków...

 

 

 

Środa, 16 czerwca 2021

Na pokaz (Mt 6,1-6.16-18)

Przestrzegł Chrystus uczniów
przed wiarą na pokaz.
I nam mówi - nie ludziom
ale Bogu pokaż
swoje wyrzeczenia,
dobroczynne serce,
głęboką modlitwę
i chęci najszczersze...

A choćbyś w kościołach
w niebo wznosił ręce,
by wszyscy widzieli,
gesty a nie serce,
daremna fatyga,
przycupniętych kolan,
skoro zgoła inna
jest tu Boża wola.

Autentyczną wiarę
sam Pan Bóg oceni.
Jemu nie zależy,
by inni widzieli.
Jednak nas nie zmusza,
Warto to docenić.
Gdy dojrzę swe błędy,
sam je muszę zmienić...

 

 

 

Wtorek, 15 czerwca 2021

Miłość nieprzyjaciół (Mt 5,43-48)

Brzydzć mamy się grzechem,
człowieka szanować.
To jest Boża optyka.
W czasach Jezusa nowa.

Kiedy miłości zbraknie,
życie będzie jak koszmar.
Ciągła niepewność jutra,
co chwilę ból i troska...

Miłość dla nieprzyjaciół,
Boże znajdzie uznanie,
kto jej sprosta, zachowa,
ten dar nieba dostanie.

Spójrz, Bóg da się przejednać,
a człowiek - cóż nie zawsze...
Potrafi zemsty szukać...,
bo inaczej nie zaśnie....

Skąd więc zła tyle wokół?
Nurtujące pytanie.
"Wierzę w Boga"... A Bogu?
Tu odpowiedź jest na nie...

 

 

 

Poniedziałek, 14 czerwca 2021

"Oko za oko" i "ząb za ząb" (Mt 5,38-42)
Trzymanie się sprawiedliwości,
stawia niepokonalną tamę,
szlachetnej płaszczyźnie miłości.

Męczennik z Dachau biskup Kozal,
tę prawdę swym życiem uświęcił,
gdy za drutami pod napięciem
swe życie bez reszty poświęcił.

Choć ciała, które w krematorium
spalone, nie da się pochować,
pozostawił na zawsze przykład,
by w świętości go naśladować.

Za tydzień kończy się dyspensa
i czas powrócić nam do świątyń.
Pora obudzić się z letargu.
Jak zwalczyć lęk? - Pomyślmy o tym...

 

 

 

Sobota, 12 czerwca 2021

Niepokalane Serce NMP

Czcimy Najświętsze Serce Jezusa,
Maryi, jako Niepokalane.
Oba płoną ogniem miłości, lecz
to drugie w wieniec kwiecia ubrane.

Gdy trwała druga wojna światowa,
przez radio, papież Pius XII-y,
zawierzył ludzkość Sercu Maryi,
w czasie hekatomby czasu swastyk...

Kiedy nosisz Cudowny Medalik,
doskonale tę prawdę rozumiesz
dlaczego widnieją tam dwa serca.
Jedno i drugie mówi nam: "Uwierz!"

Lourdes, a wsześniej już dogmat papieski
bezgrzesznego poczęcia Maryi,
potwierdziła Matka Boża światu,
objawiając się dzieciom z Fatimy.

Toteż w pierwsze soboty miesiąca
Niepokalane Serce Maryi,
o opiekę i pomoc błagamy
i tak, jak Serce Jezusa, czcimy.

 

 

 

piątek, 11 czerwca 2021

NSPJ 2021

Kiedy mówimy o miłości,

widzimy jej atrybut – serce,

organ, co tyra całą dobę;

płonący… Czasem w poniewierce…

„Mieć serce i nim się podzielić”,

nie trzeba, jak dziecku tłumaczyć…

Kto zaznał prawdziwej miłości,

doskonale wie, co to znaczy…

A dlaczego Serce Jezusa

postrzegamy jako „Najświętsze”?

Spójrz, dla każdego z nas jest „Źródłem”

Bożej Miłości – najgorętszej.

A przebite włócznią na krzyżu,

wciąż jak krew i wodę wylewa,

łaski, których nigdy nam dosyć,

aby dostąpić szczęścia nieba.

Bywa, że nikt nas nie chce kochać

miłością szczerą i prawdziwą,

a jedynie interesowną,

„na chwilkę”, chciwą i fałszywą.

Kiedy doświadczamy jak boli

zdradzone, poranione serce,

pytamy: „Boże, jakże długo?

Ile mi trzeba cierpień jeszcze?”

Dziś znaleźć możemy odpowiedź

na niejedno trudne pytanie,

ale weźmy książeczkę i zmówmy

tę znaną od dziecka Litanię…

 

 

Hymn z Jutrzni NSPJ
(transpozycja)

Źródło łaski nieprzebranej,
Jezu, dawco przebaczenia
i rozkoszy serc prawdziwa,
w Tobie radość i nadzieja.

Tyś ufnością pokutników,
wiecznym szczęściem szukających.
Hojnie spełniasz nasze prośby,
kornie w niebo wołającym...

Twoja miłość, dobry Jezu,
odpoczynkiem jest dla myśli,
nadto z Serca przebitego,
wiecznym zdrojem łask dla wszystkich.

O, umiłowany Jezu,
celu pragnień ludzkiej duszy,
Tyś skuteczną nam obroną,
kiedy szatan grzechem kusi.

Panie, racz pozostać z nami,
kiedy nowy dzień jaśnieje.
by rozpraszać nocne mroki
i przenikać świat weselem.

Tyś jest samą łagodnością
i cudownym serc pokojem,
a przez dobroć niepojętą,
Bożych łask niebiańskim zdrojem.

Chryste, Synu Boga Ojca,
z Duchem, w wiatru świętym tchnieniem,
Tobie chwała nieskończona
i na wieki dziękczynienie.

 

 

 

Czwartek, 10 czerwca 2021

Hipokryzja względem prawa
(Mt 5,20-26)

Prawa ludzkie można podeptać,
zakrzyczeć i próbować obejść.
Lecz inaczej rzecz się przedstawia,
kiedy chodzi o prawo Boże.

Choć sądy z nazwy nizawisłe,
bywały nie raz pod dyktatem,
Sąd Ostateczny u bram nieba,
nie zhańbi się żadnym rozbratem.

Nienawiść, cwaniactwo nie umkną
uwadze Ojca Niebieskiego
i zasądzone sprawiedliwie
będą według Prawa Bożego.

Pan Jezus przedstawił swym uczniom
Uczonych i faryzeuszy,
którzy zamiast być sprawiedliwi,
szykują piekło ludzkiej duszy...

Strzeżmy się zatem relatywnych
twierdzeń, sugestii i opini,
które lansują słudzy czarta,
chcąc byśmy i my byli winni...

 

 

 

Środa, 9 czerwca 2021

Przyszedł wypełnić (Mt 5,17-19)

"Jota" w alfabecie hebrajskim,
to kreska, najmniejsza litera.
Jednak w wypowiedzi Chrystusa
znaczącej wartości nabiera.

Każde z przykazań w Prawie Bożym,
ma sens. Nie wolno Go odłożyć.
Chrystus przyszedł, by je wypełnić,
wskazać, jak spełnić zamysł Boży.

I ostrzegł, tych co chcieliby znieść,
choćby najdrobniejsze z przykazań,
iż biada temu, kto świadomie
wolę Ojca z nieba podważa.

 

 

 

Wtorek, 8 czerwca 2021

Nasze TAK dla Chrystusa.
(2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16)

W myślach, mowie oraz czynie
w każdym dniu życia, co płynie...
A gdy dotrze do bram nieba,
także w ostatniej godzinie.

"Wy jesteście solą ziemi"...
Toteż mamy smaku przydać.
Światłem, które dopomoże,
dobre czyny sercom wydać.

 

 

 

Poniedziałek, 7 czerwca 2021

Błogosławieni (Mt 5,1-12)

W niebie błogosławieni
czyli szczęśliwi - święci.
Na ziemi uciskani,
poniżani, przeklęci...

Spójrz, dwie rzeczywistości
człowieczej egzystencji,
doraźna oraz wieczna.
Obie w Bożej pamięci...

Tyle, że nie idą w parze,
bowiem śmierć je rozdziela.
Trwale ziemską zamyka,
a niebiańską otwiera.

Lecz rodzi się pytanie
czy w tej "innej przestrzeni"
zostaniemy przeklęci,
czy też błogosławieni?

Ten, kto był w Ziemi Świętej,
na Górze Błogosławieństw,
temu może jest łatwiej
w tym kontekście się znaleźć...

Jednak każdemu przyjdzie
z ową prawdą się zmierzyć,
czy potrafił, czy nie chciał,
Chrystusowi uwierzyć...

 

 

 

niedziela, 6 czerwca 2021

Rodzina

Kto słucha i wypełnia
to co mówi Pan Jezus,
jest dla Niego jak Matka
oraz bracia - rodziną.

I może mieć nadzieję,
iż nie będzie samotny
gdy zakończy szlak ziemski
i dni jego przeminą.

 

 

 

sobota, 5 czerwca 2021

Zdać się na Boga (Mk 12,38-44)

Dziś poucza nas uboga wdowa,
jak całkowicie zdać się na Boga.
Jezus docenił jej hojne serce,
mówiąc, że z wszystkich dała najwięcej.

A co powie o naszej hojności,
o wierze, nadziei i miłości?
Nie patrząc na świątynną skarbonę,
a u bram nieba, przed Bożym tronem...

 

 

 

piątek, 4 czerwca 2021

Na daleką przyszłość (Mk 12,35-37)

Dziękował król Dawid Bogu
za ród pokorną modlitwą
i zapowiedź sługi swego
"domu" na daleką przyszłość.

Prosił o błogosławieństwo,
by dom jego trwał na wieki,
zawsze przed obliczem Pana,
z nadzieją Bożej opieki.

I narodził się Pan Jezus,
z "domu i rodu Dawida",
otworzyć "drzwi Domu Ojca"
i szczęścia wiecznego przydać.

Lecz przekazał zbawczą prawdę,
tym, którzy w Niego uwierzą,
by żyć godnie, widząc przyszłość
i miarę jaką odmierzą...

Ale by być z prawdą w zgodzie,
mając biblijne przesłanie,
zauważmy, że ród rodem,
któż dla Dawida jest Panem?

Mesjasz, Jedyny Syn Boży,
to Jezus Chrystus Zbawiciel.
On zstąpił z nieba na ziemię,
aby ocalić nam życie.

I niech błąd uczonych w Piśmie
nie kusi naszego spojrzenia,
by poza Emanuelem,
chcieć szukać ścieżek zbawienia...

 

 

 

czwartek, 3 czerwca 2021

Pokarm życia (sakro-fraszka)

Musimy się karmić, by żyć,
lepiej lub gorzej, tak już jest.
Każdy kraj ma swe potrawy,
specjały ze znanych miejsc...

A jeden jest tylko Pokarm,
który daje wieczne życie,
i w każdym zakątku świata,
czy to w dzień, w wieczór, o świcie...

To Krew i Ciało Chrystusa
w postaciach wina i chleba,
tylko one życie wieczne
dają z perspektywą nieba.

Żywot wieczny i szczęśliwy,
w jakże innej afirmacji,
niż, co widać tu na ziemi,
czasem smutnej wegetacji...

Boże Ciało jest tym świętem,
co nam o tym przypomina,
że już nasza przyszłość w niebie,
tu na ziemi się zaczyna...

Warto zatem zauważyć,
w zamyśle nad Bożym Ciałem,
iż duszy nie nakarmimy,
byle jakim wiktuałem...

 

 

 

środa, 2 czerwca 2021

Prawo lewiratu (Mk 12,18-27)

Znane w dawnych czasach
prawo lewiratu,
dla saduceuszów
było szansą na to,
aby Jezusowi,
postawić pytanie,
z tą myślą, że dobrze
nie odpowie na nie.

Lecz cóż usłyszeli...?,
iż są w wielkim błędzie,
bo na końcu świata,
nie tak, jak chcą będzie.
Przy powstaniu z martwych,
ziemskie więzy prysną,
gdyż Pan Bóg przewidział
całkiem inną przyszłość...

A co najważniejsze,
On jest Bogiem żywych!
Kto trwa blisko Niego,
jest wiecznie szczęśliwy.
Toteż ziemskie prawa,
nawet przyjemności,
to ledwie namiastka
niebiańskiej radości...

 

 

 

poniedziałek, 31 maja 2021

Ain Karem

Gdy zwiedzamy Ain Karem,
może zrodzić się pytanie:
Macierzyństwo w Bożych planach,
jaką rangę ma dziś dla nas?

Matka Boga i proroka,
na niebiańskich już obłokach,
potwierdzają w MAGNIFICAT,
kiedy wartość ma wizyta.

Różne znamy odwiedziny:
w urodziny, w imieniny...
Czasem w dzień, niekiedy nocą,
gdy musimy iść z pomocą...

Dzisiaj święto Nawiedzenia
poddaje nam ważki temat,
pod rozwagę i nic więcej:
mą gotowość do poświęceń...

 

 

 

niedziela, 30 maja 2021

I-a Komunia św. w Nadolu 2021

Zaświtał majowy poranek,
skąpany w zieleni cudnie,
by cieszyć rodziny gdzie dzieci,
mają swą Pierwszą Komunię.

Odświętnie ubrana świątynia
pobożne serca dziś cieszy,
bo jakże się nie radować,
gdy Jezus do dzieci śpieszy...

I chciałby w ich sercach zagościć,
od dnia dzisiejszego na zawsze,
by mogły do końca życia
wytrwać w Miłości i łasce.

 

 

 

O Trójcy Świętej

Czy możliwe jest trzy w jednym?
Przywołaj obraz trójkąta.
Zobaczysz jedną figurę,
a o trzech różnych kątach.

Trójca Święta - tajemnica.
Bóg objawił trzy Oblicza:
Boga Ojca, Syna Jego,
a trzecie - Ducha Świętego.

Mówiąc "Credo" we Mszy świętej,
czy też kiedy się żegnamy,
także w każdym sakramencie,
Trójcę Świętą przyzywany.

Kościół przeto hołd oddając
Tajemnicy niepojętej,
ustanowił w jedną z niedziel,
Uroczystość Trójcy Świętej.

 

 

 

sobota, 29 maja 2021

Św. Urszula Ledóchowska

Poświęciła swe życie Chrystusowi,
by służyć w pełni dzieciom i młodzieży.
Choć czas nie był łatwy - rozdarta Polska...
Komu jej los można było zawierzyć...?

Dzieci i młodzież to przyszłość narodu.
Potrzeba, by chowane były w prawdzie.
Wiemy dobrze, że drzewo krzywo wzrośnie,
gdy od początku ktoś tylko je nagnie...

Pan Jezus objawił nam Bożą Prawdę.
Duch Święty zstąpił i wciąż nas oświeca.
I potrzeba Jego światła i mocy,
by nie spaczyć cnót w młodzieży i dzieciach!

A gorszycieli i prześmiewców z wiary
niemało odnotowały już dzieje.
Lecz biada temu, co jasno rzekł Chrystus,
kto w najmniejszych zło i zgorszenie sieje.

I dziś potrzeba serc odważnych w wierze,
jakie miała Julia - święta Urszula,
kiedy bezkarnie i to w imię wolności,
bezbożnych prześmiewców jakiś tłum hula...

 

 

 

piątek, 28 maja 2021

Figowiec. Świątynia. Modlitwa.
(Mk 11,11-25)

Trzy ważkie tematy o powinnościach
dziś Markowa Ewangelią zawiera:
owocowanie, porządek w Świątyni
i siła modlitwy, co ma być szczera.

Nie pozostawajmy drzewem jałowym
i dla Chrystusa przynośmy owoce,
pełne wiary, nadziei i miłości...
I miejmy dla Niego serca ochocze.

Każdy z nas powinien też być świątynią,
w której Duch Boży chętnie chce przebywać.
Stąd wszelkie grzeszne kupczenie, bałagan
nie przystoi, bo to rzecz niegodziwa...

Wreszcie modlitwa tylko z czystym sercem
taka, co góry potrafi przenosić,
będzie skutecznie wysłuchana w niebie,
gdy z wiarą głęboką będziemy prosić.

 

 

 

czwartek, 27 maja 2021

Najwyższy i Wieczny Kapłan
(Mk 14,22-25)

Najwyższy i Wieczny Kapłan.
Chleb i wino. Ciało i Krew.
Pan Jezus żywy realnie,
w Eucharystii obecny jest.

Więc ów Dar przyjąć gotów bądź
aby dostąpić niebios bram.
Spójrz, codziennie Chrystus Pan chce,
dać się za Pokarm wieczny nam.

Każdemu też, tę szansę dał,
kiedy na krzyżu poniósł śmierć.
Kto przyjmie Go, pożywi się,
może na zawsze życie mieć.

 

 

 

środa, 26 maja 2021

Trzy krzyże

Są symbolem i świadectwem
dotykającym Golgoty,
która po dziś w Jeruzalem
spina: ból, mękę, kłopoty...

Trzy krzyże z ludzkich Kalwarii,
w przeróżnych zakątkach świata,
gdy przychodzi czas niedoli
uczą z Chrystusem się zbratać...

Stoją też w Gdańsku przed stocznią,
każąc zapatrzyć się w niebo,
z wiarą, nadzieją, miłością,
protestu robotniczego.

Dotkniętym krzywdą przemocy,
w zrywie odwagi i męstwa,
choć śmierć zaglądała w oczy,
tchnącym owocem zwycięstwa...

Lecz i tu hańby pozostał
cień, kiedy Jan Paweł II-gi,
wznosił do nieba modlitwę,
a kpili Komuny sługi...

Mur z pleców miał papież ujrzeć...
Niektórzy tego żałują.
Choć pewnie nigdy nie zbraknie,
takich, co innych krzyżują...

I może myśl jeszcze jedna,
wszak dzisiaj mamy Dzień Matki,
by nigdy krzyży swym mamom,
nie chciały przymnażać dziatki...

 

 

 

Miejsce w Królestwie Bożym
(Mk 10,32-45)

Dwaj uczniowie, Jakub i Jan
synowie Zebedeusza,
pragnęli w niebie mieć miejsce
obok tronu Chrystusa.

I nie rozumieli jeszcze,
czymże jest Królestwo Boże,
że wprawdzie człowiek wierzący
do niego dostać się może.

Jednak Bóg miejsca wyznacza
w chwale na Uczcie Wieczystej,
biorąc pod uwagę czyny
i zasługi wiekuiste.

A ten kto chciałby być wielkim
ma postępować jak sługa.
Żyć w pokorze i miłości.
W nich tkwi na niebo zasługa.

 

 

 

Hymn z Jutrzni na św. Filipa Neri
(transpozycja)

Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
który już posiadł wesele i szczęście
w Królestwie Bożym, w miłości na zawsze.

Stał się on mistrzem dla ludu wiernego
przez godne życie i przykład świętości.
Czysty i prawy, we wszystkim się starał
podobać Bogu przez dzieła miłości.

Teraz więc prośmy, by jego modlitwa,
obmyła z winy skruszonych grzeszników.
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa,
ku szczytom nieba, gdzie cel jest pątników.

Bogu samemu niech będzie na wieki
najwyższa chwała i cześć nieskończona.
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
i chcę nas przygarnąć w boskie ramiona.

 

 

 

wtorek, 25 maja 2021

Stokroć więcej... (Mk 10,28-31)

Ten świat proponuje nam to i owo,
intratne kontrakty, biznes i sławę.
A wszystko do czasu, gdyż dni się gonią
by żywot skwitować odwiecznym prawem...

Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi.
Dni naszej egzystencji są zmierzone.
I choć byśmy darli wszystko w swą stronę,
zweryfikują nas przed Bożym tronem.

Chrystus w swoim zawołaniu: "Pójdź za Mną",
otwiera przestrzeń prawdziwej miłości
z której przyjdzie zdać rzetelny rachunek,
w obliczu czekającej Bożej wieczności.

Kto więc Jemu zaufa dając wszystko ...
Cały dorobek, zdobycze, tytuły
niech zapamięta, że stokroć otrzyma,
gdy pokona obawy i skrupuły...

 

 

 

poniedziałek, 24 maja 2021

Matka Kościoła

Umaiły Zielone Świątki
tereny świątyń dookoła.
A dzisiaj w drugim dniu ich trwania
hołd odbiera Matka Kościoła.

Dana nam przez Chrystusa Pana
jako Święta, najlepsza z matek,
która zatroskana codziennie
strzeże i słyszy głos swych dziatek.

I choćby cały świat cię zawiódł,
a gorzkie łzy zamgliły oczy,
otrzyj je i zwróć swe oblicze
ku Niej, aby zaznać pomocy.

Matka Kościoła. Ona widzi
i rozumie naszych serc bóle.
I choćby wszyscy cię zdradzili,
Ona zawsze przytuli czule.

Na ziemi jesteśmy "w gościnie"
i pielgrzymujemy do Ojca
gdzie i Matka nas oczekuje,
by przeżywać szczęście bez końca.

I choćby żyć trudno nam było
i wiele krzyży dźwigać trzeba,
to Maryja, Matka Kościoła,
czuwa, wskazując bramy nieba.

 

 

 

niedziela, 23 maja 2021

Światło z nieba

Często ocieramy się w życiu o prawdy,
przeróżne - i gdy odnieść się do nich trzeba,
a trudno nam odkryć ich istotny sens,
poprośmy Parakleta o światło z nieba.

Jezus aby objawić swą Prawdę światu,
zawczasu wybrał Apostołów - Dwunastu.
Im też obiecał posłać Ducha Świętego,
by nieśli Ewangelię wioskom i miastom.

My na mocy sakramentu bierzmowania,
też mamy być Apostołami Chrystusa
i głosić po świecie świętą Ewangelię,
czynić cuda, obumarłe dusze wzruszać...

Ich było, jak śpiewamy, tylko Dwunastu,
a ludzi na ogromnym świecie miliony.
I poszli z Dobrą Nowiną do serc zgodniałych,
by karmić Słowem, na cztery świata strony.

 

 

 

Sobota, 22 maja 2021

Świadectwo o Chrystusie /aforyzm/
(Dz 28,30-31; J 21,20-25)

Święty Paweł dawał je nauczaniem,
Ewangeliści Słów Bożych spisaniem.
A nasze przekażemy należycie,
gdy udowodnimy je zbożnym życiem...

 

 

 

Piątek, 21 maja 2021

Trzy razy (J 21,15-19)

Dlaczego zapytał Szymona
Jezus o miłość trzy razy?
Czy dlatego, że wcześniej
tyleż Go zaparł się, zdradził...?

Różnie tłumaczą bibliści
tę eklezjotwórczą scenę,
która dla Szymona - Piotra
ma tak kluczowe znaczenie...

Czy kochasz? Pyta Pan Jezus,
po śmierci, już Zmartwychwstały,
chcąc przekazać Piotrowi lud,
co ma wieść do niebios chwały...

Wszak odtąd ma być "Sternikiem",
Boskiej, Chrystusowej łodzi,
z rejsem do "portu zbawienia",
któremu nic nie przeszkodzi...

Choć różne napotka trudy,
to w dziejowych nawałnicach,
bramy zła go nie przemogą:
Prawdy - Miłości oblicza...

I jeszcze jedna rzecz ważna,
o której też warto wiedzieć,
dlaczego aż trzy razy Piotr
"kocham" musiał odpowiedzieć.

Gdyż był w Prawie Rzymskim zwyczaj
aż trzykrotnej odpowiedzi,
na trzykrotne zapytanie,
aby wyrok móc zatwierdzić.

Stąd i pytanie trzykrotne
do Piotra o miłowanie.
I jego z wiarą odpowiedź:
"Ty wiesz, że Cię kocham, Panie"...

 

 

 

czwartek, 20 maja 2021


"Aby wszyscy byli jedno" (J 17,21)

Ułożyłem przed laty piosenkę,
która do dziś się wielu podoba,
bowiem wezwaniem jest do jedności...
I Ty teraz zechciej poznać jej słowa.

Refren: "Aby wszyscy byli jedno",
tak się modlił Chrystus Pan.
"Aby wszyscy byli jedno",
żeby nikt się nie czuł sam.

1/ Żyjesz w tłumie, pośród ludzi,
ale często jesteś sam...
Czasem gubisz bieg wydarzeń
i wystajesz "z świata ram".

Refren

2/ Twoje serce wciąż rozdziera
ten czy inny ludzki grzech:
chaos pragnień, brak jedności
z Bogiem, z bliźnim, z sobą też.

Refren

3/ Uwierz, proszę, Jezusowi...
On Ratunkiem dla nas jest!
Miłość, dobro, pokój, prawda,
to wartości, których chce...

Refren

 

 

 

środa, 19 maja 2021

"Większa radość jest w dawaniu..."
(Dz 20,28-38) 

Wilki drapieżne i garnący do siebie.
Mogą kryć się w Kościele, ale nie w niebie...
W oczach Bożych - większa radość jest w dawaniu,
jak nauczał Chrystus, aniżeli w braniu.

Boża miłość jest tam, gdzie ofiarowanie,
A nie chciwość, pazerność i pożądanie.
Jezus na krzyżu cały się ofiarował.
Oddał za nas swe życie; nic nie żałował.

 

 

 

wtorek, 18 maja 2021

Modlitwa Arcykapłańska
(J 17,1-11a)

Niezwykłą była Ostania Wieczerza
z zawarciem wiekuistego Przymierza.
Chrystus oddając się Ojcu całkowicie,
oddanym Mu uczniom wyprasza życie.

A skoro był Boskim Arcykapłanem,
to musiał złożyć najwyższą Ofiarę.
Siada więc przy eucharystycznym stole
by zostać Pokarmem dla wszystkich pokoleń.

Daje z mocą świętą swą Krew i Ciało,
na życie wieczne przepojone chwałą.
Ale też ze czcią trzeba je przyjmować,
by w Królestwie Niebieskim się radować.

 

 

101 urodziny Św. Jana Pawła II

Mamy dziś okazję, by wspominać tego
co świat poznał jako Jana Pawła II-go.
Z dalekiego kraju, narodu polskiego,
a teraz na ołtarzach Kościoła świętego.

On do nas i za nas przed światem przemawiał,
a w sercach udręczonych nadzieję pozostawiał.
Chciejmy dziś Bogu za niego podziękować,
że uczył nas mocno trwać w wierze i miłować.

 

 

 

poniedziałek, 17 maja 2021

Nauka krzyża (aforyzm)

1 Kor 1,17-18

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,
mocą Bożą zaś dla nas, którzy chcemy osiągnąć zbawienia.

 

 

 

niedziela, 16 maja 2021

16 maja 2020

Polsko doświadczona pandemią,
co walczysz i się nie uginasz,
teraz w nieco innej scenerii,
Andrzeja Bobolę wspominasz.

Świętego męczennika w wierze,
"łowcę dusz" czyli "duszochwata"
okrutnie okaleczonego,
dobitego szablą kozaka.

Na rynku w Janowie Poleskim,
wisząc głową na dół, umierał,
za to, że wiarę katolicką,
wśród wiernych Prawosławia wcielał.

Dziś Patron Polski i diecezji,
a także kolejarskiej braci,
w stroju Jezuity z szablami,
w ikonograficznej postaci.

Ujęty też jako wędrowiec,
co trudu sobie nie żałował,
zachęca nas i dopomaga,
żyć w Prawdzie i cierpieć dla Boga.

Tak bardzo tego dziś potrzeba
gdy świat tkwi w kaleczej udręce,
złu w zakłamaniu stawić opór
i niezłomne zachować serce!

 

 

 

niedziela, 16 maja 2021

Wniebowstąpienie 2021

Kiedy Jezus wstępował do nieba,
dał uczniom ostatnie polecenie.
Mieli nauczać i udzielać chrztu,
by tak przybliżać ludziom zbawienie.

Wniebowstąpienie z Góry Oliwnej,
to dla nas drogowskaz i zachęta,
do życia w prawdzie i według wiary,
a Chrystus będzie o nas pamiętać.

Choć nasza pielgrzymka na ziemi,
nie jest łatwa i wiele kosztuje,
to jedno jest pewne, że Bóg w niebie,
poniesiony trud zrekompensuje.

Gdyż niebo Jezus wszystkim odemknął
zamknięte poprzez grzech pierworodny,
jednakże trzeba na nie zasłużyć
i uczty wiekuistej być godnym.

A tym, co z nieba szyderczo się śmieją,
negują i twierdzą, że to bajka,
gorzko się przyjdzie z czasem przekonać,
że jest piekło i czeluści czarta.

 

 

 

sobota, 15 maja 2021

Haga Sofia

Kto w kalendarz dzisiaj spojrzy,
imieniny Zofii dojrzy.
I tu mamy dwa tematy.
Krótko się pochylmy nad tym.

Pierwszy - przyszło ochłodzenie,
znane zatem powiedzenie,
co się "zimnej Zośki" tyczy,
przyjdzie znowu nam zaliczyć.

Drugi - Zofia - kwiat mądrości,
oddana Bogu w miłości,
śmiercią w starożytnym Rzymie,
chlubnie wpisała swe imię.

Chociaż dzisiaj dominuje,
przez świątynię co w Stambule,
zbudowali chrześcijanie
Panu Bogu wdzięczni dla niej.

Miłość, Nadzieja i Wiara,
tak swoje córki nazwała.
I trzeba zawsze pamiętać,
że "haga" to znaczy święta.

Niechaj więc nie bazylika,
czy pogoda, która fika,
gdy słyszysz "Haga Sofia"
twoje myśli w niebo wzbija.

 

 

 

sobota, 15 maja 2021

Zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka"

Zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka" wzięli swoje nazwy od świętych katolickich, których wspomnienie wypada między 12 a 15 maja:

św. Pankracy (12 maja) - patron ogrodników

św. Serwacy (13 maja) - patron m.in. uprawiających winorośl, urodzajów i chroniący przed przymrozkami

św. Bonifacy (14 maja) - patron nawróconych i kawalerów

św. Zofia (15 maja) - patronka ludzi mądrych

Według staropolskich przesądów po imieninach świętej Zofii powinna nastąpić poprawa pogody.

Znane przysłowia o "zimnej Zośce" i "zimnych ogrodnikach"

To niezwykłe zjawisko przymrozków w połowie maja stało się inspiracją do powstania wielu powiedzeń i przysłów. Oto niektóre z nich:

Święta Zofija kwiaty rozwija

Na świętą Zofiję deszcz po polach bije

Dla świętej Zosi kłos się podnosi

Pankracy, Serwacy, Bonifacy to źli na ogrody chłopacy

Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą

Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy

Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata.

 

 

 

Piątek, 14 maja 2021

Los padł na Macieja

W miejsce Judasza wybrany
do Kolegium Apostołów
by wyruszyć dla Chrystusa,
na Ewangeliczny połów.

Czy aż dotarł do Kolchidy,
czy zginął w Jerozolimie?
Jednoznacznie nie stwierdzimy.
Lecz chlubnie zapisał imię.

Budowniczy i kowale,
też niepłodne małżeństwa,
cukiernicy i rzeźnicy...
Dziatwa wiele mu zawdzięcza...

Halabardę oraz księgę,
krzyż, kamienie, miecz i topór,
jeszcze włócznię - w atrybutach,
ma w ikonografii wzroku.

Jest patronem Hanoweru.
Tyle w skrócie wiadomości.
Dla nas, też uczniów Chrystusa,
niech będzie wzorem wierności.

 

 

 

piątek, 14 maja 2021

"Los padł na Macieja"
(Dz 1,15-17.20-26)

Wybór Macieja

w miejsce Judasza
każe pomyśleć:
Czy rola nasza
dzisiaj w Kościele
też jest znacząca,
żywą więź z Bogiem
potwierdzająca...

Chrystus każdego
i mnie i ciebie
darem niebiosów
chce poprzez siebie,
nagrodzić szczęściem,
co nie przemija,
bowiem miłością
wieczną spowija...

Maciej sumiennie
apostołował,
aż do Etiopii
szedł z mocą Słowa.
Tam umęczony,
chwałę odbiera.
A czy nam w chwale
przyjdzie umierać...?

 

 

 

czwartek, 13 maja 2021

Fatima

Od maja do października,
gdy trzynasty dzień miesiąca,
pamiętamy o Fatimie
i Maryi, co bez końca,
swoim przesłaniem przestrzega,
grzeszny świat, by się nawrócił,
by Pan Bóg kary nie zesłał
i dłoń karzącą odwrócił.

Chrystus na wzgórzu Kalwarii,
oddał swej Matce w opiekę,
tych, którzy z Dobrą Nowiną,
na połów ruszą po świecie.
A Ona wierna swej misji,
z nieba na ziemię przychodzi,
by ostrzec i brać pod obronę,
swe dzieci, gdy szatan im grozi.

Toteż pamiętać musimy,
by różańcem, splatać dłonie.
I dzięki składać Maryi,
że staje w naszej obronie.
A w trzynasty dzień miesiąca,
znaleźć dla Niej choćby chwilę,
by w Kościele na Mszy Świętej,
podziękować za Fatimę...

 

 

 

środa, 12 maja 2021

Wiosenny majowy poranek

Budzę się z koncertem ptaków
brzmiącym zza okna radośnie,
w pejzażu kolorów dźwięku
drgającej w powietrzu wiośnie...

Ślą wokół Boże stworzenia
z ćwierkaniem własne melodie,
przy słońcu wschodzącym rankiem
w obejściach i bliskiej Dąbrowie...

Muskają promienie złote
taflę jeziora i wzgórza
oblane morzem zieleni
i kościół, co z niej się wynurza.

I jak tu nie wielbić Ciebie,
Wszechmogący Panie Boże,
za Nadole na Kaszubach,
gdzie nasze polskie Pomorze.

Fakt, że człowiek kiedyś zburzył
harmonię tej okolicy,
czego niemym krzykiem w niebo
są leśne groby w Piaśnicy...

Ta gorzka lekcja z historii
pomaga nam bardziej docenić
tych, którzy cały swój żywot
umieli poświęcić tej ziemi...

Co po nas tu pozostanie?
Czy tylko skansen pamiątek?
Mityczne rzeźby stolemów?
Gdzieniegdzie w kapliczkach świątek?

Warto się nad tym pochylić,
gdy czas bezpowrotnie pędzi,
widząc symbiozę przyrody:
Spytać o ludzkie więzi...

Czy zgoda i wspólna troska,
kierują naszym życiem,
gdy: "kiedyś było inaczej",
można nie rzadko usłyszeć.

Od czego zacząć poprawę,
więzi wzajemnych odnowę?
Maryja może nam pomóc,
lecz znajdźmy czas na "Majowe"...

 

 

 

środa, 12 maja 2021

Paweł w Atenach
(Dz 17,15.22-18,1)

Wyśmiali Pawła na Areopagu.
Rzekli: "Posłuchamy cię innym razem",
gdyż prawda o zmartwychwstaniu dla Greków,
była wprost iluzorycznym mirażem.

A jednak ona odniosła zwycięstwo,
chociaż w wielu głowach się nie mieściła,
bo za nią stał nie człowieczy umysł,
lecz mocy Bożej niepojęta siła.

 

 

 

wtorek, 11 maja 2021

O modlitwie

Modlitwa jest "tlenem dla duszy".

Dzisiaj, kiedy covid doskwiera,
jak ważne są respiratory...
A bez modłów wiara zamiera.

Tyle mamy modlitw na świecie,
cudnych, że aż serce się wzrusza
i tu taka myśl, bo czy wiecie,
dwie są na życzenie Chrystusa.

Pierwsza na prośbę Apostołów,
gdy "Panie, naucz nas modlić się"
zapragnęli będąc pospołu...
"Pater noster" poznali w ten dzień.

Drugą na różańcu o piętnastej
świat otrzymał w dobie pośpiechu
Koronkę z hasłem "Ufam Tobie",
w godzinie, zbawienia od grzechu.

Aby zakochać się w modlitwie
nade wszystko trzeba pamiętać,

zbędne są jej słowa wykwintne,
lecz by rozmowa była święta...

