Msze święte:
poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty - 8.30;
środy i piątki - 18.00;
niedziele - 10.00 i 11.30.

 

Msze święte w kościele parafialnym w Żarnowcu: https://zarnowiec.diecezja.gda.pl/ 

 

 

W pażdzierniku różaniec:

w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę różaniec o 8.30    (po różańcu Msza św. o godz.   9.00)

w środę i piątek różaniec o godzinie 17.30    (po różańcu Msza św. o godz.  18.00)

w niedzielę o godzinie 9.30    (po różańcu Msza św. o godz.  10.00).

W środy, piątki i niedziele różaniec odmawiamy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. +48 669 313 320 (ks. Aleksander Młodecki)

e-mail: nadole@diecezjagdansk.pl

Wiersze Naszego Księdza cz.2 (śp. ks. Zygmunta Słomskiego)

Niedziela, 31 lipca 2022

Wieczne spichlerze
(Koh 1,2.2,21-23; Łk 12,13-21)

Marność nad marnościami
widział wkoło Kohetet.
A czy da życie wieczne,
w spichlerzach zboża wiele?

 

 

 

Sobota, 30  lipca 2022

Pan Bóg pamięta 
(Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12)

Gdy krew niewinnie przelana
ujść może ludzkiej pamięci,
to w niebie każdy męczennik,
wieńcem chwały tryumf święci.

 

 

 

Piątek, 29 lipca 2022

Jr 26,1-9; Mt 13,54-58

Jak w Jeruzalem dla Jeremiasza
za prawdę Bożą żądano śmierci,
tak dla Chrystusa w mieście Nazaret
swoi okazali się niewdzięczni...

 

 

 

Czwartek, 28 lipca 2022

Jr 18,1-6; Mt 13,47-53

Jak glina w rękach garncarza,
tak my w ręku Pana Boga,
niczym ryby w oceanie
z prawdą o Bożych połowach.

 

 

 

Środa, 27 lipca 2022

Mt 13,44-46

Co znaczy posiąść Królestwo Boże,
które cenniejsze niż skarb i perła?
Prawda, że nie każdy to pojąć może,
w czym wyraża się postawa wierna.

 

 

 

Wtorek, 26 lipca 2022

Joachim i Anna

Wspomnienie tych to świętych
z czym ma się nam kojarzyć?
Aby dziadków i babcie
czcią i miłością darzyć.

Przychodzi bowiem pora,
wszakże starość nie zwleka
i nieodzowną im jest
od nas godna opieka.

Czasem "non stop" medyczna,
lub też we własnym domu,
by choć tę szklankę wody
podać im było komu...

Szpital czy Dom Opieki
zda się być wybawieniem,
lecz nie może się łączyć
z bezdusznym zapomnieniem...

 

 

 

Poniedziałek, 25 lipca 2022

Zaszczytne miejsce w niebie
(Mt 20,20-28)

Wielkość w oczach Pana Boga
to nie splendor i zaszczyty,
tylko wieniec chwały w niebie
służbą dla innych zdobyty.

 

 

 

Niedziela, 24 lipca 2022

Modlitwa

Modlitwa jest "tlenem dla duszy".
Gdy ci jej brak, to się udusisz.

 

 

 

 

Sobota, 23 lipca 2022

Wiedziałaś dobrze, że "trwać w Chrystusie"
Święta Brygido to klucz do nieba.
Dziś kiedy Europa ma swe biedy
Twojej opieki bardzo potrzeba.

 

 

 

Piątek, 22 lipca 2022

Święta Maria z Magdali

Poszlaś za Nim, choć
nie proponował ci
"ludzkiej miłości"
i szczęścia w zaciszu domu...
Poszłaś za Nim, choć nie był bogaty
i ostrzegał przed zgubną mamoną.
Poszłaś za Nim,
bo dał Ci wolność i Bożą miłość
przepełnioną darem ufności.
Poszłaś za Nim, bo czułaś,
że tyle szczęścia i radości,
nikt dać Ci nie może obficie,
jak tylko On, Jezus Chrystus:
który jest: Drogą, Prawdą i Życiem...

 

 

 

Czwartek, 21 lipca 2022

"Opuścić" Boga
/Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17/

Jak Izraelici nie byli Bogu wierni,
tak i dziś "szlak wiary" wielu jest niewspółmierny.
A ludzkie "pomysły szczęścia" będą na próżno,
gdy się okaże, iż na wieczne już za późno...

 

 

 

Środa, 20 lipca 2022

Istota Bożego posłania
/Jr 1,1.4-10; Mt 13,1-9/

Jak niegdyś proroka Jeremiasza,
tak dziś każdego Bóg wybrać może.
Lecz powołany musi pamiętać,
iż powinien głosić Słowo Boże.

 

 

 

Wtorek, 19 lipca 2022

Wierność Bogu
(Mt 12,46-50)

Jezus cenił Matkę i krewnych,
dlatego użył porównania,
jak drodzy i bliscy są Mu ci,
co szanują Boże wkazania.

 

 

 

poniedziałek, 18 lipca 2022

Słaba wiara 
(Mi 6,1-4;6-£; Mt 12,38-4×)

Nie tysiący baranów i mnóstwa oliwy.
Bóg chciał by Izrael był wierny i sprawiedliwy.
"Tu jest coś więcej niż Salomon" rzekł Pan Jezus
tym co żądali cudów by uwierzyć Jemu.

 

 

 

niedziela, 17 lipca 2022

Gościnność
(Rdz 10,1-10a; Łk 10,38-42)

Gościna pod dębami Mamre,
u Marty, Marii i Łazarza,
każą nam dostrzec perspektywę
niebiańską, którą Bóg obdarza...

 

 

 

Piątek, 15 lipca 2022

Bóg nad prawem ludzkim i natury
/Iz 31,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8/

Wyprosił Ezechiasz cud uzdrowienia
i znak na zegarze swego zbawienia.
Także Pan Jezus potwierdził, że szabat
nie ma wierze ujmować a przydawać.

 

 

 

czwartek, 14 lipca 2022

Perspektywa wieczności 
/Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30/

Dla zmarłych, spoczywających w ziemi
rosa Boża jest rosą światłości,
a jarzmo Chrystusowe zaś słodkie,
brzemię lekkie, z gwarancją wieczności

 

 

 

środa, 13 lipca 2022

Tajemnice Królestwa Bożego

/Iz 10,5-7.13-16; Mat 11,25-27/

Pan Bóg ma swój zamysł na wieczność
i może się każdym posłużyć.
Naszym zadaniem jest to przyjąć,
wierzyć, ufać, kochać i służyć...

 

 

 

Wtorek, 12 lipca 2022

Cuda /Mt 11, 20-24/

Chrystus uczynił ich wiele gdyż
cuda to znaki Bożej mocy.
Lecz gdy nie przyjmiemy ich sercem,
to mogą nie wystarczyć oczy...

 

 

 

Poniedziałek, 11 lipca 2022

Prawdziwe bogactwo
/Mt 19,27-29/

Cały dorobek z dóbr na ziemi,
co uciułamy, zdobędziemy,
jest na dłuższą lub krótszą chwilę...
Zależy w co inwestujemy.
Pan Jezus wciąż nam przypomina:
Życia wiecznie tu nie zatrzymasz.
Poświęcisz je Bogu i ludziom,
stokroć więcej w niebie otrzymasz.

 

 

 

Niedziela, 10 lipca 2022

Miłosierny Samarytanin

Przez Chrystusa za przykład dany.
Przez Żydów nietolerowany.
A dla nas z codziennym wyzwaniem
Miłosierny Samarytanin.

 

 

 

Sobota, 9 lipca 2022

Boże dotknięcie
/Iz 6,1-8; Mt 10,24-33/

Dotknięcie naszych warg przez Boga,
świętości słowom i duszy doda.
Nawet włosy nam Pan Bóg policzył.
Przeto na Niego możemy liczyć.

 

 

 

Piątek, 8 lipca 2022

Zaufać Bogu
/Oz 14,2-10; Mt 10,16-23/

Powróć Izraelu do Boga,
a minie niewoli droga.
Tak wieścił Ozeasz - prorok.
Chrystus zaś swym Apostołom
nie kazał się nadto trwożyć,
bo oświeci ich Duch Boży.

 

 

 

czwartek, 7 lipca 2022

Cel zbawienia 
/Oz 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15/

Bóg Stwórca świata jest Święty
i nie chce ludzi zatracać.
Dlatego Chrystus Syn Boży
przyszedł leczyć i nawracać.

 

 

 

środa, 6 lipca 2022

Stary i Nowy Testament 
/Oz 10,1-3.7-8.12: Mt 10,1-7/

Dwanaście pokoleń Izraela.
Na Synaju zawarte Przymierze.
Dwunastu apostołów chciał Chrystus.
jako nowe "filary" we wierze.

 

 

 

wtorek, 5 lipca 2022

Następstwa
(Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38)

Kto sieje wiatr zbiera burze.
Bez Boga ani do proga.
Tylko u boku Chrystusa
do szczęścia w niebie jest droga.

 

 

 

Poniedziałek, 4 lipca 2022

Wskrzeszenia /Mt 9,18-26/

Wskrzeszenia: Łazarza,
jedynaka z Naim,
córeczki Jaira
wymagały wiary.

Siostry, matki, ojca...
Każde z nich odsłania
nam, kładąc przed oczy,
prawdę zmartwychwstania.

 

 

 

Niedziela, 3 lipca 2022

Powołani /Łk 10,1-12.17-20/

Chociaż dziś niektórym ludziom
już kapłanów nie potrzeba,
Chrystus dalej powołuje.
Inna jest optyka nieba...

 

 

 

Sobota, 2 lipca 2022

Wiara rozumna /Mt 9,14-17/

Ślepej i naiwnej wiary
Pan Bóg od nas nie wymaga,
tylko ufnej i rozumnej,
co do nieba iść pomaga.

 

 

 

piątek, 1 lipca 2022

Moc Bożego Słowa
/Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13/

Zarówno w przepowiedni Amosa,
jak i powołaniu Mateusza,
możemy odkryć wspólny mianownik,
który taki aforyzm wymusza:

" Słaba jest każda ludzka wymowa
w świetle potęgi Bożego Słowa".

 

 

 

czwartek, 30 czerwca 2022

Przepowiednia "widzącego" Amosa
/Am 7,10-17; Mt 9,1-8/

Amazjasz, kapłan z Betel
nie chciał w mieście Amosa,
którego Bóg powołał,
aby wieścił o losach:

Króla Jeroboama,
niewoli Izraela,
rodziny Amazjasza,
ziem sznurem podzielenia.

Lecz gorsze nad porwanie
jest zniewolenie duszy.
O tym dziś Pan Jezus
nas w Ewangelii uczy.

Paraliż ciała biedą,
jednak tylko doczesną.
Stały paraliż duszy
ma implikację wieczną.

 

 

 

środa, 29 czerwca 2022

Św. Piotr i Paweł 

Pan Jezus jest Królem Wszechświata.
Święci Piotr i Paweł - książęta,
w księdze Bożej chwały w niebiosach.
I trzeba nam o tym pamiętać.

Święty Piotr rybak z Kafarnaum,
chociaż urodzony w Betsaidzie.
Czyż mógł przypuszczać, że z Jezusem
jako "Sternik" do chwały zajdzie...?

A Szaweł, prześladowca chrześcijan,
"zrewidowany" pod Damaszkiem,
już jako Paweł, kiedy przejrzał,
myślał wcześniej, iż ujrzy Zbawcę...?

Powołanie jest Bożym głosem,
na który trzeba odpowiedzieć,
jak Ci "książęta Apostołów",
ażeby posiąść zbawczą wiedzę.

A chociaż ta wiedza kosztuje
czasem bardzo dużo, bo życie.
Kto stanie się uczniem Chrystusa,
będzie nagrodzony obficie.

 

 

 

Wtorek, 28 czerwca 2022

Kim On jest?

(Ps 130.5; Mt 8,23-27)

Kim jest Jezus z Nazaretu?
Pytają ludzie i dzisiaj.
Choć bardzo dużo jest takich,
co nie potrzebuje pytać.

Jednak zgodnie z Aklamacją
do dzisiejszej Ewangelii,
jawi się nowe pytanie:
Jak ufać z nadzieją w pełni...?

Apostołowie na łodzi
mocnej ufności nie mieli,
więc obudzili Jezusa.
I "Ratuj, Panie, giniemy".

Ten zwrot się odtąd utrwalił
w porzekadle, że "jak trwoga",
to wtedy ci "małej wiary"
na pomoc wzywają Boga.

Nasze życie też jest rejsem
i różne burze przejść trzeba
do "ostatecznej przystani",
życia wiecznego, do nieba.

Kto będzie blisko Jezusa,
do celu dotrze bezpiecznie,
a choćby przyszło mu zmagać
odziedziczy szczęście wieczne.

 

 

 

poniedziałek, 27 czerwca 2022

7 występków Izraela wg Amosa
/Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22/

Ostrzegał wyraźnie prorok Amos
potomków w Narodzie Izraela,
który uszedł z Niewoli Egipskiej,
iż Boże zasady poniewiera.

Wymienił przy tym siedem występków
gorszących lud i święte ołtarze,
przestrzegając, iż Pan Bóg to widzi
i też wnet sprawiedliwie ukarze.

A przed karą Bożą nikt nie umknie
i żadna sprawność go nie ocali.
Ta przestroga i dziś też dotyczy,
tych, co względem Boga są zuchwali.

A ci co pragną iść za Jezusem,
powinni być gotowi na wszystko,
uwolnić się od ziemskich przywiązań,
widząc w niebiosach swe przytulisko.

 

 

 

niedziela, 26 czerwca 2022

Gościnność i mściwość (Łk 9,51-62)

Gość w dom, Bóg w dom: my to znamy
Samarytanie nie znali.
Dlatego też Chrystusowi
z serca gościny nie dali.

Widać historyczna zadra
w tym mieście była silniejsza
i Jezus z Apostołami
nie mógł zagrzać u nich miejsca.

Jakub i Jan chcieli kary,
stąd zwani "synami gromu",
lecz Jezus nie spuścił ognia
nie każąc mścić się nikomu.

Kto chce swe życie poświęcić,
ofiarować dla Jezusa,
ten musi zostawić wszystko,
by za Nim w drogę wyruszać.

A droga ta nie jest łatwa,
nie ma wygodnych foteli,
nie rozumieją "Pójdź za Mną"
ci co to takich by chcieli...

 

 

 

sobota, 25 czerwca 2022

Niepokalane Serce Maryi

Najświętsze Serce Pana Jezusa,
które poprzez Uroczystość czcimy,

poprzedza oraz także czcić każe
Niepokalane Serce Maryi.

Niepokalane Poczęcie
na dogmat długo czekało,
choć od zarania w Kościele
swych zwolenników miało.

Kiedy zaś sama Maryja
w Lourdes prawdę tę potwierdziła,
to w Fatimie na swe serce
uwagę świata zwróciła.

Niepokalane Serce Maryi,
jest otoczone cierniami
i nadto mieczem przeszyte,
a wciąż się wstawia za nami.

I pewnie przykro jest Matce,
gdy widzi jak krnąbrne dzieci,
obrażać chcą ciągle Boga,
szatana słuchać i grzeszyć...

Dlatego wynagrodzeniem
niech będzie nasza modlitwa
k'Niej co jak kokosz pisklęta,
przygarnia pod swoje skrzydła...

 

 

piątek, 24 czerwca 2022

Najświętsze Serce Jezusa

Przebite dla nas na krzyżu
z promieniami miłosierdzia,
omadlane przez Litanię,
co Bożą miłość potwierdza...

Najświętsze Serce Jezusa,
przez które łask upraszamy,
kiedy z pokorą na klęczkach
wprost do niego się zwracamy.

A pierwsze piątki miesiąca
to klucz do życia wiecznego,
z miłością podyktowany
dar Serca Jezusowego.

 

 

 

Czwartek, 23 czerwca 2022

Noc Świętojańska

Dziś Noc Świętojańska,
co kraj to obyczaj,
choć jedna, potrafi
mieć różne oblicza.

Warto zatem sięgnąć,
tam gdzie się znajdujesz
do starej tradycji,
gdy w tę noc świętujesz...

Nam ludziom wierzącym,
pamiętać przystaje,
aby nie pogańskie
lansować zwyczaje...

Albowiem Jan Chrzciciel
miał misję od Boga
wieścić o Chrystusie,
i k'Niemu skierować...

Cudem urodzony,
skryty przed Herodem,
Kiedy tylko dorósł,
stał "Bożym heroldem".

Głosił zatem tłumom
nadejście Mesjasza,
kiedy chrzcił w Jordanie
we właściwych czasach.

A za wierność Bogu
został męczennikiem.
Choć przez cały żywot
był nazirejczykiem.

 

 

 

środa, 22 czerwca 2022

Fałszywi prorocy /Mt 7,15-20/

Zadaniem proroka
jest wzywać do wiary,
a nie wieścić przyszłość
przez gusła i czary.

Pan Jezus przestrzegał
mówiąc o owocach
i wilków drapieżnych
fałszywych proroctwach...

Prorok to mąż Boży,
a nie samozwaniec,
co ogłupia ludzi,
twierdząc, iż "wybraniec".

Dlatego nauki,
sprzeczne z Objawieniem,
to drogi "donikąd"
z duszy narażeniem...

A "anioł ciemności",
kusząc tylko czeka,
ażeby jak w raju,
oszukać człowieka...

 

 

 

wtorek, 21 czerwca 2022

Z Jeruzalem wyjdzie Reszta
/2Krl 19,9b-11n...Mt 7,6.1-14/

Na tę "Resztę" w Izraelu,
możemy spojrzeć dwojako.
Najpierw na powracających
z niewoli, z wiary odznaką.

W myśl odbudowy świątyni,
także wiary nieskażonej,
bo na Przymierzu z Synaju,
Dekalogiem utwierdzonej.

Ale jest i inna "Reszta",
zaistniałą w Jeruzalem,
związana po wieczne czasy
z Jezusem Chrystusem Panem...

Mająca streszczać Dekalog
w dwóch Przykazaniach Miłości
i karmić Dobrą Nowiną
w prawdzie Bożej Opatrzności.

Cenić perły, chleb dar Boży,
karmić którym w Eucharystii
Jezus dał za Pokarm duszy,
by zbawienie w pełni ziścić...

 

 

 

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Niewola asyryjska (2 Krl 17,5-8n...)

Exodus Izraelitów
z długich kajdany egipskich,
przez Przymierze na Synaju,
dał trend monoteistyczny.

Między dwanaście pokoleń,
potomków ojca Jakuba
podzielono kraj Kanaan
i nastała wiary próba.

Przyszedł czas, że tylko Juda,
jako jedna się ostała
i wierności Bogu Jahwe,
religinie nie skalała.

Tak zaczęły się niewole.
Pierwsza była asyryjska.
Warto zatem tamtym czasom
przyjrzeć się co nieco z bliska.

 

 

 

niedziela, 19 czerwca 2022

Za kogo uważają Mnie ludzie
/Łk 9,18-24/

Pytanie raz postawione Apostołom,
a też i nam, jest po dziś dzień aktualne.
Choć było zapowiedzią męki Chrystusa
nasze wyznanie wiary ma być realne...

Uczniowie musieli doświadczyć słów Pana,
osobiście wydarzenia zbawcze przeżyć
My czerpiemy z ich relacji i świadectwa.
Więc dlaczego trudno niektórym uwierzyć?

Do końca nie wyjaśnią tego sondaże.
Odpowiedź znajduje się na dnie serc ludzkich,
żywych, otwartych, bijących w rytm miłości,
a i tych twardych jak głaz, chłodnych,
maluczkich...

Kim dla mnie jest Jezus i jak Go postrzegam?
Dwa tysiące lat nas dzieli temporalnie.
A "staruszek świat", jak śpiewają w piosence,
zawsze w swym zanadrzu mieć będzie Kalwarie...

 

 

 

sobota, 18 czerwca 2022

Zaufać Bożej Opatrzności /Mt 6,24-34/

Każdy nowy dzień oprócz radości
niesie ze sobą różne trudności,
jak tę co do chleba powszedniego...
Tu nie zgubmy wymiaru wiecznego.

Móc zaufać Bożej Opatrzności,
to wymaga odwagi w miłości.
A obecne przykre doświadczenia
nie mogą przyćmić prawdy zbawienia.

Wojna i głód zawsze są probierzem
poświęcenia i stałości w wierze.
Nie wiemy co jeszcze mamy przeżyć.
Jednak z "jutrem" musimy się zmierzyć

Ziemia wciąż rodzi osty i ciernie,
czasem się wydaje, iż nadmiernie...
Dlatego powinniśmy się wspierać,
ufać Bogu i mądrze wybierać.

 

 

 

piątek, 17 czerwca 2022

Światło w tobie... /Mt 6,19-23/

Staramy się gromadzić,
ciułać jawnie lub skrycie,
lecz czy właściwe skarby,
dobre na wieczne życie...

Nasze oczy są władne
postrzegać lepiej, gorzej...
A czy bez światła z nieba
dojrzą wartości Boże?

To nasze "światło w duszy"
ma nam oświecać drogę,
byśmy nie pobłądzili,
mijając z niebios progiem...

I przestrzegł nas Pan Jezus,
abyśmy w ciemność wieczną,
nie popadli bez wyjścia,
a szli drogą bezpieczną...

 

 

 

Czwartek, 16 czerwca 2022

Boże Ciało 2022

Widzimy w czasie kryzysu,
gdy wojna na Ukrainie,
że wielu krajom grozi głód,
kiedy ten konflikt nie minie.

Utrudniony transport zboża,
grozić będzie brakiem chleba,
tak na co dzień potrzebnego,
gdy do życia go potrzeba.

Dziś świetując w Boże Ciało,
i czytając Ewangelie,
o zapokojeniu głodnych
myślimy o innym Chlebie.

O cudownie pomnożonym,
jakim jest Ciało Chrystusa,
do którego w Eucharystii
ma już dostęp każda dusza.

Jeden Chleb w miejsce tysięcy,
wypiekanych po piekarniach,
który aż po krańce ziemi,
łaską z nieba lud ogarnia.

 

 

Środa, 15 czerwca 2022

Wiara na pokaz (Mt 6,1-6.16-18)

Są rzeczy, których nie da się ukryć,
bo jeśli coś czynimy dobrego,
to nie unikniemy tu wymiaru
i obrazu "dla oczu" - zewnętrznego.