 

 

 

poniedziałek, 10 maja 2021 

Zapowiedź prześladowań
(J 15,26-16,4a)

Jezus Chrystus, który przyjście
Parakleta zapowiedział,
swoim wyznawcom też inną,
gorzką prawdę przepowiedział.

Wyłączą ich z synagogi
i będą prześladowani.
A zabójcy będą sądzić,
że spełniają Boże plany.

I tak ciągnie się przez wieki
ów religijny paradoks,
że cierpienie i ból jednych,
drugim może sprawiać radość.

Warto zatem znać odpowiedź,
co agresję tę wymusza...
I dlaczego jeszcze dzisiaj,
gnębić chcą uczniów Chrystusa?

Ci, co nie poznali Ojca,
i nie wierzą w Syna Jego,
dalej wznosić będą krzyże
z inspiracji Ducha Złego.

Ale choćby diabeł kusił
i szerzyła się sromota.
Jezus wskazał, że zwycięży
Zmartwychwstanie gdzie Golgota.

 

 

 

Niedziela, 9 maja 2021


Trwać w miłości Bożej (J 15,9-17)

Kto z Bożą miłością
podąży przez życie,
zaskarbi na ziemi
moc łask przeobficie.

Chcąc być przyjacielem
Jezusa Chrystusa,
nie potrzeba życia
z posad ziemi ruszać.

Wystarczy przykazań
Boga i bliźniego
na co dzień przestrzegać,
by osiągnąć niebo.

Niby to jest proste,
a na co dzień trudne,
gdy bój trzeba stoczyć,
z tym co złe i złudne.

Jednak miłość Boża,
to nie wymysł ludzki.
I sprawdza się wtedy
gdy widać jej skutki...

Tych zaś nadto wielu,
co Bogu nie wierzą
i z swoim rozumem,
na ślepo się mierzą...

Spotkać może fiasko,
i życiowa plajta.
A cała mitręga
będzie kłaków warta.

Bo kto by przez życie
szedł z czartem pod rękę,
skazuje się na czeluść
i piekielną mękę.

Kto zaś umie miłość
w pejzaż chwil swych wplatać
ten znajdzie w Chrystusie wsparcie jak od Brata.

 

 

 

Sobota, 8 maja 2021

Święty Stanisławie Biskupie

Święty Stanisławie Biskupie,
Polski męczenniku chwalebny,
zaiste twój heroizm w wierze,
tak bardzo i dziś nam potrzebny.

Gdyż każde spojrzenie na Skałkę,
co od wieków w starym Krakowie,
przywołuje na myśl tę prawdę,
że ze złem musi walczyć człowiek...

Nawet za cenę straty życia,
które jest przecież darem Boga,
nie można godzić się na krzywdy,
bo to do nienawiści droga.

Święty Stanisławie Biskupie,
chwalebny Patronie Ojczyzny,
wspieraj nas z nieba twą odwagą,
mężnie dźwigać rany i blizny.

A warto dziś jeszcze pamiętać
o włoskim Półwyspie Gargano,
gdzie w znanym Sanktuarium w grocie
czci doznaje Michał Archanioł.

On pokonał Księcia Ciemności
i przed mocami piekła strzeże.
Sam poświęcił słynną świątynię.
I jest Obrońcą w Świętej wierze.

 

 

 

Piątek, 7 maja 2021

Być przyjacielem Jezusa
(J 15,12-17)

Można o przyjaźni mówić interesownie,
co innego mając na dnie serca i w głowie.
"Przyjacielu" słyszał Judasz w Getsemani,
w chwili zdrady gdy przyjaźń Mistrza miał za nic.

Jeśli zachowamy Jezusa wskazania
wypełniając miłości dwa przykazania,
wtedy zostaniemy przyjaciółmi Jego,
a to jest najlepsza gwarancja na niebo.

Mamy także trwałe przynosić owoce
i z Bożą pomocą przymnażać ich krocie.
A nie ma większej miłości jak dać życie,
co Chrystus uczynił dla nas całkowicie.

 

 

 

czwartek, 6 maja 2021

"Pokaż nam Ojca" (J 14,6-14)

Oczy mamy by postrzegać.
Gdy są martwe wtedy bieda...
By do nieba wzrokiem ruszyć,
są potrzebne "oczy duszy".

Bóg jest Duchem doskonałym.
Niebo stanem wiecznej chwały.
Filip Ojca chciał zobaczyć.
Musiał Chrystus mu tłumaczyć.

Widząc Jednorodzonego,
patrzysz i na Ojca Jego.
Bowiem Bóg w swojej mądrości,
tak objawił się ludzkości.

Ojciec z Synem są jednością,
w Duchu Świętym co Miłością,
Trzy Osoby łączy w Jednym,
Wszechpotężnym i Niezmiernym.

I nie oczom z tym się mierzyć
lecz rozumem, by uwierzyć.
Aby ziemski żywot cały
zwieńczyć stanem wiecznej chwały.

 

 

 

czwartek, 6 maja 2021

"Ja to spełnię"

(J 14,14) Aforyzm

Każdą prośbę godną nieba,
Jezus Chrystus spełnić może.
Z jednym tylko zastrzeżeniem:
Od prywaty broń nas Boże!

 

 

 

środa, 5 maja 2021

Bezpieczna pomoc

(Dz 15,1-6) Aforyzm

Mamy na klatkach schodowych poręcze.
W życiu codziennym prawo w wyręce.
Żydzi trzymali się Mojżeszowego.
A my trzymajmy się Chrystusowego.
Jak poręcz przydatna bywa w starości,
To tak Prawo Chrystusowe w miłości.

 

 

 

wtorek, 4 maja 2021

Święty Florianie

Męczenniku za wiarę,
Patronie Krakowa,
którego czci wielce,
nasza Straż Ogniowa.

Rzymski oficerze
z kamieniem u szyi,
wrzucony do rzeki
pełen Bożej siły.

Z woli Chrystusa
mocą z nieba darzysz,
hutników, strażaków,
także kominiarzy.

Kiedy na Kleptarzu,
straszny ogień szalał,
jedynie twój kościół
z pożogi ocalał.

Dzisiaj inna plaga
spustoszenie sieje.
Pomóż ją ugasić.
Wlej w serca nadzieję.

 

 

 

poniedziałek, 3 maja 2021

Wiara poręką zbawienia

Czy letnia spiekota,
czy jesienna słota,
czy wiosna jak zima,
Polsko! Z Bogiem trzymaj!

Jezus wokół siebie
dla prawdy o niebie,
Dwunastu zgromadził,
choć jeden Go zdradził...

Dziś też nie brakuje,
tych, co zdradza, szczuje...
Bożą rzeczywistość,
chce uczynić mglistą...

Lecz cóż w zamian mają?
Srebrniki dostają?
Stąd krzyczą, że nieba
teraz im nie trzeba.

Łapią krótkie chwile,
jakiś tam przywilej
na ziemskim padole,
a piętno na czole...

Kiedy Boży "Żeńcy"
przyjdą ten świat zwieńczyć,
cóż im będzie trzeba?
Sznur i konar drzewa?

Niech dzień trzeci maja,
nam miłość podwaja
do Polski - Ojczyzny
i Tej, co ma blizny...

 

 

 

Niedziela, 2 maja 2021

Obraz winnego krzewu (J 15, 1-8)

Obraz winnego krzewu
rodzi we mnie pytanie:
Czy w mym codziennym życiu
trwam w Twojej wierze, Panie?

Każdy nowy dzień niesie
z sobą ważne wyzwania.
Niekiedy bardzo trudne,
wręcz nie do pokonania.

I jeśli zbraknie więzi

z Tobą, Jezu, nasz Panie,
może uschnąć nadzieja,
stąd i owocowanie...

Kto jest w łączności z Tobą,
tego nic nie przerazi,
bo trwając w "winnym krzewie"
widmu biedy zaradzi...

I w swoim czasie owoc
przyniesie przeobfity,
żywiony łaską z nieba
mocy niesamowitych.

 

 

 

sobota, 1 maja 2021

Miesiąc maj 2021

Maj bogaty liturgicznie,
lecz charakter ma Maryjny,
święta oraz nabożeństwa,
stwarzają klimat rodzinny.

Brzmi w świątyniach śpiew Litanii,
przy kapliczkach i przy krzyżach,
który niesie się po świecie
by ludziom niebo przybliżać.

Ustrojone w kwiaty, wstążki,
są figurki i kapliczki,
wyraz wiary i wdzięczności
dla naszej Orędowniczki.

Może blisko twego domu
figura Maryi stoi.
Nic, że covid, ona czeka,
że ktoś przyjdzie ją ustroić.

Kwiaty ważne są i wstążki,
lecz modlitwa jest piękniejsza.
Bardzo cieszy się Maryja,
kiedy płynie prosto z serca.

Nie żałujmy naszej Matce
czasu ani słów serdecznych.
Ona chętnie nam pomoże,
byśmy mieli żywot wieczny.

Przecież Polski jest Królową
i Wspomożycielką Wiernych.
Chroni nas oraz wspomaga,
gdy grozi ogień piekielny.

W maju ziemia się zieleni,
przed Maryją chyli czoła,
która garnie swoje dzieci
i zaprasza do kościoła...

 

 

 

Piątek, 30 kwietnia 2021

Nie uznali Jezusa
(Dz 13,26-33; J 14,1-6)

"Wypełnili głosy proroków,
wiernie w każdy szabat czytane.
Nie uznali Pana Jezusa.
Skazali na śmierć w Jeruzalem.

Ale Pan Bóg wskrzesił Go z martwych.
Stąd wielu się żywy ukazał".
Tak przemawiał Paweł w Antiochii.
I niósł tę wieść, jak Zbawca nakazał.

"Panie, powiedz nam dokąd idziesz?"
Apostoł Tomasz wcześniej pytał.
Po zmartwychwstaniu już wiedzieli.
Prawda zbawcza była odkryta.

Też co to znaczy, że Jezus jest
i drogą i prawdą i życiem.
I mamy nim karmić nasze dusze
w każdej Eucharystii obficie...

Stąd wszystkie nasze ziemskie ścieżki,
niekiedy w biedzie i potrzebie,
dzięki Chrystusowi mają sens.
Dla wierzących kończą się w niebie...

 

 

 

Czwartek, 29 kwietnia 2021

Bóg jest Światłością
(1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30)

Grzech to pochodna ciemności.
Chrystus - Rzecznik wobec Ojca.
Zwieńczyć żywot w Światłości,
to posiąść szczęście bez końca.

Choć trudne Boże wyzwanie.
Kto je rozumnie podejmie,
da radę, choćby mu ziemia
rodziła osty i ciernie.

Dziś Katarzyna ze Sieny,
jest nam czytelnym przykładem.
Kto chce trwać w mądrości Bożej,
wszelkim trudnościom da radę...

Jarzmo Chrystusa jest słodkie,
także brzemię Jego lekkie.
Kto trud ów ochotnie przyjmie,
uchroni duszę przed piekłem.

I tym na ziemi i wiecznym,
gdzie ogień katusz nie gaśnie.
Kto Bogu żywot zawierzył,
bezpiecznie na wieki zaśnie...

 

 

 

Środa, 28 kwietnia 2021

By świat zbawić...

( Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50)

Jezus Chrystus nie miał świata potępić.
On przyszedł na ziemię, aby świat zbawić.
I to co pierwsi ludzie mieli w raju,
przywrócić, a też wszelkie zło naprawić.

A co ogłaszał, nie mówił "od siebie",
lecz Boże prawdy wszystkim wykładał.
Chciał aby każdy poznał światłość z nieba
i żeby w ciemnościach nie pozostawał.

Barnaba i Paweł dla pierwszych chrześcijan,
stali się Ewangelii zwiastunami.
Dzisiaj Pan Jezus też nas powołuje,
abyśmy zostali Jego świadkami.

Mamy tydzień modlitw o powołania,
ażeby nie brakło dobrych pasterzy.
Autentycznych, umiejących do końca,
poświęcić wszystko i pomóc nam wierzyć.

Jednak potrzeba modlitwy serc wielu,
jak tych, co kiedyś nałożyli ręce,
by świętych zwiastunów Dobrej Nowiny
nie zabrakło i było jak najwięcej...

 

 

 

wtorek, 27 kwietnia 2021

Nazwano uczniów chrześcijanami
(Dz 11,19-26; J 10,22-30)

Wzięliśmy nazwę od Chrystusa,
toteż zwą nas chrześcijanami.
On jest naszym Dobrym Pasterzem.
My na zawsze Jego owcami.

A On daje nam życie wieczne,
do Królestwa Ojca prowadzi.
A stamtąd już nikt nas nie wyrwie,
gdy za stołem niebios posadzi.

Jednak szlak do szczęścia jest trudny,
nie usłany tylko różami,
jak Chrystusa w koronie z ciernia,
raniącymi skronie kolcami.

Jednak czas Golgoty być musiał,
wiemy to dziś - my chrześcijanie,
by krzyż stał się znakiem zwycięstwa
i nadzieją na zmartwychwstanie...

 

 

 

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Nie pojęli znaczenia (J 10,1-10)

Chrystus powiedział, że jest "bramą"
dla nas do życia wiecznego.
I kto chciałby wejść do nieba,
ma to uczynić przez Niego.

Przyszedł na świat by dać życie,
nam na niebiańskich pastwiskach.
Nie jak najemnik czy złodziej,
bo każda dusza mu bliska.

Choć zrazu pojąć nie mogli
słuchacze tej metafory,
o prawdzie Bożej Owczarni
i w jej bramy wejścia pory.

Dlatego musiał Pan Jezus
dokładnie uczniom wyłożyć,
że kto pójdzie Jego drogą,
temu Odźwierny otworzy...

 

 

 

Niedziela, 25 kwietnia 2021

IV Niedziela Wielkanocna
Dobrego Pasterza 2021

Masz może w pamięci obraz
Chrystusa z owcą na ręku,
Dobrego Pasterza, co szedł,
odnalazł ją, pozbył lęku.

Niekiedy owcą zbłąkaną
także nam trafić się może.
Lecz kiedy Jezus nas znajdzie
przywróci Owczarni Bożej...

Dzisiaj szczególną modlitwę,
wznosimy o powołania,
wpatrzeni w przykład Chrystusa
myśląc o dobrych kapłanach.

Gotowych poświęcić wszystko,
zawierzyć los całkowicie,
dla Ewangelii i ludzi,
w ofierze złożyć swe życie.

By takich nie brakowało,
o sercach wartości szczytnych,
potrzeba naszej pomocy,
a nade wszystko modlitwy.

 

 

 

Sobota, 24 kwietnia 2021

Cuda w imię Chrystusa
(Dz 9,31-42; J 6,55.60-69)

Uzdowienie Eneasza,
wskrzeszenie z martwych Tabity,
zdziałane w Liddzie i Jafie,
to wątek niesamowity.

Szymon Piotr w tym ciągu zdarzeń,
jako namiestnik Chrystusa,
chociaż miał chwile słabości,
męstwem wykazać się musiał.

A Jezus mu błogosławił,
darów i mocy udzielał,
by szedł z Ewangelią do ludzi,
modlitwą i czynem wspierał.

"Dokąd pójdziemy?" zapytał,
kiedyś, gdy wielu odeszło.
On i Dwunastu zostało,
z nadzieją w szczęśliwą wieczność.

Do końca w wierności trwali,
prócz nieszczęsnego Judasza,
a choć stawką było życie,
szli prawdy Boże ogłaszać...

Teraz na niebiańskich niwach,
świętują, choć tu na ziemi,
podpowiadają, jak dążyć,
gdy cel w zbawiennej przestrzeni...

 

 

 

piątek, 23 kwietnia 2021

Uroczystość św.Wojciecha 2021

Z "Żywota św.Wojciecha" wg Jana Kanapariusza

Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały męczennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek; stało się tak oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, także ten człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki wieków.

 

Patronie Gdańskiej Ziemi
Św. Wojciechu

Święty Wojciechu, nasz Patronie,
któryś w starym Gańsku niósł światło wiary.
Prosimy Cię, oręduj w niebie,
w ten czas próby wiary. Czuwaj nad nami!

Znów w tym roku na Twoim Wzgórzu,
zbraknie odpustowych uroczystości.
Dlatego przemów do naszych serc,
przymnóż wiary, nadziei i miłości.

Wirus powstrzymał Eucharystię,
piknik w podwórcu, muzyczne radości.
Niech zgiełk odpustowych straganów,
zastąpi pamięć z modlitwą ufności.

 

 

 

Czwartek, 22 kwietnia 2021

Ten,(...) który widział Ojca
(J 6,44-51)

Jedyny Syn Boży
widział Ojca w niebie.
Pod postacią Chleba
dziś daje nam siebie.

A kto Go przyjmuje,
będzie życiem wiecznym
nagrodzony w niebie
w czasie ostatecznym.

Zważ, nasz żywot ziemski,
to chwila zaledwie.
Jak szybko przeleci
człowiek nawet nie wie.

Ostatnia godzina,
każdemu pisana...
Szczęśliwi będą ci,
co pójdą do Pana...

 

 

 

Środa, 21 kwietnia 2021

Chleb życia
(Dz 8,1b-8; J 6,35-40)

Po zmartwychwstaniu Jezusa
wnet po męczeństwie Szczepana,
spadły w świętym Jeruzalem
na Kościół prześladowania.

Musieli zatem uczniowie
chronić się przed groźnym Szawłem.
Dlatego Apostoł Filip,
nawiedził miasto Samarię.

Uczynił tam sporo cudów.
Uzdrawiał chorych i chromych,
leczył sparaliżowanych,
złe duchy z wielu wygonił.

Zapalał w mieszkańcach wiarę,
głosząc naukę Chrystusa.
Uczył czym musi się karmić,
by żyć wiecznie ludzka dusza.

A jeden jest tylko Pokarm,
który daje wieczne życie,
i w każdym zakątku świata,
czy to w dzień, w wieczór, o świcie...

To Krew i Ciało Chrystusa
ukryte w winie i chlebie,
podczas każdej Eucharystii,
mają moc dać życie w niebie.

Żywot na zawsze szczęśliwy,
w jakże innej afirmacji,
niż, co widać tu na ziemi,
czasem w smutnej wegetacji...

 

 

 

Wtorek, 20 kwietnia 2021

Naśladować Chrystusa 
(Dz 7,51-8,1a) /aforyzm/

Uczy nas Święty Szczepan
naśladować Chrystusa:
żyć w prawdzie i umierać,
by w niebo poszła dusza...

 

 

Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba
(J 6,30-35) /2 aforyzmy/

Człowiek może tylko prosić,
ale Pan Bóg czyni cuda.
Kto nad Niego się wynosi,
niech wie, że to jest ułuda.

 

Manna znakiem na pustyni
i ratunkiem była z nieba.
Lecz nie Mojżesz cud uczynił,
a Dawca wiecznego Chleba.

 

 

 

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Uwierzyć (Dz 6,8-15; J 6,23-29)

Zapytali Chrystusa
co jedli chleb do syta,
jak czynić dzieła Boże...
Chciejmy i my zapytać.

Pan Jezus dał nam siebie,
Chleb z nieba żywy wiecznie.
Kto Go będzie przyjmował,
może się czuć bezpiecznie.

Wszystkie trudy pokona
mając Chrystusa w sercu,
choćby mu przyszło zginąć,
jak Szczepan przez morderców.

I trzeba nam zrozumieć:
Pokarm na życie wieczne
to Chrystus i tylko On
liczy się ostatecznie.

 

 

 

niedziela, 18 kwietnia 2021

Czytanie Biblii
(aforyzm na Piąte Narodowej Czytanie Pisma Świętego 18 kwietnia 2021)

Samo czytanie Pisma Świętego jest rzeczą ważną,
lecz znajomość jego treści z wiarą muszą iść w parze,
bo inaczej cały wysiłek na drodze do nieba,
może być tylko wędrówką z suchą wiedzą w miraże...
(I jakże często potrzebne są przy tym komentarze)

 

 

 

Nakarmieni słuchacze
(Łk 24, 35-48)

Szły za Jezusem tłumy,
aby słuchać słów Jego,
często licząc na pomoc,
nękane ludzką biedą.

A Jezus żywił słowem,
bo po to był posłany.
Dobrą Nowiną ładził
ludzkie bóle i rany...

Pięć chlebów i dwie ryby,
a zgłodniałych tysiące.
Dwanaście koszów resztek...
Czyż nie imponujące?

A dzisiaj nie tysiące,
lecz co dzień miliony
przy stole Eucharystii...
I tyleż nakarmionych...

Bo teraz Chrystus karmi,
swym Ciałem uświęconym
ukrytym w białym chlebie...
On - Pokarm dusz spragnionych.

Ten Pokarm ma moc wieczną,
zadatkiem będąc nieba...
I chcąc mieć życie w sobie,
wciąż żywić się nim trzeba...

 

 

 

sobota, 17 kwietnia 2021

Wybór pierwszych diakonów
(Dz 6,1-7)

Pan Jezus wybrał Dwunastu,
by głosili Słowo Boże.
Troskę o głodnych i biednych
kto inny też pełnić może.

Tak chcieli Apostołowie,
toteż wybrali diakonów
ku pomocy w dziele Bożym
do obsługiwania stołów.

Niektórzy patrząc na Kościół,
widzą w nim tylko Caritas.
Lecz żywą musi być w nim też
modlitwa i Eucharystia.

Iść i głosić Ewangelię
należy słowem i czynem.
Kto chce być uczniem Chrystusa
o tym pamiętać powinien.

 

 

 

piątek, 16 kwietnia 2021

Nakarmieni słuchacze
(J 6,1-15)

Szły za Jezusem tłumy,
aby słuchać słów Jego,
często licząc na pomoc,
nękane ludzką biedą.

A Jezus żywił słowem,
bo po to był posłany.
Dobrą Nowiną ładził
ludzkie bóle i rany...

Pięć chlebów i dwie ryby,
a zgłodniałych tysiące.
Dwanaście koszów resztek...
Czyż nie imponujące?

A dzisiaj nie tysiące,
lecz co dzień miliony
przy stole Eucharystii...
I tyleż nakarmionych...

Bo teraz Chrystus karmi,
swym Ciałem uświęconym
ukrytym w białym chlebie...
On - Pokarm dusz spragnionych.

Ten Pokarm ma moc wieczną,
zadatkiem będąc nieba...
I chcąc mieć życie w sobie,
wciąż żywić się nim trzeba...

 

 

 

czwartek, 15 kwietnia 2021

Słowa Boże (J 3, 31-36)

Głosił je Pan Jezus ,
wieścili prorocy,
płynące z wysoka,
słowa pełne mocy.

Krzepiące nadzieją,
na szczęście odwieczne,
choć czasem niełatwe,
lecz w pełni skuteczne...

Tym, co posłuchają
i mocno zawierzą,
niczym znicz zwycięstwa
w swoich dłoniach dzierżą.

Życie jak maraton
wymaga wysiłku.
To nie jest spacerek
głakich kroków kilku.

Lecz każdy da radę
i sprostać mu może,
gdy przyjmie swym sercem
słowa Prawdy Bożej.

 

 

 

środa, 14 kwietnia 2021

Rocznica Chrztu Polski

Wszystkim, którzy w Święto
Rocznicy Chrztu Polski
skierują modlitwę
czy z miasta i wioski,


niechaj myśl  przyświeca
że Polska jest polską...
I by nie zginęła
wspólną ma by troską ...


Ślepym na historię
diabeł w głowach mąci,
a kto go posłucha
w piekle może skończyć...


Wiara jest poręką,
i drogą zbawienia,
choćby trzeba było
znieść ogrom cierpienia...

 

 

 

Iść za światłem Bożym (J 3, 16-21)

Słońce ogrzewa naszą Ziemię.
Kiedy jest dzień rozświetla drogi.
Boże światło ogrzewa dusze
i w niebiańskie kieruje progi.

Światłością, co przyszła na ziemię,
było Słowo, Chrystus, Syn Boży.
On przybył wyrwać nas z ciemności
i kres mocy śmierci położyć.

Nie zstąpił aby nas potępić,
lecz po to, ażeby świat zbawić.
A sąd, który już się rozpoczął
spełni się w świetle Bożej Prawdy.

Kto Zbawcy zawierzy - zwycięży
i zakusy diabła pokona.
A jak ziemskie życie przeminie,
pójdzie w Jego bratnie ramiona.

Czart różne figle może płatać,
nawet o biedę nas przyprawić.
Kto podda się Bożemu światłu,
sprosta trudnościom... i się zbawi...

Niekiedy gwiazda ta czy inna
na scenie na chwilę rozbłyska.
Trochę poświeci i już przygasa...
A życie to rejs w wieczną przystań.

 

 

 

wtorek, 13 kwietnia 2021

"(...) aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne..." (J 3,7b-15)

Syn Boży przyszedł na ziemię,
byśmy mieli życie wieczne.
Uwierzyć w Niego i Jemu,
to do zbawienia konieczne.

Gdy Słowo Ciałem się stało,
Jezus jako Syn Człowieczy,
objawił prawdę o Bogu,
który nas nie chce zniweczyć.

Jak dla nieba narodzenie
musi być z wody i Ducha,
tak nieodzownym warunkiem,
jest chęć Chrystusa posłuchać.

Żydzi nie chcieli Go słuchać,
haniebnie na śmierć skazali,
A On "wywyższony" przez krzyż
świat od zagłady ocalił...

 

 

 

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Narodzenie z wody i Ducha
(Dz 4, 23-31; J 3,1-8)

Jak niesamowitym świadectwem
jest nam modlitwa Apostołów.
Związana z proroctwem Dawida,
gdy zło się sprzysiągło pospołu...

Jej żarliwość była tak wielka,
że miejsce gdzie trwali zadrżało.
I Duchem Świętym napełnieni
poszli z Dobrą Nowiną śmiało.

"Powtórnie trzeba się narodzić".
Tę prawdę usłyszał Nikodem,
gdy nocą rozmawiał z Jezusem.
Więc chrzcili przez Ducha i wodę.

Pole pracy wielkie - świat cały.
A oni szli nieustraszeni.
I my możemy być im wdzięczni
w Imię Trójcy Świętej ochrzczeni.

 

 

 

niedziela, 11 kwietnia 2021

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Pouczył Pan Jezus przez siostrę Faustynę
jaką zbawienną moc posiada Koronka.
Gdy odmówimy ją przy umierających,
ich dusze nie zginą, nie będą się błąkać

Człowiek w trzecim tysiącleciu wciąż się spieszy...
Mając na uwadze nasze zabieganie,
Chrystus polecił na paciorkach modlitwę,
możliwą każdemu - krótszą niż różaniec.

Wszyscy nią modlić się mogą: starsi, dzieci...
Nie będzie za długą nawet młodzieży...
A moc przebłagalną ma niesamowitą,
bo zagniewanie Boże za zło uśmierzy...

 

 

 

sobota, 10 kwietnia 2021

Sobota w Oktawie Wielkanocnej
(Dz 14,13-22; Mk 16,9-15)

Początkowo byli zalęknieni,
by iść z Ewangelią serca budzić.
Jednak szybko nabrali odwagi,
aby Boga słuchać, a nie ludzi.

Dokonywali rzeczy niezwykłych,
posłani na świat - Apostołowie...
Stawiali słuchaczy w osłupieniu,
kiedy przywracali chorym zdrowie...

I każdy z nas też rzeczy niezwykłe
mając wiarę w sercu czynić może,
w życiu osobistym czy publicznym,
gdy zaufa w pełni Prawdzie Bożej...

Kiedy kłody kłaść będą pod nogi,
Chrystus da moc, żeby się nie lękać,
bo hojność Boża jest przeogromna...
Zawsze trzeba nam o tym pamiętać.

 

 

 

piątek, 9 kwietnia 2021

Cudowny połów (J 21, 1-14)

Zarzućcie po prawej stronie...
Usłuchali... Zarzucili...
I sto pięćdziesiąt trzy ryby
cudownie ułowili.

Słuchać Jezusa Chrystusa.
W Jego imię czynić cuda...
To recepta na zbawienie
i że życie nam się uda...

Nawet kiedy przyjdzie cierpieć,
dotykając krat więzienia.
Perspektywa w niebie szczęścia,
każdy krzyż w chwałę zamienia...

Na Golgocie naszych czasów
covidowe rosną krzyże...
Lecz i przez nie uczy Chrystus,
że do nieba mamy bliżej.

 

 

 

czwartek, 8 kwietnia 2021

Zmartwychwstał…
(Łk 24,35-48)

Chrystus z miłości umarł dla nas.

Zmartwychwstał - trzeba dopowiedzieć.

A na miłość można się „wypiąć”,

albo miłością odpowiedzieć…

Miłość płomienna daje ciepło,

jest niczym ogromne ognisko.

Lecz kiedy w duszy się wypali,

tylko swąd da pogorzelisko.

Czy uczniowie w drodze do Emaus

Chrystusa o końca kochali?

Czy tylko wyzwolenia po Nim

i wielkich dzieł się spodziewali?

A gdy powrócili zaświadczyć,

ponownie z braćmi Go widzieli,

też wylękłym wydawało się,

że jedynie ducha ujrzeli?

I musiał Zbawiciel przemówić

na rękach i nogach ranami;

wiarę i miłość wzmóc w ich sercach,

by zostali Jego świadkami.

 

 

 

środa, 7 kwietnia 2021

Emaus 2021(Łk 24, 13-35)

 

Podążali do Emaus,

obaj z miną nietęgą,

myśląc, co począć dalej…

Jakie ich losy będą…?

Zrazu pojąć nie mogli

prawdy o zmartwychwstaniu,

wieść o pustym grobie

z ust niewiast o zaraniu…

I choć serca im biły,

gdy Nieznajomy w drodze

pisma zaczął wyjaśniać

a przez to – plany Boże…

A mówił tak ciekawie,

że aż Go zaprosili

by społem do wieczerzy

przy stole zasiadł z nimi…

I wtedy Go poznali,

jak chleb pobłogosławił,

wszak tę pamiątkę uczniom

na trwałe pozostawił…

Lecz żeby to zrozumieć

potrzebne było Emaus…

Jak tym dwóm uczniom kiedyś,

tak i niektórym teraz…

Odczytać prawdy Boże

i szczerze w nie uwierzyć,

by w życiu się nie błąkać

lecz dni swe dobrze przeżyć.

 

 

 

wtorek, 6 kwietnia 2021

Maria z Magdali (J 20, 11-18)

Nie była jawnogrzesznicą,
której Pan Jezus darował.
A więzioną przez złe duchy,
którą Chrystus uratował.

Toteż zawierzyła Jemu
swe dalsze życie bez reszty.
Wolna, pragnąc całkowicie
ofiarować stan niewieści.

I wędrowała za Panem,
wszak był jej Wybawicielem,
z drogi wiodącej do nikąd,
do kresu z wiecznym istnieniem...

Lecz trzeba tutaj zaznaczyć
aby trudu nie zmitrężyć,
nie wystarcza informacja...
Trzeba do końca zawierzyć....

 

 

 

poniedziałek, 5 kwietnia 2021

Przekupstwo (aforyzm)
Mt 28,8-15

Strażników pilnujących grobu Jezusa,
udało się Żydom tajemnie przekupić.
Jednak Pana Boga za żadne pieniądze,
jak naiwnych ludzi, nie da się ogłupić.

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania, 4 kwietnia 2021

Modlitwa

Wspieraj nas z nieba
Mario z Magdali,
której Pan Jezus
życie ocalił.

Ucz, jak odważnie
w szczerej miłości,
iść za Chrystusem,
do bram wieczności.

Stawać pod krzyżem,
wyzwań codziennych,
choćby świat szydził,
być Bogu wiernym.

A ze spotkania
Zmartwychwstałego,
nieść wieść poranka
wielkanocnego...

 

 

 

Wielka Sobota, 3 kwietnia 2021

Wielka Sobota 2021

 

W przeddzień zmartwychwstania Pana
wśród wielkosobotnich zdarzeń,
tradycja w naszej Ojczyźnie
wciąż o dwóch pamiętać każe.

Pierwszy zwyczaj to "święconka".
Drugi - Wigilia Paschalna.
I choć covid wciąż doskwiera
perspektywa ich realna.

Chleb, jajko, także baranek,
to religijne symbole,
których nie może zabraknąć
nam na wielkanocnym stole.

Gdy zmrok - Wigilia Paschalna
w swojej treści przebogata,
zwiastującą wieczny tryumf:
wyjście z grobu Zbawcy świata...

Mimo nocy pełnej modłów,
święceń, czytań wielu lekcji,
my Polacy nie zatraćmy
tradycyjnej Rezurekcji...

 

 

 

Wielki  Piątek, 2 kwietnia 2021

Wielki Piątek 2021

Nie ucałujemy znów krzyża w kościele.
Zabronione. Pokłon na klęczkach oddamy,
ażeby uszanować ten Chrystusowy,
i nasze, co serca kaleczą troskami.

Wiemy dlaczego. Ale może też i po to,
byśmy chcieli w domach krzyże zdjąć ze ściany,
w dniu Męki Pańskiej o godzinie piętnastej,
i uczcić Chrystusowy... i nam zadany...

A myślą pobiegli do Jerozolimy,
gdzie była ta pierwsza Via Dolorosa,
poprzez którą na trwałe ściśle się splotły
dwie drogi męki, i ta ludzka, i Boża...

Śpiewamy: Nie zdejmę krzyża z mego serca.
A jeszcze dalej: Nie wyrwę go
z sumienia...
Wielki Piątek stawia przed każdym
z nas prawdę,
o treści krzyża, że to jest znak zbawienia...

 

 

 

Wielki Czwartek, 1 kwiatnia 2021

Wielki Czwartek 2021

Kapłaństwo - sakrament, dar i tajemnica,
albowiem nie każdy chce i przyjąć może,
Chrystusowe: "Pójdź za Mną"- jako ofertę,
wiedząc, iż nie łatwo sprostać ścieżce Bożej.

Być Człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa,
z wiarą, co góry przenosi, lud nawracać...
I sługą, co zajmuje ostatnie miejsca.
Nadziei w mających się źle nie zatracać...

I kochać do końca, choćby krzyż i ciernie,
raniły do krwi nogi, ręce i skronie;
bliscy odchodząc zostawili w ciemnicy,
jak wysłużonego psa gdzieś na wygonie...

Lecz czymże są człowiecze rozterki
wobec łask ustanowionej Eucharystii,
którą to zostaliśmy obdarowani,
z perspektywą uczty wiecznej w czasie przyszłym...?

Boli gdy kapłan marnuje powołanie.
Cieszy, gdy płomień wiary w sercach rozpala.
Kiedy nie dzieli zwaśnionych a chce łączyć,
a co grzech popsuł, skłócił, pragnie zcalać...

Każdy Wielki Czwartek jest świętem kapłanów.
Iluż ich już stanęło naszej drodze?
Za wszystkich, i spoczywających w pokoju,
i pracujących, dziś pomodlić się możesz...

 

 

 

Alter Chrystus

Nie miał stopnia naukowego,
a nazywali Go Nauczycielem.
Nie miał lekarstw,
a nazywali Go Lekarzem.
Nie miał armii,
a podbił cały świat.
Nigdy nie uczynił zła,
a zabito Go jak złoczyńcę.
Pochowano Go w grobie
... a ŻYJE!

I ty możesz:
Nie umieszczać przed nazwiskiem
mgr, dr, prof...
Leczyć zranione serca...
Mieć posłuch u wielu...
Przyjąć krzyż kłamstw, pomówień,
oszczerstw, cierpienia...
Zostać pochwany skromnie,
a żyć w pamięci wielu
i sercach pełnych
Prawdy i Miłości...

 

 

 

Wielka Środa, 31 marca 2021

Czyżbym ja, Rabbi?
(Mt 26,14-25)

"Tak, ty"- usłyszał Judasz.
wciąż mając jeszcze szansę
aby się opamiętać...,
nie uchodzić za zdrajcę.

A zły duch tylko czekał,
by mu zniewolić duszę,
usunąć z Wieczernika
i przerwać więź z Chrystusem.

Mamy też w życiu chwile
pokus diabła i grzechu,
"Judaszowych srebrników",
na "własną prośbę" pechów...

Strzeżmy się zdrady Boga,
by kiedyś nie usłyszeć:
Warto się było zrodzić
by zatracić swe życie...?