Cała jednak rzecz polega na tym,
co podkreślił Chrystus w Ewangelii,
czy mój post, modlitwa i jałmużna,
nie są po to, by ludzie widzieli.

Są przepiękne figury, obrazy,
na których nie odnajdziesz podpisu,
bo ich inspiracją przy powstaniu,
była wiara twórcy, nie popisu...

Wiara na pokaz trąci próżnością,
a tej stanowczo strzec nam się trzeba.
Garbatej pokory Pan Bóg nie chce,
bowiem nie jest przepustką do nieba...

A przy tym to, co najistotniejsze:
Nie trendy ludzkie mają moc zbawczą,
a tylko Chrystus, nasz Odkupiciel,
co "drzwi odmyka" nam Bożą łaską.

 

 

 

Wtorek,14 czerwca 2022

Mieć miłość dla każdego /aforyzm/

Nie pytać: czyś wróg czy przyjaciel?,
ale mieć serce dla każdego,
to jest zasada Chrystusowa,
miłości Boga i bliźniego...

 

 

 

Poniedziałek, 13 czerwca 2022

Nie stawiać oporu złemu

Trudne jest to polecenie,
wszak na zło nie można milczeć.
Trzeba odpowiedzieć na nie:
poprzez miłość, nigdy krzywdę...

Chrystus wskazał nam na drogę,
co w miłości ma się ziścić.
Wiedział dobrze dokąd wiodą
zgubne skutki nienawiści.

Każdy dzień trzynasty czerwca,
każe czcić Świętego z Padwy,
Antoniego od spraw trudnych
i zagubień rzeczy ważnych.

Kto był kiedyś w Radecznicy,
pod Zamościem, rzecz ciekawa;
ongiś święty tam się zjawił
i po polsku wieść przekazał.

Również w tym dniu do Fatimy
kierujemy nasze oczy,
gdzie Maryja powiedziała,
jaką drogą mamy kroczyć.

Aby przestrzec świat przed zgubą
i od straszych wojen nieszczęść,
mówiąc: "Rosja się nawróci,
pokój zapanuje wreszcie..."

Tylko miłość jest ratunkiem,
bo przybliża drogi Boże.
Kto odtrąca "rękę z nieba",
temu nic już nie pomoże.

 

 

 

niedziela, 12 czerwca 2022

Trójca Święta

Trzeba otworzyć umysł i serce
wobec tajemnicy niepojętej,
gdy jak święty Augustyn myślimy
o prawdzie wiary o Trójcy Świętej.

Jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty,
zawsze razem w zupełnej jedności,
Osoby na zasadzie relacji
i odwiecznej najwyższej miłości.

I żeby łatwiej to zilustrować,
spójrzmy na trójkąt równoramienny.
Tylko jedno pole a trzy kąty,
choć takie same, różne a w jednym.

 

 

 

Sobota, 11 czerwca 2022

Zakaz przysięgania

Boża rada Chrystusa,
ażeby nie przysięgać,
zwłaszcza kiedy brak podstaw,
każdego z nas dosięga.

Ani niebo czy ziemia,
Jeruzalem lub głowa,
nie są w mocy do końca
tylko ludzkiego słowa...

Ilu już przysięgało
wierność, Bogu, Ojczyźnie...
A ich mowa stała się
okrętem na mieliźnie.

A rozbite rodziny,
co z przysięgą małżeńską?
Czy w sądach, gdy kłamstwo jest
przysługą koleżeńską.

I można by wyliczać,
wiele wątków poruszać...
A biedny, kto nie słucha
zbawiennych rad Chrystusa...

 

 

 

Piątek, 10 czerwca 2022

Czystość

Sama pokusa nie jest grzechem
i często jawi się od zewnątrz.
Dopiero po jej akceptacji,
będziemy kalać duszę biedną...

Pan Bóg tak człowieka "uczynił",
aby mógł przekazywać życie.
Dał i rozum i wolną wolę,
by z nich korzystał należycie.

A dziś dla wielu wyuzdanie
nie posiada żadnych hamulców.
I nie brakuje na tym polu
ciągle nowych swoistych twórców.

Stąd Boże prawdy o czystości,
a także wierności małżeńskiej,
potrafią bezkarnie wyśmiewać,
chwaląc erotyzm i nic więcej.

W Biblii już w Starym Testamencie
jest mowa o grzechu sodomskim.
Mają to za nic twórcy parad
i wszelkiej maści nieczystości.

Jednak natury nie przechytrzysz
i Bożych zasad nie zwyciężysz.
Zniszczysz piękno w sobie i w innych?
Przyjdzie czas prawdy się z tym zmierzyć...

Jedna, druga, trzecia porażka...
Już tu samo życie nas uczy...
Kto ma rozum tam gdzie należy,
ten swych drzwi nieba nie zakluczy...

 

 

 

Czwartek, 9 czerwca 2022

Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan

Tylko On, Jezus Chrystus, Syn Boży,
mógł złożyć przebłagalną Ofiarę,
która za grzech Adama i Ewy,
otwarła bramy nieba już trwale.

Stąd ustanowienie Eucharystii
oraz Modlitwa Arcykapłańska,
to nie tylko dziś dla nas pamiątka,
ale wciąż żywa Wieczerza Pańska.

Wiele było religii na świecie
i różne funkcje mieli kapłani,
zawsze jednak prowadzili modły
i składali swym bóstwom ofiary.

Jezus Najwyższy i Wieczny Kapłan
dokonał coś niepowtarzalnego,
Kiedy to jako Żertwę Ofiarną
zaoferował siebie samego.

A swoim uczniom dał moc i władzę,
by to dzieło kontynuowali,
kiedykolwiek Najświętszą Ofiarę,
będą w Jego Imię sprawowali.

Dlatego mamy dzisiejsze święto,
co nie tylko mówi, ale wręcz każe,
modlić się przyzywając Chrystusa,
za tych co stają za Bożym ołtarzem.

 

 

 

Środa, 8 czerwca 2022

Św. Jadwiga królowa

Możemy dziś jasno stwierdzić,
iż była opatrznościową,
tak dla Polski jak i Litwy
matką biednych i królową.

Z Węgier przywiodła ją droga,
kosztem prywatnej miłości,
by dać się zapisać trwałe
w schedę dobra dla polskości.

Z niezmierną miłością Boga
w osobistej pobożności,
fundatorka dzieł rozlicznych
na swej drodze do świętości.

Piękne dał świadectwo o niej,
słynny pisarz ks. Jan Długosz,
zbudowany jej ascezą
i wybitną wręcz posługą.

 

 

 

wtorek, 7 czerwca 2022

Sól i światło

Potrzeba ich w naszym życiu.
Ta pierwsza przydaje smaku.
Zaś jasność czyni wyraźnym,
pozbawia nocy dramatu.

Ponadto sól konserwuje
i ochrania przed zepsuciem.
A światło w duszy i sercu
ruguje grzeszne uczucie.

Czytelne to dwa drogowskazy,
które dał Chrystus do nieba.
Warto je mieć przed oczyma,
by nie iść tam gdzie nie trzeba.

 

 

 

Poniedziałek, 6 czerwca 2022

Wśród wielu tytułów Maryi,
jakie moglibyśmy przywołać,
ważny, bo zaistniał pod krzyżem,
na zawsze, jest - Matki Kościoła.

Kościół jako Boża Rodzina,
jak każda, potrzebuje Matki.
A Maryja chroni i strzeże,
i troszczy się o swoje dziatki.

Ona do Matczynego Serca
tuli w rozmaitych potrzebach.
A nade wszystko pragnie szczęścia
swych dzieci i wiedzie do nieba.

Jako Matka Syna Bożego
miała przejść przez doświadczeń wiele
Rozumiał to dobrze Pan Jezus,
stąd chciał mieć Matkę w swym Kościele...

Dlatego po Pięćdziesiątnicy
bezpośrednio mamy Jej święto,
gdyż patronuje nam z nieba,
będąc przez Boga Wniebowziętą.

 

 

 

niedziela, 5 czerwca 2022

Zielone Świątki 2022

Przyozdabiamy zielenią
Zesłanie Ducha Świętego.
Zieleń to kolor nadziei.
I tak było z przyjściem Jego...

Pan Jezus obiecał uczniom,
iż ześle im Parakleta
po swoim Wniebowstąpieniu,
by wiarę w nich wzmógł i wzniecał.

Ogniki jakie ujrzęli
zebrani - na własne oczy,
to był czytelny znak z nieba...
I świętej doznali mocy.

Wyszli odważnie do tłumu
z zamkniętych drzwi wieczernika,
by głosić prawdę Chrystusa
już jawnie w wielu językach.

Stąd to ważne wydarzenie
dało początek Kościoła,
Wspólnoty, którą sam Chrystus
przez zbawcze czyny powołał.

Wybrał Kolegium Dwunastu,
Piotra uczynił Sternikiem
"łodzi", co z prawem miłości
ma płynąć po wieczne życie.

A Duch Święty Pocieszyciel
poprzez siedmiorakie dary
pomnaża mądrość i siły,
by nas przed piekłem ocalić...

I trzeba nam, zwłaszcza dzisiaj,
gdy tyle zła dookoła,
otworzyć serca dla Boga,
by wszelkim trudom podołać.

Dlatego "Veni Creator",
ów hymn nam towarzyszy
i przypomina codziennie
na kogo możemy liczyć.

 

 

 

Sobota, 4 czerwca 2022

Jan Ewangelista

Umiłowany uczeń Chrystusa
zakończył czwartą Ewangelię,
z myślą czego Jezus dokonał
a o czym ten świat jeszcze nie wie.

On jako Apostoł miał sporo
okazji poznać Objawienie,
jakie Bóg Ojciec w swoim Synu,
z miłości skierował na ziemię.

A pogłoska, że on nie umrze
miała na tyle w sobie z prawdy,
iż nie zginął śmiercią męczeńską,
jak z pozostałych uczniów każdy.

I tu myśl ważna jeszcze jedna:
Do każdego Chrystus przybędzie,
gdy jego ostatnia godzina
tutaj na tej ziemi nadejdzie...

 

 

 

Piątek, 3 czerwca 2022

Kochać Jezusa

Trzy razy zapytał Jezus
Piotra - czy Go miłuje,
chcąc mu przekazać władzę,
którą do dziś piastuje.

Każdy uczeń Chrystusa
na fundamencie Piotra
we wspólnocie Kościoła
może zbawienia dotrwać.

Lecz w świecie pełnym pokus
ciągle musi pamiętać:
nie manowce cel mają,
a tylko droga święta.

Piotr ma klucze do nieba
i jest głównym "oddźwiernym",
a drzwi temu otworzy,
kto w miłości był wierny...

 

 

 

czwartek, 2 czerwca 2022

Aby wszyscy byli jedno

Tymi słowy Jezus modlił się
i z troską prosił Ojca w niebie,
za wszystkimi, co pójdą za Nim,
aby posiedli szczęście w niebie.

Na zorganizowanym kiedyś
Dniu Młodzieży, hen w Lubaczowie
udało się skomponować song
o tym, który przesyłam tobie.

 

 

 

poniedziałek, 1 czerwca 2022

Dzień dziecka

Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
I nie raz w roku mamy o tym pamiętać.
Małym dzieciom wręczamy prezenty.
A dla Boga niech darem będzie msza święta...

Jeśli nie jutro, bo mamy pracę,
to spróbujmy przyjść w pierwszy piątek miesiąca
i z Litanią do Serca Jezusa,
jak dziecko, szczerze zawierzyć się do końca.

 

 

 

Wtorek, 31 maja 2022

Nawiedzenie NMP

Z Nazaretu do Ain Karem
jest wiele kilometrów drogi.
Czy na osiołku czy piechotą,
ten trud może zmitrężyć nogi.

Lecz dla serca Maryi Panny
najważniejsza była przyczyna,
by swej starszej krewnej Elżbiecie,
pomóc, gdyż urodzić ma syna.

I chociaż już sama w swym łonie
niosła poczętego Jezusa,
po pozdrowieniu od Elżbiety,
radości doznała Jej dusza.

Magnificat - ślad tamtej chwili,
hymn pełen uniesienia w słowach,
to pieśń uwielbienia Jej duszy
oraz dziękczynienia dla Boga.

Dziś w Ain Karem są dwa miejsca,
na wzgórzach przepiękne świątynie:
"spotkania" i narodzin Jana,
upamiętniające te chwile...

"Magnificat" w różnych językach
na wielu tablicach przy pierwszej.
Przy drugiej słynne "Benedictus",
Zachariasza, gdy mówił wreszcie.

 

 

 

Lwów - Lubaczów

Maryjo z Lwowskiej katedry,
przed którą król Jan Kazimierz
po zwycięstwie nad Szwedami,
składał śluby w Twoje Imię.

Dzisiaj w kopii cudownego,
Łaskawej Matki, obrazu.
w Lubaczowskiej prokatedrze,
doznajesz chwały jak zrazu.

Trudne czasy komunizmu
Twego wizerunku z Lwowa,
wymusiły emigrację
wraz z biskupem do Krakowa.

Królową Korony Polskiej
oficjalnie ogłoszona,
w wiernej kopii z koronami
tulisz dzieci w swe ramiona.

Dziś mamy mocną nadzieję,
jak tylko czas wojny minie,
iż będziemy już bez przeszkód
czcić Cię i na Ukrainie.

 

 

 

poniedziałek, 30 maja 2022

Oziornoje

"Caryca Mira" zwą Cię Maryjo
na Kazachstanu surowym stepie,
gdzie kiedyś z Tarnorudy zesłańcy,
mieli znaleźć swej katorgi miejsce.

A kiedy na potrzeby wojenne
odebrano im wszystko co mieli,
na Zwiastowanie w "41"-ym
cud jeziora z mnóstwem ryb ujrzęli...

Nie mili księdza ani kościoła,
i modlitwy były zakazane.
Lecz skrycie na paciorkach ze sznurka
gorliwie odmawiali różaniec.

Kiedyś palik, a dziś Oziornoje,
chlubnie nazwa oznacza to miejsce.
I piękna świątynia na cześć Maryi,
za ocalenie życia w podzięce.

Też Królowej Pokoju Pentatyk,
piękny Ołtarz od artystów z Gdańska,
ściąga rzesze pielgrzymów do Matki,
gdzie bezustanna trwa Adoracja.

Na tej nieludzkiej ziemi, dziś śladów
po wielu grobach już nie odnajdziesz.
Za to u Boga w Księdze Żywota,
co do jednego imiona znajdziesz...

 

 

 

Niedziela, 29 maja 2022

Sianowo

Typowa wieś kaszubska
w malowniczym pejzażu
bez zbytecznych upiększeń,
jak w modnym makijażu.

A Ta, co tu przyciąga,
ma swe miejsce w Kościele,
Sianowska Matka Boża...
Czci Ją tutaj serc wiele.

W słowach "nasza Mateńko"
jest miłość i podzięka,
za opiekę i troskę
Jej Matczynego serca.

Wszak Kaszubską Królową
zwana jest na tej ziemi,
bo jak w starej pieśni - trwa
i "cierpi z dziećmi swemi".

 

 

 

Środa, 25 maja 2022

Jerozolima - Kalwaria

Dużo jest w starej Jerozolimie
miejsc upamiętniających Maryję,
choćby Zaśnięcia czy Wniebowzięcia...
A jedno jest co w cieniu się kryje.

Będąc w kaplicy Ukrzyżowania,
klęcząc możemy nie zauważyć
tuż obok wizerunku Maryi,
jak drogowskaz o przepięknej twarzy.

Przecież trwała do końca pod krzyżem,
to nic, że w roli drugoplanowej,
bo pierwszą odgrywał Jej Syn, Jezus,
przez śmierć po męce drogi krzyżowej.

Jeśli masz dostęp do internetu,
spróbuj odnaleźć ten wizerunek.
Zapatrz się na chwilę w to Oblicze
a znajdziesz w nim dla duszy ratunek...

Tak wielu malarzy i rzeźbiarzy
wspaniale uwieczniło tę scenę.
Lecz komu będzie dane tam stanąć,
może poczuć prawd więcej o wiele.

Będąc w tej wyjątkowej kaplicy,
nie oko, nie ucho, ale serce
i głos, jaki tam wypływa z niego,
każą przeżyć i zrozumieć coś więcej.

 

 

 

Niedziela, 22 maja 2022

Fatima

Łucja, Hiacynta, Franciszek,
troje pastuszków z Fatimy,
zaproszonych przez Maryję,
by podać ważne nowiny.

Wojna i "rok siedemnasty",
kiedy szatan święcił trumfy,
ostrzeżenie przyszło z nieba ,
by powstrzymać groźne skutki.

Dzieci posłuszne Maryi,
zgodziły się na cierpienia,
by pomóc całej ludzkości
nie zagubić dróg zbawienia.

Już ponad sto lat minęło,
a Fatima nadal daje
jakże ważny przekaz z nieba
wiążący wszystkie kraje...

 

 

 

Sobota, 21 maja 2022

Licheń

Niewielki obrazek Matki Bożej,
tak wymowny, bo z orłem na piersi,
w sanktuarium co na naszych oczach
wyrosło, by Maryi cześć wieńczyć.

Kiedyś kościółek świętej Doroty.
Dziś przeogromna świątynia nowa,
a w lesie grąblińskim nieopodal,
dostępna wszystkim Droga Krzyżowa.

Pamiętam lata od czasów kleryckich,
iż będąc tam czułem się jak w domu.
A mimo niekiedy bram zamkniętych,
umiałem się dostać pokryjomu...

To prawda, spotkać możemy takich,
którym tabliczki i świecidełka,
burzą estetykę, lecz nie przez nią,
nasza wiara powinna być wielka.

Bywa, że prosta wiejska kobieta,
umie kochać Boga z taką siłą,
o której uczonym tego świata,
w życiu ani razu się nie śniło...

I zapewne nie miał takiej wizji
ów polski zołnierz Tomasz Ķłossowski,
iż położy pierwotny fundament
pod dzieło maryjne w centrum Polski.

 

 

 

 

Piątek, 20 maja 2022

Zwiastowanie

Dziś w dużej mierze arabskie miasto,
a za czasów Jezusa - żydowskie,
z nie najlepszą renomą, co wiemy;
lecz Żydzi, a nie Bóg miał zagwostkę...

Tam Archanioł Gabriel zwiastował,
młodej Pannie, Dziewicy Maryi,
że została wybrana do dzieła,
jakie Swtórca zamierza uczynić.

Powtarzamy w modlitwie przesłanie:
"Ave Maria gratia plena,
benedicta tu in mulieribus..."
"Fiat" to zgoda. A jaka cena?

I od groty surowej w Betlejem
po sam krzyż stojący na Kalwarii,
uczymy się posłuszeństwa Bogu,
wpatrzeni w przykład Maryi Panny.

Kto Bogu zaufa, ten nie zginie...
Liczy się rozrachunek ostateczny.
Jak Archanioł zaprosił Maryję,
tak przed każdym z nas tkwi wymiar wieczny...

 

 

Czwartek, 19 maja 2022

La Salette

Zostawiłaś Maryjo w La Salette
wizerunek Matki zapłakanej.
Gdzie widziałaś nędzny obraz wiary,
modlitw i mszy św. zaniedbanych.

Piękną Panią nazwały Cię dzieci,
choć na Twej piersi był krzyż z Jezusem
narzędzia Męki: młot i obcęgi,
w niezwykłej jasności godnej wzruszeń

Siedziałaś, Pani płacząc nad światem,
w wysokich Alpach pośród trudnych dróg,
aby pomagać, uzdrawiać chorych,
mówiąc, że każde cierpienie zna Bóg.

 

La Salette
Matka Boża miała ukazać się jeden jedyny raz 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud na górze wznoszącej się nad La Salette, w Alpach wysokich we Francji. Według relacji dzieci była to kobieta niezwykłej piękności siedząca wewnątrz jasnej kuli. Początkowo miała zakrytą dłońmi twarz, a łokcie oparła na kolanach i płakała. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem z zawieszonymi na nim narzędziami męki: młotkiem i obcęgami. Z krzyża promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję, Piękną Panią, jak Ją nazywały dzieci.
Na miejscu objawienia (ok. 1750 m n.p.m.) wytrysnęło źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez przerwy, aż do dnia dzisiejszego. Po przeprowadzeniu badań, które polegały m.in. na przesłuchaniu dzieci i weryfikacji ich relacji oraz badaniu wydarzeń wiążących się zwykle z objawieniami (np. nadzwyczajne uzdrowienia), po otrzymaniu zgody papieża, biskup Philibert de Bruillard, ordynariusz diecezji Grenoble ogłosił dnia 19 września 1851 roku, że Objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu pastuszkom dnia 19 września 1846 r., na jednej z gór, należących do łańcucha Alp, położonej w parafii La Salette, w dekanacie Corps, posiada w sobie wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne.
Po 19 września 1846 roku Melania, a później Maksymin, któremu pomagał nawrócony ojciec, ustawili krzyże, aby zaznaczyć miejsce objawienia. Na wiosnę pielgrzymi ustawili 14 tradycyjnych stacji drogi krzyżowej, wytyczając drogę, którą przeszła Piękna Pani po zakończeniu rozmowy z dziećmi. Droga ta, przypominająca kształtem literę „S”, istnieje do dzisiaj i znajduje się w okolicach źródła. Kończy się ona figurą przedstawiającą Maryję wznoszącą się do nieba, z twarzą skierowaną w stronę Rzymu, dla podkreślenia jedności z Kościołem.

 

 

 

Środa, 18 maja 2022

Lourdes

Papież Pius IX w roku 1854 ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
Znaleźli się tacy, co w to nie wierzyli.
Dlatego w cztery lata później Maryja
osobiście potwierdza tę prawdę wiary.
A dziś gromadzi u siebie w Lourdes
szukających u Niej ratunku zdrowych i chorych świat cały.

 

 

 

Wtorek, 17 maja 2022

Gietrzwałd - objawienia MB

Nie było Polski na mapach,
a Ty Justynie i Basi
na Warmii w języku polskim
przesłanie wzięłaś tłumaczyć.

Wolność po nocy zaborów
i Oczyzny zmartwychwstanie,
pod warunkiem silnej wiary
i pijaństwa plag ustanie...

Choć restrykcje Kulturkampfu
wiele zła wierze przyniosły.
W polskich księżach patriotyzm
zamiast zgnieść jeszcze podniosły.

I na Warmii i w poznańskim,
także i na ziemiach Ślaska,
odbierała bezustannie
cześć od dzieci Matka Boska.