Pomyślisz - mocne słowa...
Owszem, ale prawdziwe.
Jakie pragniesz mieć życie,
prawe czy niegodziwe...?

To już zależy od nas,
czy zostaniemy wierni
Bogu, pomimo potknięć,
gdyż On jest Miłosierny.

 

 

 

Wielki Wtorek, 30 marca 2021

"...ale później pójdziecie"
(J 13,21-33. 36-38)

Pierwszy musiał pójść Pan Jezus,
a my mamy zdążać za Nim,
lecz wiemy, że nie donikąd,
a w wieczności niebios bramy.

Judasz zdradził, Piotr się zaparł.
To wszystko już Chrystus wiedział.
Mimo to przyszedł na ziemię,
spełnić, co Bóg zapowiedział.

Zstąpił z nieba także dla nas,
choć tysiące lat minęły,
byśmy po doczesnym życiu
chwałę nieba osiągnęli.

Jednak jeden jest warunek,
by nie zniszczyć daru życia,
nie zakopać skarbu wiary,
bo on nie jest do ukrycia.

Czasem wiele to wymaga
hartu ducha i odwagi,
aby krzyż wziąć na ramiona,
kiedy wokół złość, zniewagi...

I myśl może jeszcze jedna:
co ma wartość nie jest tanie.
Zbawca nam to udowodnił:
Tam gdzie krzyż, też zmartwychwstanie...

 

 

 

poniedziałek, 29 marca 2021

Prawdziwa troska o biednych
(J 12,1-11)

Scena z Betanii, u Marty i Marii,
gdzie funtem drogocennego olejku
został namaszczony Jezus przed śmiercią,
obejmuje Chrystusa troską wielką.

Chciaż Judasz wplata wątek o biednych,
widzimy, że nie jest to troska szczera,
której nasz Zbawiciel nie kwestionuje,
albowiem biednych zawsze trzeba wspierać...

Niekiedy jednak mamy chwile ważne,
że nie mogą umknąć w naszej życiowej
drodze,
zwłaszcza gdy nadmierna troska o innych,
na marginesie stawia sprawy Boże...

Ileż fundacji jest dzisiaj na świecie,
skorumpowanych, z "troską przy okazji"?
Gdzie prym wiodą pozyskiwane środki,
któż myśli, aby człowiek mógł się zbawić...?

A najgorzej, kiedy złodziej, jak Judasz,
chytrze pod świętą wiarę się podpina.
Kiedyś Bóg go osądzi sprawiedliwie,
bo nie umknie Mu żadna ludzka wina.

 

 

 

niedziela, 28 marca 2021

Niedziela Męki Pańskiej

Zwana popularnie "Palmową"
stawia zasadnicze pytanie,
gdy Pascha Chrystusa tak blisko:
Jakie jest me przygotowanie?

Czy brałem udział w rekolekcjach?
Czy skorzystałem ze spowiedzi?
A jałmużna, post i modlitwa...
Jakie tu dałbym odpowiedzi...?

Ostatni tydzień zwany "Wielkim"
poprzez Wieczernik i Kalwarię
trwałe wpisany w nasze życie,
bo Chrystus cierpiał nie na marne...

 

 

 

Sobota, 27 marca 2021

Postanowili Go zabić... (J 11,45-57)

Jezus musiał umrzeć,
by niebo otworzyć,
bo taki był zbawczy,
odwieczny plan Boży...

Lecz nienawiść Żydów
była autentyczna.
Sanhedryn ustalił,
stąd sprawa publiczna.

Ludzie mieli donieść
o Jego pobycie
albo oficjalnie,
jawnie, czy też skrycie.

Zapadł zatem wyrok
nie do odwołania,
który nie przewidział
faktu zmartychwstania.

Gdyż Pan Bóg potrafi
na ludzkiej małości,
pozyskiwać dobra
płynące z Miłości.

Grzech pokonać łaską,
śmierć nagrodzić niebem,
a krzyż - symbol hańby
czynić świętym drzewem...

Z jutrem Wielki Tydzień,
Niedziela Palmowa...
Chciejmy Chrystusowi
wierności dochować...

 

 

 

Piątek, 26 marca 2021

Bluźnierstwo przeciw Bogu
(J 10,31-42)

Za czasów Jezusa ściągało śmierć,
bo takie były przepisy Prawa.
A dzisiaj, o zgrozo, happeningi,
parady - bez kar... Tylko zabawa...?!

Jednak do czasu kto bluźni Bogu
i Jego dziełom, będzie bezkarny.
Kiedy przyjdzie "kryska na Matyska",
niechybnie jego los będzie marny...

Za złe życie przyjdzie srogo płacić.
I nie my, a sam Bóg to osądzi
za zmarnowaną wiarę i miłość
i wybór grzechu, z którym się błądzi...

Naszym celem jest wiara w Chrystusa,
bowiem On jest naszym Zbawicielem.
Kto pójdzie za Nim niech się nie lęka,
choćby krzywd i bluźnierstw doznał wiele.

 

 

 

czwartek, 25 marca 2021

Zwiastowanie
Nazaret.
 
Skromna sadyba, w skale grota.
Słoneczna tarcza purpurą sięga widnokręgu.
W kącie izby
dziewczyna-samotna
wołają ją – Miriam – dziękuje Najwyższemu:
za życie, które jej rodzice dali,
za dzień przeżyty i piękno młodych lat
zdrowie bliskich, co jej zostali,
za kwiaty, drzewa, cały świat...
I za Józefa, że jest jej jak brat...
Lecz nagle,
co to...?!
Któż to...?!
Którędy wszedł...?!
Czego chce...?!
W ciepłym półmroku od nieskazitelnej jego szaty bieli
izba się weseli.
“Tyś Miriam”
- stwierdza raczej, niż pyta.
“Bądź pozdrowiona, pełna łaski,
Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiasty...”
Cóż znaczą te słowa...?!
Sen, zjawa...?!
Serce poczyna bić mocniej.
“Nie trwóż się” – słyszy,
“Jam anioł Gabriel, posłany od Boga.
Wielką łaskę znalazłaś u Pana,
poczniesz Mu Syna, a imię dasz – Jezus;
On to wyzwoli  świat z grzechu praojca Adama”.
“Jak to być może...?!
Wszak męża nie znam
i czystość Bogu już ślubowałam,
a Józef, mój oblubieniec się zgadza...”
“Duch Święty zstąpi na Ciebie
i moc Najwyższego osłoni;
dlatego Święte Dziecię, co z Ciebie się zrodzi
zwać się będzie Synem Bożym”.
“Choć słowa te w pełni dla mnie niepojęte,
mogę ich nie przyjąć, kiedy z nieba święte...?!
Niech Pan Najwyższy plany swe rozwija;
Otom ja służebnica Pańska, przeto mówię >fiat<”.

 

 

 

Środa, 24 marca 2021

"Prawda was wyzwoli..." (J 8,31-42)

Można w ciężkim gnić więzieniu,
jednak według słów Jezusa,
gorszą sytuacją jest ta,
gdy w niewoli grzęźnie dusza.

Każdy grzech, a zwłaszcza ciężki
w groźne zakuwa kajdany,
z perspektywą krat piekielnych,
pcha w wiecznej czeluści bramy...

Ale "Prawda was wyzwoli",
to zapewnienie Chrystusa,
pobudza w sercach nadzieję
tym, co z Nim w drogę chcą ruszać...

Żyć z nauką Ewangelii,
w wierze trwać w każdej niedoli,
jak Abraham iść do celu...,
ufni w: "Prawda was wyzwoli...!"

To zadanie dzisiaj dla nas,
choć nad światem ciemne chmury,
gdy w rygorach sanitarnych,
widok przyszłych dni ponury...

 

 

 

Wtorek, 23 marca 2021

"Wy jesteście z niskości..." (J 8,21-30)

Jezus Chrystus był "z wysoka",
faryzeusze "z niskości",
w postrzeganiu tego świata
niezdolni pojąć boskości.

W grzechach swoich pomrze człowiek,
gdy nie dozna łaski z nieba.
Toteż w całym naszym życiu,
tej pomocy nam potrzeba.

Ciągle można szukać skarbów,
dla fortuny popaść w hazard.
Lecz gdy dusza zbankrutuje,
jakaż wtedy dla niej rada?

Trzeba wiary i to silnej,
żeby życia nie zmitrężyć
na szukanie złudnych planet
i nie przegrać a zwyciężyć...

Często ludzkie horyzonty
nie sięgają prawdy nieba.
Lecz i tego kosmicznego
rozumem objąć się nie da.

Kto mógł kiedyś w planetarium,
w wielką przestrzeń okiem wzlecieć
i pomyśleć: "Kimże jestem,
choćby kropką w tym wszechświecie?"

Temu łatwiej zgiąć kolana
i z innym zmierzyć pytaniem,
o fenomen swego życia
i przyszłe z martwych powstanie...

 

 

 

 

Poniedziałek, 22 marca 2021

Kto jest bez grzechu...

(Dn 13,41c-62; J 8,12-20)

 

Kto z oskarżycieli,

grzechu nie popełnił,

miał rzucić kamieniem,

chcąc być Prawu wierny.

 

Chrystus nie potępił

schwytanej kobiety... 

"Idź i nie grzesz więcej", 

jej jednak polecił. 

 

Daniel na wygnaniu

Zuzannę ocalił, 

gdy fałsz gnuśnych starców

na sądzie obalił. 

 

Życie móc ocalić, 

dać szansę na niebo...

Chrystus to uczynił

cierpiąc za każdego. 

 

Chciejmy ofiarować

dziś nasze cierpienia, 

za zło popełnione, 

krzywdy i zranienia... 

 

Ojciec w niebie czeka

też naszych powrotów.

Jest Źrodłem Miłości,

nie zimnym despotą...

 

 

 

Niedziela, 21 marca 2021

Nieodzowność krzyża

Tydzień przed Niedziela Palmową
przysłaniamy w kościołach krzyże,
by je odsłonić w Wielki Piątek,
bo przez krzyż do nieba najbliżej...

Ten, kto w życiu na ziemskim szlaku,
stronić będzie przed "prawdą krzyża",
niech zrozumie i zapamięta,
iż nieba sobie nie przybliża.

A przeżyta Droga Krzyżowa,
może być jak lustro dla duszy,
co pomoże zobaczyć nieład
w sercu i kamień, by go skruszyć.

 

 

 

Sobota, 20 marca 2021

Czy i ty jesteś z Galilei? (J 7,40-53)

Nie słuchali Nikodema,
mieli przecież święte księgi.
Zapomnieli o maksymie:
Ignoranci czynią błędy

Cóż wiedzieli o Jezusie?
Tyle, że był z Galilei?
Z Betlejem miał przybyć Mesjasz,
według proroctw i nadziei.

Upór, zatwardziałość serca,
to naprawdę źli doradcy.
Nie trzeba daleko szukać;
widać na przykładzie Zbawcy.

W naszych czasach też tak mamy.
Iluż nie chce prawd Chrystusa?
Głoszą: To nie styl "na teraz",0
życie do innego zmusza...

Tylko rodzi się pytanie:
Dokąd zaprowadzi droga
bez solidnych drogowskazów,
na manowce, czy do Boga?

 

 

 

piątek, 19 marca 2021

Święty Józefie

O święty Józefie,
mężu spolegliwy,
naszym lampkom wiary,
wlej z nieba oliwy...

Niech wyraźnie świecą
jak Ty dla Jezusa,
gdyś Go w Nazarecie,
w warsztacie przyuczał...

Wybrany przez Boga,
by w Rodzinie Świętej,
pełnić rolę ojca,
w woli nieugiętej.

Troszczyć o Jezusa,
Syna Najwyższego
i jako Opiekun,
chronić Go od złego.

Choć na kartach Biblii,
zbrakło twego słowa,
to "męża milczenia"
znaczącą jest mowa...

Wszystkim rzemieślnikom,
którym patronujesz,
ucząc rzetelności
szlak w niebo torujesz...

A gdy przyjdzie chwila
życie już tu zwieńczyć,
wyproś, nam Patronie,
łaskę dobrej śmierci...

Dzisiaj Święty Mężu
covid nas powala.
Ty nas miej w opiece.
Ty dusze ocalasz.

Lgniemy więc do Ciebie
z Pomorza Kaszubi,
co "trzymamy z Bogiem".
Uchroń nas od zguby.

 

 

 

czwartek, 18 marca 2021

Świadectwo Jezusa (J 5,31-47)

"Ja mam świadectwo większe od Janowego"...
Nie ludzkie, a z nieba od Boga samego.
I nie w Pismach zawiera się życie wieczne,
lecz w Bożej Prawdy objawionym świadectwie.

Jezus jest samą Prawdą, Drogą i Życiem.
A wszyscy, co uwierzą Mu całkowicie
i pójdą za Nim wąską i stromą drogą,
doczekają szczęścia, bo zbawić się mogą.

Lecz tu na ziemi z życiem trzeba się zmierzyć,
zwłaszcza, gdy krzyż przygniata mocno zawierzyć.
Zmartwychwstanie jest tam tylko gdzie Golgota...
Pamiętajmy o tym w troskach i kłopotach.

 

 

 

środa, 17 marca 2021

Godzina Jezusa (J 5,17-30)

Pod tym pojęciem na ziemi
warto prześledzić trzy prawdy:
o Betlejem, Jeruzalem
i sądu w czas śmierci nad każdym.

Godzina Wcielenia Słowa,
każe nam iść do Betlejem.
Godzina śmierci na krzyżu
w Jerozolimie się dzieje.

Godziny sądu nad każdym,
który Baranek wykona
z woli Ojca Niebieskiego,
doświadczy człowiek gdy skona.

 

 

 

wtorek, 16 marca 2021

Paraliż (J 5,1-16)

Niemoc cielesna przekreśla wiele.
Potrzebna pomoc i przyjaciele.
Paraliż duszy to większa trwoga,
bowiem konieczna jest pomoc Boga.

Sprawność fizyczna z czasem przemija
Zgaśnie gdy przyjdzie śmierci godzina.
Jednak szczęśliwe będą te dusze,
które aktywnie trwały w Chrystusie...

Każdy Wielki Post to czas zbawienia,
podarowany dla nawrócenia...
Jeśli paraliż zawładnie sercem,
Jezus da radę takiej udręce...

Jednak nie wolno Go przegapić,
otworzyć serce, zbędnie nie trapić...
Próżno też czekać "poruszenia wody".
On jest Lekarzem na grzechu kłody...

 

 

 

poniedziałek, 15 marca 2021

Drugi znak w Galilei (J 4,43-54)

"Idź, syn twój żyje",
usłyszał urzędnik.
A gdy syn nie umarł,
spytał, by być pewnym
o czas uzdrowienia.
To ta, rzekł, godzina...
I uwierzył on sam
i jego rodzina...
Wiara czyni cuda
i góry przenosi.
Lecz ten otrzymuje,
kto Chrystusa prosi.
Lecz nie w błachych sprawach,
gdzie cudów nie trzeba,
tylko ważnych, godnych
dostępu do nieba.

 

 

 

niedziela, 14 marca 2021

Quo vadis (J 3,14-21)

Spełnić wymagania prawdy
to zbliżyć się do Światłości,
by w szczęśliwości wiekuistej,
trafić w objęcia Miłości...

Warto zawczasu pomyśleć
dokąd nasze życie zmierza,
ku ostatecznej Światłości
czy na piekielne obrzeża...?

Dzisiaj niedziela "Laetare",
dająca sercom nadzieję,
gdy dni pokutnych cień minie
wiew zmartwychwstania powieje...

 
 
 
Aforyzm
„Warto zawczasu pomyśleć,

dokąd nasze życie zmierza,

gdy jak owca się zabłąka

gubiąc Dobrego Pasterza”.

 

 

 

sobota, 13 marca 2021

Boża optyka a garbata pokora

Nie pychę faryzeusza,
tylko pokorę celnika,
usprawieliwił w świątyni
Pan Bóg. To Jego optyka.

Bo pycha do piekła spycha.
Z pokorą zajdziesz do nieba.
A choć nie wszyscy ją cenią,
jej przede wszystkim potrzeba.

W Jezusowej przypowieści
to grzesznik padł na kolana.
I łaski Bożej doczekał.
Dziś ilu idzie do Pana?

Owszem "covid" i pandemia,
dyspensy dla ostrożności...
Czy to jednak nam pomoże
wzrastać w wierze i miłości?

Czy znów faryzeizm serca
zdominuje i zwycięży?
Czas niechybnie to pokaże.
A nam trzeba się z tym zmierzyć...

 

 

 

piątek, 12 marca 2021

Pierwsze ze wszystkich przykazań -1 (Mk 12, 28b-34)

Zapytał uczony w Piśmie Jezusa
o pierwsze, najważniejsze przykazanie.
I otrzymał precyzyjną odpowiedź,
by nie musiał szukać wyjaśnień na nie.

To przykazanie miłości dwóch osób:
Boga, który nas stworzył i wciąż kocha
oraz bliźniego, z którym to na co dzień,
pracujez, spotykasz się, w ramię szlochasz...

Przyznał rację uczony w Piśmie Panu,
choć zapewne spotkał Go po raz pierwszy,
wszakże znał doskonale treść biblijnych,
przez szmat życia swego czytanych wierszy.

Ale usłyszał coś więcej od Zbawcy,
dla siebie, w tej wypowiedzi od Niego,
pochwałę i Bożą zapowiedź, iż jest
niedaleko od Królestwa Bożego.

 

 

Pierwsze ze wszystkich przykazań -2 (Mk 12, 28b-34)

Miłować Boga i bliźniego.
W tym streszcza cały Dekalog.
Lecz nie przez prawo naturalne,
a Stwórcę, prawdę tę mamy daną...

Prawa natury wielu dzisiaj
lekceważy i umie łamać.
Bożych prawd - są tacy, co nie chcą,
lecz nikt nie da rady zakłamać...

To prawda, że każdy jest wolny
i Bogu sprzeciwić się może,
lecz jeśli świadomie to czyni,
czy ufa w miłosierdzie Boże...?

 

 

 

czwartek, 11 marca 2021

W łączności z Chrystusem (Łk 11,14-23)

Można zbierać i gromadzić wiele,
gruntów, domów, dzieł sztuki, pieniędzy.
Lecz wszelkie bogactwa bez Chrystusa,
nie zaspokoją duchowej nędzy...

Można żyć skromnie i klepać biedę,
a w sercu mieć wiarę, nadzieję i miłość,
z myślą przewodnią, by nie rozpraszać
krocząc ku niebu w wieczną szczęśliwość.

Będą i tacy, co nas posądzą,
tak jak Chrystusa - naiwni, głupi,
którzy to zapragną ujrzeć znaki.
Próżno! Cudu nijak chcieć czy kupić.

 

 

 

środa, 10 marca 2021

Ani jota, ani kreska... (Mt 5,17-19)

"Jota" to najmniejsza litera
w dawnym alfabecie hebrajskim
i potrzebna, jak każda inna.
Podobnie też jest w Prawie Pańskim.

Tu żadne przykazanie Boże
nigdy nie może być zniesione.
A kto by próbował tak czynić,
srogo mu będzie policzone...

Lecz ten, kto je będzie wypełniać
ucząc wierności innych ludzi,
tego nagroda nie ominie,
bo Pan Bóg wie, jak kto się trudził...

 

 

 

wtorek, 9 marca 2021

Nielitościwy dłużnik (Mt 18,21-35)

Uczy nas Pan Jezus, jak postępować,
gdy kto nie ma z czego oddać - dług darować.
A zwolniony ma postąpić podobnie,
anulować wszystko, jakby życzył sobie.

Kto nie ma w sercu litości dla brata,
tego Bóg rozliczy, aż ostatnia spłata,
zostanie w pełni uregulowana,
choćby błagał, płakał rzewnie na kolanach.

Kto za okazane dobro zło czyni,
temu też i Pan Bóg nie daruje winy.
Tu pora przypomnieć z Biblii maksymę
"nie czyń drugiemu, co jest tobie niemiłe!"

Choć Boże miłosierdzie nie ma granic,
nie zazna go ten, kto i Boga ma za nic.
Nagrodą za szlachetność jest zbawienie.
Kto grzeszy skazuje się na potępienie.

 

 

 

 

poniedziałek, 8 marca 2021

Dzień kobiet

Nie jest to święto kościelne,
rodowód ma bowiem świecki,
a i obchody przeróżne...
Zależy jakie owieczki...

Niekiedy bywają takie,
co nie chcą Bożej Owczarni...
Pragną wieść wolny żywot...
Gorzej gdy trafia się marny...

Panny, mężatki i wdowy,
tyle ich mamy na świecie...
Drodzy panowie, prócz kwiatka,
coś jeszcze zrobić możecie.

Czasem prócz ciepłego słowa,
trzeba dać więcej - pomocy...
Zwłaszcza tam, gdzie się jawią
łzy, co się cisną na oczy...

Jest też dar serca - modlitwa,
która ma biec w wymiar wieczny.
Bo pomoc z nieba od Boga,
to dar niezwykle skuteczny...

 

 

 

Niedziela, 7 marca 2021

Świątynia Jerozolimska (J 2,13-25)

Była wielką chlubą Żydów
Świątynia Jerozolimska.
Zirytowało Jezusa,
że jest miejscem targowiska.

Dom Boży to dom modlitwy
a nie handlu oraz jatki
gdzie zabija się zwierzęta,
jako religijne datki...

Bicz ze sznurów zrobił Jezus,
porozganiał handlujących,
z troską stwierdził, że świątynia
ma być miejscem dla modlących...

Gdy pytany o motywy
takiego postępowania,
przepowiedział swoją mękę
oraz fakt z martwych powstania.

Tu zaznaczyć nadto trzeba,
że świątynią ma być każdy
i w swym sercu zrobić miejsce
dla Chrystusa - Drogi, Prawdy...

niedziela, 

 

 

 

Sobota, 6 marca 2021

Marnotrawny syn (Łk 15,1-3. 11-32)

Zmarnotrawić można ziarno
siejąc je na lichej glebie.
Zmarnotrawić można miłość,
i przehulać szczęście w niebie.

Chęć szukania nowych przygód,
jak syn, co wziął część majątku,
często kończy się porażką
i karą za brak rozsądku.

Same uczty i uciechy
nie nasycą nigdy serca.
Sumienia się nie oszuka...
A zgryzota jest mordercza...

Marnotrawny syn powrócił.
Kochający ojciec czekał...
Może i nam pora wrócić,
z świńskich pastwisk, hen z daleka...?

W Domu Ojca mieszkań wiele,
a radość większa z grzesznika.
Wielki Post to czas powrotów...
Życie tak prędko umyka...

Posiąść szczęście każdy chciałby
i ten cel osiągnąć może,
gdy z ucieczki na manowce,
powróci na drogi Boże...

 

 

 

piątek, 5 marca 2021

Zbrodnia dzierżawców winnicy
(Mt 21,33-43; 45-46)

W katalogu czterech ciężkich grzechów,
"wołających o pomstę do nieba",
pierwsze miejsce zajmuje "zabójstwo".
Za umyślne karę ponieść trzeba.

Niegodziwi dzierżawcy winnicy,
omamieni pokusą chciwości,
pogwałcili przez mord sług i syna,
niezbędne reguły uczciwości.

Jaki los spotka owych rolników,
gdy właściciel winnicy przybędzie?
Nędzników potraktuje surowo,
a nowych, wiarygodnych zdobędzie.

Arcykapłanów i starszych ludu,
Pan Jezus ostrzegł przez tę przypowieść,
ale też i każdego człowieka,
aby podobnym zbrodniom zapobiec.

A zabić można siostrę czy brata,
nie lylko nożem ale i słowem,
przez pomówienie, oszczerstwo, zdradę, kłamstwo, a nawet obmowę...

Pamiętajmy więc o tej przestrodze,
żeby szkody nie czynić drugiemu,
bo kto czyha na życie bliźniego,
wyrządza krzywdę sobie samemu.

 

 

 

czwartek, 4 marca 2021

Na św. Kazimierza 

A kiedy znajdziesz się w Wilnie,
by szlakiem zabytków zmierzać,
zobacz w katedrze kaplicę:
grób świętego Kazimierza.

Nie smurgońskie obwarzanki
z historycznej Wileńszczyzny,
tylko pamięć Królewicza
sławę niosły dla Ojczyzny.

"Omni die dic Mariae"
hymn atrybutu świętości
to wyraz czci dla Maryi,
w postawie pełnej miłości...

Kochał biedaków Kazimierz,
choć byli niższego stanu.
Sercem młodzieńczym i szczerym
chciał służyć ludziom i Panu.

Nie przeżył lat nazbyt wielu,
bo dwadzieścia sześć zaledwie,
lecz dziś przy Chrystusie Królu,
trwa jako Królewicz w niebie.

 

 

 

środa, 3 marca 2021

Zatroskana matka (Mt 20, 17-28)

Matka Jakuba i Jana,
dwóch synów Zebedeusza,
chciała jak najlepiej dla nich.
Prosiła o to Chrystusa.

I nie rozumiała jeszcze,
czymże jest Królestwo Boże,
że wprawdzie człowiek wierzący
do niego dostać się może.

Jednak Bóg miejsca wyznacza
w niebie na Uczcie Wieczystej,
biorąc pod uwagę czyny
i zasługi wiekuiste.

A ten kto chciałby być wielkim
ma postępować jak sługa.
Żyć w pokorze i miłości.
W nich tkwi na niebo zasługa.

 

 

 

wtorek, 2 marca 2021


Reguły optyki Bożej (Mt 23,1-12)

Kto się wywyższa, będzie poniżony.
Kto się poniża, będzie wywyższony.
Takie są reguły optyki Bożej.
Żaden faryzeusz ich nie przemoże...

Jeden jest Nauczyciel - Jezus Chrystus.
I jeden Ojciec, który jest w niebie.
Do Niego mamy się zwracać w modlitwie -
dziękczynnej i prośby w ważnej potrzebie

Nasza wiara nie może być na pokaz
bowiem nie ludziom przyjdzie ją oceniać,
ale Temu, co wzbudził nas do życia,
któremu kłania się niebo i ziemia...

 

 

 

poniedziałek, 1 marca 2021

Boże kryteria (Łk 6,36-38)

Bądźcie miłosierni.

Nie sądźcie.
Nie potępiajcie.
Odpuszczajcie.
Dawajcie.
Ci, którzy te Boże kryteria
przyjmą i życiowo przymierzą,
tym, kiedy przyjdzie sądu chwila,
taką samą miarą odmierzą...

A kto pamięta porzekadło,
"Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie",
ten wie, że człowiek człowiekowi
i oko w odwecie wydłubie.

Lecz zaznaczyć trzeba stanowczo,
że kto chce być uczniem Chrystusa,
ten - przyjmując Boże kryteria,
na niełatwą drogę wyrusza...

A każda droga ma początek
do jakiegoś prowadząc celu.
Dobrze jest wybrać tę właściwą,
pewną nieba, spośród dróg wielu.

 

 

 

niedziela, 28 lutego 2021

Tabor (Mk 9,2-10)

Wtedy zabrał tylko trzech,
Piotra, Jakuba, Jana.
Teraz i nas zabiera
na cały dzień od rana,
na górę Tabor - wiary,
trudną ścieżką miłości,
na szlak do Bożej chwały
w wymiar wiecznej radości...

 

 

 

sobota, 27 lutego 2021

Prawdziwa miłość (Mt 5,43-48)

Rozważając dzisiejszą Ewangelię,
która nieprzyjaciół miłować każe,
spróbujmy sobie odpowiedzieć szczerze
czy jest ona w nas i w jakim wymiarze?

Myślę czasem czy naprawdę istnieje?
Prawdziwa miłość, ofiarna i czysta...
Taka, o której się nie da zapomnieć,
bo światłem gamy kolorów rozbłyska?

Spotykam często miłości zranione,
sponiewierane, leżące za drzwiami,
które jak papieros się wypaliły
i w zasadzie nie czekają już na nic...

I myślę wtedy - dlaczego w człowieku
tyle zawiści, obłudy, podłości?
Dlaczego tak szybko krzyczy: "Ukrzyżuj!"
I każe umierać spotkanej miłości...

Może dlatego, że miłość prawdziwa
nigdy nie żąda, a obdarowuje:
tym co posiada, raz mniej, raz więcej...
I w zamian nic za to nie oczekuje...

Człowiek jest słaby i to go tłumaczy.
Ty, Boże, rozumiesz to doskonałe...
Dlatego dziękuję, że wciąż mnie kochasz
i grzechy odpuszczasz w konfesjonale...

Modlę się także za wszystkie miłości,
które napotkam i mam błogosławić,
i te wspaniałe... i niedoskonałe,
bym umiał im pomóc błędy naprawić...

A tym, co wzgardzili nieba miłością,
najprawdziwszą, jaka tylko być może,
cóż mam powiedzieć? Chyba tylko tyle:
wybacz i dopomóż im Dobry Boże...

 

 

 

piątek, 26 lutego 2021

Każdy kto się gniewa...
(Ez 18,21-28; Mt 5,20-26)

Gniew jest złym doradcą,
bo zamyka niebo.
Nie idź do ołtarza
z nim w sercu z potrzebą.

Człowiek sprawiedliwy
potrafi przebaczać,
wiedząc, iż prawd Bożych
nie ma przeinaczać.

Toteż sprawiedliwość,
gdzie tkwi faryzeizm,
na nagrodę wieczną
nie daje nadziei.

Chociaż Bóg szanuje
każdego człowieka,
kto Mu się sprzeciwia
chwały nie doczeka...

Lecz gdy się nawróci,
szczęście posiąść może,
bo jest nieskończone
miłosierdzie Boże.

 

 

 

czwartek, 25 lutego 2021

Istota Prawa i Proroków
(Mt 7,7-12)

W ujęciu tej istoty
wielu słów nie potrzeba:
Świadczyć bliźniemu dobro.
Ono jest godne nieba.

Bóg jest dobry rzekł Jezus,
człowiek słaby i grzeszny.
Lecz może szerzyć dobro,
by zdobyć żywot wieczny.

I tu myśl jeszcze jedna,
co do postępowania,
by było takie jak są
nasze oczekiwania...

 

 

 

środa, 24 lutego 2021

Tu jest coś więcej niż Jonasz

-aforyzm (Łk 11,29-32)

Pomyślisz może: Dlaczego coś więcej?
Spójrz, Jonasz jako prorok w Niniwie
wzywał mieszkańców do nawrócenia.
Jezus z Dobrą Nowiną cierpliwie
niósł ze sobą prawdę odkupienia...

 

 

 

wtorek, 23 lutego 2021

Modlitwa Pańska (aforyzm)

Modlitwa Pańska ma siedem próśb,
a każda z nich to do nieba klucz ...
Choć spełnić w życiu je nie łatwo,
Chrystus mówi: Sprostać się im ucz...

 

Jezus uczy jak się modlić (Mt 6,7-15)

Siedem próśb ma Modlitwa Pańska,
skierowanych do Ojca w niebie,
ważnych, zwięzłych, nie gadatliwych,
co obligują mnie i ciebie.

Bóg wie wszystko, więc zbędne słowa
i ich nadmiaru nie potrzeba,
tylko postawy ufnej, szczerej,
co głosem serca mknie do nieba...

Pierwsze trzy - pełne uwielbienia,
z miłością zawierzenia siebie.
I cztery z nadzieją na pomoc
tu na ziemi w ludzkiej potrzebie....

Pamiętajmy - każde "Ojcze nasz"
jest wspólną modlitwą z Chrystusem,
który jej nas nauczył po to,
by z niebem zbratać nasze dusze.

 

 

poniedziałek, 22 lutego 2021

Katedra św. Piotra

W Rzymie na Watykanie odkryto grób Piotra
a wokół promieniście pochowane ciała.
Stąd dziś w tej Bazylice stoi tron papieski,
by przy Ojcu Świętym Kościół - Ecclesia trwała.

Tak więc katedrą zwiemy świątynię co ma tron
przeznaczony dla Biskupa Ordynariusza
Wspólnoty dzieci Bożych, powstałej na "Skale",
w diecezji żyjącej Ewangelią Chrystusa.

To też my, katolicy, obchodzimy w lutym
w Kościele Święto Katedry Świętego Piotra,
najważniejszego tronu, bo Biskupa Rzymu,
z którym każdy Ordynariusz musi się spotkać.

 

 

niedziela, 21 lutego 2021

Prawdziwe nawrócenie (Mk 1, 12-15)

Czterdzieści trwał Jezus
sam na pustyni kuszony,
by iść z Ewangelią Bożą,
gdy Jan został uwięziony.

Bliskie jest Królestwo Boże,
nawracajcie się i wierzcie...
To Jego - Boża recepta
na życie i szczęście wieczne.

Toteż dni Wielkiego Postu
są dla nas czasem zbawienia
i okazją - w myśl Chrystusa
prawdziwego nawrócenia.

Trzeba nam zajrzeć do serca,
by brud z niego wyprowadzić.
I poprosić Zbawiciela,
gdy trudno sobie poradzić.

 

 

 

sobota, 20 lutego 2021

Wzywał do nawrócenia (Łk 5,27-32)

Czy sprawiedliwych, czy grzeszników,
przyszedł Syn Boży powoływać?
Wielu zrazu pojąć nie mogło
myśli zbawczych by je odkrywać...

Nie wolno skąpić łaski Bożej,
rezerwować tylko dla siebie.
Pan Bóg jest dobry, wszystkich kocha,
każdemu chce dać szczęście w niebie.

Wkrótce zaczniemy rekolekcje,
pobożne ćwiczenia dla duszy...
W szczególną podróż za Jezusem
trzeba nam będzie zatem ruszyć...

Celnik Mateusz poszedł zaraz
i nie kazał na siebie czekać.
A co ze mną będzie? Też pójdę,
ażeby za długo nie zwlekać...?

Czy w mym sercu zrobię gościnę,
też czasem grzesznym - dla Chrystusa?
A kiedy On pod mój dach wstąpi,
radości zazna moja dusza.

 

 

 

piątek, 19 lutego 2021

Pytania na Wielki Post 2021 w Nadolu

Popiół wiatr rozwiał nam z czoła,
a Rekolekcje przed nami.
Obyśmy tylko na starcie
w tym Poście nie pozostali...

Czy pójdziemy do spowiedzi?
Mamy już postanowienia?
A w sercu szczerą wolę
życie na lepsze przemieniać?

W niedzielę śpiew Gorzkich Żali,
w piątek Droga Krzyżowa.
Czy znajdę mimo pandemii,
chwil parę dla Pana Boga?

Dni szybko popiegną naprzód,
bo ciągle czas goni szczęście.
Czy Chrystus dla mnie cierpiący
w mym sercu odnajdzie miejsce...?

 

 

 

czwartek, 18 lutego 2021

Niech co dnia bierze krzyż swój
 /aforyzm/ (Łk 9,22-25)

Jezus udowodnił, że krzyż,
choć boli, to wynosi wzwyż.
Dlatego o nim się śpiewa,
że jest on kluczem do nieba.

 

 

 

środa, 17 lutego 2021

Popielec

Mamy już Popielec - uciech mało wiele.
Wielki Post przed nami, remont zaczynamy.
Dziury w duszy łatać, postrzec siostrę, brata.
Oczy przetrzeć trzeba, by iść w stronę nieba.

A do bramy wiecznej trzy klucze konieczne.
Pierwszy to modlitwa, uczciwa, nie chytra.
Drugi - post, zrzeczenie albo umartwienie.
Trzeci zaś jałmużna, hojność serc usłużna...

Pomyślmy czy mamy klucze w niebios bramy?
Dziś nie fotografia, a szansa się trafia,
że Jezus zapuka, drzwi nasze odszuka
i chętnie pomoże zdobyć "klucze Boże"...

 

 

 

wtorek, 16 lutego 2021

"Śledzik"

W ostatni dzień karnawału
pojawia się śledź na stole.
W Popielec post się zaczyna.
Gasną hulanki, swawole...

Na czterdzieści dni pokutnych
zostajemy zaproszeni,
aby zajrzeć na dno serca
i co złe, póki czas, zmienić.

Apostołowie na łodzi,
zatroskani brakiem chleba,
zapomnieli o pomocy,
jaką mogą dostać z nieba...

Nasze życie też jest rejsem
do przystani, co wieczności,
każe zasiąść nam do stołu,
na ucztę Boga - Miłości.

Tam prawdziwe szczęście będzie
i pokarmu nie zabraknie,
sercu, które już na ziemi,
dóbr niebiańskich z wiarą łaknie...

 

 

 

poniedziałek, 15 lutego 2021

Buta faryzeuszy

aforyzm (Mk 8,11-13)

Uważali się za lepszych od innych,
a od Chrystusa zażądali znaku.
A co sami mogli zaoferować?
Suche Prawo, lecz przyszłość nijaką...

 

 

 

niedziela, 14 lutego 2021

Uzdrowiony z trądu (Mk 1,40-45)

Za czasów Jezusa zmorą był trąd,
później zarazy, inne choroby.
W wieku XX-tym zakażenie hiv,
a w XXI-ym wirus - covid.

Jezus na prośbę trędowatego,
uwolnił go od ciężkiej choroby.
Lecz wpierw zarażony zawierzył Mu,
że go uleczy i będzie zdrowy.

Troska o ciało - domena medyków,
aby żyć człowiek zdrowie mieć musi.
Jeden jest jednak Lekarz na świecie,
co uzdrowić może rany duszy.

Trzeba w tym miejscu tę myśl przytoczyć,
żeby zasłużyła na sentencję:
Przykro jest kiedy ciało umiera...
Gdy dusza gorsze są konsekwencje.

 

 

 

sobota, 13 lutego 2021

Drugie rozmnożenie chleba (Mk 8,1-10)

Siedem chlebów, kilka rybek
i resztek aż koszów siedem.
Cztery tysiące słuchaczy,
głodnych, zbratanych z niebem...

Ja dam im jeść - rzekł Jezus,
bo trzy dni idą za nami,
i sił im zbraknie na powrót,
zmęczonym i wyczerpanym...

Jednak - kto wie - to zapowiedź
błogosławionego chleba,
który w Ostatniej Wieczerzy
stanie się Pokarmem z nieba...

Kto w Najświętszym Sakramenie
szukać pragnie "dziury w całym",
muru głową nie przebije,
i żywota nie ocali...

 

 

 

piątek, 12 lutego 2021

Głuchoniemy (Mk 7 31-37)

Kalectwem ciała jest każda choroba.
Kalectwem duszy - bezbożności droga.
By leczyć ciało potrzebne kontrasty,
w leczeniu duszy - moc Bożej łaski...

Pan Jezus leczył i duszę i ciało,
albowiem posiadał moc doskonałą.
W ciężkich chorobach tkwi rys niebezpieczny.
W Jego uzdrowieniach tkwi wymiar wieczny...

Kto chce w tym świecie zamknąć los człowieka
ten od pełnej prawdy o nim ucieka;
bo cóż za nadzieję przyspożyć może,
prócz tej, że go czeka śmiertelne łoże...

 

 

 

czwartek, 11 lutego 2021

Modlitwa do MB z Lourdes

O Maryjo Wniebowzięta,
Niepokalanie Poczęta,
w Lourdes dałaś znać Bernadecie,
że wiary potrzeba na świecie.

Ty łaski wypraszasz nam w niebie
i chorych, co śpieszą do Ciebie,
z bólem w niedoli kaleczej,
trzymasz w Matczynej opiece.

Dziś w Twoje święto, o Pani,
z modlitwą Ci serca składamy.
Serca pełne wdzięczności
za łaski Twojej miłości.

"Ave Maryja" śpiewamy.
Różańcem świat oplatamy.
Ty nam wskazujesz, gdzie droga
do szczęścia w niebie - do Boga.

 

 

 

środa, 10 lutego 2021

Dwa drzewa (Rdz 2,15-19;Mk 7,14-23)

Nasze podążanie ku wieczności,
ma coś z raju, gdzie rosną dwa drzewa:
"życia" i "poznania dobra i zła",
których obecności nam potrzeba.

Żyć już mamy i będziemy wiecznie.
Czy zaś w szczęściu i chwalebnym stanie?
Kiedy owoc zakazany skusi,
to skazujemy się na wygnanie...

Słuchając nauki Chrystusowej
gdzie się rodzą wszelkie nieczystości,
zróbmy wszystko, by sercach naszych
nie było grzechu i nieprawości.

Niechaj owocuje drzewo życia
które to, co szlachetne wskazuje,
a żaden podszept Księcia ciemności
nam szczęścia w niebie nie skasuje...

Też dzisiejsza święta - Scholastyka,
matka duchowa Benedyktynek,
pomoże lepiej pojąć co znaczy
zawierzyć los Miłości Jedynej...

 

 

 

wtorek, 9 lutego 2021

Nieczyste ręce (Mk 7,1-13)

Można przy wytężonej pracy
zabrudzić nogi, twarz i ręce.
Mydło i woda go usuną.
Lecz gorzej z pobrudzonym sercem.

Owszem dbamy o jakość potraw,
aby żołądka nie zmitrężać .
Kiedy w sercu brud się zalęgnie,
gorsza nieczystość się rozszerza.

Spójrz, po krytycznej uwadze
faryzejskiej złośliwości
Chrystus wskazał hipokryzję
co do rodziców miłości...

Korban godził w Prawo Boże.
Wsparcie rodziców - rzecz święta.
I ciężką winę zaciągał ten,
kto nie chciał o tym pamiętać.

 

 

 

poniedziałek, 8 lutego 2021

Dotknąć Chrystusa (Mk 6,53-56)
(Tekst z poprawkami)

Dziś nie dotkniemy frędzli Jego płaszcza,
bo jako Syn Boży przebywa w niebie.
Chrystus - Niewidzialna Głowa Kościoła
trwa teraz z każdym w biedzie i potrzebie.

Lecz już nie ręką mamy dotykać
i do Niego zdążać w chwilach niedoli,
ale kiedy grzech nam duszę porani,
bólu przysporzy, zbruka i osmoli...

A On jako Lekarz ciała i duszy
wspomóc może hojnie i bez miary...
Jednak musi w nas dostrzec autentyczny
wyraz głębokiej, niezachwianej wiary.

 

 

 

niedziela, 07 lutego 2021 

Plony mego życia 

Zbiorą je Boży Żeńcy,

Gdy przyjdzie czas żniwa.

Plony mej gleby życia,

Lecz jakaż jest ma niwa …?

 

Trzydzieści, sześćdziesiąt,

A może sto razy

Zaobfituje Boże ziarno

Przez uśmiech czyjejś twarzy …

 

A może pomyślisz sobie:

Jezu, mam ręce czyste.

Owszem czyste, lecz puste,

To mało na szczęście wieczyste.

 

 

 

 

sobota, 6 lutego 2021

Męczennicy z Japonii

Jezus umierał na krzyżu
mając trzydzieści trzy lata,
Paweł Miki o rok prędzej
w japońskim zakątku świata.

I dwudziestu pięciu braci
współtowarzyszy niedoli,
co poginęli odważnie,
w zaufaniu Bożej woli...

Wyniesieni na ołtarze
przywołują Nagasaki.
Towarzystwo Jezusowe
Podróż na niebiańskie szlaki...

By tam dotrzeć trzeba wiary
żywej, w pełni nieugiętej.
I miłości co z nadzieją
dadzą doznać śmierci świętej.

 

 

 

piątek, 5 lutego 2021

W dniu śmierci ks. Krzysztofa

Trudno niekiedy pojąć
przedwczesną śmierć kapłana,
myśli nie chcą się zgodzić,
w głowie rodzą pytania...

Bo kiedy ksiądz umiera
żal przemawia dokoła
treścią czarnej klepsydry
zdobiącej drzwi kościoła...

że odszedł sługa Boży,
gdy mógłby jeszcze wiele,
uczynić dla Parafii
i w lokalnym Kościele.

Zamyka drzwi za sobą,
jak wiatr sowizdrzał księgę,
połowu dla Chrystusa,
co czytać będą w niebie...

Żałoba szybko minie,
pozostaną wspomnienia,
lecz i te czas przypruszy...
Tak szybko świat się zmienia...

I jedynie mogiła,
a na niej kwiaty, znicze,
mogą na myśl przywodzić,
że przed Bożym Obliczem

każdy z nas kiedyś stanie,
gdy wybije godzina,
co czas ziemski zakończy,
a niebiański zaczyna...

który już nie posiada
sekund, minut i godzin,
a jest wiekuistym trwaniem,

gdzie zawsze będziemy młodzi...

 

 

Na św. Agatę (aforyzm)

Niekiedy człowiek człowiekowi
zamiast być bratem, bywa katem.
Jednak Pan Bóg uśmierconego
gdy zabiera - niebo otwiera...

 

 

Pierwsze piątki miesiąca 

 

Nie potrzeba wielkiej filozofii, 

tylko spowiedź i Komunia Święta, 

przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, 

a przy śmierci Bóg będzie pamiętał... 

 

Świętej Małgorzacie sam objawił 
tę pełną łaski Dobrą Nowinę 

Pan Jezus, mówiąc o pojednaniu 

z Panem Bogiem w ostatniej godzinie. 

 

Odpowiedzieć miłością na Miłość, 

wobec grzechu i obojętności, 

wynagradzając Zbawcy za Mękę
gdy dookoła tyle podłości. 

 

I kto dar Eucharystii doceni, 

ten zaprawdę spodziewać się może, 

tych dwunastu obietnic Jezusa, 

danych przez Najświętsze Serce Boże. 

 

Wszelkich łask potrzebnych w naszym stanie. 

Zgody oraz pokoju w rodzinie. 

Pocieszenia we wszystkich strapieniach. 

Troski w życiu i śmierci godzinie. 

  

Też błogosławieństwa w przedsięwzięciach. 

Grzesznikom miłosiernej miłości. 

Gorliwości dla duszy oziębłej. 

Duszom gorliwym doskonałości. 

 

Łask domom, gdzie obraz Serca Jezusa. 

Kapłanom moc kruszenia serc twardych. 

Czcicielom utrwalenia ich imion. 

Konającym drzwi nieba otwartych.

 

 

 
czwartek, 4 lutego 2021
I-y czwartek miesiąca
Ten dzień co miesiąc w treści przesłania
mówi nam: „Módl się o powołania”, 
by nie zabrakło uczniów Chrystusa,
co z Słowem Bożym będą wyruszać.

 

Dziś w Ewangelii Jezus posyła
Dwunastu, aby Dobra Nowina,
poszła na świat. I czeka aż wrócą
choć będą tacy, co ją odrzucą.

 

Uczniom Chrystusa nie trzeba wiele,
tylko by On był ich Przyjacielem.
Żeby wierności Jemu dochować
i powołania też nie zmarnować.
 
Toteż modlitwy stałej potrzeba 
dla tych wybranych za sprawą nieba,
by na przeróżne świata pokusy,
dość mieli siły w kapłańskiej duszy.

 

Co przy tym ważne, by w czas podłości
głosili prawdę w duchu miłości.

A choćby cierpieć im było trzeba,

wiarą niezłomną niech lgną do nieba.

 

 

 

środa, 3 lutego 2021

Św. Błażej (3 lutego 2021)

Święty od "bólu gardła" i krwotoków,
męczennik w Armenni, biskup Sebasty,
więziony i umęczony okrutnie,
ścięty mieczem w roku trzysta szesnastym.

Wśród atrybutów jego są: pastorał,
jeleń, też ptaki z pożywieniem w dziobie,
dwie skrzyżowane świece oraz zgrzebło,
narzędzie tortur na jego osobie.

W więzieniu uzdrowił w sposób cudowny,
syna kobiety któremu ość w gardle
przez przebicie groziła uduszeniem,
choć jako lekarz mógł dać szanse marne...

Już aresztowany umacniał więźniów.
Nie dał się skusić namowom i groźbom.
Bohatersko wytrwał w wierze do końca,
dając przykład swą postawą niezłomną.

Niech jego błogosławieństwo da dzisiaj
naszym gardłom zdrowie oraz ochronę,
szczególnie teraz, kiedy czas pandemii,
na wszystkie wirusy trwałą obronę.

 

 

 

wtorek, 2 lutego 2021

Na Święto MB Gromnicznej

 

Czekał pobożny Symeon

i podeszła w latach Anna,

na obiecaną godzinę,

kiedy to Maryja Panna

wraz z Oblubieńcem Józefem

„Światłość” wniosą do świątyni,

co przyszła wyczekiwana

na ziemię w Synu Jedynym…

 

Długo świat pragnął tej chwili

jak ogród wyschły, bezpłodny,

na Tego co go ożywi

i zgładzi grzech pierworodny.

”Znakiem sprzeciwu” nazwany,

dla tych, co Bożej Miłości,

ufnie przyjąć nie mogli

jak ślepcy tkwiący w ciemności…

 

Niechaj blask świecy „Gromnicy”,

co ma pioruny oddalić

w Jezusie poprzez Maryję

i nam da życie ocalić…

Kto światłość w duszy zachowa,

co z nieba stale nam świeci,

ten drogi właściwej nie zgubi,

pomimo burz i zamieci…

 

Dziś w Święto Ofiarowania

kiedy święcimy gromnice

będzie nam w wierze wyzwaniem,

by z światłem Bożym iść w życie.

Módlmy się też gdy wybije

ostatnia ziemska godzina

niech w dłonie nasze stygnące

gromnicę włoży rodzina…

 

 

 

poniedziałek, 1 lutego 2021

Legion w świniach (Mk 5,1-20)

W menu wiernego Izraelity
nie może znaleźć się wieprzowina,
dlatego, że jako zwierze nieczyste
według Prawa uznana jest świnia.

W stado świń chciały skryć się złe duchy,
co zadręczały opętanego.
Jezus się zgodził, bo dobrze wiedział,
jaki epilog będzie przejścia tego.

Potopiły się w wodach jeziora,
a opętany był uwolniony.
Chrystus zaś posłał go jako świadka,
do jego ziomków w rodzinne strony.

I strach ogarnął Gerazeńczyków,
przestraszyli się cudu Jezusa,
prosili by poszedł dalej. Poszedł.
Zbrakło miejsca na Prawdę w ich duszach.

Dlaczego taka asekuracja?
Niechęć, niezrozumienie i trwoga...
Któż to wie? Lecz ich postępowanie
przypomina bojących się Boga.

Pan Jezus po to przyszedł na ziemię,
by udowodnić całej ludzkości,
że obraz surowego Sędziego
trzeba zamienić w Ojca Miłości...

 

 

 

niedziela, 31 stycznia 2021

Nauczał z mocą (Mk 1, 21-28)

Nauczał z mocą
i czynił cuda.
Obce mu były
fałsz i obłuda.

Uzdrawiał chorych,
złe duchy karcił.
Grzechy odpuszczał.
Zwalniał z pęt czarcich...

Jezus Syn Boży,
nasz Odkupiciel,
jest dla nas Drogą,
Prawdą i Życiem.

 

 

 

sobota, 30 stycznia 2021

Wiara poręką (Hbr 11,1-2; Mk 4,35-41)

Wiara poręką dóbr przyszłych,
których mamy się spodziewać,
co różne są od tych ziemskich,
a sięgają prawdy nieba.

Kiedy fale biły o łódź,
a Jezus spał na wezgłowiu,
ze strachu Apostołowie
budzą Go w pełni nie wierząc Mu...

I słyszą, że brak im wiary,
zaś widząc cud uciszenia,
pytają siebie: "Kim On jest?",
dotykając prawdy zbawienia.

Bo zawierzyć Chrystusowi
życie w dobrej i złej doli,
to jak zagrać "va bank", iż On
ostatecznie nas wyzwoli...

 

 

 

piątek, 29 stycznia 2021

Wzrost po niebo (Mk 4,26-34)

Jak zboże z pełnym kłosem,
a krzew z ziarnka gorczycy,
tak wzrastać ma w nas wiara,
bowiem ona się liczy.

Wszak Królestwo Niebieskie
dla każdego otwarte,
nie wymaga paszportów,
lecz miłości w zaparte.

Zwłaszcza gdy nieprzyjaciel
ów wzrost będzie hamował,
wbrew złu niech myśl zwycięża:
Chrystus nas umiłował!

Życie ma swe meandry
i upadki i wzloty,
niekiedy chwile szczęścia,
ale także kłopoty.

A zawsze aktualne,
jest Boże zaproszenie.
Nie traćmy więc nadziei,
iż czeka nas zbawienie...

 

 

 

czwartek, 28 stycznia 2021

Święci

Nie potrzeba wielu lat
ażeby zostać świętym,
lecz mieć odwagę serca,
być w duchu nieugiętym...

Złożyć świadectwo w wierze
to w ostatniej godzinie,
myślą dotykać nieba,
gdzie nagroda nie minie.

Święci, błogosławieni.
Czasem mogli niewiele.
Choćby świat ich zapomniał,
czczeni będą w Kościele...

Święty Tomasz z Akwinu,
co poprzez dar mądrości,
służył Słowu Bożemu,
doczekał się świętości.

A jaki jest nasz szlak
na tym ziemskim padole?
Droga do nieba wiedzie
poprzez krzyż i w mozole...

 

 

 

środa, 27 stycznia 2021

Boży siew (Mk 4,1-20)

Tak jak ziarno posiane,
trafia na grunt przeróżny,
w skały, osty i ciernie,
drogi, gdzie szlak podróżny.

Podobnie Słowo Boże,
posiane przez Chrystusa,
Gdy nam nieobojętne
to do refleksji zmusza.

Glebą pod ziarno Boże
jest każde ludzkie serce.
Ważne co w nim obrodzi.
Oby dobra najwięcej...

 

 

 

wtorek, 26 stycznia 2021

Św. Tytusa i Tymoteusza 26.01.2021

Kto jest bliski Chrystusowi

Nie więzy krwi a przede wszystkim
otwarcie na Słowo Boże,
zinterpretował Pan Jezus,
kto Jemu bliski być może...

Znamy w Polsce powiedzenie
o fotografii a rodziną.
Czy słuszne jest ustawienie
z boku by skuchy ominąć?

Nie zawsze, choć ważna jest tu,
znana z przysłowia przestroga,
że lepiej zostać krytycznym
dla tych co wstydzą się Boga...

Jezus nie uniżył Matce,
która Go zawsze kochała.
Ale przekazał potomnym,
jak ważna jest w życiu wiara...

 

 

 

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Apostoł Narodów

Nie słyszał głoszącego Jezusa,
tylko z nieba pytanie: "Dlaczego..."
I z gorliwego faryzeusza
stał się sławnym Apostołem Jego.

I tak z Szawła narodził się Paweł,
z prześladowcy wierny uczeń Pana.
To dzięki niemu Dobra Nowina
poganom została przekazana.

Na mocy święta dziś wspominamy
spod bram Damaszku to wydarzenie,
dziękując za Apostoła Pawła
i jego cudowne nawrócenie.

A stwarza ono i nam okazję,
by zadać sobie szczere pytanie:
Kim jesteś i czego żądasz ode mnie,
Jezu Chryste, wiekuisty Panie...?

 

 

 

niedziela, 24 stycznia 2021

Tylko na chwilę

(aforyzm) 1Kor 7,31

Przemija postać tego świata
i w nim jesteśmy tylko chwilę.
Przed każdym więc staje pytanie:
Spapram ją czy dobrze przeżyję?

 

 

 

sobota, 23 stycznia 2021

Odszedł od zmysłów (Mk 3, 20-21)

Jest pięć zmysłów podstawowych,
choć można wyliczyć więcej.
Któreż więc przekroczył Jezus
w zarzucanym Mu szaleństwie?

Miał poczucie równowagi
czasu oraz tożsamości.
Fakt, że trudno było pojąć
wrogom stan Jego boskości.

Toteż podjudzili krewnych
chcąc wymusić interwencję.
Ale wiemy, jakie były,
niegodziwe ich intencje.

Owszem być "szaleńcem Bożym",
to nie lękać się świętości,
a kierować w życiu prawem,
dobra, prawdy i miłości...

Tego uczył nas Pan Jezus,
chociaż nie w smak to niektórym.
Naszym wizją jest świat piękny,
a nie wrogi i ponury...

 

 

 

piątek, 22 stycznia 2021

Nowe Przymierze (Hbr 8, 6-1 / Mk 3, 13-19)

Podczas Ostatniej Wieczerzy
powstało Nowe Przymierze.
Ostateczne oraz wieczne,
dla wszystkich narodów w wierze.

To po Niewoli Egipskiej
zawarte na Górze Synaj,
było konieczne do przyjścia
na ziemię Bożego Syna.

Już nie dwanaście Pokoleń,
a dwunastu Apostołów
zabrał Jezus na Wieczerzę,
na cud Eucharystii stołu.

Ich było ledwie Dwunastu,
a czekających miliony.
I poszli z Nowym Przymierzem
na przeróżne świata strony.

A że darmo otrzymali,
nie za pieniądz mieli dawać,
co tylko z woli Chrystusa,
nieść mogli i przepowiadać.

Leczyć całe rzesze chorych
i oczyszczać trędowatych,
zmarłych przywracać do życia,
opętania łamać kraty...

W tej posłudze trwali wiernie.
I nam także wytrwać trzeba,
głosząc prawdę Chrystusową,
co otwiera bramy nieba.

 

 

 

czwartek, 21 stycznia 2021

Święta Agnieszka Rzymianka (21.01.2021)

Miała ledwie dwanaście lat,
kiedy Chrystusa wybrała
nad wszelkie doczesne skarby
i ścięta życie oddała.

Młoda wiekiem, wiarą silna,
niewinna jak baranek
chciano ją zhańbić. Na próżno.
Oprawców niedoczekanie.

W Rzymie na Piazza Navona,
poszukaj śladów jej męki.
Kiedy stos zawiódł, zginęła
od miecza z katowskiej ręki.

Zwyczaj po świętej Agnieszce,
to dwa baranki strzyżone.
Paliusze Arcybiskupi
z ich wełny mają zrobione.

Patronka dziewic i dzieci,
ogrodników i harcerek,
narzeczonych i zgwałconych,
co doznali krzywdy wiele.

Dziś wpatrzeni w jej postawę,
skonfrontujmy naszą wiarę.
Fakt, że inne mamy czasy.
Lecz czy stać nas na ofiarę?

 

 

 

środa, 20 stycznia 2021

Melchizedek

(Hbr 7,1-3.15-17  /  Mk 3,2-6)

Melchizedech król Szalemu,
Kapłan Boga Najwyższego,
przodek Jezusa Chrystusa,
ważny wzór Syna Bożego.

Bez ojca oraz bez matki,
bez rodowodu, początku
życia, końca nieznanego,
w prawdzie wątku biblijnego...

Dlatego słowa, że Jezus,
jest na wzór Melchizedeka
to w pełni zbawcze stwierdzenie
tyczące Boga-Człowieka.

A Jezus Najwyższy Kapłan
nim krzyżem "dopiął" Ofiarę,
nauczał, uzdrawiał, wzywał,
by mieć w sercu silną wiarę.

Musimy o tym pamiętać,
kiedy los nas nie oszczędza,
by nie zejść na złe drogi, gdzie
w perspektywie płacz i nędza...

 

 

 

wtorek, 19 stycznia 2021

Św. Józef Sebastian Pelczar

Żłóbek, krzyż i ołtarz,
trzy Boże wymiary,
dał nam poznać Jezus
w miłości bez miary.

Nasz dzisiejszy patron,
Święty Józef Pelczar
przez nie swe kapłaństwo
codziennie uświęcał.

Co miał dawał biednym,
gdy uczył w Krakowie.
W biskupstwie w Przemyślu,
wzór cnót wniósł po sobie.

Wierny Kościołowi
i Bożej miłości
umiera już w Polsce
w opinii świętości.

Jak nauczał Chrystus,
też w pracy nie zwlekał,
wiedział co to znaczy,
szabat dla człowieka.

 

 

 

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Boże zasady (Mk 2,18-22)

Młode wino - świeże bukłaki,
stare wino - trzymamy w starych.
Dla Boga milsze posłuszeństwo,
nad próżno składane ofiary...

Dlaczego uczniowie nie poszczą?
Czy gość weselny pościć może?
Rzekł Jezus... A post jest konieczny,
jednakże w odpowiedniej porze.

Boże zasady i porządek,
to jest dla nas, ludzi, wyzwanie.
Kiedy je odrzucisz lub wzgardzisz,
to rychło odpowiedź dostaniesz...

Że "natura nie lubi głupków",
dawno mądrzy ludzie orzekli.
Kto się z tym zgodzić nie potrafi,
wnet w swym labiryncie zapiekli...

Nie po to żył wśród nas Pan Jezus
aby ciężarami obłożyć,
a pouczyć, jak z krzyżem codziennym,
wbrew złu, do wiecznej chwały dążyć.

 

 

 

niedziela, 17 stycznia 2021

17 I 2021
Czy zdawali sobie sprawę - co ich czeka,
gdy uznają w Jezusie Boga - Człowieka?
Trudny "połów". Często drwiny i obmowy.
Poświęcenie. Stale na śmierć być gotowym...

A jednak poszli za Nim, prości rybacy,
do nie znanej dotąd sobie "Bożej" pracy.
Dziś wiemy, poszli za Nim nie bez przyczyny,
z otwartym sercem na zew Dobrej Nowiny.

A jak pojąć tych, których dziś Jezus woła,
gdy "psy wieszają", gdzie mogą, w sprawach Kościoła,
ludzie myślący "nowocześnie", zawzięci,
którym przeszkadzają krzyże, Pan Bóg, świeci...?

Przypomnę, by nie uległo zapomnieniu:
"nawet niewierzący staje w oslupieniu",
tak już kiedyś Jan Paweł II zaznaczył,
tym co powołanie bez wiary chcą tłumaczyć.

 

 

 

sobota, 16 stycznia 2021

Powołani

Niekiedy zastanawiasz się,
patrząc krytycznie na księży,
jak zrozumieć ich postawę...
Zaufać im, czy nie wierzyć?

Gdy myśli takie czy inne,
pojawiają się w twej głowie,
to dzisiejsza Ewangelia
daje swoistą "podpowiedź"...

Jezus powołał do służby
Lewi Mataja - celnika.
I poszedł do jego domu,
jakby nie patrzeć - grzesznika...

I odpowiedział zgorszonym
tym faktem faryzeuszom,
iż chorym potrzebny lekarz...
Zdrowi go trudzić nie muszą...

Przemyśl, proszę, ten fenomen,
wszak Chrystusową "podpowiedź".
Kiedy kapłanów szkalują,
ty co myślisz? Co powiesz?...

Tu musisz mieć swoje zdanie
i skrzętnie je w sercu chowaj.
Nigdy nie wydawaj sądów,
których możesz pożałować...

 

 

 

piątek, 15 stycznia 2021

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12)

Człowiek sparaliżowany
nie był w stanie się poruszać,
więc potrzebował pomocy,
aby dotrzeć do Chrystusa.

Niemoc cielesna jest przykra,
lecz gorsza niemoc duchowa.
By dostąpić chwały nieba,
dusza w nas musi być zdrowa.

Tego uczy nas Pan Jezus
mówiąc do paralityka,
iż ma grzechy odpuszczone.
Niebo - to "zbawcza optyka"...

Czasem jest naszym zadaniem
pomóc bliźniemu w potrzebie,
szczególnie gdy jest bezradny,
by kiedyś znalazł się w niebie.

 

 

 

czwartek, 14 stycznia 2021

Niedyskretny trędowaty (Mk 1, 40-45)

Musiał bezwzględnie uważać,
kiedy i gdzie się porusza,
wołać, że jest trędowaty,
toteż przyszedł do Jezusa.

I upadłszy na kolana,
wypowiedział swe życzenie...
"Bądź oczyszczony", usłyszał,
uzyskując uzdrowienie...

I choć Jezus mu przykazał,
by o tym nie opowiadał,
tylko poszedł do kapłana
z ofiarą, jak Mojżesz kazał..

Lecz cudownie uzdrowiony,
rozpowiedział, to co zaszło.
A Jezus nie chciał rozgłosu.
Musiał więc ominąć miasto...

Czego uczy to zdarzenie?
Jaka dla nas z niego rada?
Naszym "oczyszczeniem" spowiedź.
Jej tajemnic się nie zdradza...

 

 

 

środa, 13 stycznia 2021


Modlitwa Jezusa (aforyzm) Mk 1, 29-39

Jezus modląc się rozmawiał z Ojcem
dlatego czynił to w samotności.
Jednak wskazał swym uczniom potrzebę
wspólnej modlitwy w duchu jedności...

 

 

 

wtorek, 12 styczeń 2021

Cud w Kafarnaum

(aforyzm) Mk 1,21-28

Czego nas uczy Pan Jezus
w synagodze w Kafarnaum?
On z diabłem nie dyskutuje.
Jako Bóg On rozkazuje!
Ważne w tym wszystkim jest dla nas,
aby strzec się złego ducha,
bo gdy ten człeka opęta,
Boża moc musi zdjąć pęta.

 

 

 

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Powołanie (Mk 1, 14-20)

Pomyśl. Czym jest powołanie,
ów dar w pełni niepojęty?
Apostołów czy też Szawła,
co z zabójcy stał się świętym...

To wołanie przez Chrystusa,
które człowiek słyszy w sobie
i gdy chce pozostać prawym,
wie, że musi dać odpowiedź.

Dziś Pan Jezus także woła:
"Pójdź", może i w twym sumieniu,
do dzieł, wobec których inni,
staną jakby w osłupieniu...

Iż nie każdy chce, to prawda,
słuchać słów Dobrej Nowiny...
Głód, choroba, brak miłości...
Różne tego są przyczyny.

A Bóg szuka serc otwartych,
aby żywym karmić chlebem,
zwłaszcza tych, co źle się mają
i nagrodzić kiedyś niebem...

Powołanie - dar od Boga,
czy w habicie, czy w sutannie...
Gorsi, lepsi - "z ludu" przecież...
Jeśli są, to także dla mnie...

 

 

 

niedziela, 10 stycznia 2021

Chrzest Chrystusa
(tekst poszerzony)

Wydarzeniem zbawczym,
co serce porusza,
było Narodzenie
Jezusa Chrystusa.

By pełniej zrozumieć,
tamtą teofanię,
trzeba pojąć czym był
chrzest Pański w Jordanie.

Zapewnienie Ojca:
Syn Umiłowany,
to z niebios gwarancja,
co każe pójść za Nim.

Już nie jako Dziecię
Chrystus nas zaprasza,
aby Mu uwierzyć.
W Nim nadzieja nasza!

Chociaż chrzest Janowy
nie był sakramentem,
Zbawiciel go przyjął,
chąc dać moce święte.

Kiedy ci się uda
stanąć nad Jordanem,
wznieś oczy ku niebu
mówiąc: Dzięki Panie...

Nigdy nie mów: "nigdy"
Panu w sprawach nieba,
bo Bóg wie najlepiej
czego nam potrzeba!

I myśl jeszcze jedna:
Prawd Bożych nie skreślaj!
Stwórca nie chce krzywdy.
Diabeł pcha do piekła!

 

 

 

sobota, 9 stycznia 2021

Burze w naszym życiu

Niekiedy drobne, niekiedy duże,
mamy te swoje życiowe burze.
Gdy wicher wieje, fala zalewa,
zostaje jeszcze nadzieja nieba...

Ale gdy Boga człowiek przekreśli,
w żaden zakątek z trwogą nie zmieści...
Na szczęście Jezus kocha człowieka,
nawet gdy grzeszy i wciąż ucieka...

Lecz dokąd błądzić i uciec może,
kiedy łódź życia niczym w jeziorze,
dobić do brzegu sama nie zdoła
i o ratunek trzeba zawołać...?

Chwała temu, co pojąć to zechce,
krocząc przez życie po Bożej ścieżce.
Pokona burze i nie zaginie...
W wieczną "Marinę" pewnie zawinie.

 

 

 

piątek, 8 stycznia 2021

Pięć chlebów i dwie ryby (aforyzm)

Pomyślisz: Jak to możliwe,
że pięć chlebów i dwie ryby,
wystarczyły dla pięciu tysięcy...?
A spójrz dzisiaj - Msza święta,
w tej samej chwili na świecie...
W setki tysięcy liczba się piętrzy...

 

 

 

czwartek, 7 stycznia 2021

7 I 2021

Poucza nas dziś święty Jan Ewangelista,
iż nie każdego ducha intencja jest czysta.
Albowiem istnieje duch prawdy i duch fałszu,
co jest jak jad i trucizna w zatrutym farszu.

I jak nie każda potrawa co smacznie wygląda,
tak duch fałszu jest zakłamany w swoich sądach.
Dla nas, uczniów Chrystusa właściwą jest droga,
sprostać przykazaniom miłości wierząc w Boga.

O tym nauczał Jezus chodząc po świętej ziemi.
A ciągnął do Niego lud nie tylko z Galilei.
Chorych uzdrawiał, strapionym dawał nadzieję
i obiecywał Królestwo, w którym szczęście istnieje.

 

 

 

środa, 6 stycznia 2021

Trzech Króli

Fakt, że Objawienie Pańskie
kryje w sobie wątków wiele
i wywrze historiozbawczo
trwały ślad w przyszłym Kościele.

Pierwsze, to podróż Trzech Mędrców,
zwanych "Królami" ze Wschodu,
którzy za przyczyną gwiazdy,
hołd i dary nieśli Bogu.

Drugie, że przedstawiciele
ludów pogańskich na świecie,
każą zrozumieć nam prawdę:
Wszystkich Królem Boże Dziecię.

Królem Wiecznym, nad królami,
który miał wycierpieć wiele,
śmierć pokonać i zmartwychwstać,
co czcimy w każdą niedzielę.

A rzecz trzecia - w sercach naszych
wielka wdzięczność dziś się jawi,
dla Chrystusa, który zstąpił
z nieba, aby wszystkich zbawić.

Wreszcie prawda o Królestwie,
jakie każdy z nas ma w niebie.
Wszystkie ziemskie nie są trwałe,
gdyż garną tylko dla siebie.

Ileż wielkich hegemonów
świat już widział na tej ziemi...
Gdzie są dziś ich zbrojne armie?
Wszyscy z czasem przeminęli.

A choć teraz korporacje,
chcą narzucać własne cele.
Wszystko na nic. Wobec Boga,
jak Herod, mogą niewiele...

 

 

 

wtorek, 5 stycznia 2021

Powołanie Natanaela - J 1, 43-51

Znamy go jako Bartłomieja,
czy też u Jana, Natanaela.
Pochodził z Galilejskiej Kany.
Choć krytyczny, został powołany.

Są sugestie, że na weselu,
gdzie wina zbrakło, bo gości wielu,
u Bartłomieja Jezus sprawił
cud i z kłopotu młodych wybawił.

Ze skóry odarty umierał,
w Armenii, gdzie do dziś hołd odbiera,
Apostoł wierny Chrystusowi.
Chwała mu za oddanie Kościołowi.

Introligatorzy, garbarze,
rybacy, rzeźnicy - im w darze,
św. Bartłomiej błogosławi
i dziś zaprasza, by Boga sławić.

 

 

 

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Słysząc o Baranku Bożym,
dwóch uczniów Jana Chrzciciela,
poszło za Jezusem czując,
że znaleźli Zbawiciela.

Gdy zobaczyli gdzie mieszka,
chcieli zostać przy Jezusie.
Andrzej brat Szymona Piotra,
rzekł: "To Mesjasz", przekonasz się.

Co było dalej przypomnę
wierszem z sierpnia tego roku.
Co oznajmił Szymonowi Jezus,
w perspektywie Bożych kroków.

Będziesz "Petra" czyli "skała"...
Niesamowite wyzwanie,
Szymon, rybak, się go podjął.
Życiem odpowiedział na nie.

Do nas też Chrystus się zwraca:
Bądź "opoką" dla Kościoła.
Zwłaszcza dla tego "w potrzebie",
gdy w biedzie o pomoc woła...

Są takie miejsca na świecie,
gdzie Jezus ma "zakaz wstępu",
bądź z racji ideologii,
czy w cudzysłowie: postępu...

I trzeba ludzi odważnych,
o sercach trwałej Miłości,
co pójdą z Dobrą Nowiną,
tam gdzie panują ciemności...