 

 

Poniedziałek, 16 maja 2022

Troki - koronowany obraz NMP

W bazylice Trockiej
królujesz wiele lat,
z datą koronacji,
tu drugie miejsce masz.

Pierwsza Jasna Góra
wieńczyła skronie Twe.
A rok później w Trokach
koronowano Cię.

A Rzeczpospolita,
choć inny granic kształt,
jak dawniej tak i dziś,
w Tobie Królową ma.

A przez wiarę świętą
i Twą Matczyną dłoń,
wie co "Anioł Pański",
gdy z wieży bije dzwon...

Mów "Troki" - usłyszysz:
domy Karaimów,
Zamek Gedymina,
przedni smak kibinów.

To wszystko jest prawdą,
lecz by się jej trzymać,
nie wolno zapomnieć,
iż tron ma Maryja...

 

 

 

Niedziela, 15 maja 2022

Guadalupe - Meksyk
Cesarzowa Ameryk - Obrończyni życia

Jest w Mexico City
na tilmie z agawy
obraz Matki Bożej
nadzwyczajnej sławy.

Po dziś ta opończa
cały świat zachwyca
Azteckiej Madonny
Obrończyni życia.

Nie sposób po krótce
opisać to miejsce.
Tu trzeba się znaleźć,
by zrozumieć więcej.

Był czas, że bezbożni
Jej czci kres dać chcieli,
lecz zgięty krzyż świadczy,
o czym zapomnieli...

Kto z Maryją walczy,
chcąc ukąsić w piętę,
jak wąż starodawny,
ten poniesie klęskę.

Matko z Guadalupe,
Twój wzrok zatroskany,
mieści też świadectwo
róż zimą zerwanych.

A dzisiaj cały świat,
czci Twój wizerunek
Gdy wokół tyle zła,
Ty niesiesz ratunek.

Chociaż do Meksyku
nam daleka droga,
Ty Pani mów do nas
i prowadź do Boga.

 

 

 

Sobota, 14 maja 2022

Kowno MB Pięknej Miłości

Prawdziwa miłość jest piękna
szczęśliwy kto jej doświadczy.
Przytuli, wybaczy winy
i dobrocią ubogaci.

Taka jest miłość Chrystusa
i Jego Matki Maryi,
która potrafi nad każdym
zatrzymać się i pochylić.

A słynny ród Paców w Kownie
w Pażajścia znanej światyni,
tę prawdę obrazem uwiecznił,
dedykowanym Maryi.

 

 

 

 

Piątek, 13 maja 2022

Gidle

Niedaleko od Częstochowy
też mamy niezwykłe miejsce,
od lat wielu sanktuarium
Maryi, Pani Gidelskiej.

Pierwszy raz, już jako kapłan
dotarłem tutaj z młodzieżą
na rowerowej pielgrzymce
i jeszcze wtedy nie wiedząc,

że przez przyczynę Maryi,
która tam w małej figurce,
daje moc cudów wyprosić
i wino święci w "kąpiółce".

Kiedyś przez psa ugryziony,
mogłem stracić lewą rękę.
Różaniec, polanie "winkiem"...
Cud...? Wciąż noszę w sercu podziękę.

Gdy będziesz na Jasnej Górze,
pamiętaj o bliskich Gidlach.
Zajedź, nawiedź tam Maryję...
Na pewno rację mi przyznasz...

 

 

 

 

Czwartek, 12 maja 2022

Rusinowa Polana
MB Jaworzyńska

Matko Boża Jaworzyńska
co z Rusinowej Polany
spozierasz na nasze góry,
wysoko ponad reglami.

A mimo, że drogą do Ciebie,
trzeba się idąc natrudzić,
Twoja "Gazdówka Tatrzańska"
co dzień gości nowych ludzi.

Tu rodzi się prawda taka:
Kto lubi górskie wędrówki,
powinien przybyć do Ciebie,
na Twe Pani Wiktorówki.

 

 

 

Środa, 11 maja 2022

Ludźmierz

Gdy przyjdzie ci w stronę Tatr
polskie drogi przemierzać,
bo kochasz nasze góry,
to zajrzyj do Ludźmierza.

Tam Matka Boża czeka,
gdyż Królową Podhala
zwą Ją wszyscy górale,
dążąc z bliska i z dala.

Święty Jan Paweł II
w pomniku za Kościołem
i słynna "brama wiary"
to ważne tu symbole.

Nakazują wznieść myśli
i oczy w stronę nieba,
gdzie króluje Maryja
i wspiera lud w potrzebach.

 

 

 

 

Wtorek, 10 maja 2022

Różany Stok

Zachwycasz swym pięknem
nas w Różanym Stoku
o Wspomożycielko
dobrocią w Tym wzroku.

Hojnie błogosławisz
ze skarbca miłości,
przymnażając sercom
Matczynej czułości.

Lgną do Ciebie Pani
i starsi i dzieci
ufni bezgranicznie,
Twej niebiańskiej pieczy...

 

 

 

Poniedziałek, 9 maja 2022

Kodeń Królowej Podlasia

Szczytny cel nie usprawiedliwia grzechu,
jednak jak z Mikołajem Sapiehą,
kradzież obrazu Maryi z Rzymu,
może być z "błogosławioną winą".

Dzisiaj Kodeń z Królową Podlasia
przed tron Pani Gregoriańskiej sprasza
tysięczne tłumy ludzi wierzących
w niedoli życia łask szukających.

Toteż lgną do Maryi z nadzieją,
wiedząc, że cuda przez Nią się dzieją.
A Ona w Kodniu cierpliwie czeka
na dzieci z bliska i te z daleka.

Odpust sierpniowy na "Wniebowziętą"
ma w sobie siłę wręcz niepojętą,
z klimatem modlitw do późna w nocy,
spania na trawie z okryciem kocy...

Czyż mógł przewidzieć książę Sapiehą,
iż Kodeń chwały wielkiej doczeka
nie z racji portu, czy gospodarki,
ale Królowej z niebios "Włodarki"...?

 

 

 

Niedziela, 8 maja 2022

Lipusz MB z ptaszkiem w dłoni

Zatopiona w głębi borów
leży Lipusz, wieś ciekawa.
Historycznie, turystycznie
i sakralnie opowiada...

O jednej rzeźbie z kościoła
szczególnie chcę opowiedzieć
o Maryi z Dzieciem Jezus,
bo i warto o tym wiedzieć.

Ptaszka w dłoni zobaczymy
u maleńkiego Jezusa.
Ten widok w ołtarzu głównym
do zbożnej refleksji zmusza...

Fruwające ptaki uczą:
niebo - ich przestrzeń wolności,
każe pamiętać na ziemi
o Bożym świecie miłości...

 

 

 

Sobota, 7 maja 2022

Trąbki Wielkie

Pani Trąbkowska co od pożogi
strzeżesz i chronisz lud sobie wierny.
Koronowana przez Jana Pawła,
Świętego Papieża z polskiej ziemi...

Pogranicze kociewsko-kaszubskie
czci Ciebie Matko w obrazie starym.
Z berłem Królowej, Dziecięciem Jezus,
co dłonią boską świat błogosławi...

Nie ma studzienki z niezwykłą wodą,
po którą ludzie tu przybywali...
Ale Ty czekasz na swoje dzieci,
zwłasza te, którym grzech dusze pali.

Kiedyś mszę świętą udało się mi,
Pani, skomponować i napisać.
Zostawiłem ją w Twym Sanktuarium,
choć nie wiem czy śpiewają ją dzisiaj.

Tak już bywa w życiu powołanych,
iż wędrują z Jezusem po świecie...
Ale Ty, Matko, masz stałe miejsca,
gdzie chętnie przytulasz każde dziecię.

 

 

 

Piątek, 6 maja 2022

Swarzewo

Królowo Morza, Swarzewska Pani.
Matko rybaków z kaszubskiej ziemi.
Zniesiona falami z własnej woli...
Jak bardzo Ciebie lud tutaj ceni.

Piękna Madonno co w aureoli
złotych promieni i na cokole,
berło i różaniec trzymasz w dłoni,
uśmiechem darząc rzesze pokoleń.

Zaś drugą dłonią dajesz nam Jezusa,
co rączkę wznosi by błogosławić,
wszystkim wierzącym na kuli ziemskiej
pragnących Jego i Ciebie sławić.

Nie chciałaś by w Gdańsku czy na Helu
mieć wieki całe swój tron królewski,
tylko w Swarzewie w kaszubskiej ziemi
wypraszać przez Syna łask niebieskich.

Spieszą do Ciebie liczni pielgrzymi,
bo Ty tu zawsze byłaś Ostoją.
I w trudnej doli lud znad Bałtyku
zawsze Królowo Cię miał "za swoją".

 

 

 

Czwartek, 5 maja 2022

Katedra w Oliwie feretron MB

W czasie studiów w Seminarium
oraz posługi w katedrze
mogłem być naocznym świadkiem
spraw Bożych w świątyni tejże.

Z Pielgrzymką do Wejherowa
z feretronem Matki Bożej
zwanej powszechnie "Oliwską"
każdy zapoznać się może.

Administrując Parafią
miałem chlubny obowiązek,
iść z pielgrzymką do kapliczki
i w modlitwie mieć z nią związek.

I tak też powstała piosenka
początko w rytmie marsza.
Potem w bardziej nastrojowym
dla pięknej grupy Różańca.

Wacław z kolejarskiej braci,
pielgrzym, propagator songu,
nim wyruszł do niebios wzgórz,
mógł czego nie ma do wglądu,

przyjąć zaproszenie z Kaszub,
taka była jego wola,
by jeszcze zagrać i śpiewać
w Bożym Ciele dla Nadolan.

 

 

 

Środa, 4 maja 2022

Gdańska Madonna Piękna i Pieta
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Można dociekać i pytać
co kierowało autorem?
Ile jest prawdy w legendach?...
Budzą podziw i pokorę...

Wielowiekowy ślad wiary
przenoszą i kryją w sobie,
każąc wznieść myśli ku niebu,
choć żyjemy w innej dobie.

Będąc w tej gdańskiej świątyni,
gdzie kiedyś stał posąg Lutra,
znajdziesz szereg drogowskazów
na swe "dziś" a też i "jutra"...

 

 

 

Wtorek, 3 maja 2022

Królowo Polski

Święta Dziewico, z Jasnej Góry Pani,
która z tylu miejsc odbierasz wciąż hołdy,
Tobie niech zabrzmi w dzień tak uroczysty
Hymn uwielbienia - polskich serc pokornych.

Matko Jezusa, Obraz Twój chwalebny,
błyszczy bogactwem złota i klejnotów,
które tu złożył, jako znak wdzięczności
lud wierny w darze z najróżniejszych wotów.

Twoje dostojne lico jest zranione
ciosem bezbożnym zbójeckiego miecza.
Ale wiara narodu, który Cię kocha
cześć Twą przywraca i na świat roznieca.

Ciebie zwiemy Matką oraz Hetmanką
mając w pamięci niejedno zywycięstwo.
Twoje to bowiem modły rozgromiły
wrogie armie Szweda i chuć sowiecką.

Czuwaj, Dziewico, tysiąc razy święta.
Pośpiesz, by chronić lud, co ufa Tobie.
Każdy niechaj czuje w śmierci godzinie
Twoją opiekę i ramię przy sobie...

Bogu Jedynemu w Trójcy niech będzie
sława, podzięka, część i uwielbienie,
za świętą Ikonę Matki Królowej
przed którą lgniemy w bólach z zawierzeniem...

 

 

 

Poniedziałek, 2 maja 2022

Piaseczno to moje
ogrody dzieciństwa.
Pamiętam Odpusty,
choć miałem lat kilka.

A jeszcze studzienkę
z chłodną, zdrową wodą,
którą tam pielgrzymi
czerpać i pić mogą.

Warto się przypatrzeć
temu sanktuarium.
Przeczytać historię
na Kociewiu znaną.

Zapatrzeć w figurę
Maryi w Kościele,
gdzie przez wieki całe
widziano łask wiele...

 

 

 

Niedziela, 1 maja 2022

Modlić się z żywych i umarłych

Modlitwa to prezent darmowy,
jednak z wszystkich najcenniejszy,
bo nic nie ujmie a doda
i sięga aż w wymiar wieczny...

Różne są formy modlitwy
i wielorakie intencje,
wśród nich za żywych i zmarłych,
co często mają swe miejsce.

Wpierw Msza święta i różaniec,
Koronka i Anioł Pański,
nowenny, litanie, zwykły pacierz...
Mogą wyprasza nam łaski.

Lecz chciejmy zawsze pamiętać:
Modlitwa to dialog z Bogiem,
a nie koszyk samych życzeń,
składanych pod niebios progiem...

"Ostra Brama". Nazwa pochodzi od ostrego końca dawnych murów Wilna.
W XVII w. Karmelici Bosi, tuż obok bramy wjazdowej do miasta wybudowali kościół św. Teresy i umieścili w niszy nad bramą od strony miasta obraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej a zarazem Matki Miłosierdzia.

 

 

 

Sobota, 30 kwietnia 2022

Urazy chętnie darować

Tu optyka jest dwojaka.
Pierwszy to ten, kto zawinił
i powinien przyjść przeprosić.
Drugi, kto daruje winy.

Jak faryzeusz i celnik
z Chrystusowej przypowieści...
Usprawiedliwiony został
przez Boga drugi a nie pierwszy...

Urazy chętnie darować,
nie czekać na przeprosiny,
to w optyce Bożej sposób
najwłaściwszy i jedyny.

A kiedy siostrze czy bratu
urazy z serca wybaczysz,
możesz być pewny, że kiedyś
Jezusa dobroć zobaczysz...

 

 

 

piątek, 29 kwietnia 2022

Krzywdy cierpliwie znosić

Jak krzywdy można zadawać
tak i krzywd można doznawać.
Kto krzywdzi winę ponosi.
Zasługę ma kto je znosi.

Winy są w niebo przeszkodą.
Zasługi chwalebną drogą.
Kto krzywdy cierpliwie znosi,
ten łaski nieba uprosi.

A przecież nie na tej ziemi
na zawsze pozostaniemy.
Trzy są rzeczy ostateczne
i żadnej z nich nie umknieni...

Dotknąć śmierci każdy musi.
Sądu Boga nie wykluczy.
Gdzie nas wpuści furtka wieczna
czy do nieba czy do piekła?

Tego pewnie dziś nie wiemy,
jaką notę dostaniemy.
Lecz kto czyni miłosierdzie,
pójdzie w Boże podorędzie.

 

 

 

czwartek, 28 kwietnia 2022

Strapionych pocieszać

Po naszym ziemskim "pięć minut",
wieczność podwoje otwiera.
A tam już strapień nie będzie.
Te szczęście wieczne wypiera.

Lecz tu na ziemi je mamy,
niekiedy aż nazbyt wiele,
więc kto strapionych pociesza,
staje się ich przyjacielem.

Przez uczynki miłosierdzia
odnoszące się do duszy
wypełniamy wolę Bożą,
jak sam Jezus Chrystus uczył.

A kto strapionych pociesza,
kapitał w niebie gromadzi,
bo przez Miłosierdzie Boże
z nadzieją innych prowadzi.

 

 

 

 

środa, 27 kwietnia 2022

Wątpiącym dobrze radzić

Wątpliwości w wierze nie są grzechem
gdyż nasza wiara ma być rozumna.
Dlatego wątpiącym dobrze radzić
trzeba, by chcieli Boży głos uznać.

Bombardują nas wiadomościami,
niekiedy z inspiracji szatana,
by taka czy inna prawda Boża,
mogła zostać zakwestionowana.

A najczęściej owi wichrzyciele,
nie myślą o odpowiedzialności.
Więcej. Oni nigdy nie są winni...
Co najwyżej ludzkie ułomności...

Dlatego chciejmy sobie pomagać
i wątpliwościach skutecznie radzić,
by nie wylądować na manowcach
i Pana Boga nigdy nie zdradzić.

 

 

 

 

wtorek, 26 kwietnia 2022

Nieumiejętnych pouczać

Umiejętność jest darem,
nieumiejętność brakiem.
Nieumiejętnych pouczać?
Wiara każe być bratem...

To jest czyn miłosierdzia
względem duszy bliźniego,
co w perspektywie wiecznej,
zasługuje na niebo.

Nie można pozostawić,
i być nam obojętne,
gdy ktoś szuka pomocy,
pragnąc wieść życie święte...

Gdy możemy pouczyć
nie zwlekajmy z pomocą,
"śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą"...

 

 

 

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Uczynki miłosierne
względem duszy

Grzesznych upominać

Upomnienia rozróżniamy
oficjalne i prywatne,
na piśmie bądź tylko słowne.
Powinny być adekwatne.

Upominanie grzeszników
powinno wynikać z troski,
o ich zbawienie po śmierci,
nim staną na sądzie boskim.

Troska o duszę bliźniego
to uczynek miłosierny.
Grzech drzwi do nieba zamyka
zwłaszcza kiedy jest śmiertelny.

Dzisiaj różni apostaci
"wypisują się" z Kościoła
często pod czyjąś namową.
A co przez to mogą wywołać?

Jaką perspektywę wieczną
może dać życie bez Boga?
Chciejmy upomnieć i ostrzec
tych, co kusi grzeszna droga.

 

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia 2022

Umarłych grzebać

Zmarli potrzebują pochówku
i szacunku dla swego ciała,
gdyż taki jest nasz światopogląd
oraz domaga święta wiara.

Kominy dawnych krematoriów
w nieludzkich obozach zagłady,
napawają lękiem i zgrozą,
wskazując bestialstwa przykłady.

Różne świat zna cywilizacje,
mądre moralnie i schyłkowe.
Te drugie, gdzie depcze się godność,
do okrucieństw są zawsze gotowe.

Trumna czy urna? To pytanie,
wciąż wiele osób stawia sobie.
Czy chować bliskich w kolumbarium?
Czy tradycyjnie w trumnie w grobie?

Co na to Kościół? Pyta wielu.
Pozwól, iż dam na to odpowiedź.
Sytuacje mogą być różne,
lecz zmarłych trzeba chować godnie.

 

 

 

 

 

Sobota Wielkanocna, 23 kwiatnia 2022

Chorych nawiedzać

Są choroby, które często
limitują odwiedziny,
a szczególnie te zakaźne,
nawet najbliższej rodziny.

Jednak nie zmienia to faktu,
iż chorych trzeba nawiedzać,
a zaliczone nam będzie
do uczynków miłosierdzia.

Chorzy przykuci do łóżka,
zwłaszcza ci, na całe życie,
już sami nas nie odwiedzą,
choć tęsknią w smutnym niebycie.

Nie wolno o nich zapomnieć,
nawet gdy są po ośrodkach,
skazani na cztery ściany,
ze wzrokiem pragnącym spotkań.

Nikt nie jest samotną wyspą,
a zwłaszcza chorzy w potrzebie,
co bić się muszą codziennie
z myślami o bliskich i niebie.

 

 

Więźniów pocieszać

Jakie by nie było więzienie,
zawsze kojarzymy je z karą.
Dlatego więźniów pocieszanie
jest przymiotem, a nie przywarą.

Pocieszenie niesie nadzieję
tym, którzy się pragną poprawić.
A w świetle wymiaru wiecznego
nie zatracić się ale zbawić.

Tak jak chorego, tak i więźnia,
niekiedy nie można odwiedzić,
zwłaszcza kiedy w bardzo odległym,
areszcie czy więzieniu siedzi.

Ale po to są telefony.
Też listy, które można pisać.
Nawet, gdy ktoś jest poza krajem,
słowa pociechy może wysłać.

Dziś w więzieniach są kapelani,
niosący pociechę duchową,
z której wielu więźniów korzysta,
mając na przyszłość wizję nową.

Z czasem pojawił się proceder,
i w tym miejscu ważne ostrzeżenie.
Chcąc wspomóc nieznanego paczką
sprawdź, czy to nie jest wyłudzenie...

 

 

 

Piątek Wielkanocny, 22 kwietnia 2022

Podróżnych w dom przyjąć

Kiedyś sprawa oczywista.
Dzisiaj wiele obwarowań.
Każdy przyjazd czy spotkanie
trzeba wcześniej anonsować.

Dla turystów przypadkowych
są hotele i zajazdy.
A jak to się ma do prawdy,
by swym dachem dzielić z każdym?

Owszem są niepożądani
goście trudni i to wielce.
Ale jakże nie dopomóc,
tym co są na poniewierce...?

Dawniej klucz leżał pod drzwiami,
gdy rodzina była w polu.
Dzisiaj wiele się zmieniło,
nawet w niewielkim Nadolu...

Kiedyś przekraczanie granic
było wielkim wydarzeniem,
a choć teraz rzecz normalna,
może łączyć z doświadczeniem...

 

 

 

Czwatek Wielkanocny, 21 kwietnia 2022

Nagich przyodziać

Nie tylko kiedyś, gdy
bieda była większa,
także i dziś nie brak
wyzwań "głosu serca"...

Gdyż nagich przyodziać,
to święta potrzeba
i zasługująca
na nagrodę nieba.

Popatrz, pogorzelcy,
ofiary powodzi,
migranci wojenni,
i starzy i młodzi...

Są sytuacje, że
ludzie tracą wszystko,
nie zostając nawet
z niewielką walizką.

Dzieci podrzucane
nawet pod klasztory...
Niechciane... W ośrodkach
rzesze starców chorych...

Tych do przyodziewku
nigdy nie zabraknie.
Każdy z nich, bez dwóch zdań,
miłosierdzia łaknie.

Wierzący to pojmie,
"pomiot czarci" - nigdy!
Widzimy to teraz
w wojnie w morzu krzywdy...

Nie zamykajmy serc.
Nie czyńmy ich głazem.
Te myśli z dwóch pieśni
niech żyją w nas razem...

"Nie zamykajmy serc,
zbawienia nadszedł czas,
gdy Chrystus puka w drzwi,
może ostatni raz"

"Nie zamieniaj serca"
przenigdy "w twardy głaz,
póki jeszcze"... bije
i wolne "serce masz"...

Lecz nie dajmy się zwieść
gołym "z własnej woli".
Ci dla wyłudzenia
potrafią biadolić...

Narkoman czy pijak,
gdy "wskoczy na plecy",
nie dawaj mu kasy!
Ma zacząć się leczyć!

A choćby przysięgał
poprawę "jak żyje!"
Dasz mu grosz do ręki.
Zaćpa lub przepije.

 

 

 

Środa Wielkanocna, 20 kwietnia 2022

Spragnionych napoić

Jak człowiek może czuć głód
tak samo mieć pragnienie.
Niekiedy w ciężkiej pracy,
z wędrówki utrudzeniem.