Dom zbudowany na skalę,
ostoi się, przetrwa burze.
Przyjmując zbawcze wyzwanie,
mów mężnie: Ja Bogu służę!

 

 

 

niedziela, 3 stycznia 2021

Słowo Boże

Szuka serc szczerych,
prawych i otwartych,
a nie deklaracji
samych, nic nie wartych.

Bowiem tylko wtedy
plony wydać może,
jak na glebie żyznej:
ziarno - Słowo Boże...

Biada! Woła Jezus
do faryzeuszy,
bo na Słowo Boże
pozostali głusi.

To pod ich adresem
rzucił porównanie,
dosadne, gdy mówił:
"groby pobielane".

Do nas też się zwraca
Chrystus z Bożym Słowem.
Uchylmy więc uszu,
niech będą gotowe...

Otwórzmy szeroko
serc naszych podwoje.
Dajmy duszy czerpać
łaski Bożej zdroje.

Niechaj dzień kolejny,
dar Bożej miłości,
będzie nam okazją
dać wyraz wdzięczności...

Nie dajmy się zmamić
blichtrem byle czego.
Bóg przez swoje Słowo
otwiera nam niebo...

 

 

 

sobota, 2 stycznia 2021

Św. Grzegorz z Nazjanzu i św. Bazyli Wielki

Miłość do Chrystusa i życie w cnocie,
połączyła te dwa wielkie umysły.
Dzielili się wiedzą, codziennym chlebem,
by dostąpić radości w życiu przyszłym.

Wspólne dobro było ich szczytnym celem.
Nikt nikomu nie zazdrościł lecz wspierał.
Dzielił się mądrością, także pierwszeństwem.
Cieszył gdy ten drugi laury odbierał...

A to, co ich umacniało najbardziej,
pomagając w walce ze słabościami,
to było oparcie żywota na Chrystusie,
przez co mogli zwać się chrześcijanami.

 

 

 

piątek, 1 stycznia 2021

 

Pomysł na dni Nowego Roku

 

Za nami Bożonarodzeniowe Święta.

Sylwester. Bez balu. Medialna orkiestra.

Przed nami kolejne dni Nowego Roku:

wyzwań, wyborów, wizji dobrych kroków.

 

Czas ziemski szybko przez palce nam przecieka,

jak górski potok, czy bystra, rwąca rzeka.

Warto zatem mieć pomysł i konkretne plany

na ten kolejny rok nam podarowany.

 

Nie pozwólmy, by wkradła się beznadzieja

z myślą – po co się trudzić, szarpać, coś zmieniać.

Życie jest darem jednej wielkiej podróży,

pełnej przeróżnych przygód – nie musi nużyć …

 

Cel nam Pan Bóg wyznaczył i teraz czeka,

na ciebie i na mnie, czeka na Człowieka …

I przed kresem wędrówki nikt się nie schroni …

Lecz z czym dotrzemy – pustką czy pełnią dłoni … ?

 

Warto zatem pomyśleć i mądre mieć plany,

aby ten Nowy Rok nie był zmarnowany …

Jednak by w groźny nurt nie wpadła nam dusza,

nie traćmy z oczu drogowskazów Chrystusa …

 

 

 

czwartek, 31 grudnia 2020

Ostatni dzień roku 2020

Zamykamy dziś tom kolejny
żywej powieści: "Nasze życie"...
I ty, co już godziny ważysz...
I ty, co młodość ssiesz obficie...

Ostatni dzień roku. Sylwester.
Inny, bez fajerwerków, bali...
O północy z lampką szampana,
jak już, w gronie bliskich, bądź sami.

Z czym wejdziemy w jutra poranek?
Z wielką nadzieją, czy tęsknotą,
że coś minęło i nie wróci?...
Czy warto naprzód iść z ochotą?...

Ostatni dzień zwiastuje pierwszy,
choć znowu krzyżyk nam przybędzie.
Stąd i ta myśl może się zjawić:
"Czyż nie ostatni aby będzie...?"

Lecz czarne myśli precz odrzućmy,
trzymając wiary i nadziei.
Bogu zawierzmy naszą przyszłość
z Maryją, w której Syn się wcielił...

I żaden wirus nie zabije,
prawdy, co do naszej przyszłości.
Jesteśmy na tej ziemi po to,
bo Bóg nas chciał. Stworzył z Miłości.

A miłość to nie słodkie słówka...
Ona wpisane ma cierpienie.
Kto Chrystusową pójdzie drogą,
osiągnie szczęście i zbawienie!!!

 

 

 

środa, 30 grudnia 2020

Ostrzeżenie św. Jana Ewangelisty

(-> 1 J 2, 12-17; Łk 2, 36-40)

Pożądliwość ciała,
pożądliwość oczu,
pycha tego życia,
te w swym Pierwszym Liście,
światowe pokusy,
Święty Jan wylicza.

Postać tego świata
doraźne pokusy
i pożądliwości,
niczym wiatr przelecą,
zawirują w głowie,
nie dając wieczności.

Prorokini Anna,
która jak Symeon,
Mesjasza czekała
służąc wiernie Bogu
wiele lat w świątyni,
nagrody doznała.

Życie mamy jedno,
a zagrożeń wiele,
tłumaczyć nie trzeba...
Kto przyjmie Jezusa,
Jego Ewangelię,
ma gwarancję nieba.

 

 

 

wtorek, 29 grudnia 2020

Święty Józef, jako "Głowa Rodziny"
idzie z Maryją i Dzieciątkiem Jezus
do sławnej jerozolimskiej świątyni,
uczynić zadość Świętemu Przymierzu.

A przepowiednia starca Symeona,
który błogosławi Boga bo zobaczył,
Zbawcę świata, którego wziął w ramiona,
mówiąc Maryi, iż bólu doświadczy...

Czymże są? Jak nazwać to wydarzenie?
Zwykłą zapowiedzią "Znaku Sprzeciwu"?
A może więcej, proroctwa spełnieniem?
I objawieniem Bożego motywu...

Wszak ludzki świat, co za świętością się chowa
ma pierwszorzędne swoje priorytety,
a w nich nie potrzebuje Pana Boga...
Prędzej czy później się sparzy, niestety...

Starzec Symeona rozumiał to w pełni,
błogosławił Maryję i Józefa,
iż dzięki nim, wola Boża się spełni.
Jaka nasza rola? Odpowiedź czeka...

 

 

 

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Śmierć dzieci w Betlejem (-> Mt 2, 13-18)

Ów tragiczny, krwawy scenariusz
zawiści Heroda z Betlejem,
nie ustał, niestety po dziś dzień
i na naszych oczach się dzieje.

Tyranowi żal było władzy,
dlatego też wysłał siepaczy.
Dziś - zbieżność, czy ironia losu?
Też chcą władzy... Świat przeinaczyć!

Widać krew niewinnych na rękach,
nie łączy się z opamiętaniem...
Gdy serca opęta nienawiść...
Zew - od Herodów chroń nas Panie!

 

 

 

niedziela, 27 grudnia 2020

Niedziela Świętej Rodziny

Ludzkich "pomysłów" na "image" Rodziny,
może być mnóstwo,
iż trudno byłoby je zliczyć
i zapamiętać...

Boży "image" od początku
jest tylko jeden.
Ma za fundament mieć Miłość
i być święta!!!

 

 

 

piątek, 25 grudnia 2020

Boże Narodzenie 2020

Już Adam Mickiewicz
napisał przed laty:
"Chwała ci, że wierzysz,
iż Jezus przyszedł na świat
i zrodził się w betlejemskim żłobie...
Lecz biada, jeśli wpierw
nie zrodził się w tobie...".

 

 

 

czwartek, 24 grudnia 2020

Wigilijny wieczór

Jest w grudniu taki dzień, co wyśpiewały,
bez pojęć sacro "Czerwone Gitary",
o którym Norwid z dala od Ojczyzny,
ludziom "gniazda wspólnego" dał rys trwały...

Wielu to wystarcza. Nie chcą iść dalej.
Zbigniew Preisner w kolędzie "o nieobecnych"
zachęca, by serca otworzyć i pustym talerzem
pamiętać tych, co przeszli w wymiar wieczny.

A ja mam swoje spostrzeżenie Wigilli.
To, co tego dnia osobiście doświadczysz.
W nadchodzącym roku w życiu odnajdziesz,
by w Bożym świetle wyraźniej zobaczyć...

 

 

 

środa, 23 grudnia 2020

Aby się dać zapisać...
(Ostatnie chwile czuwania)

Wędrowali od wielu dni,
z Nazaretu do Betlejem.
Niełatwa to była droga,
zwłaszcza na "ostatnich nogach".

Nie było miejsca w gospodzie,
śpiewamy w rzewnej kolędzie.
A powód był zgoła inny...
Żebyśmy nie byli w błędzie.

Maryja rodząc Dzieciątko,
według żydowskiej tradycji,
wpadała w stan nieczystości
i miała się zeń oczyścić.

Jednak uboga stajenka,
nad którą dziś wielu płacze.
Nie była dla Niej ciężarem.
Ona to czuła inaczej...

 

 

 

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Choćby cały świat
się sprzysiągł na "nie".
Zawsze zwycięży
Dobra Nowina.

Bo nie masz mocy,
co stawi tamę
Prawu Miłości
Bożego Syna.

Pełna gospodda.
Mizerna grota
To są wyzwania
w ludzkich kłopotach.

A choćby covid
śmieci kły szczerzył
Jezus się zrodzi,
abyś uwierzył...

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

środa, 16 grudnia 2020

16 grudnia 1970

To już pół wieku minęło.
Ojciec pozostał na stoczni.
Matka wróciła zakupów.
Po gazie piekły ją oczy.

Z okien szkoły ujrzeliśmy
szary pochód co z flagami,
bez fajerwerków w milczeniu
robotników oszukanych.

Pamiętam słowo "musówki",
gdy rodziców zbraknie w domu.
Ze szkoły odprowadzono
by nie stało sie co komu.

W tym też dniu była religia,
poszliśmy zatem do kościoła.
Mało nas było. Ksiądz przyszedł.
Z troską spotkanie odwołał.

To są moje osobiste,
z tamtych wydarzeń wspomnienia.
Grudzień '70. Ważny!
Chrońmy go od zapomnienia...

 

 

 

wtorek, 15 grudnia 2020

 15 grudnia 2020

Wstrętna pandemia,
zbiera swoje żniwo.
Uśmierca bliskich.
Gorycz budzi żywą.

Wiersz o stonodze
pragnę dziś przypomnieć,
by priorytetu
życia nie zapomnieć.

Życie bez Boga
jest niczym stonoga.
Wlecze się, stąpa,
po przeróżnych drogach.

A gdy ideii
wyczerpie się miarka,
stytłane błotem,
bywa jak poczwarka...

Kiedy nie przyjdzie
w czas opamiętanie,
łzy nie pomogą,
gdy za późno na nie...

Każda minuta
jest na wagę złota.
Warto ją tracić,
gdzie sama marnota...?

Fakt, że do końca
jest czas, by żałować,
I cóż wskóramy,
gdy nas będą chować?

 

 

 

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Jakim prawem...? (-> Mt 21, 23-27 )

Jest prawo ludzkie - niedoskonałe,
lecz nad nim jest jeszcze Prawo Boże,
którego niekiedy człowiek nie chce,
bo w nim "ego" sprostać mu nie może.

Prawo ludzkie z kodeksem przepisów
będzie szukało sprawiedliwości.
Prawo Boże, proste w swej istocie,
to droga dwóch przykazań miłości...

Zapytali się Żydzi Jezusa,
o władzę: "Jakim prawem to czynisz?"
Lecz na próżno, skoro nie widzieli
w tym, co dokonał, Bożej przyczyny...

Dziś też wiele serc jest zatwardziałych,
co nie chcą w życiu Przykazań Bożych...
I po swojemu, "na własną rękę",
pragną wręcz sobie życie ułożyć...

Lecz sam humanizm, to jeszcze mało,
otwarty na "zabicie z litości";
jak Jezusa - dla "dobra narodu",
co nauczał prawdziwej miłości...

I nie doszuka się odpowiedzi
na zadane przez Żydów pytanie,
ten, kto nie przyjmie Dobrej Nowiny
i na prawie świeckim się ostanie...

 

 

 

niedziela, 13 grudnia 2020

13 grudnia 1981

Obudziliśmy się pamiętnego poranka,
w przykrym stanie wojennym i bez Teleranka.
Z raną w sercach zadaną na niwie wolności
i nożem w plecach idei solidarności...

Co mu dane przeżyć było każdy wie dobrze...
Nie ma WRONU z generałem, zostały zbrodnie
Dlatego zapal świeczkę wieczorem, postaw w oknie.
Pomódl się za ofiary, nie pozwól zapomnieć.

Dziewiętnasta trzycieści. Niech każdy pamięta!
Komu droga jest Polska, krzyż i wiara świętą.
Święty Jan Paweł ll, Prymas Tysiąclecia,
niech ich miłość Ojczyzny i w nas żar roznieca.

 

 

 

sobota, 12 grudnia 2020

La Guadalupana

Śpiewają na cześć Maryi
dziś wierni w Mexico City,
pieśń o tym jak Juan Diego
dostał dar niesamowity.

Na wzgórzu Tapeyac w grudniu
do indiańskiej opończy,
nazbierał wyjątkowych róż,
co w tym czasie tam nie rosły.

Kiedy stanął przed biskupem
z poleceniem Matki Bożej,
rozwinął płaszcz, róże spadły,
w tilmie obraz utworzył.

Do dziś się głowią uczeni
nad tym świętym wizerunkiem,
co przemawia przez setki lat,
nie będąc wcale malunkiem.

Postać Madonny Azteków
zawiera wiele symboli,
Królowej nieba i ziemi,
a pięknem może zniewolić...

Żeby to lepiej zrozumieć
trzeba odwiedzić to miejsce,
gdzie Cesarzowa Ameryk
Ostoją jest w poniewierce.

 

 

 

piątek, 11 grudnia 2020

Obłuda religijna (-> Mt 11,16-19)

Jan Chrzciciel pościł i był abstynentem.
Opętanie zostało mu "przypięte".
Pan Jezus cud sprawił, gdy zbrakło wina.
Co mu "przypięto", że żarłok i pijak...

Religijna obłuda nie ma granic,
wszystkie świętości potrafi mieć za nic.
Lecz Bożą mądrość nie człowiek tłumaczy,
a Ten, którego w progach nieba zobaczy.

 

 

 

czwartek, 10 grudnia 2020

Domek z Loreto

Święty Jan Paweł II
stwierdził, iż jest ikoną,
czyli oknem do nieba
z sławną Czarną Madonną.

Święty Domek z Loreto
w wielu miejscach na ziemi,
kopiowany z pietyzmem,
by autentyk docenić.

A tysiąc sto dwanaście,
grobów polskich żołnierzy,
na pobliskim cmentarzu
krzyżami wolność mierzy...

Litania Loretańska
na całym świecie znana,
niech czci każdym wezwaniem
Maryję, Matkę Pana.

 

 

 

środa, 9 grudnia 2020

Jarzmo

(-> Mt 11,28-30) Aforyzm

Jarzmo zakładano wołom
dawniej na mozolne prace.
Jarzmo Chrystusowe to trud,
który "smakuje" inaczej...

Ono potrafi być słodkie,
a brzemię, choć z krzyżem lekkie.
A co przy tym najważniejsze,
mają implikacje wieczne...

 

 

 

wtorek, 8 grudnia 2020

Godzina "Otwartego nieba"

Kto zechce jutro 8-go grudnia
pomiędzy 12-tą a 13-tą,
pomodlić się w kościele lub w domu
z Panią Niepokalanie poczętą,
niech wie, że niebo będzie otwarte.
I wymodlić może łaskę świętą.

 

 

 

poniedziałek, 7 grudnia 2020

Aforyzm na 7 XII 2020

Paraliż (-> Łk 5, 17-26)

Paraliż jest nieszczęściem.
Nie pozwala się ruszyć.
Trzeba pomocy innych...
A gdy paraliż duszy?
Tylko Chrystus ma moc
rzec: "Wstań!" Grzechy odpuścić.

 

 

 

niedziela, 6 grudnia 2020

Dziś świętego Mikołaja.
Druga Niedziela Adwentu,
a przy okazji ,,handlowa".
Niech dobroć biskupa z Myry
przebije się przez markety,
by też i sercem darować.

 

 

sobota, 5 grudnia 2020

Pierwsza sobota miesiąca

Jest rzeczą godną czuwać
wraz z Maryją w Adwencie,
a przy tym postrzegać Jej
Niepokalane serce.

 

 

 

piątek, 4 grudnia 2020

Na św. Barbarę 4 XII 2020

Uzdrowienie niewidomych

Wołali prosząc: "Ulituj się Synu Dawida"!
Poszli za Jezusem i zostali uzdrowieni.
Aby jednak cud mógł się spełnić mieli uwierzyć...
Rzekli: "Tak, Panie". Dotknął ich oczu. Los odmienił...

Niekiedy i naszym oczom potrzeba łaski,
choć zgoła inna może być kalectwa przyczyna.
Najświętsze Serce Pana Jezusa w pierwszy piątek,
każdego miesiąca wyraźnie o tym przypomina...

Można być ociemniałym czy też niedowidzącym,
a jednak wzrok duszy i serca mieć doskonały.
Albowiem ten jest konieczny by zaznać zbawienia
i wejść do Królestwa Niebieskiego w pełni chwały...

Wspaniałym przykładem w wierze jest święta Barbara,
która to dla Chrystusa poniosła śmierć męczeńską.
A dziś z nieba patronka górników i hutników,
bo ochrania przed burzą i gdzie niebezpieczeństwo...

 

 

 

czwartek, 3 grudnia 2020

Aforyzm na 3 XII 2020

Żywot niczym budowla (-> Mt 7,21.24-27)

Na próżno będzie wołać: "Panie, o Panie",
po śmierci, gdy przyjdzie stanąć w nieba progu,
gdy swój żywot budowaliśmy na piasku,
a nie na skale wierności Panu Bogu...

 

 

 

środa, 2 grudnia 2020

Aforyzm na 2 XII 2020

Roraty a Tabgha (-> Mt 15,29-37)

Czy mają coś wspólnego?
Tak. "Pokarm" co ma niebo.
I wsparcie Matki Bożej,
w niełatwej życia drodze..

 

 

 

wtorek, 1 grudnia 2020

Aforyzm na 1 XII 2020
Blisko Jezusa (-> Łk 10,21-24)

Nie dane nam było ujrzeć Pana Jezusa.
Tym co Go widzieli możemy pozazdrościć.
Lecz nic nie stoi na przeszkodzie naszym sercom,
aby być codziennie blisko Niego w miłości...

 

 

 

poniedziałek, 30 listopada 2020

Na św. Andrzeja (30 XI)

Przypominasz nam o sobie,
święty Andrzeju Apostole,
na wszystkich przejazdach przez tory,
gdzie tylko swe szlaki ma kolej...

Twój krzyż, choć inny niż Jezusa,
ostrzega i chroni przed zgubą.
I każe pamiętać na trwałe,
że Ewangelii byłeś sługą.

Zagarnięty siecią, jak ryby,
któreś łowił, słowem Jezusa,
zostawiłeś wszystko dla Mistrza,
by już na inny połów ruszać...

Razem ze swym bratem Szymonem,
który, "skałą" pod Kościół został,
ty, jeden z dwunastu filarów
ucz nas, jak drogom Bożym sprostać...

A wieczór "andrzejkowy" wieści,
że już czas Adwentu przed nami,
i Syn Boży do nas przybędzie...
Ty, wraz z Piotrem poszliście za Nim...

Lecz czy nam wystarczy odwagi,
by powitać, przyznać do Niego?
Odpowiedzieć na Jego słowo,
które przybliża wszystkim niebo...?

 

 

 

niedziela, 29 listopada 2020

Adwentowe zawołania

"Rorate coeli" i "Marana tha",
te dwa adwentowe zawołania,
kierujemy z ufnością ku niebu,
czekając przyjścia Jezusa Pana.

I On przychodzi do nas na ziemię
i pragnie w każdym znaleźć Betlejem.
A jeśli serce w nas jest jak grota,
On je rozświetli oraz ogrzeje...

 

 

 

sobota, 28 listopada 2020

Czuwajcie... (Ap 22,1-7; Łk 21,34-36)

Podzieliłeś się z nami, Boże, istnieniem,
stwarzając nas na swój "obraz" z miłości,
dałeś rozum, wolną wolę i ten świat,
co przedsmakiem zaledwie jest wieczności.

Chcąc zmazać starodawny "grzech Adama",
zesłałeś z nieba Jedynego Syna,
który wszedł na Golgotę z belką krzyża,
by wszystkie grzechy zmyła krew niewinna.

I Chrystus, Zbawiciel ostrzegł: czuwajcie,
bo każdemu pisana jest godzina,
co może przyjść chytrze i niespodzianie,
na rozrachunek z tego, co otrzymał...

Jak być sługą roztropnym, wiernym Bogu
który dokładnie każdego z nas oceni?
Ewangelicznych zasad przestrzegać i
sprawiedliwie tym, co Bóg dał się dzielić...

Ten, kto w chciwej prywacie zamknie serce,
a w życiu zdrowy rozsądek zatraci,
niech wie, iż za wyrządzone ludziom zło,
srogo będzie musiał kiedyś zapłacić...

My chrześcijanie, mamy żyć nadzieją,
wierząc, iż Bóg nas samych nie zostawi.
Stąd ciągła potrzeba nawracania się,
że szczerą chęcią, by krzywdy naprawić.

 

 

 

piątek, 27 listopada 2020

Szacunek dla Słowa /Łk 21,29-33/

(Transpozycja z 2018 r.)

Pochylam się nad Słowem
Twoim, Boże, nasz Panie,
kiedy wieczór nadchodzi
i w modlitwie nad ranem.

Słowo Twoje jest Prawdą
i Życiem oraz Drogą,
co nie każe się błąkać
byle gdzie ludzkim nogom.

I choć często Twej Prawdy
ten nasz świat przyjąć nie chce,
w Tobie nasza nadzieja,
bo Ty masz szczęście wieczne.

Zginam co dzień kolana
by jak najlepiej wierzyć,
a darowane życie
Chrystusowi zawierzyć.

Wszak On powiedział jasno:
"przeminą, niebo, ziemia..."
Zbawcy słowa są święte
i nasza przyszłość pewna.

 

 

 

czwartek, 26 listopada 2020

Koniec świata (Łk 21,20-28)
(tekst z 2018 r. poprawiony)

 

Nie szukajmy tanich sensacji,
końca świata za każdym rogiem.
A zawierzmy słowom Chrystusa.
To On jest i Panem i Bogiem...

Koniec tego świata nastąpi.
Ale kiedy? Nikt tego nie wie,
nawet Syn, posłany na ziemię.
A jedynie Bóg Ojciec w niebie.

Strasze będą znaki dokoła
i prawa kosmiczne wstrząśnięte.
Lecz z trwogi ci wyjdą zwycięsko,
co wierząc wiedli życie święte.

A jak upadło Jeruzalem,
co Jezus jasno przepowiedział,
tak oznajmił kres tego świata,
aby każdy to dobrze wiedział.

Plagi, wojny, trzęsienia ziemi,
zostaną znakiem dla ludzkości...
A ważne, by w chwili ostatniej,
nie zbrakło nam w sercach miłości...

 

 

 

środa, 25 listopada 2020

Ocalić życie (tekst z 2019 r. z poprawką)

Życie to dar, którym się Bóg z nami podzielił.
By ukazać jego godność, Syn Boży się wcielił.
Śmierć co każdemu pisana, ma wiele twarzy.
Cicha lub trwogą szyta kiksów i demontaży.

Ocalić życie, to wygrać je dla wieczności.
A jak? Iść drogą wiary, nadziei i miłości...
Nasza egzystencja ziemska to ledwie chwila.
I tylko jedna, niepowtarzalna jak film w kinach...

A co do śmierci, orzekli to mądrzy ludzie:
Jakie życie, taka śmierć. Tutaj nie miejmy złudzeń.
Jednak Chrystus miłosierny furtkę otwiera,
nawet łotra głos usłyszał kiedy z Nim umierał...

Poprzez naszą wytrwałość ocalimy życie,
z perspektywą wynagrodzenia w niebie obficie.
A choćby prześladowców sprzysięgło się wielu,
żaden oskarżyciel nie zdoła nam przekreślić celu.

Wzorem jest święta Katarzyna z Aleksandrii,
którą szczególnie dzisiaj brać kolejarska sławi.
W chwili śmierci tylko osiemnaście lat miała.
Umęczona kołem łamania. Za to jej chwała.

 

 

 

wtorek, 24 listopada 2020

117 męczenników Wietnamu

Czcimy ich dziś na ołtarzach
w liczbie aż stu siedemnastu,
pomordowanych w Wietnamie,
niezłomnych Bożych wyznawców.

Odchodząc z ziemi w udręce,
wyznali mężnie przed światem,
że Bóg jest dobrem najwyższym,
a Chrystus Zbawcą i bratem.

Niech męka sług Ewangelii,
krwią zrasza wiarę Kościoła,
a nam wyjedna obmycie,
które z grzechu wyrwać zdoła.

A Andrzej Dung-Lac, prezbiter
i ponad stu towarzyszy
wietnamskim hymnem męczeństwa
śpiewają, aż świat posłyszy...

 

 

 

poniedziałek, 23 listopada 2020

Hymn z Godz. Czytań pon. 34 t. zw.

1 W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę
Świat w popielnym legnie pyle:
Zważ Dawida i Sybillę.

 

2  Jakiż będzie płacz i łkanie,
Gdy dzieł naszych Sędzia stanie,
Odpowiedzieć każąc za nie.

 

3  Trąba groźnym zabrzmi tonem
Nad grobami śpiących zgonem,
Wszystkich stawi nas przed tronem.

 

4  Śmierć z naturą się zadziwi,
Gdy umarli staną żywi,
Win brzemieniem nieszczęśliwi.

 

5  Księgi się otworzą karty,
Gdzie spis grzechów jest zawarty,
Za co świat karania warty.

 

6  Kiedy Sędzia więc zasiędzie,
Wszystko tajne jawnym będzie,
Gniewu dłoń dosięże wszędzie.

 

7  Boże w Trójcy wywyższony,
Bądź na wieki pochwalony,
Przywróć grzesznym raj stracony. Amen.

 

 

Szczodrość ubogiej wdowy
/zdublowany aforyzm na poniedziałek/

Być szczodrym, to umieć "z serca" dawać
i niekoniecznie wiele posiadać.
Uboga wdowa ofiarowała
dla Boga wszystko, co tylko miała.
Jezus to docenił i pochwalił.
I nas spyta cośmy Bogu dali?

 

 

 

niedziela, 22 listopada 2020

Chrystusowi Królowi

Hołdy Tobie i pienie,
Chryste, Królu wszechświata,
żeś przez mękę na krzyżu
niebo z ziemią pobratał...

Twoje Królestwo, Panie,
otwarte dla każdego,
gdy tylko w nim być zechce
i celem będzie niebo...

A warto tu nadmienić,
iż niebo to nie miejsce,
a stan życia po śmierci
gdzie czeka na nas szczęście...

Boże Królestwo granic
specjalnych przecież nie ma,
jak tylko tę jedyną,
co w sercach i sumieniach...

A pas graniczny tworzą
prawda, dobro i miłość...
Kto im zostanie wierny,
w świętą trafi zażyłość...

A jak kiedyś bard śpiewał:
"Chroń nas od nienawiści",
Twe Królestwo niech przyjdzie
i każdemu się ziści...

A: "Przyjdź Królestwo Twoje",
ów zwrot w Modlitwie Pańskiej,
co dzień nam żyć pomaga
w perspektywie niebiańskiej...

 
 
 
Chryste Królu
 
Królu niebiosów i ziemi
Królu gwiaździstych przestrzeni
Królu czas i wieczności
w Prawdzie, Nadziei, Miłości 

                     Bądź uwielbiony!

 
Królu ludzkiego istnienia
Królu naszego zbawienia
Królu ładu i Mądrości
pełen Bożej łaskawości

                      Bądź pochwalony!

 
Królu przez swoich skazany
Królu w płaszcz wzgardy ubrany
Królu w cierniowej koronie
co poraniła Twe skronie…

                        Bądź wysławiony!

 
Królu do krzyża przybity
Królu łask przeobfitych
Królu Uczty wieczystej,
nasz Panie, Jezu Chryste…
                        Bądź wywyższony. Amen

 

 

 

 

 

sobota, 21 listopada 2020

Ofiarowanie NMP

(transpozycja Hymnu z Godz. Czytań)

 

Witaj Maryjo przez Boga wybrana,
Bogarodzico i Matko nadziei,
coś w akcie pełnego Ofiarowania
pozwoliła dziełom zbawczym się wcielić.

Ty jesteś, Dziewico, piękną doliną,
która wciąż rozkwita liliami cnoty.
Ku Tobie z naszych serc błagania płyną,
byś nas chroniła od grzechów sromoty.

Bóg Ojciec Cię stworzył w Bożej mądrości,
a Chrystus narodził z Twojego łona.
A Ty będąc Matką pięknej miłości,
chcesz i pomagasz nam Złego pokonać.

Dzięki Ci, o Pani Niepokalana,
za każdą łaskę dla nas, wciąż żebrzących
z nadzieją, że w mocy Ofiarowania,
w niebo wyciągniętych rąk nie odtrącisz...

A jak pozwalasz się kryć w Twych ramionach
i pod ów Matczyny płaszcz w biedzie chować
tak nam dopomóż w pełni, jak Ty i Syn,
Bogu Ojcu swe życie ofiarować.

 

 

 

piątek, 20 listopada 2020

Święty Rafał Kalinowski

Można by go określić
"świętym doświadczeń wielu..."
Inżynier, żołnierz, więzień...
W końcu kapłan w Karmelu.

Znakomity spowiednik,
wszak kiedyś matematyk.
Ceniony w Wadowicach,
przeor i charyzmatyk.

Zatroskany o jedność
we wspólnocie Kościoła.
Dziś z nieba i ołtarzy
o wierność Bogu woła.

Skazany na śmierć jako
powstaniec dla Ojczyzny.
Dzisiaj też wychowawca
"z Niebiańskiej Ojcowizny".

Wspieraj święty Rafale
ludzi doświadczeń wielu
Wypraszaj wszelkie łaski
dla nas z "niebios Karmelu".

 

 

 

czwartek, 19 listopada 2020

 

Czas nawiedzenia (→ Łk 19, 41-44)

Zapłakał Pan Jezus nad Jerozolimą,

iż czasu nawiedzenia nie rozpoznała,

gdyż widziała klęskę i hańbę okrutną,

jaka niebawem na miasto przyjść miała…

 

I przyszła zapowiedziana zagłada

kiedy rzymski wódz Tytus wał zatoczył…

Czekał więc aż głód ludność zdominuje,

i jako bezwzględny tryumfator wkroczył

 

A skarb zagrabiony z słynnej świątyni

musieli nieść możni, jak niewolnicy,

w triumfalnym pochodzie na pohańbienie

po śmierć, do Rzymu, Imperium stolicy…

 

Taki to był koniec Jerozolimy,

co dni nawiedzenia nie rozpoznała.

Dziś „ściana płaczu” o tym przypomina,

po świątyni, co też nie ocalała.

 

 

 

środa, 18 listopada 2020

Bł. Karolina Kózkówna
 
Kiedy po naszych polskich ulicach, 
co rusz mknie fala niemoralności,
to błogosławiona Karolina,
pokazuje nam wartość czystości.

 

Zamordowana okrutnie w lesie, 
broniąc swojej cnoty i godności,
składa najwyższą ofiarę Bogu
w duchu nieskazitelnej miłości.

 

Dziś nie ma wojny, choć są i tacy, 
co chcieliby do niej doprowadzić,
a powód i argument nieludzki:
chore poczęte dziecko im wadzi.
 
Szesnaście lat miała Karolina, 
tak bardzo kochająca Jezusa,
a dziś rzesze nastolatek w marszach
wiara przeszkadza, Kościół obrusza…
 
Zakłamać młodzież to pomysł czarta, 
by przyszłe życie w piekle pogrążyć,
a samowolę podpiąć pod wolność,
nienawiść podsycać do prawd Bożych.
 

 

Proś błogosławiona Karolino,
u stóp niebieskiego tronu w niebie
aby polska młodzież zrozumiała
jaką iść drogą wpatrzona w Ciebie…

 

 

 

 

 

 

 

 

wtorek, 17 listopada 2020

 

Wejść na sykomorę

(Zacheusz - św. Elżbieta)

 

Ilekroć jestem w Jerycho,

przystaję przy sykomorze,

z tą myślą o Zacheuszu,

że i mi Jezus pomoże.

 

Czasem tak trudno jest w tłumie

dojrzeć Go, kiedy przechodzi

i wspiąć się trzeba wysoko,

by słyszeć, o co Mu chodzi...

 

Dziś czcimy świętą Elżbietę,

co serce miała szlachetne

i jak Zacheusz obiecał,

podjęła dzieła konkretne.

 

Troska o biednych i chorych,

we własnym szpitalu służba.

Tajemne karmienie głodnych.

Modlitwa, post i jałmużna.

 

Tercjarski habit i róże,

to atrybuty świętości

a także w ręku różaniec,

jej wsparcie na niwie miłości.

 

Popatrz - siostry Elżbietanki,

którym ja zawdzięczam wiele,

to wielowiekowy owoc,

świętej Elżbiety w Kościele.

 

 

 

poniedziałek, 16 listopada 2020

MB Miłosierdzia

Jest na Litwie w starym Wilnie
obraz "Jezu ufam Tobie"
i Ikona w Ostrej Bramie,
Matki, co miłość ma w sobie.

I jak kiedyś, tak i dzisiaj
rzesze wiernych tu zdążają
u Jezusa i Maryi,
miłosierdzia upraszając.

Pisał wieszcz, Adam Mickiewicz,
bardzo tęskniący za Litwą,
o cudownym uzdrowieniu
w Ostrej Bramie z modlitwą.

I tam, jak na Jasnej Górze,
Maryja kocha i czeka,
tak i też do Ostrej Bramy
woła z bliska i z daleka...

Wszak jedna jest Matka Boża,
a Sanktuariów ma wiele...
Rozsiane po całym świecie,
jak perły w Bożym Kościele...

Kto więc z wiarą powędruje,
po ratunek w życia biedzie,
ten u tronu Panny Świętej
na pewno się nie zawiedzie.

W tym roku coronavirus
pielgrzymowania nam skreślił,
lecz nigdy czci dla Maryi
i Jej pieczy nie przekreśli.

 

 

 

niedziela, 15 listopada 2020

Moje talenty (-> Mt 25, 14-30)

Rozważając Słowo Boże
ta myśl się w nas może zjawić:
każdy z nas to "Boży" talent...
Nie wolno go zmarnotrawić.

A co głupie w oczach ludzkich
nieszlachetnie urodzone,
co niemocne, Bożą mocą,
przez Chrystusa jest wzmocnione.

Talent to predyspozycja,
głównie do dobrego życia.
Stąd nie wolno jej zakopać,
czy też dążyć do ukrycia...

Bywa też, iż mamy więcej,
darowanych nam zdolności,
z których Bóg, jak ów gospodarz,
zysku będzie chciał w przyszłości...

 

 

 

sobota, 14 listopada 2020

Miłość a nie litość (aforyzm)

Pan Bóg to nie bezlitosny sędzia,
co przyjmie petenta natrętnego,
aby na zawsze pozbyć się jego.
On przez Syna Jednorodzonego
dał znać, że jest Miłością bez miary.
Czy na niebo znajdzie w nas dość wiary?

 

 

 

piątek, 13 listopada 2020

Polscy męczennicy

Ileż krwi wsiąkło w naszą ziemię,
począwszy od tej "Pięciu braci",
byśmy wolni, mogli żyć godnie
i z wiarą w sercach - my Polacy...

Krew męczenników w niebo woła;
przyzywa też naszej pamięci,
byśmy swe życie wiedli zbożnie,
chcąc Bogu i ludziom poświęcić...

Kiedy zajrzymy w Polską Księgę,
dla chwały nieba krwią pisaną
z miejsc kaźni, wojen i obozów,
to mamy lekcję nam zadaną...

Strzec i zachować od zatraty,
miejsca i ludzi, bohaterów,
którzy dla Boga i Ojczyzny,
doznali w życiu cierpień wielu.

A pośród ofiar najszczytniejszych
i ponad wymiernych wartości,
znajdują się krwią podpisane,
dla Boga i ludzi - z miłości...

 

 

 

czwartek, 12 listopada 2020

Duszochwat

Mocą Słowa Wcielonego,
męczenniku Jozafacie,
umacniałeś w wierze słowian
Rusi, Litwy "Duszochwacie".

Zmieniając imię, nazwisko
z myślą o służbie dla Boga,
sprawa pojednania chrześcijan,
twemu sercu była droga...

W wschodnim rycie pozostając,
chciałeś rzymskich katolików,
zjednać w prawdzie Ewangelii
i przyjaźni dla Unitów.

Dzieląc izbę swą z biedakiem,
dałeś wzór wiary gorącej,
nieugiętej wobec wrogów
Uni chrześcijan w więź łączącej.

Dzisiaj święty Jozafacie,
wspieraj nas w ważnej potrzebie,
ucząc, jak budować jedność,
by otrzymać chwałę w niebie...

 

 

 

środa, 11 listopada 2020

11 listopada 2020

Dla wielu na "świętego Marcina"
w menu najważniejsza jest gęsina.
Jednak jedenasty listopada,
w Polsce inne wartości przedkłada.

Bóg. Honor. Ojczyzna.Trzy wyzwania.
Z pamięcią dziejowego przesłania.
Ten kto ich w swoim sercu nie czuje,
co dobrego na przyszłość rokuje?

Sezonowe trędy europejskie?
Roszczenia i wzorce wielkomiejskie?
A tymczasem: Bóg. Honor. Ojczyzna.
To scheda nasza i "ojcowizna".

 

 

wtorek, 10 listopada 2020

Słudzy nieużyteczni... (Aforyzm)

Nie mów, a nawet nie myśl:
"Ja zrobiłem już swoje,
niech się inni pomęczą"...
Wszak niebo zdobywa się
mocnym łańcuchem wiary,
a nie nicią pajęczą...

"Pawłowy savoir-vivre" (Aforyzm)

Jest receptą na życie
"Pawłowy savoir-vivre",
dziś z Listu do Tytusa,
jak w duchu Ewangelii
mam godnie postępować,
będąc uczniem Chrystusa...

 

 

 

poniedziałek, 9 listopada 2020

Świątynia w Jerozolimie

 

Była budowlą Jahwe

i chlubą Izraela,

też żywym wizerunkiem

potęgi Stworzyciela.

 

Miejsce czci i modlitwy,

z którego targowisko,

uczynili handlarze

chcący być Boga blisko.

 

Rozgniewał się Pan Jezus,

powywracał stragany,

kiedy na miejscu świętym

bazar miał Lud Wybrany.

 

Dzisiaj Nowy Lud Boży

stanowią chrześcijanie.

z katedrą wszystkich katedr,

w Rzymie na Lateranie.

 

Choć dziś na Watykanie

nawiedzamy Papieża,

to do kolebki wiary

rzesza pielgrzymów zmierza.

 

Sancta sanctorum zwaną,

bo tylko Ojciec Święty,

w niej z pierwszeństwem sprawuje

Mszę oraz sakramenty.

 

 

 

Niewola pandemiczna

Skazani na maseczki,
kto wie jak długo jeszcze,
chcielibyśmy być wolni,
od zagrożeń nareszcie.

Zjeść obiad w restauracji,
spotkać ze znajomymi,
pojechać na wycieczkę,
być bezobjawowymi.

Choć raju na tej ziemi
już nigdy nie zaznamy,
nie zatraćmy nadziei,
gdy wiarę w sercach mamy...

Cóż, pomioty szatańskie,
w diabelskim opętaniu,
siać będą "wrzask wolności"
wbrew miłości wezwaniu.

Jednak Pan Bóg zwycięży,
Chrystus nam to pokazał.
Choć na krzyż zasądzony,
w trzy dni drogę wskazał...

Ludzki świat grzech przenika,
judzony przez szatana.
Lecz nigdy nie przekreśli
owoców zmartwychwstania.

 

 

 

niedziela, 8 listopada 2020

Aforyzm (-> Mt 25, 1-13)

Kto, jak ewangeliczne panny roztropne
na ucztę weselną weźmie dość oliwy,
ten usiądzie przy stole biesiadnym w niebie
gdzie na zawsze już pozostanie szczęśliwy.

 

 

 

sobota, 7 listopada 2020

Myśli

(-> Flp 4,10-19 ; Łk 16,9-15)

Apostoł wdzięczny Filipian wspólnocie,
zapewnił, iż w Bogu mają łask krocie...
Można człowieka kłamstwem sponiewierać.
Chwała tym, co jak Pawła, chcą go wspierać.

Czy Bóg nam prawdziwe dobra powierzy,
gdy w drobnych nie okażemy się szczerzy?
Bogu i mamonie nie da się służyć.
Każdy rozbrat jest furtką do nadużyć...

Dwulicowość faryzejska z chciwością,
dla Pana Boga jest obrzydliwością.
Choć pieniądz przewija się nam przez ręce,

gorzej, kiedy zawładnie naszym sercem...

 

 

 

piątek, 6 listopada 2020

Ojczyzna w niebie (-> Flp 3, 17-4,1 ; Łk 16, 1-8)

Nasza Ojczyzna jest w niebie.
Miejsca w niej nie da się kupić.
Musimy na nie zasłużyć,
przez zarząd mądry, nie głupi...

Choć oskarżony zarządca,
pańskich dłużników przekupił,
licząc na ich pomoc w biedzie,
uwagę na sobie skupił...

Pan dostrzegł jego roztropność,
pomimo nieuczciwości.
Jednak po szczęście do nieba,
trzeba iść drogą miłości.

W życiu potrzeba odwagi,
i wielu rozsądnych kroków.
A nadto ciągłej pamięci,
o Bożym wiecznym wyroku...

 

 

 

czwartek, 5 listopada 2020

Owca jedna ze stu (-> Łk 15, 1-10)

Człowiek może skreślić człowieka,
"spisać go na straty", co czyni...
A Chrystus zagubionej owcy,
nie pozostawi na pustyni...

I gdy już odnajdzie tę "setną",
jak pasterz weźmie na ramiona,
z radością zaniesie do stada,
ciesząc się, iż jest ocalona...

Niekiedy tą zbłąkaną owcą,
w życiu i w wierze pogubioną,
bywa ktoś z nas, goniąc za szczęściem,
czy bezkrytycznie za mamoną...

I strach pomyśleć, jak daleko,
na srogą pustynię zajść może,
człowiek hardy i zaślepiony,
który porzuca drogi Boże...

W odszukanej owcy czy drachmie,
tkwi wyraz niebiańskiej radości,
gdyż wezwani do niej jesteśmy,
nade wszystko z Bożej miłości...

 

 

 

środa, 4 listopada 2020

Miłość do Chrystusa ponad wszystko (-> Łk 14,25-33)

Nie chodzi tu o uczucia,
i postawę wobec bliskich.
Ojca, matkę, brata, siostrę,
kochać - wymóg oczywisty.

Ta "nienawiść", którą Jezus,
dzisiaj kładzie nam przed oczy,
suponuje wymiar wieczny,
w jaki każdy musi wkroczyć.

Gdy bowiem w drodze do nieba,
coś nam staje na przeszkodzie,
choćby bliskie było sercu,
srogą tamą być nie może.

Drodzy sercu są rodzice
i kochani, to rzecz jasna.
Ważne, kiedy ich już zbraknie,
by w nas miłość nie wygasła.

Ta, co w Bogu ma swe źródło,
a w tym życiu potwierdzenie,
nawet w krzyżu widząc prawdę,
iż w Chrystusie jest zbawienie...

 

 

 

wtorek, 3 listopada 2020

Przestroga (-> Łk 14, 15-24)

W dzisiejszej Ewangelii
zawarta jest przestroga,
dla tych, co zaproszenie
zlekceważą od Boga.

Uczta w niebie jest pewna,
a miejsc wiele przy stole.
Lecz co będzie ważniejsze,
żona, woły czy pole?

Uciechy ziemskie miną.
Pozostanie konieczność,
zemrzeć oraz pytanie:
Jakaż czeka nas wieczność?

 

 

 

poniedziałek, 2 listopada 2020

Dzień Zaduszny

Jest rzeczą chwalebną
modlić się za zmarłych,
za tych, co na ziemi,
wiedli żywot marny.

Oni sobie sami
pomóc już nie mogą,
a my im możemy
zmniejszyć karę srogą.

Bo kto w Dzień Zaduszny,
przyjdzie do kościoła,
jednej z dusz czyśćcowych
w modłach pomóc zdoła.

I może być pewny,
głosi wiara święta,
iż ten "podarunek"
Bóg mu zapamięta.

Spowiedź i Komunia,
wraz z darem modlitwy
są jak wauczer zmarłym
w niebiańskie przybytki...

Jeśli zatem możesz,
to dzisiaj nie zwlekaj,
bo może ktoś bliski
na twą pomoc czeka...

 

 

 

niedziela, 1 listopada 2020

Wszyscy Święci

Anonimowi dla nas,
a Bogu dobrze znani
"Błogosławieni" w niebie
z tej ziemi pozbierani.

Nie trzeba im niczego.
To oni dać nam mogą,
pomoc w drodze do nieba,
byśmy szli dobrą drogą...

Dziś czcimy ich w Kościele,
bo żyją i czekają,
na kres naszej wędrówki,
gdyż miejsce dla nas mają...

Anonimowi święci
niebiańską są zachętą
i drogowskazem Bożym
z miłością niepojętą.

Czy pójdziemy ich śladem,
to już od nas zależy...
Czy pozwolimy w sercach
też Miłości zwyciężyć...

 

 

 

sobota, 31 października 2020

Wezwani na ucztę

Czy nam w tym życiu
lepiej czy gorzej,
dostąpić mamy
chwały Bożej.

Wezwanie sam Bóg,
każdemu wręczył,
w sakramencie chrztu,
gdy nas uświęcił.

Na uczcie w niebie
jest dla nas miejsce,
przy Bożym stole...
Czegoż nam więcej?...

Uciech z tej ziemi
niewiele mamy,
prawdziwe szczęście
w niebie poznamy...

Gdy ciężko w życiu,
zostaje wiara,
ona nadzieję
w sercu rozpala...

Iż po doznaniach
ziemskich marności,
czeka nagroda
w Bogu-Miłości.

 

 

 

piątek, 30 października 2020

Uzdrowienie w szabat

Żydzi świętują w szabat
chrześcijanie w niedzielę.
Pierwsi lgną do synagog,
drugich znajdziesz w kościele.

Jednak jedni i drudzy
muszą zawsze pamiętać,
że Bóg chce dobra ludzi.
Są ważniejsi niż święta...

Chory z wodną puchliną
znalazł się przed Jezusem.
Ten go uzdrowił w szabat,
lecząc ciało i duszę.

Przepisy są potrzebne,
gdyż chaos by panował.
Lecz nad suchą literą
miłość musi triumfować!

 

 

 

czwartek, 29 października 2020

Jeruzalem

Stolica wiary Starego Przymierza,
nie rozpoznała przyjścia Zbawiciela.
W niej ginęli prorocy i Syn Boży.
Toteż los okrutnie je upokorzył.

Zniszczonej świątyni nie ma do dzisiaj,
a pozostała ledwie "ściana płaczu",
historyczna pamiątka i przestroga,
dla tych zwłaszcza, co nie słuchają Boga.

A dla nas chrześcijan, wiernych Ewangelii,
dziś nie tylko stara Jerozolima,
lecz Ziemia Obiecana czyli Święta,
każą o słowach Jezusa pamiętać.

 

 

 

środa, 28 października 2020

Wybrani

Przez samego Chrystusa wybrani,
mieli Apostołowie pójść na świat.
Do grona Dwunastu powołani,
by ziarno Dobrej Nowiny w sercach siać...

Szymona i Judę Tadeusza,
tych dwóch dziś szczególnie wspominamy,
"Zelotę" i krewnego Jezusa.
Obaj zginęli w Mezopotamii.

Spójrz, ponieśli orędzie Chrystusa,
z miłością głosząc, iż są zbawione,
nawet te dusze, co źle się mają,
w grzech uwikłane i zagubione.

I zakładali nowe wspólnoty,
mając w pamięci tę prawdę jedną,
że Ewangelia spotka przeszkody
i często sprzeciwiać się jej będą.

Lecz Bożej Prawdy nic nie powstrzyma,
prześladowania, kłamstwa, więzienia...
I kto się jej w życiu będzie trzymać,
ten szczodrze zazna łask Odkupienia...

 

 

 

wtorek, 27 października 2020

Oczekiwania

Czasem nurtuje nas to pytanie:
Jakie jest nasze oczekiwanie?
Czego to spodziewam się od ludzi,
dla których co dzień muszę się trudzić?

Czego spodziewam się od najbliższych?
Męża, żony... Co winno się ziścić?
A czego też po swojej osobie,
kiedy nie zawsze, co mam, to zrobię?

Czego też spodziewam się od Boga,
i jaka jest mego życia droga?
Czy wiarę mam jak ziarnko gorczycy?
Co tak naprawdę dla mnie się liczy?

Są to pytania nieobojętne.
Niekiedy nawet nieco natrętne...
Choć gdy żywota swego dokonam,
o ich ważkości sam się przekonam...

Może się zdziwisz czytając te słowa:
Skąd ta nostalgia, czy wręcz czcza mowa?
Odpowiem krótko: Spróbuj, gdy umiesz,
poddać się dziś biblijnej zadumie...

 

 

 

poniedziałek, 26 października 2020

Dzieci światłości

Mówi święty Paweł Apostoł,
o uczynkach ludzi ciemności,
a których nie możemy popełniać
odkupieni - dzieci światłości.

Nierząd, wszelka nieczystość, chciwość,
uczniom Chrystusa nie uchodzi...
Nadto, myśleć i mówić o nich,
nie próbujmy, bo się nie godzi.

Wdzięczne usposobienie zamiast
słów niedorzecznego gadania...
Rozpusta i nieprzyzwoitość,
to nie droga Chrystusa Pana.

Owszem, On zna nasze skrzywienia
i jak pochylonej kobiecie,
może i chce przywrócić zdrowie,
bo po to się zjawił na świecie.

I pragnie serc naszych w miłości,
nad wszelkie przepisy, układy,
gdyż liczy się dobro i prawda,
a nie bezlitosne zasady...

Tęsknić za "utraconym rajem",
nie wystarczy nam w pustych słowach,
gdyż kluczem do nieba są czyny,
choć wąska i stromą jest droga...

 

 

 

niedziela, 25 października 2020

Trzeci dom

Pierwszy jest u Ojca w niebie.
Drugi - ten w którym mieszkamy.
A jest jeszcze i dom trzeci,
i w nim także przebywamy.

Spytasz - jaki? A dom Boży...
Kościół w mieście, wsi, miasteczku,
który wpisał się nam w życie,
przez chrzest święty jako dziecku.

Pierwszy jest na zawsze stały.
Drugi zmienny - cudzy, własny...
Niekiedy związany z pracą
lub zmieniany, gdy za ciasny.

A ten trzeci tuż w pobliżu
lub odległy - z lampką wieczną,
gdzie w Najświętszym Sakramencie
Chrystus trwa z mocą skuteczną.

Jednak aby łask dostąpić,
nie wystarczy gdzie jest wiedzieć,
by się nie stał w naszym życiu,
jak musztarda po obiedzie.

Dziś niedziela, w którą czcimy,
każdy kościół poświęcony.
Niekiedy w ogromnym trudzie,
rękoma ojców wznoszony...

Myli się ten, kto postrzega,
w nim tylko poletko księdza.
Tym co stronią od świątyni,
zagraża duchowa nędza...

 

 

 

sobota, 24 października 2020

Wezwanie do nawrócenia (-> Łk 13,1-9)

Jałowy figowiec,
to jasna przestroga,
by nie nadużywać
cierpliwości Boga.

Życie bezowocne
to dni zmarnowane,
jak płótno na obraz
nie pomalowane...

Wśród owoców wiary,
ma być nawrócenie.
To najlepsza ścieżka,
po win przebaczenie.

Wszak nie słodkie figi
to w niebie nagroda,
ale wieczna uczta
w obecności Boga.

 

 

 

piątek, 23 października 2020

Rozpoznać znaki czasu (-> Łk 12,54-59)

Potrafić rozpoznać znaki czasu,
takie wyzwanie mamy w Ewangelii.
Nie wszyscy, co słyszeli Jezusa,
choć był tak blisko to zrozumieli.

Czy znakiem czasu może być covid,
z epidemią i śmiercią za drzwiami?
Ostrzeżenie Boże, czy też kara?
Odpowiedź musimy znaleźć sami...

Przysłowie: "Jak trwoga, to do Boga",
tu teraz w pełni nie funkcjonuje.
Z lęku wielu zamyka się w domach,
a przez to w wierze nie praktykuje...

Prawda z Listu świętego Jakuba,
w tym miejscu przypomnienia jest warta.
Rygor wymógł dyspensę dla starszych,
lecz "bez uczynków wiara jest martwa".

Mszę świętą można zatem oglądać
i Różaniec samemu przemodlić...
Czy jednak taki kontakt z Chrystusem,
bez "pokarmu" nie czyni nas "głodnych"?

Zakupy mogą zrobić studenci,
ciszę czterech ścian pobytem skruszyć,
poczytać książki, posprzątać w domach...
A zdołają nasycić głód duszy?

Nie możemy wymogów medycznych
ignorować czy wręcz lekceważyć.
Lecz czy covid nie jest próbą wiary?
Każdy niech w swoim sercu rozważy...

 

 

 

czwartek, 22 października 2020

Wspomnienie Św. Jana Pawła II

Dziś modlimy się za pośrednictwem
Świętego Jana Pawła II-go,
którego honorują przydomkiem,
jak wybitnych papieży - "wielkiego".

Poznaliśmy już jego życiorys...
Młode pokolenie niech się uczy,
kimże był Święty Jan Paweł II-gi
i na co świata uwagę zwrócił.

Gdy na początku pontyfikatu
rzesze serc Chrystusowi otwierał...
I kiedy zmierzał do Domu Ojca,
na oczach świata cicho umierał.

Strzały na Placu Świętego Piotra,
to dowód - nie wszyscy go kochali.
jak też w Gdańsku pod Trzema Krzyżami,
kiedy plecami do niego stali...

I przeprowadził Kościół w nowy wiek,
z Polski - "dalekim krajem" zwanej
w trzecie tysiąclecie, tak jak Mojżesz
z niewoli do Ziemi Obiecanej...

W "Totus Tuus" Maryi zawierzył,
ufnie do końca całego siebie.
Dziś przypomina: "Nie lękajcie się!"
"Nie traćcie wiary!. Ja czuwam w niebie!"

 

 

 

środa, 21 października 2020

Wierność i roztropność (aforyzm)

Potrzebne są w dobrym zarządzie,
a szczególnie na Bożym sądzie.
Wierność i roztropność to cnoty,
pamiętajmy za życia o tym.

 

 

 

wtorek, 20 października 2020

Święty Janie z Kęt

Janie przejęty potrzebą
pokuty i umartwienia,
z sercem pełnym miłosierdzia
wobec biedy i cierpienia...

Z troską braterską na mrozie
płaszczem okryłeś biedaka,
chętnie wspierałeś nędzarzy,
aby nikt z głodu nie płakał.

Co dzień dzieliłeś się wiedzą,
"uniwersyteckim chlebem",
jak most w Krakowskim Kościele,
pomiędzy ziemią a niebem...

Ty, któryś nigdy proszących
bez wsparcia nie pozostawił,
Polsce, ojczystej krainie,
racz z nieba wciąż błogosławić.

Niech wiedza przepełnia umysł,
a serca krzepi nam wiara,
byśmy, jak ty, potrafili
nadzieję wokół rozpalać...

I spieszyć innym z pomocą,
w poczuciu solidarności,
jak uczył Jan Paweł II-gi
co ma się streszczać w miłości...

 

 

 

poniedziałek, 19 października 2020

Wartość mienia

Kiedy człowiek, któremu dobrze się wiedzie,
zapomni o Bogu, bo nie żyje w biedzie,
a nad wszystko widzi wartość swego mienia
może się zawieść, nie dostąpić zbawienia.

Miejsca w niebie za żadne skarby nie kupi,
a jak tak myśli, to szalony lub głupi...
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
zło dobrem zwyciężał i taką szedł dróżką.

Trudną i stromą, okupioną męczeństwem,
nieugięty do końca z ogromnym męstwem.
Choć wielkie miał obszary "Solidarności",
nie garnął dla siebie, dzielił wiarą z miłości.

Jeśli nam na jakimś poletku coś obrodzi,
niech chciwość nas nie zniewoli i nie zwodzi.
Przyjdzie wszak chwila, że "zażądają duszy",
i człek chce czy nie, wszystko zostawić musi.

By zło dobrem pokonać odwagi trzeba,
nie oręż a miłość jest kluczem do nieba.
A do męstwa dochodzi się przez modlitwę,
bo ona potrafi czynić rzeczy niezwykłe...

 

 

 

niedziela, 18 października 2020

Płacić Cezarowi podatek...? (→ Mt 22,15–21)

Podatki świat znał "od zawsze"
i wiemy, że ich potrzeba...
Pytanie: czy są uczciwe...,
i nie proszą pomsty z nieba?

Z podstępnym, chytrym pytaniem
stanęli faryzeusze:
Czy płacić wrogom podatki?,
przed uczącym lud Jezusem...

A On znając ich przebiegłość
epokowo odpowiedział,
by na ziemi być uczciwym
i też Bogu dać, co trzeba!

 

 

Serdeczna prośba na "czas covidu 19"

Wiadomo, iż covid szaleje,
bez dwóch zdań, ukryć się go nie da.
Czy demoniczny lęk nas zmoże?
Czy wiary więcej nam potrzeba?

To, że śmierć zbiera wciąż swe żniwo,
w szpitalach trudna sytuacja,
nie znaczy, iż ma nas pokonać,
beznadzieją szczuta relacja.

Choć lęk wielu sparaliżuje,
a nawet rozum odebierze,
kiedy epidemia powali,
duchem bądźmy mocni we wierze.

Czy przerażające świadectwa
w czymkolwiek mają nam dopomóc?
Czy uwięzić, odizolować?
Osadzić w czterech ścianach domów?

Osty i ciernie ziemia rodzi,
codzienna walka trwa od wieków,
rajskie wygnanie jest wyzwaniem...
Pan Bóg jest. Pamiętaj człowieku!

To szatan będzie chciał pogrążyć
i wyrwać z serc wszelkie nadzieje.
Kogo zwiedzie swoim podszeptem,
zatraci duszę - oszaleje...

I pamiętajmy - człowiek bez wiary,
kiedy ma umrzeć traci wszystko.
Jezus zmartwychwstał i zachęcił,
by Mu zawierzyć naszą przyszłość.

   

 

Aforyzm z 18 X 2020

Jeśli masz silną wiarę w sercu,
nie panikuj, bądź realistą.
Nawet nad strefą, co czerwona
jest jeszcze inna rzeczywistość.


 

 

 

sobota, 17 października 2020

Spragniony męczeństwa

Chcąc być w pełni uczniem Chrystusa,
trzeba dostąpić Jego Męki.
Ku takiej maksymie się skłaniał
święty Ignacy Antiocheński.

Legenda mówi, że był dzieckiem,
które Jezus uczniom postawił,
przed oczy, mówiąc kto może
pójść do nieba i się zbawić.

Był w Antiochii trzecim biskupem,
w miejsce Piotra i Ewodiusza,
by tak, jak oni, zostać świętym,
oddając życie za Chrystusa.

Chciał zostać starty jak pszenica,
nie lękając się dzikich zwierząt,
ażeby dać świadectwo wszystkim,
którzy Ewangelii zawierzą...

Urodzony w Antiochii, w Syrii,
śmierć męczeńską ponosi w Rzymie.
Od początku dziejów Kościoła,
wpisuje na trwałe swe imię.

Dziś dla nas niech będzie przykładem
odwagi w wierze oraz męstwa,
w ofiarowaniu życia Bogu,
by osiągnąć wieniec zwycięstwa...

 

 

 

piątek, 16 października 2020

Patronce Europy i Śląska

Wiemy jak w maju pięknie wygląda
kwieciem strojna jabłoni gałązka,
tak w październiku z różańcem w dłoni,
wrocławska święta Jadwiga Śląska.

Choć żona Henryka Brodatego,
rodem z Bawarii, dziś polska święta.
Przeżywa śmierć męża, dzieci, by żyć
jako wdowa - w Trzebnicy - cysterka.

Nie sposób w krótkich słowach wyliczyć,
dla ludu i kraju jej zasługi.
Uczynił to wybrany na Tron Piotrowy
Karol Wojtyła - Jan Paweł II-gi.

Dzisiaj oddajemy część Jadwidze,
wzrok kierując ku niebu, gdzie blaski,
by stamtąd już, od Bożego Tronu,
chciała nam wypraszać dalsze łaski...

 

 

 

Hymn z Godziny Czytań (transpozycja)

Święta Jadwigo, patronko przemożna,
Córo Bawarii i matko Ślązaków,
Bóg cię uczynił dla obu narodów
pokoju i zgody w braterskim znaku.

Błogosławieństwem dla obcych się stałaś,
widząc w nich dzieci przez Pana ci dane.
W nich czekał Chrystus na twoją posługę,
miłość bez granic i pełną ofiarę.

Głębię mądrości odkryłaś w cierpieniu,
wdowy i matki, co syna straciła.
W krzyżu Jezusa znalazłaś pociechę,
która twoje serce im otworzyła.

Z tobą pragniemy wysławiać na wieki
Ojca i Syna, i Ducha Jedności.
Pomóż nam, Święta, podążać drogami
wiary, nadziei i czystej miłości.

Amen.

 

 

 

czwartek, 15 października 2020

W dniu św. Teresy z Avili
(korekta z 2019 r.)

Nie wszyscy to potrafią zrozumieć,
bo mistycyzmu pojąć się nie da,
co dzieje się w sercach Bogu wiernych,
w pełni rozpalonych wizją nieba ...

A jakże trudno zaakceptować,
wieczny śpiew miłosierdziu Bożemu,
gdy nie przyjmuje się słów Chrystusa
i nie pragnie się zaufać Jemu...

Święta Teresa to człowiek radości.
"Twierdza wewnętrzna" - to arcydzieło.
Krzyż i serce ze strzałą miłości,
wciąż inspirują w wielu jej dzieło ...

 

 

Święta z kastanietami
(tekst uzupełniony z 2018 r.)

Z grona sławnych sióstr Karmelu,
co doznały Bożej chwały,
wspominamy w Eucharystii,
dziś - świętą "z kastanietami"...

Mając ledwie lat dwanaście,
traci matkę - w młodej porze,
więc zawierza swoje życie,
bezgranicznie Matce Bożej.

Jest w Avila, skąd pochodzi,
klasztor sióstr Karmelitanek.
Pragnąc służyć Jezusowi,
wnet przekracza jego bramę.

I choć zrazu ma trudności,
bowiem męczy ją choroba,
wyleczona wraca śpiesznie,
w pełni siebie ofiarować.

Pośród mistycznych uniesień,
odkrywa "twierdzę wewnętrzną",
i że modlitwa jest "bramą",
do niej i drogą skuteczną.

Ma radosny temperament,
wszak hiszpańska to kobieta,
tworząc śpiewa śmieszne śpiewki,
stukając na kastanietach.

Słynąca z wielkiej mądrości,
piszę dzieła niczym perły,
dla których świat literacki,
po dziś jest podziwu pełny.

Z czasem wszczyna nowe dzieło,
zapoznane do tej pory;
rusza w podróż, by założyć,
aż trzydzieści dwa klasztory.

Kiedy śmieją się z niej ludzie,
że za marne trzy dukaty,
pragnie wybudować klasztor.
Mówi: "Pan Bóg jest bogaty".

Reformuje też swój zakon
wnosząc w Karmel impuls nowy.
Tworzy "karmelitów bosych",
nie negując "trzewiczkowych"...

Jej wkład w etos Kościoła,
do zbożnej refleksji zmusza...
Jaką Doktor, "wielką świętą"
jest "Teresą od Jezusa".

 

 

 

środa, 14 października 2020

Rozliczenie Boże (-> Ga 5,18-25;  Łk 11,42-46)

Przybliża nam święty Paweł Apostoł
owoce ducha i uczynki ciała.
Faryzeuszom i uczonym w Prawie,
powiada Jezus "biada", a nie "chwała".

Słowa Chrystusa i List do Galatów
przywołują na myśl Boże rozliczenie.
Życie na ziemi - cóż chwila zaledwie,
musimy wygrać - stawką jest zbawienie.

Jednak nie ze strachu, tylko miłości,
bo z niej Bóg nas stworzył a Chrystus zbawił,
niebo otworzył i cierpliwie czeka...
Dał Matkę, sierotami nie zostawił.

Dziś "dzień nauczyciela" a Różaniec,
w październiku to najlepsza nauka.
Kto tylko z Maryją go weźmie do rąk,
przemodli, wiele cennych prawd odszuka...

 

 

 

wtorek, 13 października 2020

13.10.2020.

Każdy trzynasty dzień października,
przypomina fatimski "cud słońca";
bo dzięki ratunkowi Maryi,
nie zmiażdżyła nas kula grożąca.

My, Polacy, od zarania dziejów,
naszą Ojczyznę, byt, rodziny,
zawierzyliśmy Matczynej pieczy,
jako Królowej, Pannie Maryi.

Z pieśnią "Jak szczęśliwa Polska cała",
i starym hymnem "Bogurodzica",
codziennie przed Jasnogórskim Tronem,
wpatrujemy w Jej stroskane lica.

I chociaż nie brak faryzeuszy,
co Jej i Synowi ufać nie chcą,
nasze serca "przesłania z Fatimy",
niechaj nigdy w pamięci nie zdepczą.

A patron dnia Wacław Koźmiński,
czyli błogosławiony Honorat,
jest świetlanym przykładem,
świętej służby dla Boga w zaborach.

Kiedy Polski nie było na mapach,
na fundamentach niezłomnej wiary,
tworzył nowe wspólnoty zakonne,
by tą drogą Ojczyznę ocalić.

I my dziś mamy trudne zadanie,
kiedy covid chce nas sponiewierać.
Stańmy nad kolorami podziałów,
by z Maryją zalęknionych wspierać.

 

 

 

poniedziałek, 12 października 2020

Mądrość Chrystusa (-> Łk 11,29-32)

Zasłynął władca Salomon
z niesamowitej mądrości,
która stała się przykładem,
w Biblii dla całej ludzkości...

Owa "mądrość Salomona"
nam szczególnie jest potrzebna,
gdy świat grzechem emanuje,
a błędna droga niejedna...

Jednak mądrość Salomona
nie dorówna Chrystusowi,
który tym, co chcieli "znaku",
wskazał przykład Jonaszowy...

Mądrość Chrystusa - dar nieba,
wciąż dla wielu niepojęta.
A dlatego, że wymaga,
pełni wiary i jest święta.

Serce mądre i pojętne,
daj nam Wszechmogący Boże.
Tyś jest Bytem Absolutnym,
który jest i wszystko może...

 

 

 

niedziela, 11 października 2020

Jesteśmy zaproszeni 

Nie "po opłotkach" zbierani,
a na mocy chrztu świętego,
zostaliśmy zaproszeni,
ażeby pozyskać niebo.

A łaska uświęcająca,
to warunek uczty w niebie
i odświętny strój duszy,
z "lnu miłości" tkany zgrzebnie...

Stąd zadatkiem uczy wiecznej,
na ziemi jest Eucharystia.
Dziś niedziela, więc Msza święta,
"szansa"... Lecz czy z niej skorzystam?

Ten świat, jakże często chory,
stu powodów nam nastręcza,
by "dzień Pański" miło przeżyć...
I w święceniu znów absencja...

Niechaj piosnką, którą kiedyś
wymyśliłem nam pomoże,
co opiewa Eucharystię,
pojąć dar Miłości Bożej...

 

 

 

sobota, 10 października 2020

Błogosławione łono... (-> Łk 11,27-28)

Nie łono czy piersi mają być błogosławione.
Taką zdecydowaną Jezus dał odpowiedź,
tylko ci, co przestrzegają Słowa Bożego,
stąd nie kawałek ciała, ale cały człowiek.

Choć w zawołaniu kobiety z tłumu w zasadzie,
w rozumieniu popularnym, prawda się mieści,
to jednak, i tu Chrystus myślą wybiegł do przodu,
mamy czcić Maryję całą, a nie Jej części.

Podobnie tych, których posiadamy relikwie,
świętych, ci poszli za Jezusem drogą wiary,
składając, jak On, ofiarę najwyższą - życie,
choć w relikwierzach są cząstki, to czcimy całych.

A słuchać Słowa Bożego i go przestrzegać,
to obecnie nasze, chrześcijańskie zadanie.
I choć z tłumu mogą padać różne okrzyki,
chciejmy jak najlepiej odpowiedzieć na nie...

 

 

Aforyzm z 10.10.2020.

Choć nam zafundowano rzeczywistość nową, z podziałem - "covidową",
trwajmy razem, pod flagą biało-czerwoną, czy mamy strefę czerwoną czy pomarańczową...

 

 

Aforyzm nr 2 z 10.10.2020.

Ciało można zakazić wirusem,
gorzej kiedy zapapra się duszę.

 

 

 

piątek, 9 października 2020

Nie słuchali...
(-> Ga 3,7-14; Łk 11,15-26)

Jezus, Jedyny Syn Ojca,
pohańbiony i przeklęty,
bo głosił, że nie przez Prawo,
a wiarę człowiek ma być świętym.

Krzyż, ludzkie narzędzie hańby,
równoznaczne z potępieniem,
On wziął na swoje ramiona,
by nam, grzesznym, dać zbawienie...

Nie słuchali Go niektórzy
mówiąc: z mocy Belzebuba,
On poskramia złe duchy,
i potrafi czynić cuda...

A Jezus dał niedowiarkom
odpór a także przestrogę:
jeśli "palcem Bożym" działam,
to przyszło Królestwo Boże...

Ci więc, którzy kontestują,
lgną do zguby i nicości.
Ich dzieci będą sędziami,
rozliczą z zatwardziałości...

Łaskawy i miłosierny,
kocha nas Ojciec Niebieski.
Jego dróg chciejmy się trzymać,
by osiągnąć żywot wieczny.

 

 

 

czwartek, 8 października 2020

Wytrwałość w wierze (-> Łk 11,5-13)
(tekst poprawiony z 2019 r.)

Słowa ludzkie, czasem słodkie,
a fałszywe - płytka mowa.
Słowo Boże, często trudne,
pełne głębi - w niebo droga...

Czy natrętna paplanina
Panu Bogu jest potrzebna?
Nie, lecz wytrwała modlitwa
Jego łaski może zjednać...

Ktoś krytycznie zauważył,
"co powiemy - słychać w niebie".
Warto zatem strzępić język
w wielu sprawach niepotrzebnie...?

Czego ma się ten spodziewać,
co na Boga wciąż narzeka?
Zwłaszcza, kiedy krzyż się jawi;
czy pochwały się doczeka?

Pan Bóg wie, i to najlepiej,
czego w życiu nam potrzeba
Tak więc spełnienia "zachcianek",
niechaj nikt się nie spodziewa...

W sprawach ważnych prośmy szczeze,
z wiarą czyńmy "szturm do nieba".
Czasem bitwę można przegrać,
kiedy wojnę wygrać trzeba!

Waga próśb może być różna,
bo i ludzkie biedy dziwne.
Wiara nasza jest rozumna,
niech więc nie będą naiwne...

Jak egzaltacji we wierze,
Panu Bogu nie potrzeba,
tak i "mantry chrześcijańskiej".
To nie są ścieżki do nieba!