Gdy żar się z nieba leje
a szlak pielgrzymki trudny...
Na morzu bądź w kopalni
gdzie sól lub pył jest brudny...

I są osoby które
czuwać mają w mitrędze
i spragnionych napoić
i pomóc jak naprędzej.

W szpitalu trzeba chorym
niekiedy szklanki wody,
gdy pot im czoła zrasza
a w bólu chcą ochłody.

Znamy z historii więzień
tortury i katusze,
co służyły oprawcom
do zdrady i wymuszeń...

Głodem, chłodem, pragnieniem,
można dręczyć człowieka.
I nie tylko na wojnie,
gdy ocalenia czeka.

Stąd wiele sytuacji
gdzie ludzkie miłosierdzie
na wzór Bożego z nieba,
potrzebne jest i będzie...

 

 

 

Wtorek Wielkanocny, 19 kwietnia 2022

Uczynki miłosierdzia względem ciała

Głodnych nakarmić

Chodzą po domach, plebaniach,
niby głodni, a cwaniacy,
co to w życiu się nie wezmą,
do żadnej uczciwej pracy...

Dasz im chleba, to wyrzucą
nieopodal, wnet za drzwiami...
Czy są głodni?... Chcą pieniędzy...
Czy dać? Bijesz się z myślami...

Jednak są prawdziwie głodni,
co to żebrać nie potrafią.
Dostrzec ich musimy sami,
bo pod drzwi nasze nie trafią.

Ģłód i wojny, kataklizmy...
Zanurzeni w różnych biedach.
Kiedy spotkasz ich na drodze,
nie żałuj kawałka chleba...

 

 

 

 

Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia 2022

Uczynki miłosierdzia

Najbliższa Niedziela zwana "białą"
to Święto Miłosierdzia Bożego.
I dar dla Kościoła w naszych czasach
od Chrystusa już zmartwychwstałego.

Odprawiamy codziennie Nowennę,
by prawdę o Miłosiedziu Bożym,
bez przeszkód krzewić i czerpać łaski
z Serca, które Jezus nam otworzył

Jest więc okazja przez dni najbliższe,
za co w życiu wiecznym czeka chwała,
gdy znane uczynki miłosiedzia
czynimy względem duszy i ciała.

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 2022 

Usprawiedliwiać czyjś grzech

Sprawiedliwość jest cnotą kardynalną.
Splatać ją z grzechem to niegodziwość.
Czyż można tłuste plamy wywabiać
dziegciem, smołą lub brudną oliwą?

Usprawiedliwiać po znajomości
czyjeś machlojki, niecne uczynki
zda się porównać z chowaniem listów
ściganych prawem do swojej skrzynki.

Znamy pojęcie "dobrego wujcia",
co to potrafi wszystko załatwić,
zamydlić oczy ludziom na ziemi
lecz Panu Bogu? Staranie na nic...

Nie wolno grzechów usprawiedliwiać,
jak ludobójstwa na Ukrainie,
rzekomą bajką o "wyzwoleniu",
gdy ulicami krew ludzka płynie.

Kto się dopuszcza takich czynów,
od małych grzechów po te zbrodnicze,
odpowie za nie w godzinie sądu,
za każdy z nich przed Bożym Obliczem.

 

 

 

Wielka Sobota, 16 kwietnia 2022

Dopomagać do grzechu

Pomagać w popełnianiu grzechu
to opłakana solidarność,
bo w niej nie ma miejsca na miłość
a tylko na zepsucie i marność.

Ktoś zauważył, że niekiedy
zło bywa atrakcyjniejsze.
Jednak życie i cel człowieka,
to nie tylko dni teraźniejsze.

Dopomaganie w różnych grzechach,
za którymi stoją przestępstwa,
nawet kiedy sądy nie skażą,
w wieczności będą mieć następstwa.

Pana Boga nie można oszukać
przekupi albo też omamić.
I przed tronem Bożym się nie da
coś ukryć czy na bok odstawić...

Kiedy człowiek młody nie myśli
o śmierci, bo ważniejsze sprawy
potrafią zająć go doszczętnie,
robienie kasy, flirt, zabawy...

Lecz cóż po kradzionych pieniądzach,
tuzinie wypchanych portfeli,
Kiedy człowiek w godzinie śmierci,
stwierdzi, że przyszłość diabli wzięli.

 

 

 

Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022

Wielki Piątek 2022

Przez ile różnych dróg musi przejść każdy z nas,
niekiedy trudnych, z wpisaną prawdą krzyża...
Jednak Chrystus udowodnił, że każda z nich,
jeśli pójdziemy za Nim, niebo przybliża.

Śpiewamy: Nie zdejmę krzyża z mego serca.
A jeszcze dalej: Nie wyrwę go z sumienia.
Wielki Piątek stawia przed każdym z nas prawdę,
że krzyż ma sens, bo to jest znak zbawienia.

 

Nie karać za grzech

Dawniej były pręgierze,
maski kłamstwa czy dyby.
Za publiczne grzeszenie
wymiar kary wstydliwy.

Chrystus umarł na krzyżu,
czyli na drzewie hańby.
Krzyż mówił "Stop!" temu kto
publicznie grzeszyć chciałby.

Wszak karanie za grzechy
jest to Boża powinność,
człowiek, gdy czyni to źle,
może kalać niewinność...

Kapłan w konfesjonale
ma pokutę nałożyć,
do odbycia na ziemi,
zanim przyjdzie sąd Boży...

Dawniej słychać było zwrot:
"spotka Cię kara boska".
Ostrzeżenie - tak!, lecz nie
iluzoryczna troska.

Był czas, że inkwizycja,
zwłaszcza jej ramię świeckie
karząc za grzech sięgało
po metody zbójeckie.

Toteż słuszna maksyma:
"grzechu nie puszczać płazem",
nie może kolidować
z prawdą w Bożym wymiarze...

Pan Bóg jest miłosierny.
stąd się wzięły odpusty.
Spektrum duże, lecz apel
jak dzban, nie ma być pusty...

 

 

 

Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022

Wielki Czwartek 2022

Kapłaństwo - sakrament, dar i tajemnica,
albowiem nie każdy chce i przyjąć może,
Chrystusowe: "Pójdź za Mną"- jako ofertę,
wiedząc, iż nie łatwo sprostać ścieżce Bożej.

Być Człowiekiem na wzór Jezusa Chrystusa,
wiarą, co góry przenosi, lud nawracać...
I sługą, co zajmuje ostatnie miejsca.
Nadziei w mających się źle nie zatracać...

I kochać do końca, choćby krzyż i ciernie,
raniły do krwi nogi, ręce i skronie;
bliscy odchodząc zostawili w ciemnicy,
jak wysłużonego psa gdzieś na wygonie...

Lecz czymże są człowiecze rozterki
wobec łask ustanowionej Eucharystii,
którą to zostaliśmy obdarowani,
z perspektywą uczty wiecznej w czasie przyszłym...?

Boli gdy kapłan marnuje powołanie.
Cieszy, gdy płomień wiary w sercach…

 

6/ Milczeć gdy ktoś grzeszy

"Milczenie jest złotem"
Czy w każdej sytuacji?
Grzech - zero kompromisu
i zbędnych dywagacji.

Milczenie - brak odwagi.
Tak też można je nazwać,
szczególnie kiedy krzywda
zakrada się poważna.

Na grzech nie wolno milczeć,
jak struś, kryć głowy w piasek,
by czyjeś niecne sprawki
nie stały się i nasze.

Są tajemnice których
nie sposób nie dochować:
w Kościele - ze spowiedzi,
a w Ojczyźnie - państwowa.

Ale warto zaznaczyć,
iż to nie jest rzecz zdrowa,
"mówienie za plecami",
bo to zwykła obmowa.

Dlatego jest zasadą,
by podać prawdę "w oczy".
Nie milczeć nigdy na grzech,
jednak norm nie przekroczyć...

 

 

 

Wielka Środa, 13 kwietnia 2022

Cierpiący Sługa Jahwe
(Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25)

Prorok Izajasz wieszcący
Cierpiącego Sługę Jahwe,
przybliża postać Chrystusa
i Jego misterium zbawcze.

On podda swój grzbiet bijącym,
i policzki rwącym brodę...
Zdrady i obelg doświadczy
oraz męki przyjmie drogę.

Lecz mając Obronę w Bogu,
wszystkie przeszkody pokona,
by odnieść tryumf nad śmiercią
i wolę Ojca wykonać...

 

 

Grzechy cudze

5/ Pochwalać grzech drugiego

Jest w Biblii scena,
że Pan pochwalił
nieuczciwego
zarządcę mienia,
zmuszonego do
zabezpieczenia
przyszłego życia
w skutek zwolnienia.

Jednak roztropność
jego a nie grzech,
tenże właściciel
umiał docenić.
I tejże cnoty,
bardzo potrzeba
w trudnych wyborach
ludziom na ziemi.

Pochwalać grzechu
jednak nie można,
bowiem w każdym z nich
krzywda się kryje,
czy wobec Boga,
czy też bliźniego,
samego sprawcy,
bo traci niebo,
gdy w grzechu żyje.

Jak może rodzic
pochwalać dziecko,
gdy jest nieznośne
i ciągle broi.
Także występków
osób dorosłych,
co sieją krzywdę,
nam nie przystoi.

 

 

 

Wielki Wtorek, 12 kwietnia 2022

Grzechy cudze

4/ Pobudzać do grzechu

Są tacy, co z grzechu żyją,
handlarze broni czy ludzi.
I dla tych niecnych pobudek
codziennie będą się trudzić.

Narkomania, prostytucja,
malwersacje i kradzieże...
Ileż takich jest zagrożeń,
co są przeciw naszej wierze?

Wszak krzywda, którą wyrządzą,
nie zostanie przedawniona.
Gdy przyjdzie "godzina sądu",
będzie skrzętnie oceniona...

Pobudzającym do grzechu
Pan Bóg tego nie zapomni.
My starajmy się żyć godnie
i pozostawać niezłomni.

 

Jezus wiedział (J 13,21-33.36-38)

Zarówno zdradę Judasza,
jak i Piotrowe zaparcie
przewidział Boży scenariusz
w kolejnym zbawienia akcie.

Każdy z nich miał swoją szansę,
Judasz jeszcze w Getsemanii,
a Piotr zanim kogut zapiał,
aby Jezusa nie zdradzić.

I był to ich własny wybór,
a nie imperatyw "z góry".
Jezus Chrystus z boską wiedzą
znał dobrze co zrobi który...

Lecz Boży plan Odkupienia,
z odwiecznym Prawem Miłości
uwzględnił grzech pierworodny
i wszystkie człowiecze złości.

Dlaczego na takiej drodze
musiało odbyć się wszystko?
Dziś możemy się domyślać
a poznamy z "wejściem w przyszłość"...

 

 

 

Poniedziałek, 11 kwietnia 2022

3/ Zezwalać na grzech

Co to za stróż, co nie pilnuje,
widząc jak złodziej rabuje...
Co za rodzic, gdy zezwala
dzieciątku w błocie się kalać...

I można grzesznych zezwoleń
odnaleźć niejedno pole.
Bo jak szkodliwe są chwasty,
tak troska o image własny...

Kosztem uczciwej wierności
dobru i sprawiedliwości.
Ten kto na krzywdę zezwala,
grzeszny stan duszy utrwala.

A Bóg się kiedyś upomni
i zapyta: Czy niezłomni
byliśmy i wyczuleni
by przez nas się grzech nie plenił...

Gdy masz być odpowiedzialny,
mów: Nie! Gań proceder marny.
Nie pozwól, by grzeszne czyny,
mogły się szerzyć bez winy...


 

Namaszczenie w Betani
(J 12,1-11)

W natłoku przeróżnych zajęć
na polu dobroczynności,
można przeoczyć Chrystusa,
ze źródlem zbawczej miłości.

Postawa Marii w Betani
i olejkiem namaszczenie,
każe nam zawsze pamiętać,
w kim mamy złożyć nadzieję.

Biednym musimy pomagać
w imię braterskiej miłości,
lecz nigdy nie stracić w sercu
Zbawiciela obecności.

 

 

 

niedziela, 10 kwietnia 2022

Niedziela Palmowa

Niedzielą Męki Pańskiej
liturgicznie nazwana,
wprowadza w Wielki Tydzień,
w Paschę Chrystusa Pana.

Święta Paschy u Żydów,
pamiątka wyzwolenia,
przez ofiarę Jezusa
jest dziś świętem zbawienia.

Tryumfalny wjazd Mesjasza
do miasta Jeruzalem.
Owacje, gałązki palm,
płaszcze na ziemi słane.

I była to zapowiedź
tryumu Bożej chwały,
lecz z innym scenariuszem,
niż chciał Naród Wybrany.

Król Izraela i krzyż?
To sprawa niepojęta...
A jednak tego chciał Bóg
i Jego wola święta...


Nakazywać grzech

Tu w każdym przykazaniu
można otworzyć furtkę.
Nakazywać grzech komuś,
kto nie chce mieć "pod górkę".

Rodzic czy pracodawca,
opiekun, przełożony,
zwierzchnik albo kurator
przez prawo wyznaczony.

Jeśli podwładnych zmusza,
każąc niegodne czyny,
ściąga na swoją głowę
powstałe zło i winy.

Dzisiaj jaskrawy przykład
mamy na Ukrainie,
gdzie przez zbrodni rozkazy
wiele niewinnych ginie.

I choćby trybunały
ludzkie nie były w mocy,
Bożego trybunału
żaden zbir nie przeskoczy...

 

 

 

sobota, 9 kwietnia 2022

Proroctwo Kajfasza
(J 11,45-57)

Gdy najwyższy kapłan Kajfasz
powiedział, że śmierć jednego,
może uratować Żydów
od okupanta rzymskiego,
który to nie zawaha się
by wygubić naród cały,
nie rozumiał, że Jezus ma
tą drogą wziąć koronę chwały.

Aresztowanie i męka,
proces i droga krzyżowa,
wszystko było przewidziane
w niepojętych planach Boga.
I Ojciec się zgodził by Syn
skazany na śmierć haniebnie,
rozproszone dzieci Boże,
mógł zgromadzić w jedno w niebie.

 

Grzechy cudze

Kościół, opierając się na nauce Biblii, wymienia 9 grzechów cudzych:

• Namawiać do grzechu.
• Nakazywać grzech.
• Zezwalać na grzech.
• Pobudzać do grzechu.
• Pochwalać grzech drugiego.
• Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
• Nie karać za grzech.
• Pomagać w popełnieniu grzechu.

Namawiać do grzechu
czyli go doradzać,
to kusić złą drogą
i na nią sprowadzać.

W chwili bierzmowania
wzmacnia nas dar rady,
lecz dla dobrych celów
a nie "od parady".

Kto grzesznie namawia,
ten ponosi winę,
za zaistniałe zło,
dając mu przyczynę.

 

 

 

piątek, 8 kwietnia 2022

Chcieli ukamienować...
(J 10,31-42)

Za bluźnierstwo chcieli Żydzi
ukamienować Jezusa,
ponieważ czyniąc się Bogiem,
ich światopogląd naruszał.

Wierzyli w Jednego Boga,
więc grzeszną była nowina,
o tym, że Jahwe Jedyny,
może mieć i zesłał Syna.

Jak dalece byli w błędzie,
przekonali się niebawem,
Kiedy Chrystus powstał z grobu
i ukazał, że jest Panem.

 

 

 

Grzechy cudze

Przyjmując naukę Kościoła,
która ma oparcie w Biblii,
wiemy, że są grzechy "cudze",
co przenoszą winę innych.

Mamy dziewięć takich grzechów.
Jeśli w nich uczestniczymy,
to odpowiedzialność za nie
taką samą ponosimy.

Tu przypomnieć sobie trzeba:
każde zło, czyli brak dobra,
myślą, słowem czy uczynkiem,
to dla Boga rzecz niegodna.

Warto zatem tu rozeznać,
czego czynić nam nie trzeba,
aby w świecie pełnym grzechu,
nie zgubić drogi do nieba...

 

 

 

Czwartek, 7 kwietnia 2022

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu.

Aż do śmierci odkładać pokutę
i nawrócenie.

Tu pointa jest namacalna.
W prostych słowach się zawiera
temu, co twierdzi, że zdąży,
bowiem jeszcze nie umiera.

A gorzka prawda jest taka,
że mrą bez spowiedzi świętej,
ci co twierdzili, że zdążą,
też porę znali najlepiej...

Kto więc do śmierci odkłada
pokutę i nawrócenie,
skazuje się z własnej winy,
na zgubę i zatracenie.

 

Ja jestem (J 8,51-59)

Nominalnie - dzieci Abrahama,
a na polu wiary - filistrzy,
więcej, bo względem Słowa Bożego
zdecydowani oportuniści.

Żydzi, którzy nie chcieli dać wiary
Ewangelii i cudom Jezusa,
skłonni posądzać o opętanie,
i kamieniami ze złości rzucać.

Abraham rozradował się widząc
po śmierci chwałę Syna Bożego.
Każdy kto przymie Jego naukę,
wejdzie do przybytku Najwyższego.

 

 

 

Środa, 6 kwietnia 2022

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu.

Mieć zatwardziałe serce
wobec zbawiennych napomnień

Jezus upominał grzesznych
i dzisiaj dalej to czyni,
w przykazaniach, Słowie Bożym,
w głosach obcych lub rodziny.

Można z serca zrobić twierdzę,
chłodny głaz nie do rozbicia.
Jest fatalnie gdy się zamknie
na sprawę przyszłego życia.

Duch Święty wciąż nas poucza,
będąc też Uświęcicielem.
Wiemy też to z bierzmowania,
Bożym jest Nauczycielem.

Toteż grzech przeciwko Niemu
Chrystus mocno zdefiniował.
Zróbmy wszystko aby w kiedyś
wiecznie zań nie pokutować.

 

 

Prawdziwa wolność
(J 8,31-42)

Zauważmy, że na ziemi
różne bywają "wolności":
od nałogów, krat więzienia,
chorób, fałszywej miłości...

Lecz ile by ich nie zliczyć,
to mają wymiar doczesny.
Ta o której uczył Jezus,
sięga dalej - w wymiar wieczny.

Albowiem prawdziwa wolność,
już za ziemskiego żywota,
polega na tym, by nas grzech,
podszept diabła nie omotał.

Bo w piekle nie ma wolności
i mamy się go wystrzegać.
Dlatego uczyńmy wszystko,
by zaznać wolności nieba...

 

 

 

Wtorek, 05 kwietnia 2022

Grzechy przeciw Duchowi Św.

Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej

Już Kain z zazdrości zabił Abla,
czując, że brata Bóg kocha bardziej
gdy ten uczciwe składał ofiary,
które nie miały jakości marnej.

Łaską Bóg darzy według swej woli
i nie wolno nigdy jej zazdrościć,
bo tu nie ma prawa handlowego,
lecz nade wszystko prawo miłości.

A że każdy jest inny więc łaski,
których mu potrzeba może dostać,
z czasem w odpowiedniej sobie chwili
i wyjątkowych okolicznościach.

Bez dwóch zdań jest rzeczą oczywistą,
że łask Bożych każdemu potrzeba.
Jednakże to Pan Bóg wie najlepiej
ile i komu udzielić trzeba.

I kto tu patrzy zazdrosnym okiem,
ślepnąc na to, co już sam otrzymał,
obraża Boga Ducha Świętego,
jak krnąbrne dziecko, bo ma swój grymas.

 

 

Tam gdzie Ja idę... (J 8,21-30)

Nie mogli pojąć słów Jezusa
nieufni faryzeusze.
Byli "z niskości", On "z wysoka",
gdzie wywyższone są dusze.

Pomrą w grzechach niewdzięcznicy,
co nie chcieli przyjąć Boga
i puścili mimo uszu,
zbawcze Jezusowe słowa.

Chrystus przyszedł do nas z nieba,
Syn Jedyny Boga Ojca,
i do wiecznej chwały pójdzie,
kto zaufa Mu do końca.

A jak Mojżesz na pustyni
czyniąc węża miedzianego,
tak Pan Jezus da ratunek,
tym co zwrócą się do Niego.

 

 

 

Poniedziałek, 4 kwietnia 2022

Grzechy przeciw Duchowi Św.

Sprzeciwiać się uznanej
prawdzie chrześcijańskiej

Są ogłoszone dogmaty,
prawdy, w jakie mamy wierzyć.
Ten kto się im sprzeciwia,
czysty faryzeizm szerzy.

Jak kiedyś faryzeusze
nie chcieli słuchać Chrystusa,
Tak w ich grzech się przyobleka,
w pełni niedowiarka dusza.

Maryja w Lourdes potwierdziła
Niepokalane Poczęcie.
Sam Jezus w dwudziestym wieku,
świete Boże miłosierdzie.

Jak przebijać się musiały
podane w Kościele prawdy,
wie, kto bacznie obserwował
tych i ogłaszanie każdej.

Rozum ludzki nie jest władny,
aby w pełni zgłębić wszystko.
I pamiętać musi o tym,
kto chce być racjonalistą.

Wiara musi być rozumna
jenak w zawierzeniu Bogu.
Toteż także udział woli
ważny jest wśród jej wymogów.

 

 

 

niedziela, 3 kwietnia 2022

Od tej chwili już nie grzesz
(J 8,1-11)

Jezu przewidział podstęp
z kobietą cudzołóżną.
Skazać na śmierć czy też nie,
w swym występku bezbożną...

Gdy powie: ukamienować,
złamie prawo miłości.
Puści wolno - przekroczy
prawo sprawiedliwości.

Sytuacja bez wyjścia
po ludzku. Nie dla Boga,
bo szybko się znalazła
wyjścia z niej inna droga.

Jeśli kto jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci kamień...
I zaczęli odchodzić
zagladajac przez ramię.

Co ujrzeli na piasku
w tym co napisał Jezus?
Czyżby prawdę o sobie,
jak dalece tkwią w grzechu?

Tego się nie dowiemy,
lecz możemy przypuszczać,
że coś bardzo ważnego,
każącego zamknąć usta...

 

 

 

Rozpaczać albo wątpić
w miłosierdzie Boże

Skrajną rozpacz w porzekadle:
"Tonący brzytwy się chwyta",
jaśniej możemy pojąć gdy
o ten grzech chcemy zapytać.

Człowiek w chwilowej rozpaczy,
odtrąca wszystkich od siebie
i ma pretensje do Boga,
że nie ma miłości w niebie.