 

 

 

środa, 7 października 2020

Pani Różańcowa Zwycięska

Nazywają Cię w październiku
i wielbią jako Różańcową,
dzieci Twoje, Matko Maryjo,
Kościoła i świata Królowo.

Podajesz nam do rąk Różaniec,
jako tarczę przed duszy wrogiem,
a na omadlanych paciorkach,
uczysz, jak przez życie iść z Bogiem...

Królowo Różańca Świętego,
to znane wezwanie z Litanii,
każe nam, jak i w pozostałych,
ufnie prosić: Módl się za nami!

A kto weźmie do rąk ów "oręż"
i z modlitwą szczerą podąży,
za Tobą i Panem Jezusem,
zazna miłości, co nie ciąży...

Wszystkie tajemnice: Radosne,
Światła, Bolesne i Chwalebne,
nie obce są i w naszym życiu,
a mają swój epilog w niebie...

W pamiętnej bitwie pod Lepanto
flota Osmańskia bój przegrała.
Maryja - Królowej "Zwycięskiej",
tytuł i święto otrzymała.

I dziś, siódmego października,
świadomi z historii wydarzeń,
modlitwę różańca, Maryjo,
na ziemi składamy Ci w darze...

 

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna",

niech to Anielskie Pozdrowienie,

Votum wdzięczności będzie także,

za naszej wiary ocalenie.

 

 

Hymn z "Jutrzni"

Sławimy Ciebie, Pani radosna,
Która Przedwieczne Słowo przyjęłaś
I pełna łaski dałaś Je ludziom,
Stając się sama bramą zbawienia.

2 Sławimy Ciebie, Matko bolesna,
Z sercem przebitym mieczem cierpienia;
Widziałaś mękę Syna Twojego,
Który na krzyżu za nas umierał.

3 Sławimy Ciebie, nasza Królowo;
Bóg Cię wywyższył ponad aniołów
I odtąd jesteś grzesznych nadzieją,
Gwiazdą przewodnią pośród ciemności.

4 Niech będzie chwała dziś i na wieki
Ojcu, Synowi z Duchem pociechy;
Niech modłów róże wieńczą Maryję,
Pięknej miłości źródło przeczyste. Amen.

 

 

 

wtorek, 6 października 2020

Marta i Maria

Każda z tych znanych postaci,
w wierze zachęca i wzywa.
Jednak powstaje pytanie:
Co ja i ty w nich odkrywasz?

Pan Jezus nam podpowiada,
zanim wyciągniemy wnioski,
co trzeba wziąć pod uwagę,
gdyż jest źródłem Bożej troski...

Maria siadła u stóp Mistrza,
ugościć chciała Go Marta...
Jak pojąć tę "lepszą cząstkę",
gdy bez czynów "wiara martwa"?

Praca dla Boga to zaszczyt,
lecz i w niej się można zgubić,
kiedy w całym zatroskaniu,
nie słucha się, gdy Pan mówi...

Pan Jezus nie zganił Marty,
mimo takiego wrażenia,
a Marię pochwalił dlatego,
iż chciała znać sens zbawienia...

 

 

poniedziałek, 5 października 2020

Św. Siostra Faustyna

Któż to by mógł przypuścić,
jakież łaski otrzyma,
mając tylko trzy klasy,
prosta polska dziewczyna,

Żyła tyle co Jezus,
bo trzydzieści trzy lata.
a dziś jako Faustyna,
znana po krańce świata.

Orędzie miłosierdzia,
przekazał jej Zbawiciel.
A ona Jego prośby,
umiała wcielić w życie.

Kto czytał jej "Dzienniczek",
pełen mistycznej głębi,
wie jak Chrystus nas kocha,
przed zgubą chce oszczędzić.

Dał cztery źródła łaski,
aby uładzić winę:
obraz, koronkę, święto,
i piętnastą godzinę...

Dziś we wspomnienie świętej,
"sekretarki" Jezusa,
otwórzmy serca Bogu,
z wielką pokorą w duszach...

 

 

Święta Faustyna 
 
Nowy dzień się rozpoczyna; 
w liturgii Święta Faustyna, 
z Bożym Miłosierdziem z nieba,
wielką radość chce wyśpiewać... 
 
Radość z bezkresnej miłości,  
ten dar dla całej ludzkości, 
przez Chrystusa ogłoszony, 
Prawdą krzyża potwierdzony. 
 
Z polskiej ziemi powołana, 
by Jezusa treść przesłania, 
po najdalsze krańce świata 
mogła przez nią z niebem bratać... 
 
Sekretarka Miłosierdzia, 
która w wierze dziś utwierdza 
serca biedne, poranione 
i miłości wciąż spragnione...  
 
Jezu ufam Tobie - obraz  
i Koronka, którą można 
o piętnastej dotknąć nieba 
duszom, którym łaski trzeba... 
 
Spójrz, prosta polska dziewczyna, 
dziś Święta Siostra Faustyna, 
wciąż zachęca, serca wzrusza, 
niczym pieśń: "Pójdź do Jezusa"...
 
 
 
„Sekreatarce” Bożego Miłosierdzia 
 
Spójrz. Czyż nie jest to Boży fenomen,
iż Helenka, z polskiej wsi dziewczyna,
jest tą, co o Bożym Miłosierdziu,
wszystkim na tym świecie przypomina…?
 
Choć z elementarnym wykształceniem,
w zakonie, jako Siostra Faustyna,
przez cud dialogu z Panem Jezusem,
wielkie dzieło w Kościele zaczyna…
 
Czy Święto Bożego Miłosierdzia
albo Obraz „Jezu ufam Tobie”,
„Koronka” i „Godzina piętnasta”,
mogły by nie istnieć w naszej dobie…?
 
Dziś wśród świąt „Biała Niedziela” ma moc,
ofiarując łaski wyjątkowe,
tym wszystkim, co przystąpią do Źródła,
Boga, zmazując kary czyśćcowe,,,
 
A też Obraz „Jezu ufam Tobie”,
namalowany z woli Chrystusa,
jest oknem, ikoną ocalenia,
gdzie ratunek znajdzie ludzka dusza…
 
Egzystujemy w ciągłym pośpiechu,
brakuje nam czasu na Różaniec,
Jezus wychodząc temu naprzeciw.
„Koronkę”, jako modlitwę daje…
 
I wreszcie „Godzina Miłosierdzia”,
czas Chrystusowego umierania;
ostatnia deska „ratunku” łotrom,
wiecznej chwały nieba pozyskania…
 
Rozważając Boże Miłosierdzie,
To tylko tak pokrótce z wyliczeń…
Warto jeszcze wziąć do rąk i zgłębić
Napisany przez Świętą „Dzienniczek”.
 
Dzięki Ci, Święta Siostro Faustyno,
Jak ujął Święty Jan Paweł II-gi:
„Sekretarko” Miłosierdzia Boga,
za Twą wytrwałość i Twe zasługi!
 
 
 
 

niedziela, 4 października 2020

Krnąbrni dzierżawcy (-> Mt 21,33-43)

Kiedy słuchamy przypowieści
o gospodarzu i winnicy,
nie możemy być obojętni,
na to co zrobili rolnicy.

Wpierw, że poobijali sługi,
a w końcu uśmiercili syna...
Lecz kiedy gospodarz przybędzie,
nie ujdzie "na sucho" im wina...

My też powinniśmy pamiętać,
że jesteśmy w Bożej winnicy
i kiedyś nadejdzie ta pora,
że Pan Bóg się z nami rozliczy.

Wszelkie nasze niegodziwości
przed bramą nieba na jaw wyjdą.
A Pan Bóg - właściciel winnicy,
"pochyli się" nad każdą krzywdą...

 

 

 

sobota, 3 października 2020

Prawdziwy powód do radości (-> Łk 10,17-24)

Powrócili uczniowie
z misyjnego posłania,
z radością ogłaszając,
o swoich dokonaniach.

Lecz Jezus im ukazał,
inny powód radości:
zapisanie ich imion,
w chwale nieba w przyszłości...

Nasze postępy w wierze,
też będą policzone,
które w Imię Chrystusa
zostały uczynione.

Siedemdziesiąt dwóch uczniów,
to był ledwie zalążek...
Dziś każdy na mocy chrztu
misjonarzem być może.

Czy daleko po świecie,
czy tylko w swej rodzinie.
Kto głosi prawdę Bożą,
nagroda go nie minie.

Jednak nie tu na ziemi,
o czym wiemy od dawna,
a tylko w przyszłym życiu,
gdy zatryumfuje Prawda.

 

 

 

piątek, 2 października 2020

Na święto Aniołów Stróżów

Aniołowie to Boży Posłańcy
i mają misje do wypełnienia:
zwiastować, przestrzegać i ochraniać,
bezpieczną drogą wieść do zbawienia.

Nie wnikając w struktury niebiańskie,
bo nie nam Aniołów "szufladkować".
Trzymając się słów Pisma Świętego,
winniśmy ich słuchać i szanować!

A szczególnie Aniołów Stróżów,
bowiem każdy z nas ma swojego.
Modlić się mamy, by nas prowadzili
i strzegli od wszelkiego złego.

Bo zbuntowani Aniołowie,
to piekielne duchy nieczyste.
Gdyby zbrakło Aniołów Stróżów,
wiedliby w męki wiekuiste.

Nie trzeba zatem przypominać,
w nas samych ma tkwić ta zachęta,
by za troskę Aniołów Stróżów,
wciąż w modlitwie o nich pamiętać.

 

 

 

czwartek, 1 października 2020

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W podzięce za pomoc Maryi,
za ratunek z ciężkiej choroby,
mając zaledwie lat piętnaście,
chce służyć Panu Jezusowi.

Niestety, na klasztor za wcześnie,
jawi się przysłowiową kłoda:
przepisy. Ich Papież nie zmienia.
Tereska jest jeszcze za młoda.

Ale po roku starań wchodzi
w mury klasztoru Sióstr Karmelu,
w Lisieux, by od Dzieciątka Jezus,
nosić miano i dopiąć celu.

"Kościół, który ma liczne członki,
ma serce, co miłością pała".
Tej prawdzie, w Listach do Koryntian
odkrytej, pragnie służyć cała.

Gdyby tylko miłość wygasła,
nie byłoby krwi męczenników,
trudu Apostołów z Orędziem
zbawczym - nadzieją dla grzeszników...

W miłości odkryła Teresa
istotę swego powołania.
I przez nią realizowała
pełnię - Chrystusowi oddania.

Mimo trudnych doświadczeń, bólu,
stąpa drogą doskonałości...
Nie ukrywa, chce zostać świętą,
pomimo wielu przeciwności...

W jej księdze "Dzieje duszy" znajdziesz,
wiele mistycznych podpowiedzi.
Chociażby o deszczu "róż z nieba",
z jednej przed śmiercią zapowiedzi...

Niech zatem mała wielka święta,
jak ją nazywamy do dzisiaj,
Tereska od Dzieciątka Jezus
i nam niebiańskich róż użycza...

 

 

 

środa, 30 września 2020

"Pójść za Jezusem" (-> Łk 9,57-62)

Ci co chcą "Pójść za Jezusem",
wybierają się w nieznane,
bez ciepłego kąta - "gniazdka",
a codziennej więzi z Panem...

Nie mogą oglądać się wstecz,
gdy Dobry Pasterz zaprasza
do wspólnej "pielgrzymki życia",
a zwłaszcza w niełatwych czasach.

Bo nie ma "z górki" ścieżyny
do Domu Ojca wiecznego.
Trzymać się trzeba Chrystusa,
wszystko poświęcić dla Niego...

A przy tym mieć serce otwarte.
Nie garnąć tylko do siebie
by schylić nad człowiekiem,
kiedy się znajdzie w potrzebie...

Stąd Jezusowe "Pójdź za Mną"
idzie w parze z wyrzeczeniem,
nawet koneksji rodzinnych,
kiedy stawką jest zbawienie...

 

 

 

wtorek, 29 września 2020

Święto Archaniołów

Konstancin-Jeziorna.
A gdzież to? Zapytasz.
Z dala od Nadola.
Zjazd mimo covita.

Kapłańskie sympozjum
i cenne rozmowy,
o misjach w Kościole.
Pallotynów drogi...

Tyle miejsc na świecie,
gdzie trzeba Chrystusa,
ponieść i pobudzić
w zagubionych duszach.

Księża Pallotyni,
wdzięczni Panu Bogu,
"złoty jubileusz"
wnet obchodzić mogą.

Nie tylko po świecie,
ale w całej Polsce,
niosą światło wiary
w duszpasterskiej trosce.

Niech Archaniołowie,
co dziś święto mają,
w zbawiennym posłaniu,
mocno ich wspierają.

 

 

 

poniedziałek, 28 września 2020

Cicha ofiara z życia (-> Job 1, 6-22)

Uczy nas dziś mądry Hiob
w chwili, gdy dola trudna
poddać się woli Boga,
bo nikt jej nie dorówna.

Bóg rządzi całym światem,
Stwórca nieba i ziemi.
On jeden ma taką moc,
by nam zły los odmienić.

Uczy też święty Wacław
patron dnia dzisiejszego,
miłości do Chrystusa
i ofiary dla Niego.

A Jezus daje "placet"
przygodnie napotkanym,
co czcić Go będą i głosić
poza gronem wybranych.

Wszak każdy zew: "Pójdź za Mną"
na wskroś szczytny bez miary,
wpisany ma scenariusz,
cichej z życia ofiary...

 

 

 

niedziela, 27 września 2020

Imię Jezus (-> Flp 2,1-5)

Trwać mocno w Jezusie Chrystusie.
Bóg Go wywyższył ponad wszystko.
A On sam uniżył się dla nas.
I brata każdą Eucharystią...

Na Jego Imię się uniży,
każde kolano, choćby harde...
Gdy blask pod powiekami zgaśnie,
przyjdzie nam stanąć w Jego prawdzie...

Lecz aby zasiąść z Nim do stołu,
na wiecznej Uczcie, która czeka,
trzeba skorzystać z zaproszenia
i nie wymawiać się, nie zwlekać.

Dziś świat nas co dzień epatuje,
składając propozycji wiele.
Lecz cóż nam po nich ostatecznie,
gdy Bóg nie będzie Przyjacielem ...?

 

 

 

sobota, 26 września 2020

W ręce ludzkie wydany (-> Łk 9,43b-45)

Syn Człowieczy - Jezus Chrystus,
był "wydany w ręce ludzi".
Poznali sens przepowiedni,
gdy krzyż dźwigał i się trudził.

Od razu pojąć nie mogli,
choć do serc mieli wziąć słowa,
z czy przyjdzie się w życiu zmierzyć,
za trudna była to mowa

Czyż nie bolesny paradoks?
Ten, przez którego świat powstał,
gdy przyszedł, by go ratować,
zasądzony na śmierć został...

Ale Boża ekonomia,
przerosła ludzkie widzenie.
Tam gdzie był ból i udręka,
zatryumfowało zbawienie...

Choć nie brakuje i dzisiaj,
wciąż krzyżujących Chrystusa,
my stańmy przy Zbawicielu,
w Nim ocalenie ma dusza.

 

 

 

piątek, 25 września 2020

Nasz czas (-> Koh 3,1-11)

Czy wszystko ma swój czas,
jak stwierdził Kohelet?
Co ziemskie i ludzkie,
ma go nie za wiele...

Bo czym jest lat milion,
na przeciw wieczności?
Kroplą łzy zaledwie
w morza głębokości...

Lecz zostawmy wszechświat,
spójrzmy na człowieka,
jego ziemski żywot,
bywa jak powieka...

Podnosi, opada,
na czas określony,
a jej powinnością
jest oko ochronić...

Pan Bóg jest Odwieczny.
Czas Go nie dotyczy.
Ale my musimy
nasze lata liczyć.

I chociaż dzieł Stwórcy
w pełni nie pojmiemy,
chciejmy Mu być wdzięczni,
za to, że żyjemy.

Ofiara Chrystusa,
dar Bożej miłości,
otwarła nam przecież
bramy do wieczności.

I wszystko ma swój czas,
troski i radości...
Nie zmarnujmy szansy
zwycięstwa w Miłości.

 

 

 

czwartek, 24 września 2020

Aforyzm (-> Koh 1, 2)

Wiedząc, co miał na myśli Kohelet,
który wszystko postrzegał "marnością",
nam nie zostaje nic innego jak:
przepełniać te "marności" miłością.

 

 

 

środa, 23 września 2020

Świętemu Ojcu Pio

Zapewne słowo "spolegliwy"
nie będzie w pełni adekwatne,
aby oddać hołd Bożej Prawdzie,
której ścieżki często są niełatwe.

Ojciec Pio w duchu pokory,
w wizje mistyczne przebogaty
posłuszny w pełni Kościołowi,
cierpiał z Chrystusem przez stygmaty.

Lecz Bóg był przy nim w trudnych chwilach,
obdarzył w liczne charyzmaty,
by na duszach wyjałowionych,
mogły wyrosnąć szczęścia kwiaty.

Iluż grzesznym w konfesjonale,
otworzył serca ku Miłości?
A ilu chorym łaski zmodlił,
powrót do życia z dróg nicości?

A jeśli dane będzie tobie,
jego sanktuarium nawiedzić,
to zrób to z oczyszczoną duszą,
skorzystaj ze świętej spowiedzi...

 

 

 

wtorek, 22 września 2020

Aforyzm (-> Prz 21, 1-6.10-13)

"Nabywanie skarbów językiem kłamliwym,
to słabnący oddech szukających śmierci".
Jeśli tej prawdzie za życia nie dasz wiary,
Pan Bóg w "godzinie prawdy" ci to obwieści..

 

 

 

Transpozycja Hymnu z Godz. Czytań

O Najświętszy w Trójcy Boże,
Ty stwarzając, ład wprowadzasz:
Dzień przeznaczasz na wysiłek,
w nocy snem trudy nagradzasz.

Wysławiamy Ciebie rano,
O zachodzie, dniem i nocą,
Racz zachować nas na zawsze
i napełniaj Twoją mocą.

Oto dziś, pokorni słudzy,
Oddajemy Tobie chwałę
I prosimy, byś te modły
zechciał przyjąć na ofiarę.

Cześć niech będzie Tobie, Ojcze,
I Synowi z Duchem Świętym,
który rządzisz całym światem,
Boże w Trójcy niepojęty. Amen.

 

 

 

 

poniedziałek, 21 września 2020

Święty Mateusz

Czy mógł jakiś pobożny Żyd przypuszczać,
że Lewi Mattaj poborca podatków,
podąży za Jezusem z Nazaretu,
Nauczycielem? Nie, w żadnym przypadku!

Jednak słysząc Chrystusowe: Pójdź za Mną,
wyszedł z komory celnej, choć miał wszystko
nie przypuszczając pewnie, iż stanie się
i Apostołem i Ewangelistą.

Intratna posada, choć w poczet grzesznych,
kwalifikująca ludzi mamony,
dla Chrystusa nie czyniła przeszkody,
by celnik do Dwunastu był włączony.

"Pójdź za Mną", które Jezus mówi do nas,
współcześnie już nie oznacza wędrówki,
tylko życie oparte na Dobrej Nowinie,
w którym się jawią radości i smutki.

Perspektywa nieba, raz obiecana
z każdym nowym porankiem się przybliża.
Jednak musimy pamiętać, że nie ma
zbawienia i szczęścia nieba bez krzyża...

Zamęczony czy w Persji czy Etiopii,
to dla nas z perspektywy lat mniej ważne,
od prawd świadectwa w pierwszej Ewangelii
i wiedzy o Mesjaszu tak pokaźnej.

 

 

 

niedziela, 20 września 2020

Hojność Boga (-> Mt 20, 1-16a)

Otrzymali po denarze,
ustaloną stawkę, a szemrali,
że ci, co krócej robili,
tyleż samo na koniec dostali...

I tutaj proste stwierdzenie,
by zrozumieć hojność Pana Boga.
On chce dać każdemu niebo,
czy dłuższa, czy krótsza ziemska droga...

A ten "obiecany denar"
i na mnie i na ciebie już czeka,
od zarania dziejów, gdy Bóg,
tchnął "dech życia" w pierwszego człowieka.

I ciekawe, wielu pragnie
na "ziemskiej winnicy" czas wydłużyć...
Nie chce umierać za wcześnie,
mimo, że trzeba się ciągle trudzić.

A zazdrościć łaski Bożej,
okazanej przez Stwórcę bliźniemu,
to ogromna niegodziwość
i grzech przeciw Duchowi Świętemu.

 

 

 

sobota, 19 września 2020

Jesteśmy ziarnem

(-> 1 Kor 15, 35-37.42-49; Łk 8, 4-15)

Jesteśmy ziarnem posianym
na żyznym gruncie Kościoła.
Dla nieba mamy plon przynieść,
na ile każdy z nas zdoła...

I choć jak Apostoł głosił,
teraz każdy z nas jest "ziemski",
to ma w swojej perspektywie,
stać się człowiekiem "niebieskim".

Ziarno, ażeby plon przynieść,
musi wpierw w gruncie obumrzeć.
Tak więc i nam na tej ziemi,
pisane jest kiedyś umrzeć.

Lecz jeśli plon przyniesiemy,
to lękać się nam nie trzeba,
bo Pan Bóg nas wynagrodzi,
zapraszając w bramy nieba...

Jednak pamiętać musimy,
by doznać wiecznej Miłości,
co Jezus Chrystus powiedział,
o potrzebie wytrwałości.

 

 

 

piątek, 18 września 2020

Św. Stanisław Kostka

Młodzieniec z zacnego rodu,
wszak kasztelańskiej rodziny,
niewielki wzrostem i siłą,
a przerósł niejednych wyczyny.

Z Wiednia szedł pieszo do Rzymu,
by spocząć na Kwirynale,
w Towarzystwie Jezusowym,

Chrystusowi oddać chwałę.

Wbrew zakazowi rodziców,
w prostym pacholim odzieniu,
ufając Pannie Maryi,
przez trudy dotarł do celu.

Kościół świętego Andrzeja,
gdy odnajdziesz w Wiecznym Mieście,
uklęknij przy sarkofagu,
jaki odkryjesz na piętrze.

Tam patron polskiej młodzieży,
choć daleko od Rostkowa,
swoim przykładem zachęca,
by nade wszystko czcić Boga.

 

 

 

czwartek, 17 września 2020

"Wiara cię ocaliła"  (-> 1 Kor 15, 1-11;  Łk 7, 31-50)

Usłyszała grzeszna kobieta:
"Twoja wiara cię ocaliła",
gdy łzami Panu zmyła nogi
i olejkiem je namaściła.

Różne mamy koleje losu,
niekiedy grzech nas sponiewiera.
Są też chwile wyznania wiary,
gdy za nią przychodzi umierać...

Dlatego musimy pamiętać:
Chrystus jest naszym Ocaleniem.
Na krzyżu za wszystkich przyjął śmierć,
darując ludzkości zbawienie.

Stąd i nasze "krzyże", udręki,
jeśli z wiarą oddamy Bogu,
nie zginą, nie pójdą na marne,
a zaświadczą na nieba progu...

Żyć z bólem można się nauczyć,
czy tym w sercu, czy też na ciele,
lecz kiedy się odrzuci wiarę,
sensu nie znajdzie w nim wiele...

A koniecznie trzeba nadmienić
z Listu do Koryntian przesłanie:
Chrystus z miłości umarł za nas,
dodając pewność w zmartwychwstanie...

 

 

 

środa, 16 września 2020

Słuszność mądrości (-> Łk 7, 31-35)

Przyznać słuszność mądrości,
gdy Boża trzeba zawsze.
Ludzkiej zaś tylko wtedy,
gdy oparta na prawdzie.

Cwaniactwo i przebiegłość,
podstępne kombinacje,
uwłaczają mądrości
i rodzą malwersacje.

Prawdziwa mądrość w niebo,
wiedzie i je otwiera.
Ta, co jest zakłamana
gubi i poniewiera.

Iluż już było mądrali,
co nad Stwórcę wzrastali,
a sobie i też innym,
żywot porujnowali...

Bóg jako dobry Ojciec,
chce dać nam szczęście w niebie.
Strzeżmy się zaś człowieka,
co chce - sam czego nie wie...
(Albo gruszek na wierzbie)...

Kto do serca bierze
niebiańskie przestrogi,
to temu zazwyczaj
nie plączą się nogi
i nie mylą drogi...

 

 

 

wtorek, 15 września 2020

MB Bolesnej

Dziś w miejsce wierszyka
zadanie domowe.
Znajdź "siedem boleści"
Dziękuj Matce Bożej...

 

odpowiedź...

Siedem boleści NMP

 

Ileż boleści w sercu się zmieści?

W Twoim, Maryjo, tkwiło aż siedem.

Pierwsza – przeszycie mieczem Twej duszy…

Druga, gdy do Egiptu Herod zbiec zmusił…

 

Trzecia, jak Jezus w świątyni został…

Czwarta, kiedy krzyż haniebny dostał…

Piąta – gdy na drzewie hańby konał…

Szósta – w piecie – martwy w Twych ramionach…

 

Siódma – kiedy kamień grób przywalił…

Ty wiedziałaś, iż On nas ocalił…

I wiemy dziś, że nie było Ci łatwo…

To i czcimy, zwąc Bolesną Matką.

 

 

 

poniedziałek, 14 września 2020

Podwyżenie Krzyża

(tekst poprawiony z 2019)

Dwie surowe drewniane belki,
pierwsza - pionowa, od ziemi wzwyż,
druga - pozioma, garnąca świat,
narzędzie kary i hańby - krzyż.

Kiedy Jezus na nim umierał,
nadał sens obu tym wymiarom,
pionowemu - z myślą o niebie,
poziomemu - z ziemi ofiarą...

Wywyższony na kaźni tronie:
z krzyża, do Ojca w niebie wołał,
a rozpiętymi ramionami,
wszystkim naszym grzechom podołał...

Niech więc nikt z nas na Prawdę Krzyża
nie pozostaje obojętny,
gdyż w tym Chrystusowym z Golgoty,
nasze znajdują wymiar święty.

 

 

 

niedziela, 13 września 2020

77 razy (-> Mt 18, 21-35 )

Mamy w życiu chwile
wewnętrznej rozterki...
Być skwaszonym karłem,
czy okazać wielkim...?

Siedemdziesiąt siedem,
więc za każdym razem,
wybaczyć Piotrowi
Jezus Chrystus każe...

Dobroć, miłosierdzie
oraz przebaczenie,
tylko na tej drodze,
śpieszmy po zbawienie.

Prawda, że nie łatwo,
temu kto zawinił,
skrzywdził nas, obraził,
nie pamiętać winy...

Jednak tylko miłość,
co złe w dobro zmienia,
jest jak głosił Jezus,
drogą do zbawienia....

 

 

 

sobota, 12 września 2020

Życiowe fundamenty (-> Łk 6, 43-49)

Często wiedzę mamy z autopsji,
nie trzeba doniesień medialnych,
iż budowanie na złym gruncie,
może mieć skutek wręcz fatalny.

Podobnie jakikolwiek zasiew,
na marnych, a nie żyznych piaskach,
doprowadzić może do straty,
a nawet kompletnego fiaska.

Ale jest jeszcze prawda inna,
związana ściśle z naszym życiem,
które może popaść w ruinę,
przez nierozsądne inwestycje.

Ileż osób poszło z torbami,
na przysłowiową poniewierkę,
chcąc się tanim kosztem wzbogacić,
bądź chwytając przestępstwa rękę...?

Tak samo rzecz ma się i z wiarą,
lecz tu decyzje wieki warte...
Czy fundamentem będzie Chrystus,
czy pakt zawrzemy z samym czartem...

Nasze istnienie, to dar Boga.
Na czym się oprze, to nasz wybór.
Jeśli na piaskach tego świata,
nie wolne będzie od złych przygód...

Lecz najważniejsze co się stanie
z nami, gdy umrzeć będzie trzeba?
Czy gmach naszego życia stanie
nienaruszony w bramach nieba?

 

 

 

piątek, 11 września 2020

Obłuda (-> Łk 6, 39-42)

Obłuda to dwulicowość.
Łączą ją w parę z cynizmem.
W jej głębi tkwi hipokryzja.
Spleciona z faryzeizmem.

Przestroga przed belką w oku,
to zbawienne ostrzeżenie,
dla tych, co szukają drzazgi,
gdy w sercach ich zaślepienie...

Nie może ślepy ślepego,
bezpiecznie naprzód prowadzić.
Tym bardziej ten, co nie widzi
prawd Bożych o niebie radzić...

Pan Bóg to Mądrość odwieczna.
I tak było, jest i będzie.
Chwała temu, kto Mu ufa.
Zaprawdę niebo zdobędzie.

 

 

 

czwartek, 10 września 2020

Liczy się dobro i miłość (-> Łk 6, 27-38)

Pan Bóg jest Miłością.
Tylko On jest dobry.
Nasz potencjał przy Nim
zbyt mały i skromny.

A jednak możemy
Stwórcę naśladować,
czyniąc ludziom dobrze
i wszystkich miłować...

Mieć szlachetne serce,
w wierze być niezłomnym...
Świat nazwie naiwnym,
a Bóg nie zapomni...

 

 

 

środa, 9 września 2020

"Błogosławieni" i "biada" (-> Łk 6, 20-26)

Pocieszenie i ostrzeżenie
w jednej Chrystusowej przemowie,
nie zostały "rzucone na wiatr",
lecz by pomóc i mnie i tobie...

"Błogosławieni" to szczęśliwi,
których nagroda nie ominie.
A "biada" to przestroga dla tych,
co wątpią o "sądu godzinie"...

Życie otrzymaliśmy jedno
za darmo, bo jest podarunkiem.
I Pan Bóg nas z niego rozliczy,
a Jemu nic z prawdy nie umknie...

Więc warto pomyśleć zawczasu,
choć ciężko i się nie układa,
co usłyszymy w chwili śmierci:
"Błogosławieni" czy też "biada"...?

 

 

 

 

wtorek, 8 września 2020

Hymn Godziny Czytań (transformacja)

Przez Ciebie, Bogarodzico
I chwało całej ludzkości,
Wyrwani z grzechu niewoli,
Jesteśmy dziećmi Miłości.

Maryjo, Córo królewska
Zrodzona z domu Dawida,
Twych przodków godność przewyższył
Twój Syn, co nieba nam przydał.

Oderwij nas od dawnego
Korzenia, zaszczep na nowym,
By ród człowieczy się zmienił
W kapłański lud Chrystusowy.

Niech Twoja, Pani, modlitwa
Rozerwie grzechów kajdany
I nas, Twe cnoty sławiących,
Wprowadzi przez niebios bramy.

Wielbimy z Tobą, Dziewico,
Naszego Stwórcę i Boga,
Gdyż Ciebie skarbcem uczynił
Matczynej troski i dobra.

 

 

Urodziny MB 

Matko Boża,

Dziś są Twoje urodziny.

Co powiedzieć?

Czego Tobie dziś życzymy?

 

Ty masz wszystko,

bo już w niebie Twoja chwała…

Jedno tylko,

żebyś z nas pociechę miała…

 

 

 

Preces

Matko Boża pomóż dziś,

dzień ten przeżyć, dobrym być.

Pośród działań ważnych wielu

daj rozwagę, bym do celu

jakim niebo przecież jest

zdążał aż po życia kres. Amen.

 

 

 

Urodziny Maryi

Dziś Maryjo czcimy Twoje urodziny,

więc wszystkiego najlepszego Ci życzymy!

Ale zaraz… Czegóż Tobie życzyć można,

skoro jesteś w niebie i Przemożna?

 

Chyba tego, aby każde Twoje dziecię,

czciło Boga, żyjąc godnie na tym świecie;

a znajdując w trudnej chwili i potrzebie,

potrafiło po ratunek przyjść do Ciebie.

 

Za Twe łaski uproszone dziękujemy,

darowane nam za życia na tej ziemi.

Ty wiesz, Matko, przecież ile trudu trzeba,

by wziąć krzyż i za Jezusem iść do nieba…

 

To, żeś Matką najtroskliwszą, dobrze wiemy.

Choć nie łatwo dziś powiedzieć: „ślubujemy”,

kiedy świat bezbożny co innego woła

i odciąga kogo może od Kościoła…

 

Zrodzona bez grzechu i Niepokalana.

Tyś na Matkę Słowa przez Stwórcę wybrana.

Dzisiaj w Twoje, Gwiazdo Morza, urodziny

wraz z Jezusem w Eucharystii Ciebie czcimy.

 

Dziękujemy, żeś się Matką być zgodziła

u stóp krzyża, a i wcześniej, mówiąc: „fiat”.

I choć żadne słowo tego nie wypowie,

o Maryjo, przyjmij hołd serc wiernych Tobie…

 

 

 

 

poniedziałek, 7 września 2020

"W czystości i prawdzie" (fraszka)

Wielu dziś nie znosi przesłania tego.
Chrystus im zawadza. Stronią od Niego.
Chcą żyć po swojemu, ale gdy trwoga,
widzą, że "bez Boga ani do proga"...

Jednak, żeby w fraszkę to obrócić,
jeszcze dwa fakty pragnę dorzucić.
Gdy żywot kończą i śmierć w drzwiach stoi,
prędko księdza... bo już się nie boi...

A gdy zemrze wnet taki człeczyna,
jak chować? Ambaras się zaczyna.
Cóż za argument księdzu przedłożyć?
Chyba ten - dał sobie ręce złożyć...

 

 

 

niedziela, 6 września 2020

W duchu miłości  (→ Ez 33, 7-9; Rz 13, 8-10; Mt 18, 15-20)

Upomnienie braterskie,
zbawcze ustanowienie
i modlitwa wspólnoty,
to "niebiańskie" zlecenie...

Wszystko w duchu miłości,
jeśli ma sięgać nieba,
a prócz w Bogu ufności,
nic więcej szczęścia nie da...

Owszem, może na chwilę,
tylko humor poprawi,
lecz żaden skarb z tej ziemi
naszej duszy nie zbawi...

"Śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą".
Kto wcieli tę maksymę,
tego niebem nagrodzą.

 

 

 

sobota, 5 września 2020

Rymy w wierszach

Tych co tworzą srebrnym piórem,
nie popychaj w zgubną troskę.
Jeśli brak rymów banalnych,
nie mów, że są częstochowskie.

W porzekadłach czy sekwencjach,
co spod pióra wyszły wieszczy,
zwykle mądrość narodowa
a nie banalna się mieści...

I zachęcam, jeśli możesz,
sprawdź co hasło "rym" zawiera.
Zdziwisz się ile rodzajów
w tym temacie się przeziera...

Gdy się wgłębisz to odkryjesz
kilkunastoliterowce...
Może nawet stwierdzisz w duchu:
to pojęcia całkiem obce.

A łatwiej napisać książkę,
sam Mickiewicz tę myśl spisał,
niż cały dzień dobrze przeżyć...
Spróbuj się z tym zmierzyć dzisiaj...

 

 

 

sobota, 5 września 2020

Bezduszne przepisy

Potykamy się o nie w życiu codziennym,
lecz bądźmy wierni prawdom niezmiennym.
Dobro człowieka jest priorytetem,
ponad kazuistyki podnietę.

Prawo jest potrzebne i jego normy.
Lecz człowiek nie może być bezwolny.
Jego istnienie jest dziełem Bożym.
Trzeba pokonać to co mu grozi.

Syn Człowieczy jest panem szabatu.
I nikt większego nie ma mandatu.
Tych, co by chcieli Boga poprawić,
nie słuchamy. Nie mogą nas zbawić...

 

 

 

piątek, 4 września 2020

Boży Pokarm (-> Łk 5, 33-39)

Przykłady z łatą i winem
zaczerpnięte z codzienności,
to czytelne drogowskazy
ku niebu w duchu miłości.

Jak osobistej ascezy,
tak i też postów potrzeba.
Lecz nie one są gwarancją
oraz przepustką do nieba.

Kiedy Chrystus - Oblubieniec,
dziś wśród swych uczniów jest blisko?
Na pewno w czasie Mszy świętej,
którą zwiemy też Eucharystią.

A kłosy zbóż są symbolem,
bowiem pod postacią chleba,
w czasie Ostatniej Wieczerzy,
Jezus dał Pokarm do nieba...

 

 

 

czwartek, 3 września 2020

Mądrość (-> 1 Kor 3, 18-23; Łk 5, 1-11)

(tekst z 2018 poprawiony)

Napisał Erazm z Rotterdamu
satyrę: "Pochwała głupoty",
gdzie ona z niecnoty siostrami,
nie raz wpędza ludzi w kłopoty.

Wszelkie mądrości tego świata
niczym są i głupstwem u Boga.
I żadna przebiegłość mądrali,
przed sądem Bożym nas nie schowa.

"Wypłyń na głębię(...), zarzuć sieci",
rzekł Jezus po jałowej nocy,
do Piotra, a on stary rybak,
posłuchał, cud widząc na oczy...

Kto z nieba mądrości zawierzy,
jak nad Genezaret jeziorem,
ten łask, niczym połów obfity,
dostąpi we właściwą porę...

Światło z ledów nie wystarczy, by
o własnych siłach przejść próg nieba.
Prócz Bożych promieni miłości,
w życiu mądrości serca trzeba...

I co dla Pawła Apostoła
w mądrości było oczywiste,
że i dla nas są: życie i śmierć,
dobra teraźniejsze i przyszłe...

Toteż i dzielić się umiejmy,
nawet ostatnią kromką chleba,
by po mądrze spędzonym życiu,
wejść do radości - w bramy Nieba.

Do tego nas też dzisiaj zachęca,
patron dnia - papież Grzegorz Wielki.
Zatroskany o naszą wiarę,
i by Kościół pozostał święty...

 

 

 

środa, 2 września 2020

Dobra Nowina (-> Łk 4, 38-44)

Lubimy dobre wiadomości,
zwłaszcza, gdy przydają radości.
"Dobra Nowina" - wiesz dlaczego?
Gdyż sięga Królestwa Bożego...

A Królestwo Boże, jak wiemy,
choć zaczątek ma na tej ziemi,
to w zadatku na wymiar wieczny,
gdzie każdy ma żywot bezpieczny.

I tym Chrystus dzieli się z nami,
chcąc nas mieć współpracownikami...
Jaką ja głoszę Ewangelię?
Czy taką, co da miejsce w niebie?

Cóż, życie nam kładzie przed nogi,
kłody - przysłowiowe przeszkody...
A nic już się nie da powtórzyć...
Więc warto zwyciężać, nie tchórzyć!

 

 

 

 

wtorek, 1 września 2020

Westerplatte (-> Łk 4, 31-37)

Wyrytą ma świat w pamięci
"pierwszego września" - tę datę,
nie początkiem zajęć szkolnych,
lecz obrońców z Westerplatte.

Zły duch, co dziś w Ewangelii,
cisnął na ziemię człowiekiem,
opętał serca do zbrodni i krzywd,
niezapomnianych pół wiekiem...

A jednak Jan Paweł II-gi,
święty Papież z polskiej ziemi,
do młodych na Westerplatte,
wzniósł apel jakże znamienny.

Są w naszym życiu wartości,
w których obronie trwać trzeba,
gdy szatan będzie je niszczyć,
bo Boże są - dane z nieba...

Dziś nie brakuje zagrożeń,
dalej świat nie śpi spokojnie...
I jeśli prawd Bożych zapomni,
da "placet" kolejnej wojnie...

Powiesz: Co ja na to mogę?
Jako jednostka? Niewiele...
Odrzućmy piekielne myśli.
Chrystus nam daje nadzieję.

 

 

 

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Aż na urwisko góry (-> Łk 4, 16-30)

Chcieli zabić Prawdę,
Jezusa Chrystusa.
Wiara jest silniejsza,
bo góry porusza...

A pamiętny sierpień...
Rok osiemdziesiąty...
Stoczniowcy, górnicy...
Zew Solidarności...

Czterdzieści lat mija
od tamtych wydarzeń...
Nadal nie brak wrogów,
co niszczą ołtarze...

Na urwisko góry
chcą wywlec, by strącić,
aby Boże Prawo,
zagłuszyć, utrącić...

Lecz Polska, Ojczyzna,
jak mówią Kaszubi,
gdy Boga się trzyma,
nie przyjdzie do zguby!

 

 

 

niedziela, 30 sierpnia 2020

Bilans strat i zysków (aforyzm)

Można na ziemi stracić wszystko,
a w miłości z Bogiem być blisko.
Każdy dzień za sobą zostawić,
a zyskać szczęście i się zbawić...

 

 

 

sobota, 29 sierpnia 2020

Męczeństwo Jana Chrzciciela
(29 sierpnia z dodaniem wiersza Zemsta z 2019 r.)

Jest rzeczą szlachetną,
źle nie wypowiadać.
Ale co tu począć
na myśl: Herodiada?

Mściwa Herodiada
jest dla nas przestrogą,
do czego chęć zemsty
i nienawiść, wiodą.

Nie patrzą na prawdę,
Boże Przykazania,
kierują się żądzą,
aż do krwi przelania.

Jednak Boży osąd,
nikogo nie minie.
Kto mieczem wojuje,
ten od miecza ginie.

A na zakończenie
dobra rada jeszcze,
by nigdy nie ufać
zawistnej niewieście...

 

 

 

piątek, 28 sierpnia 2020

 

28 sierpnia - Św. Augustyna

Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju.

(Fragment z II czytania "Godziny Czytań" na 28 sierpnia we Wspomnienie św. Augustyna)

 

 

 

czwartek, 27 sierpnia 2020

Św. Monika

Abyście zawsze pamiętali o mnie,
podczas Mszy świętej przy Ołtarzu Pańskim:
wola zatroskanej matki Moniki,
na chwilę przed ujrzeniem wrót niebiańskich.

Nim została wdową nawróciła męża,
Patrycjusza, od młodu poganina.
Najbardziej z trojga dzieci zatroskana,
o prawdziwą wiarę syna Augustyna.

Jej heroizm wydał święte owoce,
na które patrzyła z radością nieba,
jakich także dziś Wspólnocie Kościoła,
w trudnym czasie epidemii potrzeba...

Święta Moniko, klejnocie Kościoła,
wzorze świetlany zatroskanych matek,
wspieraj tych wszystkich, którzy zabiegają
o wychowanie w wierze swoich dziatek...

Na obrazach widać twe atrybuty,
książkę, krucifiks, a także różaniec.
Kto dla nich otworzy ręce i serce,
zdobywszy wiele do nieba dostanie...

 

 

 

środa, 26 sierpnia 2020

Częstochowska Pani
(26 sierpnia 2020 Nadole)

Jasna Góra - święta twierdza,
gdzie Maryja, Matka droga
serca w wierze nam utwierdza,
i prowadzi wprost do Boga.

Pani z niebieskiego tronu,
Wspomożycielka narodu.
Ona chroni w czasie klęski:
wojny, zarazy i głodu...

Jednak kryć się to za mało,
trzeba słuchać co nam mówi,
przylgnąć sercem do Chrystusa..,
by się w życiu nie pogubić.

Matko Boska Częstochowska,
z Jasnej Góry można Pani.
Kiedy świat dziś zagrożony,
strzeż, gdy u stóp Twych czuwamy.

 

 

 

wtorek, 25 sierpnia 2020

Józef Kalasancjusz lub Kalasanty, właśc. hiszp. José de Calasanz, znany również pod zakonnym imieniem jako Józef od Matki Bożej, łac. Josephus a Matre Dei – hiszpański duchowny katolicki, założyciel i pierwszy generał zakonu pijarów, reformator oświaty, święty Kościoła katolickiego. Dziś na Mszy św. o g. 8.00 ojciec Grzegorz (Pijar) opowie więcej.

Patrz w internecie: kosciolnadole.pl

Można też na komórce. http://ls.tkchopin.pl:1935/live/nadole_kosciol_ttr_static.stream/playlist.m3u8

 

 

 

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Św. Bartłomiej

(transpozycja z 2019 r.)

Choć rzadko w Biblii wymienany,
i krytyczny. Został powołany,
by zasilić grono Dwunastu,
głosić Ewangelię wsiom i miastom...

Znamy go jako Bartłomieja,
czy też u Jana, Natanaela.
Pochodził z GaliKany Galilejskiej.
Cierpiąc wykazał się wielkim męstwem...

Są sugestie, że na weselu,
gdzie wina zbrakło, bo gości wielu,
u Bartłomieja Jezus sprawił
cud i z kłopotu młodych wybawił.

Ze skóry odarty umierał,
w Armenii, gdzie do dziś hołd obiera,
Apostoł wierny Chrystusowi.
Chwała mu - dzisiejszemu Patronowi.

Introligatorzy, garbarze,
rybacy, rzeźnicy - im w darze,
św. Bartłomiej błogosławi,
a nas zachęca, by Boga sławić.

 

 

 

niedziela, 23 sierpnia 2020

Być "skałą" (-> Mt 16, 13-21)

Będziesz "Petra" czyli "skała"...
Niesamowite wyzwanie,
Szymon, rybak, się go podjął.
Życiem odpowiedział na nie.

Do nas też Chrystus się zwraca:
Bądź "opoką" dla Kościoła.
Zwłaszcza dla tego "w potrzebie",
gdy w biedzie o pomoc woła...

Są takie miejsca na świecie,
gdzie Jezus ma "zakaz wstępu",
bądź z racji ideologii,
czy w cudzysłowie: postępu...

I trzeba ludzi odważnych,
o sercach trwałej Miłości,
co pójdą z Dobrą Nowiną,
tam gdzie panują ciemności...

Dom zbudowany na skalę,
ostoi się, przetrwa burze.
Przyjmując zbawcze wyzwanie,
mów mężnie: Ja Bogu służę!

 

 

 

sobota, 22 sierpnia 2020

Królowa (wiersz uzupełniony z 2019 r.)

Nie sposób, nie ujmując bogactwu słowa,
w pełni wyrazić prawdę: Maryja Królowa.
Niech bardziej serce bije a dusza śpiewa,
oddając część Tej, która króluje z nieba.

Choć niejednemu droga do Niej daleka,
Ona u boku swego Syna nas czeka...
Kiedy czcimy Ją jako świata Królową,
zapatrzmy się w niebo z modlitwą Jej drogą.

Weźmy do ręki różaniec, który kocha,
pomocny gdy człowiek się cieszy i szlocha.
Radosne, z Życia, Bolesne i Chwalebne,
to Tajemnice do zbawienia potrzebne...

A jak ktoś to ciekawie zinterpretował,
że Maryja wpierw Matka, a potem Królowa.
Stąd kiedy Pan Jezus drzwi niebios zamyka,
to Ona w kuchni lufciku nie domyka...

 

 

 

piątek, 21 sierpnia 2020

"Papież dzieci"

Słynny Papież Pius X,
pozyskał dla siebie to miano,
poprzez "wczesną Komunię świętą"
małym dzieciom ofiarowaną.

Choć dzierżył ster "Łodzi Piotrowej"
poprzez jedenaście lat w Kościele,
zmodyfikował Kurię Rzymską
i przeprowadził reform wiele.

Peru, Boliwia i Brazylia
w czasie zwaśnionej sytuacji,
przyjęły zaangażowanie
oraz jego udział w mediacji.

Zdecydowanie strzegł Kościoła
od błędów ewolucjonizmu
i wdzierającego się siłą
niebezpiecznego modernizmu.

Prócz życia eucharystycznego,
kalendarz kościelny, konklawe,
liturgia, muzyka kościelna,
jemu zawdzięczają poprawę.

Będziesz miłował Pana Boga,
całym sercem - to święte słowa,
i tak samo swego bliźniego...
Pius X tak postępował.

 

 

 

czwartek, 20 sierpnia 2020

Zabiorę wam serca kamienne (-> Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14)

Można zbeszcześcić czyjeś imię,
nawet święte samego Boga,
ale biada tym, co tak czynią,
gdyż spotka za to kara sroga...

Ci, co zignorowali ucztę,
jaką synowi król wyprawił,
stracili wiele w jego oczach...
Morderców zaś życia pozbawił.

Jednak dziś prorok Ezechiel,
mówi nam: "nie gub nadziei".
Bóg nikogo nie chce zatracić,
lecz kamienne serca przemienić.

Znasz przykrość, gdy kogoś zaprosisz,
a on cię zwyczajnie zawiedzie...
Stąd i trafne jest powiedzenie:
"Przyjaciół poznaje się w biedzie"...

Zaproszenie na ucztę w niebie
każdy z nas na chrzcie świętym dostał...
Nie odrzućmy go i wdziejmy strój,
by wymogom tej chwały sprostać...

A jeśli nam serce stwardniało,
pora, by zaczęło bić żywe...
Po "ludzku" niekiedy to trudne,
a z Bożą pomocą możliwe...

I jak kiedyś Izraelici,
dostali Bożą obietnicę,
godnego życia na swej ziemi,
tak dla nas są nieba dzielnice...

Święty Bernard z Clairvaux w Szampanii,
choć o burgundzkim rodowodzie,
jest i dziś żywym drogowskazem,
jak przyjąć zaproszenie Boże...

Nazwany "wyrocznią Europy",
a też "doktorem miodopłynnym",
z chlubą zakonu cysterskiego,
podsuwa nam wątek "Maryjny"...

Autor reguły Templariuszy,
co dał kres schizmie Anakleta,
wszczął II Krucjatę Krzyżową,
niech nas wspomaga i oświeca.

 

 

 

środa, 19 sierpnia 2020

Praca w winnicy (->Mt 20, 1-16)

Nasze życie na tej ziemi,
to praca w Bożej winnicy.
Godną zapłatą jest niebo,
a czasu Pan Bóg nie liczy...

Niekiedy ściska się serce,
gdy małe dziecko umiera,
albo też brakuje pracy
i przez to bieda doskwiera.

Stwórca jest hojny w zapłacie,
bo jest Ojcem miłosiernym.
I wywiąże się z umowy...
Człowiek nie zawsze jest wierny...

Szemrze, gdy innym jest lepiej,
a patrzy tylko na swoje,
zazdrosnym okiem i słowem,
potrafi siać niepokoje...

Kto dobrze pojmie przesłanie,
jakie dziś ma Ewangelia,
będzie chciał w Bożej winnicy
pracować na zawsze i spełniać...

 

 

 

wtorek, 18 sierpnia 2020

Ucho igielne (-> Mt 19, 23-30)

Czy miał na myśli Pan Jezus oczko igły,
czy znany wąski przesmyk w skalnej ścianie,
nauczając o możliwości zbawienia,
wplatając obraz wielbłąda w porównanie?

Jakby na to nie spojrzeć i nie dociekać,
rodzi się myśl osobliwa - bez przesady:
bez Bożego miłosierdzia i łaski,
osiągnąć chwały nieba nie damy rady.

Każdy z nas spotka zbawcze "ucho igielne",
przez które trzeba mu będzie się przecisnąć.
I stanie po tej drugiej stronie tylko wtedy,
kiedy w relacji z Chrystusem będzie blisko...

 

 

 

poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Na św. Jacka

 

Czemuż na świętego Jacka,

zrazu myślimy o plackach?

Wyraz fantazji dziecięcej?

Czy stoi za tym coś więcej?

 

W podaniu miał piec pierogi,

którymi karmił ubogich.

Lecz pomijając legendy,

czym nas pociąga ten święty?

 

Pierwszy nasz dominikanin,

z Krakowem mocno związany.

Wiele sił w trud misji włożył...

I w Gdańsku klasztor założył...

 

Historyczny patron Polski,

z Odrowążów z Ziemi Śląskiej,

Morawy, Czechy, Ruś, Polska,

w nich dzialalność apostolska.

 

Jest Matka Boża "Jackowa",

Figura, którą z Kijowa

ratując przed Tatarami

w Haliczu miał pozostawić.

 

Dużo jest śladów w Europie,

co to na "Jackowym tropie":

tu dotarła - przypomina,

przez niego Dobra Nowina.

 

 

 

niedziela, 16 sierpnia 2020

Wiara Kananejki (aforyzm)

 

Nagrodził Pan Jezus wiarę Kananejki...

Co powie o naszej w "ostatniej" godzinie?

Pomyślisz może: Po co takie pytanie?

Niewiarygodne? To prawda, lecz nas nie ominie...

 

 

 

sobota, 15 sierpnia 2020

Choć dzień dzisiejszy w Polsce,
jest narodowym świętem,
to nie zapomnijmy o
Maryi Wniebowziętej.
 
 
MATCE BOŻEJ ZIELNEJ
 
Matko Boża „Zielna”
schylasz się do ludzi...
Tuląc główkę dziecka,
nadzieję w nas budzisz
 Chronisz złote kłosy,
 które wiatr kołysze.
 Pokój dajesz ziemi,
 płacz zamieniasz w ciszę.
 Zielna Matko Boża
 wonności rozsiewasz.
 Za Twe dary z nieba
 lud Ci pieśni śpiewa.
Nieśmy wieńce dożynkowe,
niech je Matka błogosławi,
by o chleb głodny nie wołał,
kiedy świat Maryję sławi.
Nieśmy kwiaty do kościoła,
 co przystroją nam ołtarze.
 Dziękczynieniem przepojone
 szczere serca złóżmy w darze.
Zielna Matko Boża
wonności rozsiewasz.
Za Twe dary z nieba
lud Ci pieśni śpiewa.
Dzisiaj w Twoje święto,
Tobie, Pani, chwała
 Matce Wniebowziętej,
co nam Syna dała.

 

 

piątek, 14 sierpnia 2020

Katedra w Oliwie

Ileż wspomnień się wzbudza
z pierwszych lat kapłaństwa,
kiedy myślę - katedra,
Oliwa - perła Gdańska.

Słynna w całej Europie
na pocysterskim szlaku,
nosząca na swych murach,
wiele historii znaków.

Z ołtarzem Trójcy Świętej,
słynnymi organami,
z licznymi w długim ciągu,
bocznymi ołtarzami.

Z kaplicą, gdzie Polacy,
jak Kaszubi Oliwscy,
mogli się zejść i modlić,
w swym języku ojczystym.

Kuźnia powołań księży
z przyległym Seminarium,
gdzie mogli młodzi ludzie
wielbić Boga za dar swój.

A wokół pełno znaków
pocysterskich świetności:
park i Pałac Opatów,
czy w Dolinie Radości...

W pobliżu mały kościół,
Jakuba Apostoła,
gdzie brać akademicką,
udawało się zwołać...

Kiedy dzisiaj wspominam
tam me posługiwanie,
wśród licznej rzeszy wiernych...
Mówię: Dzięki Ci, Panie..

 

 

 

czwartek, 13 sierpnia 2020

13 sierpnia 2020

Dziś "Fatimski wieczór" w Nadolu.
Różaniec. Koncert. Msza. Procesja.
Pozwólcie, iż za liczny udział,
wyrazić wdzięczność nie omieszkam.

A tym, co wczoraj na Mszy z Nowenną,
przez świętego Maksymiliana,
wypraszali potrzebne łaski,
"dopowiedzenie" do kazania.

 

Znałem bohatera

Miał numer dziewięćset osiemnaście,
w Auschwitz, nazistowskim piekle męki.
Poznał za drutami Ojca Kolbe
i gest Jego uświęconej ręki...

Pamiętał, jak święty Maksymilian,
bo stał na tej "wybiórce" do śmierci,
wyprostowany jak struna wyszedł,
by za współwięźnia życie poświęcić.

Gdy popadł z głodu w stan "muzulmana"
tylko, jak wspominał, kryzys przeżył,
nagle idąc pod inne Komando,
bo słowom nadziei Ojca uwierzył...

Ileż razy śmierć kłuła mu oczy,
gdy spod "ściany zbrodni" martwe ciala
wywoził na spalenie do pieca,
a kremacja i jego spotkała...?!

Słynny "uciekinier" z KL Auschwitz,
prześladowany za AK długo,
"świadek", co na Uniwersytetach,
mógł służyć prawdzie i cieszył chlubą.

Jawił się na mej kapłańskiej drodze,
jako człowiek szlachetny lat wiele,
niosący pomoc dzieciom sierotom,
nazywając mnie swym przyjacielem...

Drogi "Kaziczku", co tak marzyłeś,
zza drutów, zgłodniały, o wolności,
teraz Ci lepiej w szczęścia krainie,
niechaj będzie za ziemskie przykrości.

 

 

 

środa, 12 sierpnia 2020

Św. Ojcze Kolbe
(transpozycja z 2018 roku)

Na wzór "Biedaczyny" z Asyżu,
doznałeś od Boga łask wiele,
a wyniesiony na ołtarze,
bezustannie działasz w Kościele...

Kiedy ujrzałeś dwie korony,
i tę chwały i tę męczeństwa,
postanowiłeś przyjąć obie,
na drodze miłości i męstwa.

Jako Rycerz Niepokalanej,
dzisiaj znany na całym świecie
porywasz za sobą do czynów,
pełnych wiary serc nowe rzesze...

Zatroskany o los Kościoła,
gdy masoński ogon trząsł światem,
z Rzymu broniłeś świętej wiary,
przez "Militia Immaculatae".

W przeddzień sowieckiej rewolucji,
w siedmiu członków założycieli,
stając "Rycerzami Maryi"
"szturm modlitw" pragnęliście wcielić...

A japoński Niepokalanów,
ocalał, gdy atom zrzucili.
Nasz Polski rozkwita do dzisiaj.
I doczekał się wielkiej chwili...

Bowiem stał się Światowym Centrum,
poprzez żywy kult Eucharystii.
Ty wcześniej już to przewidziałeś...
I miejsce, by plan ten się ziścił.

Święty Ojcze Kolbe w pasiaku,
więźniu z zaszpilowanym sercem...
Umarłeś z miłości za brata...
Lecz rzec trzeba o wiele więcej...

Choćby z ostatnich dni zagrożeń
szalejącej w świecie pandemii,
wszystkich w klasztorze przebadano...
Są zdrowi. Nie są zakażeni...

I niechaj dziś Niepokalanów,
do wzrostu wiary się przyczyni,
a rzesze pielgrzymów doznają,
łask Bożych pod pieczą Maryi.
Amen.

 

 

 

wtorek, 11 sierpnia 2020

Panu Bogu zależy (-> Mt 18, 1-5.10.12-14)

Panu Bogu zależy
na każdym ludzkim życiu,
a kto Jemu zawierzy,
niech go nie ma na zbyciu...

Dziecko nam Jezus stawia
za przykład niewinności
i stado, co zostawia,
dla zabłąkanej owcy.

Temu, kto chce być wielkim,
w niebiańskim Królestwie,
niech Pan w frasunku wszelkim,
przypomina, co wieczne...

Postawa uniżenia,
bez garbatej pokory,
to droga do zbawienia,
temu, kto iść nią skory...

 

O św. Klarze

Monstrancja, lilia, krucyfiks, księgą.
To atrybuty świętej Klary,
która na wzór świętego Franciszka,
Bogu poświęciła żywot cały.

Imię "Klara" kryje w sobie jasność.
Taką przeto miała być jej droga,
kiedy nie pytając się rodziców,
złożyła śluby chcąc żyć dla Boga.

Pochodząc z zamożnego domu,
na drodze "przywileju ubóstwa",
przez nabożeństwo do Męki Pańskiej
i Eucharystię czciła Chrystusa.

To ona miała ocalić Asyż,
przed bezbożnymi Saracenami,
stając na murach miasta z monstrancją
i gorliwymi w niebo modłami.

Jest patronką Asyżu, klarysek,
hafciarek, radia i telewizji,
gdyż miała i tę łaskę od Boga,
doznać w chorobie niezwykłej wizji.

 

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Święty Wawrzyniec

Z łacińska zwany Laurencjusz.
Diakon. Męczennik w Kościele.
Miał na rozpalonej kracie,
umrzeć, ratując dóbr wiele.

Gdyż ubogim porozdawał
cały majątek kościelny,
a prefektowi rzymskiemu,
pokazał skarb - rzesze biednych...

Dziś jako patron Hiszpanii,
także słynnej Norymbergi,
bibliotekarzy, kucharzy,
z nieba wspiera rzesze wiernych.

Zgodnie z treścią Ewangelii
stracił życie za Chrystusa,
zatroskany o los biednych,
z wieńcem chwały, choć w katuszach...

 

 

 

niedziela, 9 sierpnia 2020

Jezioro Genezaret (-> Mt 14, 22-33)

Bywają chwile, iż tracimy grunt pod nogami.
Wierząc Chrystusowi, nie będziemy sami.
Nie da się naturalnie chodzić po wodzie.
Chyba, że mróz ściśnie, można iść po lodzie.

Jednakże tu się rodzi myśl, że przeszkodą,
dla serc skutych lodem jest iść Bożą drogą.
Jezioro Genezaret - Galilejskie Morze
ono nie zamarza, jawiąc dzieła Boże.

Spytasz jakie? Powołanie Apostołów.
Nauczanie z łodzi. Cudowny ryb połów.
Topiel diabłów w świniach. Stater podatkowy.
Uciszenie burzy i Prymat Piotrowy...

 

 

 

sobota, 8 sierpnia 2020

Warto wiedzieć

"Domini canes" znaczy "psy Boga",
gdy świętego Dominika się wspomina,
który powołał w Kościele zakon,
zgodnie z Regułą Świętego Augustyna.

A Święty Augustyn chciał pojednać,
jako geniusz, w życiu światłego człowieka,
wiarę z rozumem, prawdę ze szczęściem, filozofię z teologią aby doczekać,

po dobrym życiu nagrody w niebie...
Dlatego Święty Tomasz, dominikanin,
przywołując wartości antyczne,
w scholastycznych pismach opierał się na nim...

 

 

 

piątek, 7 sierpnia 2020

Prawdziwe wartości (->Mt 16, 24-28)

Można pozyskać świat cały,
mieć konta w bankach, zdolności...
A "funta kułaków" nie warte,
gdy zbraknie Bożej miłości...

Dziś pierwszy piątek miesiąca,
co zbawczą prawdę porusza,
iż skarbem wiecznym jest dla nas,
Najświętsze Serce Jezusa...

Kto Chrystusowi zaufa
dla swojej duszy opieki,
ten nigdy jej nie zatraci,
szczęśliwym będąc na wieki...

 

 

 

czwartek, 6 sierpnia 2020

Doświadczyć nieba (-> Mt 17, 1-9)

Nie wszystkim ludziom jest dane
doświadczyć nieba na ziemi,
doznać wizji z góry Tabor,
gdzie Pan Jezus się przemienił.

Owszem, żyją wśród nas tacy,
co to śmierci się "wyrwali",
i chowają w swej pamięci,
że w przedprożach nieba stali.

Dziś Pan Jezus nas zaprasza,
byśmy w Święto Przemienienia,
ścieżką wiary poszli za Nim,
ujrzeć, czego nie zna ziemia.

I zrozumieć, że wszystkiego,
w tym życiu się pojąć nie da.
A przyjdzie dzień gdy "na górze",
przystaniemy u bram nieba...

A co przy tym jest istotne,
trwać przed bramą można wiecznie,
lecz bez ważnej "karty wstępu"
czekać darmo, bezskutecznie.

A "przepustki" tej nie kupisz,
jak biletu u "konika".
Tam musi mieć każdy swoją,
potwierdzoną prawdą życia...

Tabor, góra Przemienia,
ciągłym dla nas jest wyzwaniem,
by się wspinać ścieżką wiary,
za Chrystusem naszym Panem...

 

 

 

środa, 5 sierpnia 2020

Dla wszystkich pokoleń (-> Mt 15, 21-28)

Dobra Nowina czyli Ewangelia,
choć pierwszy słyszał ją Naród Wybrany,
miała i ma służyć wszystkim narodom,
gdyż Pan Bóg nie chce zostawić nas samych.

A Chrystus, który umierał na krzyżu,
czynił to za grzechy całego świata,
równo traktując każdego człowieka,
który tylko zapragnie się z Nim zbratać...

Istotne jest jednak, czego uczy nas,
w wierze owa kobieta kananejska,
szukająca ratunku u Jezusa,
mówiąca o okruchach i szczeniętach...

To wymóg wielkiej i szczerej pokory,
albowiem ona jest kluczem do nieba,
a także pozyskania na ziemi łask,
których tak bardzo nam w życiu potrzeba...

 

 

 

wtorek, 4 sierpnia 2020

Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya

W dzień Jana Marii Vianeya,
co proboszczów z nieba wspiera,
chciej Boże w letni poranek,
przyjąć to podziękowanie.

Dziękuję za nowych ludzi,
dla których będę się trudzić,
posługą w konfesjonale,
sprawując Świętą Ofiarę...

Niech Twoja łaska mi dana,
teraz, przeze mnie, kapłana,
dotknie i wzmocni serc wiele,
w Nadolu, w świętym Kościele...

I Twoja wola się ziści,
gdy tyle zła, nienawiści.
Niech zawsze Twa Prawda świeci,
dla wszystkich, starszych i dzieci...

Daj przyszłe dni godnie przeżyć,
bardziej miłować i wierzyć,
by wszystko, co zrobić trzeba,
miało znaczenie dla nieba...

Pozwól bez gniewu i złości,
służyć w prawdziwej miłości,
tak jak w Ars Jan Maria Vianey,
w wielu sercach kruszyć kamień...

Choć diabeł potrafi dręczyć,
siać kłamstwo, sprawiać ból, męczyć.
Dał święty Jan Maria Vianey,
przykład, jak walczyć z szatanem...

Chrystus Drogą, Prawdą, Życiem...
Nim się karmić przeobficie.
To przesłanie jest skuteczne,
z receptą na szczęście wieczne...

Każde Boże powołanie,
musi mieć świętości znamię.
A gdy czasem sił nie stanie,
nocą z nieba wesprzyj, Panie.
Amen.

 

 

 

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Prosty wniosek (->Mt 14, 13-21)

Kroczyć po wodzie,

to zdolność nadzwyczajna,
bez mocy Bożej,
dla nas nieosiągalna...

Tak. Są sztukmistrze,
różni iluzjoniści,
co z swoich trików
żyją, czerpiąc korzyści...

Iść po jeziorze
nocą chmurną i wietrzną
jest rzeczą nader
trudną i niebezpieczną.

A jednak Piotr szedł
mimo wiatru i fali,
gdy Pan zawołał,
a inni się lękali...

Ale jak w życiu,
kiedy nadchodzi groza,
przyjść na ratunek
może tylko dłoń Boża.

Czemu zwątpiłeś,
człowiecze małej wiary,
rzekł Pan do Piotra,
gdy był toni wyrwany.

Wiara prawdziwa,
co góry przenieść może,
musi być silna,
poddana woli Bożej.

Każde zwątpienie
staje się niebezpieczne,
kiedy w grę wchodzi
niebo i życie wieczne.

Stąd prosty wniosek
tutaj sam się wymusza:
trzeba być w życiu
zawsze blisko Jezusa...

 

 

 

niedziela, 2 sierpnia 2020

Tabgha (-> Mt 14, 13-21)

Cudu doświadczyło pięć tysięcy mężczyzn,
nakarmionych do syta chlebem i rybą...
Dziś już nie tysiące, a miliony wiernych,
karmi Chrystus Krwią i Ciałem, co z Nim idą.

W Tabdze resztek zebrano dwanaście koszy.
A my po Mszy świętej przemyślmy pytanie,
karmiący się przy Eucharystycznym stole,
co po nas, w koszach na "resztki" pozostanie?

 

 

 

sobota, 1 sierpnia 2020

Czy znajdę Obrońcę... (-> Jr 26, 11-16.26; Mt 14, 1-12)

Achikam ochraniał Jeremiasza
przed śmiercią z ręki ludu skutecznie.
Herod w więzieniu Jana Chrzciciela,
chociaż go słuchał, niedostatecznie.

A czy ktoś stanie w naszej obronie,
kiedy wybije sądu godzina
i staniemy przed Sędzią Najwyższym,
z prawdą nie w pustych słowach, a czynach.

Kto tam potwierdzi naszą tożsamość
i czy zasługujemy na niebo?
Czy znajdziemy w Chrystusie Obrońcę
Synu Bożym Ojca Przedwiecznego?

To proste, nie dziecinne pytanie,
dotyczące mnie, ciebie, każdego...
Nie da się go obejść czy uniknąć.
Także nie żartujemy sobie z niego.

Kpił raz niedowiarek z wierzącego:
umrzesz i koniec, dalej nic nie ma!
A co ty zrobisz, gdy się okaże,
usłyszał, że piekło to nie "ściema"?

 

 

 

piątek, 31 lipca 2020

Niedowiarstwo (-> Jr 26, 1-9; Mt 13, 54-58)

Upominał prorok Jeremiasz,
gdy głosił z dziedzińca świątyni,
by lud z miast judzkich się nawrócił,
wszak straszny los Jerozolimy.

Spotka ją to, co stało z Szilo...
Za niewierność Bóg nie oszczędzi...
Nie chcieli słuchać słów proroka.
Pojmali go, żeby uśmiercić...

Jezus w rodzinnym Nazarecie,
przez ignorancję był zmuszony,
wypowiedzieć te gorzkie słowa,
o proroku zlekceważonym...

I także Go swoi schwycili,
już nie zdziwieni, ale gniewni,
za prawdę, by ze skały strącić...
Taki Mesjasz nie był potrzebny...

Gdy święty Ignacy był ranny
i mógł poznać życie Jezusa,
odkrył, że wszystko w czym gustował,
już do głębi go nie porusza...

Po ozdrowienie postanowił,
poświęcić życie dla Chrystusa,
i Jemu zawierzyć do końca...
Już jako kapłan w bój wyruszać...

 

 

 

czwartek, 30 lipca 2020

Ostateczny połów (-> Jr 18, 1-6;  Mt 13, 47-53 )

Pan Bóg nie musi jak garncarz,
przerabiać złego naczynia.
Tak jak raz stworzył człowieka,
tak go osądzi z poczynań.

To, że jesteśmy jak ryby,
życie zaś morzem - dosłownie,
ujął w przypowieści Jezus,
o ostatecznym połowie.

Boże sieci zgarną wszystkich,
i nikt się z nich nie wywinie.
A jak się ryby sortuje,
tak nas selekcja nie minie.

Wizja pieca ognistego,
gdzie płacz i zgrzytanie zębów,
to nie jest mrzonka sajensfikszyn,
lecz następstwo zła i błędów.

Cieszmy się życiem, bo darem
jest danym od Pana Boga.
I mądrze kierujmy kroki,
by nie iść po niecnych drogach...

 

 

 

środa, 29 lipca 2020

Potrzeba tylko jednego... (-> 1 J 4, 7-16)

Można być dobroczyńcą i humanistą
z przekonania oraz serca wrażliwości.
A Jezus przez przykład świętej Marty mówi
by wszelkie dobro wypływało z miłości...

Można przy chorym krzątać się z wielką troską,
chcąc mu za wszelką cenę zmniejszyć udrękę,
a można także

 

 

piątek, 1 stycznia 2021

 

Pomysł na dni Nowego Roku

 

Za nami Bożonarodzeniowe Święta.

Sylwester. Bez balu. Medialna orkiestra.

Przed nami kolejne dni Nowego Roku:

wyzwań, wyborów, wizji dobrych kroków.

 

Czas ziemski szybko przez palce nam przecieka,

jak górski potok, czy bystra, rwąca rzeka.

Warto zatem mieć pomysł i konkretne plany

na ten kolejny rok nam podarowany.

 

Nie pozwólmy, by wkradła się beznadzieja

z myślą – po co się trudzić, szarpać, coś zmieniać.

Życie jest darem jednej wielkiej podróży,

pełnej przeróżnych przygód – nie musi nużyć …

 

Cel nam Pan Bóg wyznaczył i teraz czeka,

na ciebie i na mnie, czeka na Człowieka …

I przed kresem wędrówki nikt się nie schroni …

Lecz z czym dotrzemy – pustką czy pełnią dłoni … ?

 

Warto zatem pomyśleć i mądre mieć plany,

aby ten Nowy Rok nie był zmarnowany …

Jednak by w groźny nurt nie wpadła nam dusza,

nie traćmy z oczu drogowskazów Chrystusa …

 

 


Zdjęcia

MORZE MODLITWY-ZAWIERZ MARYI SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ

ODPUST ŚW. AUGUSTYNA I DOŻYNKI 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
126 0.11364603042603