Gdy taki stan się utrwali
i obejmie całe życie,
zamknie człowieka do końca
w egzystencji niewolniczej.

Jak opętany w skorupie,
głuchy na Boga i ludzi.
Promienie łaski i dobra
zmrożonym sercem ostudzi.

Prawdę, że Bóg miłosierny,
jak w karnej celi zakluczy,
a klucze za siebie w rozpaczy,
w nurt obcej rzeki wyrzuci.

To taki stan beznadziei,
zagubienia w labiryncie.
I tylko z Bożą pomocą
pewne odnajdzie się wyjście

 

 

 

Sobota, 2 kwietnia 2022

Opór faryzeuszy (J 7,40-53)

Zacietrzewienie faryzeuszy
doprowadziło do nienawiści,
iż decyzję o śmierci Jezusa
za wszelką cenę pragnęli ziścić.

Nie pomogło świadectwo strażników,
ani rozsądny głos Nikodema.
Dla ludzi owładniętych żądzą zemsty
racjonalnych argumentów nie ma.

Posunęli się nawet do tego,
że prosty lud nazwali przeklętym,
zadufani w swoją sprawiedliwość
i status, poważany i wręcz święty.

Panu Bogu chcieli związać ręce,
bo prorok nie mógł być z Galilei,
a trzymając się Pisma i Prawa
monopol na sprawy wiary mieli.

Lecz próżna fatyga i intrygi.
Boże plany przerastają ludzkie.
Śmierć Jezusa musiała mieć miejsce
tylko z ważniejszym, bo zbawczym skutkiem.

 

 

Grzeszyć licząc zuchwale
na miłosierdzie Boże.

Myśli sobie jeden z drugim:
pogrzeszę a Bóg odpuści.
Niech pamieta, że usłyszeć
może z ust Bożych: ajuści!...

Zuchwalstwo na polu wiary,
a szczególnie wobec Boga,
nie prowadzi do zbawienia,
ale do piekła to droga.

Chrystus nie na darmo przyszedł
lecz by zbawić i pouczyć.
W Jego sądzie sprawiedliwym
już nic nie da się wykłócić.

Czasem słychać dumne głosy:
"Ja sobie z Bogiem załatwię...".
Tu odpowiedź aż się prosi:
"Wielbłądowi będzie łatwiej..."

 

 

 

Piątek, 1 kwietnia 2022

Chrystus nierozpoznany
(J 7,1-2.10.25-39)

Izraelici oczekiwali Mesjasza,
który miał przyjść z nieba i dać tysiąc lat szczęścia,
położyć kres wszystkim niewolom
i okupacjom,
zapewnić dobrobyt i oddalić nieszczęścia.

Lecz kiedy zstąpił na ziemię Syn Boży,
Chrystus.
Oczekujący Go Izrael nie rozpoznał.
Co więcej, kazał zasądzić na śmierć krzyżową,
aby ginąc kaźni na "drzewie hańby" doznał.

I tak się stało, ponieważ Pan Bóg tak zrządził
lecz nie zaraz, dopiero gdy przyszła godzina,
by do końca przelała się czara goryczy
i fakt odkupienia przez Jedynego Syna.

Znaleźli się jednak w Izraelu tacy co
do końca uwierzyli Jezusa Ewangelii
i poszli za Nim na dobre i złe ufając,
że dostaną szczęście wieczne nie na tej ziemi.

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Mamy w Ewangeliach synoptycznych,
co do grzechów wyraźną przestrogę,
na grzech przeciw Duchowi Świętemu,
który odpuszczony być nie może.

I ani w tym świecie ani w przyszłym
nie będzie darowana obelga,
która przerasta postać Jezusa,
bo Ducha Świętego w niebie sięga.

Jest aż sześć postaci tego grzechu,
które po kolei rozważymy
i nad każdą pilnie i z rozwagą,
w Bożym zamyśleniu pochylimy...

Po tym katalogu jeszcze jeden,
a nazwany "grzechami cudzymi",
do zbliżającej się Wielkanocy
przypomnieć i przemyśleć zdążymy.

 

 

 

 

Czwartek, 31 marca 2022

Zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty za pracę

Już w Starym Testamencie potępiona
niesprawiedliwość wobec najemnika,
ma miejsce obecnie, wręcz bezlitośnie
i też wiele osób może spotykać.

Spójrz, ktoś najęty do pracy harował
wiele więcej niż osiem godzin dziennie
jak mówią: w piątek, świątek i niedzielę,
a otrzymał za to wynagrodzenie mizerne.

Jeszcze gorsze mają miejsce przypadki,
kiedy pracodawca sprytny i chciwy,
pod byle pretekstem zrywa umowę,
nie płaci nic, stając niesprawiedliwym.

Taki grzech woła o pomstę do nieba
i niechaj żaden krzywdziciel nie liczy,
że choć na ziemi ujdzie mu "na sucho",
to Pan Bóg zapomni i nie rozliczy.

Każda krzywda wymaga restytucji.
Niekiedy jej w sądzie nie uzyskamy.
Jednak przyjdzie pora na wieczną notę
gdy uchylą się lub nie - niebios bramy.

 Niedowiarstwo wrogich Żydów
(J 5,31-47) /tekst poprawiony z 2020r./

Mieli Pisma Mojżesza,
ale im nie wierzyli.
Krótko - Jana Chrzciciela
i go nie docenili...

A ten wskazał wyraźnie,
chrzcząc Jezusa w Jordanie,
że to Mesjasz, którego
poprzedzić miał wołaniem...

Cóż, są "monopoliści"
także i sprawach wiary,
co wiedzą zawsze lepiej,
wszystko, jak ten świat stary...

Chrystus nie mógł przekonać,
swą Bożą z nieba wiedzą,
żydowskich niedowiarków,
chełpiących się, iż wierzą.

Bowiem wiara jest łaską,
a nie tylko stwierdzeniem.
Prawdziwa łączy z Bogiem
i przynosi zbawienie.

A kto twierdzi inaczej,
sam się kiedyś przekona,
gdy żywot tu zakończy,
w czyje trafi ramiona...?

A co jeszcze wyjaśnił
Jezus Żydom skutecznie,
iż pisma dać nie mogą
tylko On życie wieczne.

 

 

 

Środa, 30 marca 2022

Nadchodzi godzina /J 5,17-30/

Godzina prawdy przy końcu świata,
kiedy to zmarli z grobów powstaną,
zpowiedziana przez Zbawiciela,
gdy wierni Bogu w chwale ostaną.

A sądu dokona sam Jezus Chrystus,
któremu wielu nie chciało wierzyć.
I nie pomogą targi o szabat,
gdy z Bożą prawdą przyjdzie się zmierzyć.

Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
uwieczniony w treści Ewangelii,
przyniósł z nieba prawdę objawioną.
I tego Syn Boży chciał na ziemi.

A wszystkie człowiecze teozofie
zdominowane ludzkim rozumem,
nawet i w mistycznym uniesieniu,
nie mogą nastrajać i pchać w dumę.

Uczeni Żydzi, faryzeusze
z monopolem tez Prawa na wszystko,
ponieśli fiasko, choć śmierć wymogli,
pod krzyżem Jezusa stojąc blisko.

 

 

 

Krzywdzenie wdów i sierot
/3 z wołających o pomstę do nieba/

Głosi stare porzekadło:
Jaki kraj taki obyczaj.
Dlatego los wdów i sierot
przeróżne miewał oblicza.

Były zwyczaje okrutne
kiedy śmierć męża i ojca
powodowała i bliskich,
bowiem umarł ich obrońca.

Znamy prawo lewiratu
czy też życia przy rodzinie.
Kto krzywdzi takie osoby,
niech wie - kara go nie minie.

Takie są zasady wiary,
które Chrystus nam polecił
dając przykład troski w Naim,
kiedy wdowie syna wskrzesił.

Styl życia osieroconych,
zwłaszcza za młodu, ma stygmat.
Stąd i ta troska u chrześcijan,
by nie działa się im krzywda.

Pod ten grzech podpada także
fakt uciskania ubogich,
których życie nie rozpieszcza
przez chłodne i głodne drogi...

Ich to pocieszał Pan Jezus,
gdy widział, że źle się mieli.
Leczył na duszy i ciele,
niebo przybliżał w nadziei.

 

 

 

Wtorek, 29 marca 2022

Grzechy wołające o pomstę do nieba

2. Grzech sodomski

Aby w pełni zrozumieć dlaczego
zginęły Sodoma i Gomora,
musimy przeczytać w Piśmie Świętym
oraz czym było miasteczko Soar.

Grzech Sodomitów "poswawolenia"
to wykroczenie przeciw naturze.
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę.
Kto to przekreśla jest w czarnej dziurze.

I nie tylko homoseksualizm,
dziś notujemy następstwa szersze:
już nie "on" czy "ona" tylko "ono"...?!
Skąd są takie żądania dziecięce?

Wyuzdane parady i marsze
pod płaczem i z hasłami wolności,
z brakiem hamulców, obnażające...
Do jakiej zachęcają miłości?

Święte modele jej proponują?
Skąd dzisiaj mamy fale rozwodów?
Nie krzyczą o mordowaniu dzieci
a usuwaniu niechcianych płodów...

Sodomia, a w niej też zoofilia,
to jeszcze dalej idące trendy...
Jeśli człowiek odrzuci myśl Bożą,
zabrnie w bagna coraz większe błędy...

 

 

 

Cud uzdrowienia przy sadzawce Betesda

Nawet ze stosu żeliwa
złota wytopić się nie da.
A z samego ziarna wypiec
żadnego bochenka chleba.

Jak złoto trzeba wydobyć,
tak świeży chleb wypiec z mąki.
Do tego potrzeba pracy,
a nie leniąc - "zbijać bąki".

A jak głosi porzekadło:
Wytrwała i dobra praca
i fizycznie i duchowo,
normalnych ludzi wzbogaca.

Praca zła i zbrodnicza,
która powoduje krzywdę,
może znieprawić sumienie
i w sercu uczynić bliznę.

Chorym, niezdolnym do pracy,
potrzeba często pomocy.
Chrystus leczył czyniąc cuda.
My czerpmy z serca dobroci.

 

 

 

Poniedziałek, 28 marca 2022

Drugi znak w Galilei
(J 4,43-54)

Była godzina trzynasta,
czyli siódma w Izraelu,
gdy Jezus życie przywrócił
chłopcu umierającemu.

Uczynił to na odległość
do Kafarnaum nie idąc,
każąc ojcu dziecka wierzyć,
efektu cudu nie widząc.

Gdyż łaska jest darem Bożym
i nie widzimy jej wcale,
co najwyżej da się odczuć,
jak ulga w konfesjonale.

Ujrzał urzednik królewski
dopiero dnia następnego,
że nie na darmo zaufał
w moc słowa Chrystusowego.

I uwierzył z całym domem,
a więc z rodziną, sługami,
że Jezus jest Synem Bożym,
na ziemę z nieba posłanym.

 

 

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Umyślne zabójstwo.

To, że zabójswa zabrania Pan Bóg
w piątym przykazaniu Dekalogu,
wiemy doskonale, lecz bywają
śmierci nieumyślne - nie wbrew Bogu.

Co innego zabójstwo umyślne,
skrzętnie w szczegółach zaplanowane;
każe wołać o pomstę do nieba,
albowiem jako zbrodnia jest chciane.

Są zabójcy niespełna rozumu.
Co innego zbrodniarze wojenni,
którzy strzelają lub każą strzelać
bez litości - o sercach kamiennych.

Bywają mordy na tle rasowym,
rabunkowym albo eugenicznym.
Tu trzeba wołać: Nie! śmierciom dzieci
już poczętych z wyrokiem medycznym.

Prawo ludzkie jest niesprawiedliwe,
kiedy dopuszcza śmierci niewinnych,
i szuka ich usprawiedliwienia
z motywów płytkich, takich czy innych

Jest jeszcze jeden istotny temat,
wciąż nierozwiązany - kary śmierci.
Pan Jezus niewinny jej się poddał...
A kaci "z prawa" - jacy mordercy?

Wiemy - po ll-ej wojnie światowej
wszęto słynny proces w Norymberdze.
Nie było tam usprawiedliwienia
dla oddanych zbrodniczej przysiędze.

Kto świadomie popełnia jakiś czyn,
za który grozi mu kara śmierci,
przez to sam kładzie głowę pod topór
i powinien to mieć w swej pamięci.

Dziś już w świecie cywilizowanym,
nie wykonuje się kary śmierci.
Choć można mieć mieszne uczucia,
widząc ileż zła sieją mordercy.

 

 

 

Niedziela, 27 marca 2022

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Mamy w katogu grzechów cztery
"Wołające o pomstę do nieba",
z genezą już w Starym Testamencie.
Są i dziś, stąd przyjrzeć im się trzeba.

Umyślne zabójstwo - a dziś wojna.
Grzech sodomski - a dziś niemoralność
Krzywdzenie wdów i sierot, a czwarty:
oszustwo w pracy - niewypłacalność.

Tematy jak najbardziej na czasie,
choć niekiedy wysublimowane,
bo pod hasłem prawa do wolności,
żądane i manifestowane.

Lecz prawa Bożego nie zakrzyczą
na paradach czy też happeningach.
A Pan Bóg sprawiedliwie osądzi
niecnych, przez których działa się krzywda.

 

 

Napisane w 2019 roku

Syn Marnotrawny (aforyzm)

To nie sztuka jest na wszystko
machnąć ręką i porzucić,
ale odkryć swoje błędy,
chcieć naprawić i powrócić.

 

 

 

Sobota, 26 marca 2022

Główne Prawdy Wiary:

6/ Łaska Boża jest do zbawienia
koniecznie potrzebna

Łaska Boża do dar,
można by rzec - prezent,
bez naszej zasługi,
nieodzowny w wierze.

Jest uświęcająca
oraz uczynkowa.
Pierwsza daje niebo.
Druga - posiłkowa.

Wlana na chrzcie świętym.
Grzech ciężki ją kradnie.
Spowiedź święta zwraca,
gdy dusza jej pragnie.

Utytłani w grzechach,
bywa, że jej nie chcą,
póki się nie zmierzą
z perspektywą wieczną.

A wszystko do czasu,
aż przyjdzie godzina,
gdy klękną przed bramą,
gdzie wieczność się wszczyna...

Toteż Bożej łaski
każdemu potrzeba,
aby mógł przekroczyć
kiedyś progi nieba.

 

 

Faryzeusz i celnik
/tekst poprawiony z 2022 r./

Nie pychę faryzeusza,
tylko pokorę celnika,
usprawieliwił w świątyni
Pan Bóg. To Jego optyka.

Gdyż pycha do piekła spycha.
Z pokorą zajdziesz do nieba.
A choć nie wszyscy ją cenią,
jej przede wszystkim potrzeba.

W Jezusowej przypowieści
grzesznik co padł na kolana,
doznał usprawiedliwienia.
Czy dziś świat chce słuchać Pana?

Gdy faryzeizm zwycięży
będą konflikty i wojny,
bo ten, który się wywyższa
gotów jest do działan zbrojnych...

I nie trzeba tu słów wielu,
widać to na Ukrainie,
gdzie przez ludzkie zakłamanie,
tak wielu niewinnych ginie.

 

 

 

Piątek, 25 marca 2022

Ecce Ancilla Domini /tekst poprawiony z 2018 roku/

Bądź pozdrowiona Maryjo,
któraś w swe łono dziewicze,
zgodziłaś się przyjąć Słowo,
ratunku świata Kotwicę.

Cień Wszechmocnego Cię okrył,
Duch Uświęciciel napełnił...
I stałaś się Matką Chrystusa,
by Boży zamysł się spełnił...

Syn Boży w ciele się począł,
głosem proroków wieszczony.
Lecz Anioł wpierw Ci zwiastował
ów "Owoc błogosławiony"...

Niech zatem słowa modlitwy,
łączącej się z Twoim "fiat",
wiodą nas do Nazaretu,
w to pierwsze "Zdrowaś Maryja"...

 

 

Główne Prawdy Wiary

5/ Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Nasza dusza jest rozumna
a ponadto nieśmiertelna.
Pan Bóg nam ją ofiarował,
gdy powołał do istnienia.

Z tym się wiąże prawda wiary,
iż już wiecznie żyć będziemy.
Jednak rodzi się pytanie:
W jakim stanie już po ziemi?

Żyjmy godnie i uczciwie
aby był to stan zbawienia,
a nie bezmiernej katuszy
i wiecznego potępienia.

 

 

 

Czwartek, 24 marca 2022

Główne Prawdy Wiary:

4/ Syn Boży stał się Człowiekiem
i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.

Grzech pierworodny Adama i Ewy
zaryglował dla ludzi bramy nieba.
Ale dobry Bóg nie przestał nas kochać.
Jednak Zbawiciela było potrzeba.

Tylko Boży Syn Ojca Przedwiecznego
mógł sam dokonać zadośćuczynienia.
Zstąpił na ziemię i stając Człowiekiem
chciał to uczynić na drodze cierpienia.

Dlatego na drzewie hańby, na krzyżu,
wypełniając misję oczy zawiera,
zwycięża śmierć i szatana, a potem
z martwych powstając znów niebo otwiera.

Kto nie szanuje tej prawdy w tym życiu
pomija, odrzuca lub nie docenia,
sam sobie na powrót zamyka niebo,
a przez to szansę swojego zbawienia.

 

 


Kto nie jest ze Mną...
(Łk 11,14-23)

Kto nie idzie za Jezusem,
nie kocha Go i nie wierzy,
komu swą przyszłość i szczęście,
może bezpiecznie zawierzyć?

Pan Bóg ludzi nie klonuje.
Każdy sam drogi wybiera.
Kto odrzuca dłoń Chrystusa,
ten rozprasza a nie zbiera.

A Królestwo Chrystusowe,
wolne jest od Belzebuba.
W nim tkwi miłość oraz szczęście,
a nie piekła wieczna zguba.

 

 

 

Środa, 23 marca 2022

Główne Prawdy Wiary

3. Są trzy Osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jak w trójkącie trzy kąty
leżą na jednym polu,
podobnie w Trójcy Świętej
trzy Osoby pospołu.

Na zasadzie relacji
odnoszą się do siebie
i będąc jednym Bogiem,
co trwa od zawsze w niebie.

Nasz rozum jest za słaby
i zrozumieć nie może
tej prawdy, więc przyjmuje
tu Objawienie Boże.

Podczas chrztu w rzece Jordan,
Bóg dał poznać wyraźnie,
że jest Jeden lecz w Trójcy
może działać doraźnie.

Syn Boży zstąpił zbawić,
a Duch Świety umocnić,
razem w miłości z Ojcem,
wskazywać cel w wieczności.

Przeto każdy znak krzyża
bywa wyznaniem wiary
i najkrótszą modlitwą,
co Trójcę Świętą chwali.

 

 

Potrzeba prawa (Mt 5,17-19)

Prawo Boże jest potrzebne,
tak na ziemi, jak i w niebie.
Chrystus przyszedł je wypełnić,
nie skasować ani zmienić.

Prawo ludzkie jest doraźne
i niekiedy niewyraźne.
Każda władza znieść je może...
Co innego Prawo Boże.

Jak coś Pan Bóg zaplanuje,
Jego zamysł zatriumfuje...
Choćby zaczął od ziarenka,
wielką moc ma Boża ręka.

Prawo Ludu Izraela,
które Mojżesz w życie wcielał,
Chrystus Pan zweryfikował
i już wszystkim ofiarował...

Prawo Boże trzyma w wierze
więc go przestrzegamy szczerze.
A kto przykazania znosi,
ten o sąd Boży się prosi.

 

 

 

Wtorek, 22 marca 2022

Ģłówne Prawdy Wiary:

• Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

Powie ontolog, że zło,
jako byt nie istnieje.
Jednak, kiedy brak dobra,
faktycznie źle się dzieje.

Oczom ludzkim nie wszystko
uda się zauważyć.
Stąd ogrom zła umyka
i dobra nie da zważyć.

Ale Boże widzenie
jest w pełni niezawodne.
Każdy czyn, myśl i słowo
nie sięgnie po nagrodę.

Wiemy, że sądy ludzkie,
potrafią być stronnicze.
Za to Pana Boga jest
sprawiedliwe Oblicze.

Przed Nim się nic nie skryje.
Żaden grzech nie uchowa.
I na nic się nie przyda
apelacyjna mowa...

Zatem ta prawda wiary
każdemu przypomina,
ażeby był rozważny
w słowach, myślach i czynach...

 

 

 

Przebaczenie (Mt 18,21-35)

Przebaczyć nie znaczy zapomnieć.
O amnezję tutaj nie chodzi
Lecz by nie wzmagać nienawiści,
co to nie buduje a szkodzi.

A umożyć długi bliźniemu,
kiedy nie ma z czego nam oddać,
to jest gest szlachetnego serca,
choć okoliczność niewygodna.

Krzywdy na ziemi choć doraźne.,
to w wymiarze wiecznym nie zginą.
Uczyńmy wszystko by nie były
kiedyś dla nas kary przyczyną...

 

 

 

Poniedziałek, 21 marca 2022

Główne Prawdy Wiary
1. Jest jeden Bóg

Żydzi czczą Boga Jahwe.
Muzułmanie Allacha.
W hinduizmie trzy bóstwa.
Stad ta lista bogata.

W starożytnych imperiach
w różnych zakątkach ziemi,
bóstw była cała masa,
iż trudno je wymienić.

Niektórzy wiarę w Boga
tłumaczyli niewiedzą,
z hasłem "opium dla ludu"...
Dziś raczej cicho siedzą...

A Chrystus nam objawił,
prawdę, że Bóg jest jeden,
kiedy zstąpił na ziemię,
by pojednać nas z niebem.

Biblia to "List od Boga".
Tradycja - filar drugi.
Tych fundamentów wiary
nie możemy zagubić.

Filozofom - Absolut,
także - Pierwsza Przyczyna.
My mamy pamiętać, by
Objawienia się trzymać.

 

 

 

Żyć w prawdzie (Łk 4,24-30)

Ciężko było w Nazarecie
nauczać Jezusowi,
jak we własnej ojczyźnie
każdemu prorokowi.

Bo jaki miał epilog,
w synagodze trud cały?
Porwanie nad urwisko,
aby strącić ze skały.

Lecz inne jest przesłanie
owego epizodu.
Jezus został posłany
do rozlicznych narodów.

A choć był Synem Bożym,
Jego słów nie słuchano
i w Narodzie Wybranym
na hańby śmierć skazano.

Ale zbawcza Ofiara,
którą na krzyżu złożył,
objęła wszystkie ludy...
Taki był zamysł Boży.

 

 

 

Niedziela, 20 marca 2022

Główne prawdy wiary

Wiele jest religii na świecie.
Każda ma swe normy i tezy.
Tak samo i my - katolicy,
według Prawd Wiary chcemy wierzyć.

Przykazania mówią co czynić,
a czego się strzec i unikać.
Natomiast Główne Prawdy Wiary
umysłem w przesłanie Boże wnikać.

Objawionych prawd mamy wiele,
ponadto podane dogmaty,
Jednak rozważymy sześć głównych,
gdyż ich treść ma sens przebogaty.

Dwie strefy cechują człowieka,
pierwsza - rozumu, druga - woli.
Gdy pierwsza ma wiedzą wzbogacać,
to druga działanie wyzwolić.

Bywa tak, że rozum wskazuje,
na coś, co doskonale wiemy,
a wola w nas jakaś oporna
i tego uczynić nie chcemy...

Główne Prawdy Wiary to mądre,
bowiem Boże z nieba przesłania.
Obligują nas w pełni z wolą,
do akceptacji w przykazaniach.

Dlatego też przez dni kolejne
rozważać będziemy te prawdy,
bo jak to wnet zauważymy,
"podpięty" pod nie jest z nas każdy.

 

 

 

Sobota, 19 marca 2022

Św. Józef

Choć nie wiedział do końca,
to posłuchał Anioła,
nie oddalił Maryi,
co dziś Matką Kościoła...

Ufnie wziął ją za żonę,
zostając wierny Bogu,
jako "cień Ojca", Opiekun,
w zbawczym Bożym dialogu...

Choć w pełni nie miał wizji
"ekonomii zbawienia",
ale sercem szlachetnym,
nie chciał Panny zhańbienia...

Nie wziął kamienia do rąk,
by cisnąć na Maryję.
Zawierzył Słowu Boga.
Dziś w wiecznej chwale żyje.

I daje przykład wszystkim,
On Józef - "mąż milczenia",
jak być odpowiedzialnym
i dążyć do zbawienia...

 

 

 

V przykazanie kościelne

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Owa troska ma dwa wymiary.
Oby dwa jednakowo ważne.
Pierwszy duchowy - duszpasterski.
Drugi - materialny - doraźnie.

Istnieją w Parafiach wspólnoty:
Rada Parafialna, Różaniec,
Służba Liturgiczna i inne...
Nie bądźmy obojętni na nie.

Ksiądz w modlitwie oraz posłudze
nie może być osamotniony.
Dlatego też o stałej porze
zwołują do kościoła dzwony.

Wymiar materialny, doraźny,
możemy ujrzeć gołym okiem.
Jaki jest stan danej świątyni.
Czy aby nie przykrym widokiem?

Nie każdy kapłan wszystko umie.
Gdy o coś prosi nie być głuchym,
kiedy sam sobie nie poradzi,
mając problem ze zdrowiem kruchym.

Pieniądze, owszem są potrzebne,
gdy nowy kościół się buduje.
Lecz niekiedy nie najważniejsze,
gdy do pomocy serc brakuje.

Także cenne inicjatywy,
dla których miejsce jest w Kościele,
bywają bardzo pożądane,
gdy mogą przynieść dobra wiele.

 

 

 

Piątek, 18 marca 202

IV przykazanie kościelne

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Każdy człowiek ma swe ciało, ale wiemy, że to mało,

jeśli prawdy nie poruszy tej o nieśmiertelnej duszy.
Mamy dbać o zdrowie ciała.
Szczepić się, robić badania,
wyjeżdżać do sanatoriów
i szukać enklaw spokoju.

Prowadzić zdrowy tryb życia,
przez diety unikać tycia
i żeby nie zachorować
normy chigieny
stosować.

Duszy też mamy pomagać
i pamiętać o zasadach,
jakie w czwartym przykazaniu
danym w kościelnym wydaniu.

Kiedyś w piątki oraz środy
poszczono nie dla urody
tylko dla Pana Jezusa,
by doznała łaski dusza.

Dzisiaj w dni Wielkiego Postu
oraz piątki duszy wzrostu
mamy strzec i dopomagać
i nie szaleć na zabawach.

 

 

 

Niegodziwi dzierżawcy
(Mt 21,33-43.45-46)

Tą winnicą z przypowieści Jezusa,
którą otrzymaliśmy w dzierżawę,
jest życie, którego plonem jest dobro,
nasz plon przed Odwiecznym Gospodarzem...

Niegodziwi dzierżawcy z chciwości,
zabili i sługi i dziedzica,
myśląc w głupocie i naiwności,
że się nie będą szybko rozliczać.

Lecz człowiek w swoim myśleniu błądzi,
a gdy duszę na manowce wiedzie,
to grozi mu wieczne potępienie
i "dożywocie" w piekielnej biedzie.

 

 

Czwartek, 17 marca 2022

III przykazanie kościelne:
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
Wielkanoc i z nią związany
w liturgii "czas wielkanocny"
rozciąga się od Popielca
po same Zielone Świątki.

Toteż wtedy powinniśmy
przyjąć u "stołu Pańskiego"
Jezusa w Komunii świętej,
z radością do serca swego.

On to dla nas w Wieczerniku
podczas Ostatniej Wieczerzy
stał się Pokarmem na wieki.
Dlatego mamy Mu wierzyć.

Bo życie na ziemi przeminie
i stając u bram wieczności
wejdziemy za progi nieba
tylko z Pokarmem Miłości.

 

 

 

Środa, 16 marca 2022

Boża rzeczywistość a ludzkie kalkulacje
(Mt 20,17-28)

Miejsce po prawej czy lewej
stronie króla jest myśleniem
wiernym doczesnym zasadom,
bo z ziemskim wyobrażeniem.

W wymiarze wiecznym miejsc nie ma,
a tylko szczęśliwe trwanie.
I nie człowiek, a Bóg Ojciec
stwierdzi, kto zasłużył na nie.

Tam nie ma też odległości
odmierzanej w centymetrach.
A nagroda dla zbawionych
jest absolutna i wieczna.

Na ziemi nie potrafimy,
co ucząc Jezus zaznaczył
tego do końca zrozumieć.
co w chwale przyjdzie zobaczyć.

 

 

 

II przykazanie kościelne

Przynajmniej raz w roku przystąpić do
sakramentu pokuty

Sakrament pokuty
czyli spowiedź święta
to też źródło łaski,
więc trzeba pamiętać,

aby raz do roku,
co skromnym wymogiem,
otworzyć swe serce,
przed Stwórcą i Bogiem.

Spowiedź daje łaski,
których się nie kupi,
których mól nie zniszczy
i złodziej nie złupi.

Ona też otwiera
nam drogę do nieba,
dlatego tak bardzo
każdemu jej trzeba.

Ten co ją odkłada,
że przed śmiercią zdąży,
wmawiając daremnie,
jak muł wkółko krąży.

Stąd nie raz do roku,
ale regularnie,
gromadżmy kapitał,
a nie ledwo na dnie.

 

 

 

 

Wtorek, 15 marca 2022

 

I Przykazanie kościelne

 

Mówi: w niedziele święta nakazane

powinno się uczestniczyć we mszy świętej

oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych.

A o tych świętach powiedzieć trzeba więcej.

 

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli,

Wielkanoc oraz Wniebowstąpienie Pańskie

Zesłane Ducha Świętego, Boże Ciało

Matki Bożej Zielnej, Wszystkich Świętych także.

 

Zwolnieni są chorzy i w pracy ciągłej,

a także i ci, gdzie brakuje świątyni,

więzieni bez szansy Bożej posługi,

co mają przeszkody ze słusznej przyczyny.

 

Pandemia dopuszcza obecność medialną.

Jednak nie według własnego „widzi mi się”,

możemy usprawiedliwić tę absencję,

gdzie błaha niedogodność w ów dzień się wpisze.

 

Świadome i dobrowolne opuszczenie

mszy świętej w dni nakazane to grzech ciężki.

I trzeba się z niego prędko wyspowiadać,

by nie narażać swej duszy na stan klęski.

 

Bywa tak, że nie byłeś raz na mszy świętej.

Nic się nie stanie gdy nie będę raz drugi…

A potem przychodzi trzeci, czwarty, piąty…

I nim się obejrzysz jak narósł czas długi…

 

A wtedy do spowiedzi ciężko się wybrać,

skoro narosła w duszy tak wielka szpara.

I jeśli prędko się nie pojednasz z Bogiem,

to równie szybko może umrzeć twa wiara.

 

 

 

Poniedziałek, 14 marca 2022

Miary: Boża i ludzka (Łk 6, 36-38)

Przyjdzie godzina prawdy

Jaką miarą mierzyłem,

Hojną i miłosierną?

I na co zasłużyłem.

 

Ludzkie miary są względne

Jakże często wadliwe

Boże są ostateczne

I zawsze sprawiedliwe.

 

W ludziach brat miłosierdzia

Tylko sucha litera,

A Boża sprawiedliwość

 

Grzesznym niebo otwiera…

 

 

 

Najważniejsze przykazanie

Zapytał Pana Jezusa uczony
o najważniejsze z wszystkich przykazanie
i dostał wyczerpującą odpowiedź,
natychmiast, na to rozsądne pytanie.

I przyznał Chrystusowi pełną rację,
chociaż do grona uczniów nie należał,
pojął, że miłość Boga i bliźniego
jest tą drogą, która do nieba zmierza.

A pamiętać w tym miejscu powinniśmy
jak Chrystus ujął zrozumienie tego,
mówiąc jemu wobec wszystkich zebranych,
że jest blisko Królestwa niebieskiego.

Stąd dla nas to "Przykazanie miłości"
w którym zawarte są dwa przykazania,
ujmujące sobą cały Dekalog,
to ścieżka zbawczego postępowania.

Trudno miłować Boga i bliźniego,
gdy widzimy jak nienawiść rujnuje...
Kiedy wokół dzieje się tyle złego,
tylko miłość jest twórcza i ratuje...

 

 

 

Niedziela, 13 marca 2022

"Ani żadnej rzeczy, która jego jest"
X Przykazanie Boże

Pożądanie cudzej własności
może być przyczyną kradzieży.
Gdy człowiek go nie opanuje,
jak mucha na lep ślepo bieży.

Znany frazes "mieć klej na ręce",
bo co dotknie to się przylepi,
ma swoje źródło w pożądaniu,
gdzie ciągła chciwość rozum krzepi.

Iż kleptomania jest chorobą,
to doskonale dzisiaj wiemy
i temu czy tej, co ją mają,
fachowo pomóc już możemy.

A kto posiada zdrowe zmysły,
nad pokusą musi panować
i wszelakie pożądliwości
już w samym zarodku blokować.

Tych "innych rzeczy" mamy krocie,
od praw autorskich po przedmioty.
A finał często jest, że z prawem
ludzkim i Bożym są kłopoty.

 

 

 

Sobota, 12 marca 2022

"Nie pożądaj żony bliźniego swego"
IX Przykazanie Boże

Pożądanie ma dwa wymiary,
duchowy oraz fizyczny.
Gdy splotą się i pójdą w parze,
potrafią mieć skutek tragiczny.

Też ważne jest dopowiedzenie,
że dziś w dobie emancypacji,
przy tymże Bożym przykazaniu,
mieć może odwrotność relacji.

Tak samo więc grzeszy mężczyzna,
jak i grzeszyć może kobieta,
gdy zdominuje ich niewinność,
jawiąca z pokusą podnieta.

Chrystus określił jednoznacznie:
grzeszy, kto małżeństwo rozdziela.
Ponadto potwierdza to także
tragiczna śmierć Jana Chrzciciela.

Niestety, dziś w dobie rozwodòw,
dla wielu rozwiązły styl życia,
na ziemi jest czymś oczywistym.
Na niebo - kartą bez pokrycia...

Lecz Pan Bóg nie skreśla nikogo,
ogłosił, że jest Miłosierny.
Kiedyś każdy sam się rozliczy,
na ile za życia był wierny...

A znane porzekadło mówi,
używając słowa "ambaras",
żeby wystrzec się pożądania,
musi dwoje chcieć tego naraz.

 

 

 

Miłość nieprzyjaciół 2022

By miłość nieprzyjaciół,
wypełniać należycie,
potrzeba słów lecz w pełni
przez czyny wcielać w życie...

 

Bądź dla bliźniego bratem.

Prosta jest Boża nauka...

Nigdy wrogiem i katem,

co tylko zemsty szuka.

 

Boży świat jest dla wszystkich.

I każdy posiąść może

dobra, choć zmylił drogi

i trafił na bezdroże…

 

Cóż po takiej modlitwie,

co tylko jest za swoich,

a nie jest tym ratunkiem,

co rany serca goi

 

Na cóż mogą się przydać

próżne długie pacierze,

gdy miłości w nich braknie

wybacz, w ich sens nie wierzę...

 

 

 

Piątek, 11 marca 2022

Vlll Przykazanie Boże

Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu.

Obmowa, pochlebstwo, oszczerstwo.
To o nie głównie tutaj chodzi.
Bo też są to swoiste kłamstwa,
które miast pomóc, mogą szkodzić.

Obmowa to sąd za plecami.
A to, że na prawdzie się toczy,
nie zwalnia jej z świętej zasady,
że mówić trzeba prosto w oczy.

Na Kaszubach znane są "pludry",
czyli kobiece plotkowania,
które zdarzają się najczęściej,
na zwykłych sąsiadek spotkaniach.

A takie zwykłe pludrowanie
nic dobrego nie przynosi,
a tylko takiej czy takiemu,
przydomek, jaki we wsi nosi.

Pochlebstwo staje się fałszerstwem,
kiedy zachwala pod niebiosy,
kogoś kto na to nie zasłużył
i inne o nim słychać głosy.

Zdarza się bowiem, iż pochlebstwo,
będąc fałszywym poręczeniem,
staje się opłakanym w skutkach,
długofalowym utrapieniem.

Oszczerstwo jest jak pomówienie,
ale nie w rzeczy drobnej czy śmiesznej.
To ciężkie kłamstwo rzucone w twarz,
dotykające kary wiecznej.

A zaznaczyć trzeba tu jeszcze,
że powiedzenie "ludzie mówią",
ma tę opcję, iż potrafią knuć,
z tą myślą, że człowieka zgubią.

Więc trzymać język za zębami,
to na co dzień dobra zasada.
Ma jednak i ona wyjątek,
gdy koniecznie ostrzec wypada.

 

 

 

Czwartek, 10 marca 2022

Vll przykazanie Boże - Nie kradnij!

Czy potrzeba aż komentarzy,
by pojąć, że Bóg który darzy,
mówi: "Nie!" z "niebios poradni"
dając przykazanie: "Nie kradnij!"

Ów grzech ma różne materie,
stąd przebogatą "galerię".
Co innego ukraść biednemu
chleb i tenże bogatemu.

A istnieje powiedzenie,
jak zbawcze dopowiedzenie,
że grzech nie będzie odpuszczony,
póki wziątek nie wrócony.

Jak zrestytuować tego,
którego wzięło już niebo?
Wspomóc potrzebującego
przez świętego Antoniego.

 

 

 

środa, 9 marca 2022

Vl przykazanie - Nie cudzołóż!

Co Bóg złączył tego człowiek,
jakże często nie szanuje.
W pogoni za przyjemnością
prawdziwe szczęście rujnuje.

Bo czy się można spodziewać
szczerej i pełnej miłości,
gdy co rusz szerzą się zdrady,
co zaprzeczają wierności.

Cudzołóstwo burzy i niszczy
najintymiejsze relacje,
serwując jak w tanim barze,
wtórnie odgrzane kolacje.

Kaleczy trwałe sumienie,
którego się nie oszuka.
I nigdy już śnieżną bielą
nie tchnie, gdy dało się zbrukać...

A też nie jest tajemnicą,
że i skutki tego grzechu
mogą być nieporządne,
nie napawając uciechą.

Niebezpieczne zakażenia
rozłamy, przy tym emocje;
niekiedy nieślubne dzieci,
a co najgorsze - aborcje.

 

 

 

Wtorek, 8 marca 2022

V Przykazanie Boże - Nie zbijaj!

Wprawdzie dzisiaj "dzień kobiet",
Jednak nasze refleksje
związane z Dekalogiem,
mają inne koneksje.

Zabójstwo to grzech ciężki,
gdy umyślnie spełnione.
Dopuszczalne jest skrajnie
tylko w samoobronie.

Woła o pomstę z nieba,
bo życie jest od Boga.
A bezwzględnych morderców
wiedzie do piekła droga.

Kiedyś miasta ucieczki
znane Izraelitom,
dawały względny azyl,
jednakże nie bandytom.

Dzisiaj to przykazanie,
pragną też ekolodzy,
rozszerzać na zwierzęta,
a nawet stan przyrody.

Męczyć zwierząt nie wolno,
drzew bezkarnie wycinać.
Lecz co innego chronić,
a bestialsko zabijać.

Pan Bóg w swoim zamyśle,
rozum dał człowiekowi
i duszę nieśmiertelną,
kto to zmienia - źle robi.

Choć zabić można ciało,
to gorsza jest "śmierć duszy",
która otwiera drogę
do piekielnej katuszy.

 

 

 

Poniedziałek, 7 marca 2022

Czcić rodziców (lV przykazanie)

Rodziców się nie wybiera.
Rodziców po prostu się ma.
Zazwyczaj dobrych, kochanych,
a czasem i też "jak Bóg da".

"Ażeby ci ręka uschła",
pamiętam od lat dziecięcych,
przestrogę tym, co miast kochać,
złem się potrafią odwdzięczyć.

Że słuchać trzeba rodziców,
maleńkie dziecko wie dobrze.
Lecz gdy "głupi wiek przychodzi",
w zaparte chce iść niemądrze.

I stwierdzić po jakimś czasie:
"Rodzice nie mieli racji";
ja bym to zrobił inaczej,
bez zbędnej defibrylacji ...

Lecz gdy siwizny przybywa
i nieco oleju w głowie,
jawi się myśl, by posłuchać,
co ojciec czy matka powie...

Jak nad ich trumną staniemy
i zbędne są dewagacje,
wtedy do głowy dociera.
iż rodzice mieli rację...

Stąd prawo Boże - odwieczne,
ma w Dekalogu pokrycie;
czcij ojca swego i matkę,
bo dzięki i nim masz życie.

A czy im zechcesz dopomóc,
głównie od ciebie zależy,
gdy będą starzy i chorzy...
z pomocnym sercem pobieżyć...

Wspomnijmy na słowa Jezusa,
gdy w "korban" ujawnił zbrodnię,
tych, co miast wspomóc rodziców,
uświęcić dar szli niegodnie.

A gdy zajrzymy do Biblii,
to więcej treści znajdziemy,
co niesie cześć dla rodziców
dla żywota na tej ziemi...

 

 

 

Niedziela, 6 marca 2022

Świętować zgodnie z wiarą

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
głosi trzecie Boże przykazanie.
Dla Izraela tym dniem jest szabat;
nam - niedziela, bo czci zmartwychwstanie.

Co oznacza, by dzień święty święcić?
Po pierwsze to, by uczcić w nim Boga.
Dla Izraelitów takie miejsce
na modlitwę daje synagoga.

Natomiast dla wyznawców Chrystusa,
chrześcijan biją dzwony w niedziele,
które ogłaszają i zwołują
wiernych na Eucharystię w Kościele.

Po drugie - święcić, to móc odpocząć,
po tygodniu wytężonej pracy,
często skazującej na rozłąkę,
ze wszystkimi z rodziny zobaczyć.

Zasiąść przy stole, odwiedzić bliskich,
iść na spacer, do teatru, kina...
Też ważne - żeby umacniać więzi,
których tak potrzebuje rodzina.

Po trzecie - uwolnić się od pracy,
bo jej się nie da nigdy przerobić.
A przez nadgorliwy pracocholizm,
jak łatwo duchową krzywdę zrobić.

Nie uda się budować miłości,
czy też wzmacniać rodzinnych relacji,
kiedy w notesie czy kalendarzu,
pełno wyjazdów i delegacji...

Dlatego dzień święty Bóg nakazał,
gdyż na naszym dobru Mu zależy.
On wie o nas wszystko, widzi krzyże,
i pragnie pomóc z nimi się zmierzyć...

 

 

 

Sobota, 5 marca 2022

Boża obietnica i powołanie
(Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32)

Bóg przemawiał przez proroków.
Jezus mówił osobiście.
Nie dla wszystkich jednak ludzi,
są to prawdy oczywiste.

Mamy chwile trudne w życiu,
a też potrzeby przyziemne.
Przyzywając Ojca z nieba,
nie czyńmy to nadaremnie.

W drugim przykazaniu Bożym
jest przestroga i nauka,
że grzeszne jest wzywanie Boga,
kiedy ktoś prywaty szuka.

A przysięgi i zaklęcia
sięgające nawet nieba,
mają w sobie tę stabilność
niczym wiatrem gnana plewa.

Przyzywanie imion świętych,
jak przecinków - machinalnie,
nie powinno nam "w krew wchodzić"
ani w złościach, ni jowialnie.

Wielki Post każe się modlić,
w ważnych sprawach prosić Boga,
nie zapomnieć Go uwielbiać,
przepraszać i też dziękować.

Chrystus wzywał Ojca z nieba,
w Getsemani, z "tronu krzyża"
gdy się modlił, czynił cuda
i prawdy wieczne przybliżał.

Niech więc drugie przykazanie,
co nie broni Boga wzywać,
jednak do Jego imienia
grzesznie się nie odwoływać.

 

 

 

Piątek, 4 marca 2022

Dziś "pierwszy piątek miesiąca"
i Świętego Kazimierza,
królewicza, co z Maryją
"dnia każdego" w niebo zmierzał.

Toteż patrząc na znak krzyża,
widzimy w nim dwa wymiary.
Wpierw pionowy w żywot wieczny,
i poziomy - w nim świat cały.

Na Synaju Bóg darował
dwie tablice Mojżeszowi:
"Dziesięć słów" czyli Dekalog,
drogowskazy w nieba progi.

Pierwsze trzy tyczą się Boga,
pozostałe zaś człowieka.
Pierwsze każą patrzeć "w górę",
drugie w życie przyoblekać.

Poprzedza je inwokacja,
dla Narodu Wybranego,
który Jahwe wybrał sobie,
by dać znać światu przez niego...

O zbawieniu i miłości,
którą żywi, mimo grzechów,
jakie człowiek wciąż popełnia,
od zarania wszystkich wieków...

Politeizm - wielobóstwo.
Pierwsze "słowo" Dekalogu,
daje nam Jasną wykładnię,
co się tyczy "cudzych bogów".

Czas, gdy miejsce miał "exodus",
ucieczka z egipskiej ziemi,
w "złotym cielcu" miał rezonans,
który musiał się przemienić.

Jeden Bóg - Jahwe - Prawdziwy,
ten świat stworzył i jest Panem,
toteż wszystkie inne bożki
mają być wyrugowane.

I dzisiaj tych bóstw przeróżnych
w naszy świecie nie brakuje.
Władza, sława i pieniądze...
Ileż ludzi im hołduje...?!

 

 

 

czwartek, 3 marca 2022

Sytuacje - konfrontacje...
(Pwt 30, 15-20; Łk 9,22-25)

"Wierność i grzech - życie i śmierć".
Te hasła z Liturgii Słowa,
są inspiracją, by w ten Post
sumienia zweryfikować.

Dlatego od Dekalogu
poprzez grzechów katalogi,
w tym Świętym "czasie zbawienia"
prześledzimy nasze drogi...

A że mamy dni czterdzieści,
więc codziennie w jeden temat,
postaramy się zagłębić,
w myśl słów: "Co nam czynić trzeba?"

Dla przykładu, jako zwiatun:
"On i ona, wierni sobie",
gdy rozwiązłość dookoła...
Czyż nie cud to w naszej dobie?

A choć wojna i pandemia,
świat zaś bardziej nowoczesny,
rys moralny naszych starań,
posiada wymiar odwieczny...

Więc codziennie, gdy się uda,
pomijając dni świąteczne,
pragnę wszystkich Was zaprosić,
na swoiste rekolekcje.

Od jutra, gdy "pierwszy piątek",
do Triduum Paschalnego,
wyruszymy za Jezusem,
w "prawdzie krzyża" widząc niebo...

 

 

 

środa, 2 marca 2022

Popielec 2022 
(Mt 6,1-6.16-18)

Jałmużna, modlitwa i post,
w takiej oto kolejności,
zachęca nas Jezus Chrystus
do postaw godnych świętości.

Lecz tegoroczny Popielec
ma dodatkowe aspekty,
gdy wojna na Ukrainie
i cierń pandemii przewlekły.

Setkom tysięcy uchodźcom,
jałmużny bardzo potrzeba,
obrońcom wsparcia modlitwą
i postem - o moce z nieba.

Walczącym o życie i zdrowie
na trudnej drodze krzyżowej,
dobroci, co budzi nadzieję
i siły wskrzesza w nich nowe.

Czterdzieści dni przed światem
po śladach Chrystusa Męki,
z finałem z martwych powstania
pomimo kaźni udręki.

Każdemu z nas czas "zadany",
który sam Pan Bóg oceni,
gdy przyjdzie "godzina prawdy"
i pożegnania tej ziemi.

 

 

 

wtorek, 1 marca 2022

Przepasane biodra i nagroda
(1 P 1,10-16; Mk 10,28-31)

Przepasanie bioder umysłu,
w nawiązaniu do Księgi Wyjścia,
oznacza ubiór i gotowość
na czas "Chrystusowego przyjścia".

Święty Piotr podaje w swym Liście,
owe konieczne powinności,
jak trzeźwość, posłuszność dziecięcą,
wyzbycie żądz, życie w świętości.

A kto przyjmie łaskę Chrystusa,
pójdzie za Nim nie chcąc strat liczyć,
ten stokroć więcej dóbr otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.

Jutro Popielec i Wielki Post,
czas "przepasania naszych bioder",
i podążania ze Zbawicielem,
na obecnej "drodze krzyżowej".

I pamiętać musimy o tym,
że na ziemi droga cierpienia,
choćby zwieńczona kaźnią krzyża,
niesie zwycięstwo w stan zbawienia...

 

 

 

poniedziałek, 28 lutego 2022

Porzucić wszystko dla Chrystusa
(Mk 10, 17-27) 

Trudno to do końca zrozumieć,
a tylko pochylić się można...
Dlaczego zwycięża w człowieku,
miast pożądliwości myśl zbożna?

Ta, co każe wszystko porzucić
i w nieznane pójść za Jezusem,
zdecydować na ciągłe kłody,
pomówienia, obelgi, katusze...?

Choć nie wszystkim to odpowiada
by pchać się przez "ucho igielne",
jednak, żeby chwały doczekać
trzeba przyjąć prawa niezmienne.

Dziś każdy ma swoje "Pójdź za Mną",
przez które Jezus go zachęca,
ażeby pozostał otwarty
i nie zamykał swego serca.

Na niedolę brata i siostry,
którym przyszło żyć w Ukrainie,
czy dotkniętym ciężko przez covid,
lub też okoliczności inne...

Bo można swe życie poświęcić,
nie oczekując nazbyt wiele,
mając w pamięci, że Pan Jezus,
już na zawsze jest Przyjacielem...

 

 

 

Niedziela, 27 lutego 2022

Słowa budują, przykłady pociągają
(Syr 27,4-7; Łk 6,39-45)

To powszechnie znane powiedzenie,
uzupełnijmy dopowiedzeniem,
iż dobre słowa - od Pana Boga,
i przykłady Jezusa - budują.

Słowa złe, wychodzące z ust ludzkich
i mądrości, gdzie braknie miłości,
co na co dzień postrzegamy w życiu,
miast budować, niestety - rujnują.

Ślepy przewodnik, zaledwie uczeń,
hipokryzja drzazgi z belką w oku,
drzewo dobre i jałowe, serce,
co jak pusty skarbiec bez widoku,

przywołują inne porzekadło,
że mądrej głowie wystarczy słowo.
Człowiek głupi będzie szedł w zaparte
czyniąc te same błędy na nowo...

 

 

 

sobota, 26 lutego 2022

Namaszczenie chorych
oraz błogosławienie dzieci
(Jk 5,13-20; Mk 10,13-16)

Sakramenty i błogosławieństwa
są potrzebne nam w drodze do nieba.
Pierwsze uświęcają ludzkie życie.
Drugie wzmacniają w różnych potrzebach.

U chorych zdrowie ciała i duszy,
dobrze gdy pozostają w symbiozie.
Ale kiedy zbraknie tam równowagi,
wtedy z człowiekiem może być gorzej.

Iluż przez ból fizyczny gorzknieje ,
czasem stając się nie do zniesienia.
A kiedy przyjmą sakrament chorych,
coś w nich samych zaczyna się zmieniać...

Kiedy wiele lat dusza choruje,
szczęście sprzed oczu hen w dal ucieka
i nie zaspokoją nigdy do cna,
wartości tego świata człowieka.

Dzieci wymagają wielkiej troski,
dlatego Jezus je błogosławił,
by ich szczerości i niewinności
ktoś z lat dziecięcych nie wykoślawił.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
te z Ewangelii słowa Chrystusa,
są drogowskazem lecz i przestrogą,
temu, co do niewiary je zmusza.

 

 

 

Piątek, 25 lutego 2022

Cierpliwość i wytrwałość
(Jk 5,9-12; Mk 10,1-12)

I jednej i drugiej
bardzo nam potrzeba,
w każdym dniu wędrówki
w pielgrzymce do nieba.

W życiu zawodowym,
społecznym, rodzinnym,
gdy moc dookoła
zdań, opinii innych...

W trwałości małżeńskiej,
aby jej nie zniszczyć,
są wprost nieodzowne,
aby szczęście ziścić.

Jezus dał nam przykład
wytrwałej miłości,
też w "czekaniu na nas"
Bożej cierpliwości.

Nie marnujmy życia,
bo się nie powtórzy,
żeby posiąść niebo,
cel naszej podróży.

Wczoraj świat obiegły
zdjęcia z Ukrainy,
gdzie toczy się wojna
z szaleńców przyczyny.

Co nas zatem czeka,
dziś jeszcze nie wiemy.
Nie bądźmy bezczynni,
gdy pomóc możemy.

 

 

 

Czwartek, 24 lutego 2022

Mądre spojrzenie na życie
(Jk 5,1-6; Mk 9,41-43.45.47-50)

Marność dostatków doczesnych
przekracza percepcję wielu,
zwłaszcza zatopionych w zbytkach,
nie widzących w niebie celu.

Ziemskie bogactwa zbutwieją,
szaty staną żerem moli,
srebro, złoto, żaden z skarbów,
z bram piekielnych nie wyzwoli.

Przeto strzec się mamy grzechów,
by w ogień nieugaszony
nie trafiła nasza dusza
już na zawsze potępionych.

Jezus Chrystus nas przestrzega,
radykalnych chce zachowań,
tak jak sól przydaje smaku,
mamy dobrem emanować.

Kamień młyński zaś u szyi
i z nim wyrzucenie w morze,
to przestroga dla gorszących
i niszczących dzieci Boże.

 

 

 

Środa, 23 lutego 2022

Zaniechanie i chełpliwość
(Jk 4,13-17; Mk 9,38-40)

Nasze życie na ziemi jest jak para.
Unosi się z każdym dniem na chwilę,
lecz czy myśli o niebie wyzwala?

Gdy stać nas i jawi się wyzwanie,
gdzie dobro, a tego nie czynimy,
to grzeszymy poprzez zaniechanie.

Też chełpliwość ma złudne oblicza,
bo pamiętać nam trzeba, że to nie my,
a Pan Bóg każdego będzie rozliczał.

Snujemy plany na różnych drogach
i ich realizację tu i tam,
a pytanie: z Bogiem czy bez Boga,
będzie okazja, by ziścić je nam?

Jak mamy łaskę czynienia cudów,
nie rezerwujmy jej tylko sobie...
"Pójdź za Mną" dotyczy wiele ludów...
Chrystus dobrze wie komu je powie...

 

 

 

 

Wtorek, 22 lutego 2022

Skała (Mt 16,13-19)

W pobliżu Cezarei Filipowej
turyści mogą podziwiać tę skałę,
od której Szymon wziął swe imię Piotr:
"petra", by tworzyć Kościoła fundament.

I tak pozostało i trwa do dziś, że
w Rzymie następcy na tronie Piotrowym,
są też sternikami łodzi - Wspólnoty,
nazywanej Kościołem Chrystusowym.

Jezus jest jego Głową niewidzialną,
a każdy legalnie wybrany Papież,
tym, który prowadzi w zamyśle Bożym
stado owiec, jako właściwy pasterz.

Czasem owce bywają rozbrykane,
toteż oddalają się w swoją stronę.
A on Dobry Pasterz zdąża za nimi,
aby przywieść do stada zagubione.

Katedra Świętego Piotra to ów tron,
w bazylice, na którym Ojciec Święty,
zasiada uroczyście w ważnych chwilach,
by obwieścić o decyzjach podjętych.

Dlatego ogłaszając coś "ex cathedra",
to jest ważne dogmaty dla Kościoła,
czyni to z mocą Jezusa Chrystusa,
bo w kluczach do nieba tkwi Boża wola.

 

 

 

Poniedziałek, 21 lutego 2022

Mądrość Boża a ludzka
(Jk 3,13-18)

Ta pierwsza "z góry" jest z nieba.
Druga - ludzka - jest z ziemi.
Różnią się pomiędzy sobą tym,
co święty Jakub wymienił.

Mądrość zstępująca "z góry"
jest czysta, skłonna do zgody
posłuszna i miłosierna,
bez ludzkich względów nagrody.

A mądrość ziemska - zmysłowa
i jakże często szatańska,
skłonna do kłótni, zazdrości,
też kosztem prawdy - do kłamstwa.

Kto tylko ziemskiej zaufa
tkwiącej w występku i złości,
temu obce pozostaną
owoce sprawiedliwości.

Jak wielu to zrozumiało
chyląc swe czoła ku niebu.
I my starajmy zrozumieć,
bez obrażania i gniewu...

 

 

 

Niedziela, 20 lutego 2022

Zwieńczenie kazania Vll niedzieli zwykłej, Nadole 20 ll 2022

To nie jest łatwe zadanie:
kochać wroga - wszak bliźniego,
gdy robi wszystko na opak
i nie chce dobra naszego.

Choć wyboista to droga,
a jednak kroczyć nią trzeba,
by w ostatnich dni godzinie,
ujrzeć otwarte drzwi nieba...

 

 

 

Sobota, 19 lutego 2022

Czysta mowa (aforyzm)
(Jk 3,1-10)

Czysta mowa
czyni błogosławionym.
Plugawość z ust
na duszy ubrudzonym.

Często dzisiaj
zamiast przecinków w mowie
wulgaryzmy
słychać tylko w wymowie.

Nie kalajmy
brudem słów swoich twarzy,
niczym pudrem
szpecących makijaży.

 

 

 

piątek, 18 lutego 2022

Prwawdziwi uczniowie Jezusa
(Mk 8,34-9,1)
/Tekst poprawiony z V 2020/

Słowne deklaracje,
niczym nie poparte,
są - jak ktoś powiedział:
"funta kłaków warte"...

Można wiele mówić,
cuda obiecywać...
A jak co do czego,
słów nie dotrzymywać.

Uwierzyć w Jezusa,
to przyjąć Jego chrzest.
Mieć za Pokarm wieczny
Jego Ciało i Krew.

I umocnić w wierze
poprzez Bierzmowanie,
by odważnie głosić,
zbawienne przesłanie...

Jak pierwsi uczniowie,
tak też i my dzisiaj,
nie w deklaracji słów,
trwać mamy, lecz życia...

I co jeszcze ważne:
nie kryć swojej wiary.
Stanąć przy Chrystusie,
gdy trzeba ofiary.

Przyznać się do Niego,
słów Jego nie wstydzić,
choćby próbowano
i z nas wokół szydzić.

 

 

 

czwartek, 17 lutego 2022

Godność ubogich
(Jk 2,1-9)

Zarówno wśród bogaczy
i biednych są cwaniacy.
Pierwsi mogą uciskać.
Drudzy sprytnie pozyskać.

Tego świata ubodzy,
Panu Bogu są drodzy,
gdy w całej swojej biedzie,
z ufnością trwają w wierze.

Jak człowiek jest ubogi
i kłody ma pod nogi,
Bóg zna jego frasunek
i może dać ratunek.

Ten co jest najważniejszy
co wiedzie w żywot wieczny,
bo ostatecznie trzeba
osiągnąć chwałę nieba.

 

 

 

Środa, 16 lutego 2022

Drogowskazy wg św. Jakuba Ap
(Jk 1,19-27; Mk 8,22-26)

Nie gniew a łagodność,
wiara żywa w czynach.
Lustrzane odbicie,
co stan przypomina.

Religijność czysta
i w Prawie wolności,
a dla wdów i sierot
hojna dłoń z miłości.

A Jezus w Betsaidzie?...
Chciej zaufać Jemu.
Może wzrok przywrócić,
jak niewidomemu...

Nie tylko fizyczny
ale i duchowy,
by lepiej postrzegać
"przekaz Jakubowy".

 

 

 

Wtorek, 15 lutego 2022

Pokusa (Jk 1,12-18; Mk 8,14-21)
/tekst poprawiony z 2020 roku/

Sama pokusa nie jest grzechem,
chociaż zwykle furtką do niego.
Kiedy świadomie ją przekraczasz,
niestety, wpadasz w sidła Złego.

To nie Pan Bóg zsyła pokusy,
bo On - samo Dobro - z miłości
każdemu proponuje niebo.
Ich źródło tkwi w pożądliwości.

Jak tylko pokonasz pokusę,
zdobywasz kolejną zasługę.
Gdy jej ulegasz dobrowolnie,
kalasz swą duszę grzechu brudem.

Brakiem chleba zamiast przestrogą
Chrystusa o kwasie Heroda
i faryzeuszy w czym ostrzegał,
uczniowie trwali w czczych wywodach.

Musiał ich upomnieć i zganić,
cofnąć do niedawnej przeszłości
ileż to ułomków zebrali,
po rzeszy tysięcznej ludności...

Błogosławiony kto Jezusa
słów słucha oraz prawym sercem,
zwycięża pokusy, w wierze trwa
i kocha Boga najgoręcej.

 

 

 

poniedziałek, 14 lutego 2022

Św. Walenty 14 ll 2022

Choć historycznie o nim
skąpe są wiadomości,
to czczą go zakochani,
zwąc patronem miłości.

Również chorzy psychicznie,
zwłaszcza na epilepsję
chcą by ten ksiądz i lekarz
miał ich w swojej opiece.

Jako biskup - męczennik
w Rzymie z trzeciego wieku,
cenił wagę miłości,
zwłaszcza w młodym człowieku.

Wbrew zakazom cesarza,
udzielał sakramentu
i błogosławił młodym,
chcącym iść drogą świętą.

Wtrącony do więzienia,
sam miłością zapałał,
do niewidomej zrazu,
która wzrok odzyskała.

Miłość cud ten sprawiła,
choć jej miły Walenty,
wkrótce został zabity
i ogłoszony świętym.

 

 

 

Poniedziałek, 14 lutego 2022

72 uczniów
(Łk 10,1-9)

Pierwsi misjonarze,
uczniowie Chrystusa,
jak owce między wilki,
musieli wyruszać.

Na żniwo, co wielkie,
z depozytem w niebie,
bez trzosa i torby
do ludzi w potrzebie.

Z anonsem prawd Bożych
i Dobrej Nowiny,
z którą przyjdzie do nich
wkrótce Syn Jedyny.

I takich zwiastunów
poprzez wszystkie wieki
świat mógł poznać wielu,
w myśl Bożej opieki.

Cyryl i Metody,
misjonarze Słowian,
uczą, że ich praca
była nieodzowna.

Torowali drogę,
dla ewangelicznych
prawd - ludom pogańskich
jakże wtedy licznym.

Po nich przyszli inni,
też na ziemie polskie,
żeby w życie wcielać
Chrystusową troskę.

 

 

 

niedziela, 13 lutego 2022

"Błogosławieni" i "biada"

(tekst z 2019 r.)

Dwa jakże życiowe drogowskazy,
Jezus wskazuje uczniom gdy przepowiada.
Ku chwale nieba: "Błogosławieni",
a ku zatracie na zawsze, srogie: "Biada!"

W naszych pielgrzymkach po Ziemi Świętej,
nazywanej też przez niektórych Ziemią Boga
jest w programach Góra Błogosławieństw,
co precyzuje - przez co do nieba droga.

Możesz nie zobaczyć Ziemi Świętej,
bo niebezpiecznie, daleko i za drogo.
Ważniejsze, gdy ujrzysz bramy niebios,
za którymi "Błogosławieni" być mogą.

Tą Bożą myślą oraz zachętą,
doświadczani często lecz zobligowani,
tak sterujmy łodzią swego życia,
by dopłynąć do portu - wiecznej Przystani.

 

 

 

sobota, 12 lutego 2022

Siedem koszów
(Mk 8,1-10)

Wpierw było dwanaście.
Drugim razem siedem
koszów z ułomkami,
nakarmionych chlebem,
których aż tysiące
Pan Jezus pożalił,
gdyż byli strudzeni,
bo przyszli z oddali.

Dzisiaj innym Chlebem
syci nasze serca,
podczas Eucharystii,
który wciąż uświęca,
na wielu ołtarzach,
dając w pełni siebie,
jako Pokarm, który
daje życie w niebie.

Choć w Modlitwie Pańskiej

chleba powsedniego

spraszamy codziennie,

to życia wiecznego

on nie gwarantuje.

Ziemskie bytowanie,

to zaledwie chwila,

dla wiekuistości,

która nie przemija.

 

 

 

piątek, 11 lutego 2022

Głuchoniemy i Effatha (Mk 7,31-37)

Spójrz. Nam też niekiedy potrzeba,
i pomocy i łaski z nieba,
by oczy i uszy otworzyć,
umysł i serce, dla dzieł Bożych.

Zobacz, ilu Boga znać nie chce,
co w kamień przemienia swe serce,
i oczy i uszy zamyka...
I obca im z niebios muzyka.

Po omacku da się poruszać,
lecz czy sińce musi mieć dusza?
Cóż, jej ze ślepotą się nie da,
nazbyt łatwo trafić do nieba...

Pomóż nam, Jezu, to zrozumieć,
by nie znaleźć się w ślepym tłumie,
co grozi gdy damy omamić,
tylko tego świata sprawami...

Czy humanizm, choć wiele warty,
filantropią nawet podparty,
wieczne szczęście zapewnić może,
tym, co porzucą drogi Boże?

 

 

 

czwartek, 10 lutego 2022

Dla wszystkich pokoleń
(1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30)

Choć bałwochwalstwo króla Salomona
dwukrotnie przez Pana Boga zganione
zwiastuje już co w historii zbawienia
przez Chrystusa zostanie odkupione.

Gdyż Jezus, który umierał na krzyżu,
czynił to za grzechy całego świata,
równo traktując każdego człowieka,
który tylko zapragnie się z Nim bratać.

Istotne jest jednak, czego uczy nas,
w wierze owa kobieta kananejska,
szukająca ratunku u Jezusa,
mówiąca o okruchach i szczeniętach...

To wymóg wielkiej i szczerej pokory,
albowiem ona jest kluczem do nieba,
a także pozyskania na ziemi łask,
których każdemu tak bardzo potrzeba.

 

 

 

środa, 9 lutego 2022

Do MB Nieustającej Pomocy

Rankiem, za dnia, w wieczór, w nocy
Matko Najświętsza i Pani
w Nieustającej Pomocy,
Twego ratunku szukamy.

Ty pozwalasz nam przychodzić,
modlić przed cudym obrazem,
błagać, dziękować i prosić,
w potrzebach za każdym razem.

I śpiewać, żeś "Szafarką łask",
do której błagania płyną,
a dobroć Twa nad słońca blask;
żeś pomocą nam jedyną.

Ty wiesz, że niejedna trwoga
w tym życiu nas nie omija.
Spraszasz więc łaski u Boga
przez Jezusa, Twego Syna.

I siejesz matczynym sercem,
zapach, boś "Wonna Lilija";
zaś przy ostatniej udręce,
nad grobem w "Salve Regina".

 

 

 

Środa, 9 lutego 2022

Prawdziwa nieczystość
(Mk 7,14-23)

Można przy wytężonej pracy
zabrudzić nogi, twarz i ręce.
Mydło i woda go usuną,
lecz gorzej z usmolonym sercem.

Owszem dbamy o jakość potraw,
aby żołądka nie zmitrężać .
Lecz gdy w sercu brud się zalęgnie,
gorsza nieczystość się rozszerza.

Jezus określił jednoznacznie,
co człowieka czyni nieczystym.
Kto Jego wskazań nie przyjmuje,
trwa na wspak prawdom oczywistym.

Spójrz, królowa Saby przybyła,
słuchać rad króla Salomona.
My słuchajmy Chrystusa Pana,
aby w grzechu ciężkim nie skonać.

Tylko Jego Dobra Nowina,
daje nam gwarancję zbawienia.
I jej starajmy się trzymać,
by nie wpaść w stan zatracenia.

 

 

 

wtorek, 8 lutego 2022

Sekularyzacja
/reflekscja po słowach bp Wacława
Depo - Jasna Góra - Apel 8 ll 2022/

Sekularyzacja to alienacja,
gdyż każe porzucić wartości Boże.
I wcale nie wyzwala, a okrada,
kiedy człowiek więcej posiadać może.

Świecki styl życia i słuszne poglądy,
jedyne, bo tak ktoś zaprogramował,
przerabialiśmy w Polsce przez wiele lat
I dokąd prowadziła "czerwonych" droga?

Dokąd wiedzie laicyzacja życia?
Jeśli zabraknie duchowych wartości,
egzystencją intelektualistów,
ograbionych z wolności i miłości...?

 

 

 

wtorek, 8 lutego 2022

Prawo Boże a tradycje ludzkie 
(Mk 7,1-13; 1 Krl 8,22-23.27-30)

Jest dobrze, gdy równolegle
idą w parze obok siebie.
ale kiedy się rozchodzą,
nie dziw, że konflikty rodzą.

Spójrz - Prawo Boże człowieka
w życiu w świętość przyobleka,
a czasem ludzkie tradycje,
skazują go na banicję.

Gdy przyjmie grzeszne zwyczaje,
co mu po nich pozostaje?
Ułudne chwile radości,
bez wizji wiecznej miłości...?

Można myć ręce i nogi,
w zaś duszy chować barłogi.
Na pokaz być sprawiedliwym,
a w sercu gnuśnym i chciwym.

Tego nas Pan Jezus uczy,
gdy karci faryzeuszy.
Prawo Boże ma rys wieczny
i do zbawienia konieczny.

Król Salomon w ważnej chwili
modlił się w nowej świątyni.
Toteż i modlitwy trzeba,
by nie błądząc iść do nieba.

 

 

 

Poniedziałek, 7 lutego 2022

Genezaret
(Mk 6,53-56)

Kraina piękna i dziwna.
Równina zielona - żyzna,
w tle z Galilejskim Jeziorem.
Tam mogły osoby chore
doznać łaski uzdrowienia
przez dotknęcie płaszcza czy cienia,
Jezusa, bo miał moc z nieba,
źle mających wspomóc w biedach...

Zatem chorych przynoszono,
na samych noszach kładziono,
po miastach, wioskach, osadach.
To jedyna była rada,
iż zostaną uzdrowieni
i do życia przywróceni.
Głębsza prawda tu się jawi:
Chrystus przyszedł by nas zbawić.

 

 

 

Niedziela, 6 lutego 2022

Chrystusowe powołanie
(Łk 5,1-11)

Spójrz - faktów biblijnych nie da się przeinaczyć;
pierwsi wezwani przez Chrystusa to
rybacy.
Z Ziemi Wybranej Morza Galilejskiego,
spotkawszy Jezusa, uwierzyli w Niego.

Czy cudowny połów ryb był argumentem?
A może poznali coś więcej - co święte?
Byli pierwszymi, których Jezus powołał,
jako filary nowej wspólnoty - Kościoła.

Po nich przez wieki całe już morza każdego,
a nawet i znad Jeziora Żarnowieckiego
powołuje Pan Jezus otwarte serca,
by niosły Ewangelìę w odległe miejsca.

A czy też i Twoje serce jest gotowe,
zanosić do innych prawdy Chrystusowe.
Żniwo wkoło wielkie, robotników mało...
Głosić prawdy Boże jest sprawą wspaniałą...

 

 

 

 

sobota, 5 lutego 2022

Potrzeba odpoczynku
(Mk 6,30-34)

Żniwo wielkie, robotników mało,
toteż Chrystus odpocząć zamierzał.
Niestety, to Mu się nie udało,
chociaż łodzią na puskowie zmierzał.

Zewsząd garnęły się tłumy ludzi,
chorych, z taką czy inną potrzebą.
A On z uczniami musiał się trudzić,
bo stawką prócz zdrowia było niebo.

I na nic normy higieny pracy,
kiedy On był jedyną nadzieją,
dlatego uczył, uzdrawiał, tłumaczył...
I tak wypełniał zbawienia dzieło.

Aż po sam krzyż na wzgórzu Golgoty,
kiedy już konał i w siedmiu słowach,
co Józef Haydn w swym utworze o tym
ujął, jak się Jezus ofiarował...

Dziś święta Agata męczennica,
nazywana sycylijską świętą,
mimo prób nieshańbiona dziewica,
w poświęceniu życia jest zachętą.

 

 

 

piątek, 4 lutego 2022

Sentencja po Apelu Jasnogórskim
i słowie ks. Bp Wacława 4 II 2022

Nie samorealizacja
jest ludzi finalnym celem,
tylko szczęście wiekuiste
i duszy naszej zbawienie.

Gdyż samorealizacja,
może mieć rys egoizmu,
kosztem dobra sióstr i braci,
nawet z dozą fanatyzmu.

Znamy takich, co "po trupach",
chcą mamony albo władzy.
Tym, co służą tylko sobie,
czasem trudno coś doradzić...

Zwłaszcza kiedy ich optyka
nie wolna od desperacji,
jako cel nadrzędny w życiu,
chce samorealizacji...

 

 

 

Piątek, 4 lutego 2022

Mściwość
(Mk 6,14-21)

Gdy Jezus rozgłos pozyskał,
ludzie o Nim powiadali,
a Jego postać i czyny
różnie interpretowali.

Herod co Jana Chrzciciela
zgładził wbrew swemu sumieniu,
myślał, że to on zmartwychwstał,
po ścięciu głowy w więzieniu.

Lecz popularność Chrystusa
ujawnia tu inny temat,
kulisy i szerszy kontekst
zgładzenia Jana Chrzciciela.

Po dziś jej imię ostrzega,
przed tymi, co złość i zdradę,
mogą niecnie wykorzystać,
naśladując Herodiadę.

Przy śmierci Jana Chrzciciela
i dla nas ta myśl się rodzi:
Czy jesteśmy skłonni, jak on,
umrzeć za wiarę już młodzi?

Trzydzieści lat miał Pan Jezus
i tyle samo Jan Chrzciciel,
gdy broniąc Bożych Przykazań,
więziony, oddał swe życie...

Dziś też jest miejsce, gdy człowiek,
z pokorą klęcząc - umiera...
Zapytasz: "Gdzie?" - U spowiedzi,
przy kratkach - niebo otwiera.

Gdy triumfuje w duszy nad złem
to już żadna Herodiada,
prawdy Bożej nie pokona,
gdyż śmierci łasce nie zada...

 

 

 

czwartek, 3 lutego 2022

Św. Błażej 
/tekst uzupełniony z 2021 r./

Choć w liturgii jest wspomnieniem dowolnym,
tylko na Świętego Błażeja mamy,
poświęcenie przy koniecznym użyciu świec,
które na nasze gardła nakładamy.


Święty od "bólu gardła" i krwotoków,
męczennik w Armenni, biskup Sebasty,
więziony i umęczony okrutnie,
ścięty mieczem w roku trzysta szesnastym.

Wśród atrybutów jego są: pastorał,
jeleń, też ptaki z pożywiniem w dziobie,
dwie skrzyżowane świece oraz zgrzebło,
narzędzie tortur na jego osobie.

W więzieniu uzdrowił w sposób cudowny,
syna kobiety któremu ość w gardle
przez przebicie groziła uduszeniem,
choć jako lekarz mógł dać szanse marne...

Już aresztowany umacniał więźniów.
Nie dał się skusić namowom i groźbom.
Bohatersko wytrwał w wierze do końca,
dając przykład swą postawą niezłomną.

Niech jego błogosławieństwo da dzisiaj
naszym gardłom zdrowie oraz ochronę,
szczególnie teraz, kiedy czas pandemii
i trzeba się bronić przed Omikronem.

 

 

 

środa, 2 lutego 2022

MB Gromnicznej 

O Panienko prześliczna
Matko Boża Gromniczna.
Przynoś światło, Chrystusa,
by jaśniało nam w duszach.

Ofiarowanie Pańskie
na wskroś chrześcijańskie,
gdy święcimy gromnice,
sławiąc Bogarodzicę.

Przypomina nam prawdę
ważną w rodzinie każdej,
iż narodzone dziecię
z Boga jest na tym świecie.

Świeca - światło Chrystusa
w Maryi, co Jezusa,
przynosi do świątyni,
to ślad, który nam czyni.

Chwalebny szlak do nieba,
którym podążyć trzeba.
Choć droga to nie łatwa,
to pomoc śle Boża Matka.

 

 

 

wtorek, 1 lutego 2022

Chrystus Lekarz optymalny 
(Mk 5,21-43)

O cudzie wskrzeszenia córki Jaira
i kobiety uleczonej z krwotoku
możemy usłyszeć z czytań biblijnych
w Eucharystii prawie każdego roku.

A Pan Jezus jest najlepszym Lekarzem,
mogącym uleczyć duszę i ciało.
Szkoda, iż tak wielu nie chce pomocy
i przychodzi po ratunek wciąż mało.

Zwłaszcza, kiedy trzeba uzdrowić duszę,
której żaden chirurg pomóc nie może,
A skalpel i wziernik nie zdiagnozuje,
bo potrzeba wiedzy i mocy Bożej...

Owszem, mamy psychoanalityków,
którzy szczerze chcą pomóc człowiekowi.
Jednak żaden z nich grzechów nie odpuści
i w zdobyciu nieba nie przysposobi...

 

 

 

poniedziałek, 31 stycznia 2022

Miał "Legion"
(Mk 5,1-20)

Opętanie to totalna niewola,
bo nic dobrego się zrobić nie zdoła.
Gdy zły duch paraliżuje człowieka,
tylko do Boga trzeba się uciekać.

Wszak Lucyfer to zbuntowany anioł,
z wieczną przegraną i skazany na nią.
Toteż uprzykrzać będzie życie ludzi
i jak to tylko możliwe w tym trudzić.

I już w raju skusił pierwszych rodziców
Bożego szczęścia i chwały dziedziców.
Musimy się wystrzegać jego sideł,
bowiem jego podszepty są zdradliwe.

Aż Legion złych duchów miał opętany
i na dozgonne udręki skazany,
także z perspektywą kaźni piekielnej
już na ziemi i potem nieodmiennej.

Opętany pomóc sobie nie może,
gdyż potrzebuje interwencji Bożej.
Dlatego prawda wniosek wymusza,
byśmy nigdy nie zdradzili Chrystusa.

Stąd każdy grzech bywa naszą porażką
a w świecie pełnym pokus o nią łatwo.
Jednak Chrystus zostawił nam ratunek
moc Eucharystii Boży podarunek.

Ciało i Krew - pokarm na życie wieczne
a w nich źródło łask i mocy skutecznej.
Ten, kto często w Eucharystii uczestniczy,
może na wsparcie w Bożą pomoc liczyć.

W pełni rozumiał to święty Jan Bosko,
który to zaniedbanych chłopców z troską,
garnął do siebie zbierając z ulicy,
gdy na żadną pomoc nie mogli liczyć.

 

 

 

Niedziela, 30 stycznia 2022

Wiara prawdziwa (aforyzm)

Nie wystarczy słuchać Ewangelii,
aby życie zgodnie z wiarą przeżyć.
Trzeba jeszcze szczerze Chrystusowi
zaufać, przyjąć Go i z krzyżem zmierzyć...

 

 

 

Sobota, 29 stycznia 2022

Wicher się uspokoił
(Mk 4,35-41)

Gdy do naszej łodzi, co się zmaga
z przeciwnym wichrem trudnego życia,
przyjdzie cudownie i wsiądzie Chrystus,
wiatr się uspokoi i zrodzi cisza...

A w ciszy łatwiej odnaleźć Boga,
Miłość, którą jest i którą darzy,
gdy zmagać się musimy w labiryncie
fal życiowych groźnych korytarzy...

Jednak wiary nie może nam zbraknąć,
tak silnej, że aż góry przenosi.
Gdy Pan Jezus znajdzie się w pobliżu,
On wie i nie musimy Go prosić.

 

 

 

piątek, 28 stycznia 2022

Św. Tomasza z Akwinu

Postrzegany jako wybitny filozof,
a jego dzieło "Suma filozoficzna",
nie może jednak przesłaniać i tej prawdy,
że Jego też jest "Suma teologiczna".

Syn włoskiej ziemi z okolic Neapolu,
z wizją opactwa na Monte Cassino,
zamienia benedyktyńską drogę życia,
aby jako dominikanin zasłynął.

Wielki doktor Kościoła katolickiego,
czerpiący prawdy od starożytnych mistrzów,
wyznaczył kierunek myśli dla wiedzy chrześcijańskiej,

nie tylko w jego epoce lecz na przyszłość.

Choć pojawili się inni myśliciele,
co zapisani na chlubnych kartach słyną.
Jednak ich dzieła, które oddali światu,
nie przyćmią dzieł Świętego Tomasza z Akwinu.

 

 

 

czwartek, 27 stycznia 2022

Dwie kategorie miar - aforyzm
(Mk 4,21-25)

Miary ludzkie mogą być wadliwe
i niedoświetlone,
miary Boże - zawsze sprawiedliwe,
rzetelnie sprawdzone.

 

 

 

środa, 26 stycznia 2022

Święci Tytus i Tymoteusz
(transpozycja Hymnu z Jutrzni)

Oto kapłani Boga Najwyższego,
Słudzy zbawienia Kościoła świętego,
Tymoteusz i Tytus zatroskani
o los powierzonej sobie Owczarni...

Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
wierni bez reszty Chrystusowi Panu,
mądrzy i czyści, nieśli w swoich dłoniach
jasne pochodnie wiary w chrześcijan grona.

Pełni czujności trwali przy podwojach
serc, by dobrze słyszeć, gdy Pan zawoła.
Jak zakołacze - na oścież otworzyć,
na przyjęcie darów oraz prawd Bożych...

Tobie, o Boże, Królu nad królami,
część oddajemy z Twymi Pasterzami.
Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia,
cały świat stworzony, niebo i ziemia.

 

 

 

Wtorek, 25 stycznia 2022

Apostoł Narodów (Dz 22,3-16)
/wersja z 2020 r. poszerzona/

Kto zna stare miasto Jeruzalem,
wie gdzie się znajduje słynna brama,
która posiada dwie nazwy: Lwów,
a dla chrześcijan męczeństwa Szczepana

Okrzyknięty pierwszym męczennikiem,
który umierał na wzór Chrystusa,
ukamienowany przy młodzieńcu,
którego widok szaty z krwią nie wzruszał.

Co więcej, pragnął on dalej uczniów,
powieszonego Nazarejczyka,
ścigać po miastach i aresztować
i wszystkich po więzieniach zamykać.

Nie słyszał głoszącego Jezusa,
aż raz z nieba pytanie: "Dlaczego..."
I z gorliwego faryzeusza
stał się sławnym Apostołem Jego.

I tak z Szawła narodził się Paweł,
z prześladowcy wierny uczeń Pana.
To dzięki niemu Dobra Nowina
poganom została przekazana.

Na mocy święta dziś wspominamy
spod bram Damaszku to wydarzenie,
dziękując za Apostoła Pawła
i jego cudowne nawrócenie.

A stwarza ono i nam okazję,
by zadać sobie szczere pytanie:
Kim jesteś i czego żądasz ode mnie,
Jezu Chryste, wiekuisty Panie...?

 

 

 

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Pobożność właściwa
wg św. Franciszka Salezego
(Tekst poprawiony z 2020 r.)

Dzisiejszy patron to święty
biskup Franciszek Salezy.
Głosił: iż dobra pobożność
z wiarą powinna się mierzyć.

Jak w rzemieślniczych warsztatach,
tak i w wojskowych koszarach.
Także na dworach książęcych,
w domach, w małżeńskich parach...

Mnisi powinni się modlić,
mając na to czasu wiele.
Rzemieślnicy robić sprzęty,
a nie wciąż siedzieć w kościele.

Trzeba rozwijać pobożność,
każdy tę właściwą sobie.
Wszak inna przystoi księciu,
rzemieślnikowi czy wdowie.

Dziś zatem mamy zachętę,
bez wnikania w zawiłości,
by spojrzeć na swoje życie
poprzez pryzmat pobożności.

 

 

 

Niedziela Słowa Bożego, 23 stycznia 2022

Zdarzyło się w Nazarecie
(Łk 1,1-4; 4,14-21)

Nazaret nie cieszył się dobrą sławą.
Pomimo to Pan Bóg wybrał to miasto,
by zapisało się w dziejach zbawienia
i kojarzone zostało ze Zbawcą.

Kiedy zatem przybył Jezus do swoich
z zapleczem rozgłosu po okolicy.
i w synagodze tekst Izajaszowy
czytając i tłumacząc - lud zachwycił...

Dziwili się ci, co znali Jego bliskich,
skąd u Niego taka mądrość i wiedza,
w pełni łaski słów, które usłyszeli,
co w mocy Ducha Pańskiego powiedział...

Lecz, co było dalej, dziś dobrze wiemy...
Nie znalazł, jak Boży Prorocy - chwały
w ich sercach i autentycznej miłości,
a zawiść z chęcią zrzucenia ze skały.

 

 

 

Sobota, 22 stycznia 2022

Troska
(2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21)

Zginął król Saul i Jonatan,
których to Dawid szanował.
Schwysiwszy rozdarł swe szaty,
pościł, płakał, tak żałował.

"Odszedł od zmlysów" mówiono.
Rodzina na te pogłoski,
chciała powstrzymać Jezusa,
co było znakiem jej troski.

Troszczyć się mamy o żywych,
ale też o los tych, co zmarli,
by po pobycie na ziemi,
do chwały nieba dotarli.

 

 

 

Piątek, 21 stycznia 2022

Źródło Koziołka
(1 Sm 24, 3-21)

Jest grota, która upamiętnia,
epizpd w historii zbawienia,
kiedy to Dawid ocalił Saula,
na przekór swego ocalenia.

Dziś Żródlo Koziołka i grota,
gdzie znużony król Saul spoczywał,
przypominają ważną prawdę,
iż zbronią jest śmierć niegodziwa.

Dawid to wiedział i ocalił
pomazańca, co z woli Boga,
był pierwszym Królem Izraela
i z czcią się do niego zachował.

Gdy pierwszy raz ćwierć wieku temu,
odwiedziłem Źródło Koziołka,
nie było tam wielu turystów,
ale kozice mogłem spotkać.

Dziś rzesze turystów tam dążą,
wszakże biblijne to jest miejsce.
Szkoda tylko, że prócz turystyki,
niektórym nie mówi nic więcej...

 

 

 

Czwartek, 20 stycznia 2022

Zazdrość (aforyzm)
/1 Sm 18,6-9; 19,1-7)

Kto jak Saul podda się zazdrości,
ten nie odnajdzie się w miłości.

 

 

 

środa, 19 stycznia 2022

Goliat i Dawid
(1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6)

Kto mieczem wojuje,
ten od miecza ginie.
To słowa Chrystusa.
Sprawdzily się ninie.

Gdy Goliat, Filistyn,
z mieczem i szydzeniem
poległ przez Dawida
ciśniętym kamieniem.

Iluż hegemonów,
co Boga się nie bali,
mimo wielkich armii,
życie postradali...?!

Źli faryzeusze
Chrystusa skazali.
Krzyż przyniósł zwycięstwo,
a oni przegrali.

 

 

 

Wtorek, 18 stycznia 2022

Optyka szabatu
(Mk 2,23-28)

Z przesłania Ewangelii
jednoznacznie wynika,
że gdy idzie o szabat,
odmienna jest optyka.

Bogu zależy na nas,
o dobru nad przepisy...
A w ludzkim postrzeganiu?
Często prawo się liczy...

Fakt. Prawo jest potrzebne,
bo ono kieruje życiem.
Gdy brak mu wizji Bożej,
może być jak krzywdziciel...

Ile jest spraw przegranych
w sądach, gdy sprytny prawnik,
ludzi poszkodowanych,
słusznych racji pozbawił...?!

Dziś uczy nas Pan Jezus
na przykładzie szabatu,
aby "oczami z nieba"
życzyć siostrze i bratu...

 

 

 

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Hymn z Godziny Czytań o św. Antonim opacie
(Transpozycja) 

O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Wiernego sługę, któregoś uświęcił,
Niech nasze serca całe się otworzą
Na Twoje słowa w uwielbienia pieśni.

"Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony
I przytłoczony codziennym ciężarem,
bo tylko we Mnie znajdzie pokrzepienie
Na dalszą drogę", to słowa Twe, Panie.

Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną
Po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości,
A moje jarzmo słodkie jest i lekkie
Dla wiernych Ojcu" na drodze świętości.

Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał
I wszystko oddał, by posiąść zbawienie,
A jego życie było hymnem chwały
dla Najwyższego w pełni z poświęceniem.

Wielbimy Ciebie, pełen majestatu
Wcielony Boże i nas wszystkich,
Bracie
I Twego Ojca z Duchem, który mocą
w sercach i Świętym Antonim opacie.

 

 

 

sobota, 15 stycznia 2022

Św. Mateusz (Mk 2,13-17)
/tekst poprawiony z 2019 r./

Gdy usłyszał od Jezusa: "Pójdź za Mną",
zszedł z komory celnej, choć miał wszystko,
zapewne nie wiedząc, iż zostanie
Apostołem i Ewangelistą.

Dobra posada, choć w poczet grzesznych,
szeregująca ludzi mamony,
dla Chrystusa nie była przeszkodą,
by celnik do uczniów był wliczony.

"Pójdź za Mną", które Jezus nam mówi
już nie musi oznaczać wędrówki,
tylko życie zgodne z Ewangelią,
w którym się jawią radości i smutki.

Perspektywa nieba - obiecana
z każdym nowym porankiem się zbliża.
Jednak trzeba pamiętać, że nie ma
chwały wiecznej bez dopustu krzyża...

 

 

 

Piątek, 14 stycznia 2022

Zapragnęli króla

(1 Sm 8,4-7.10-22a)

Królem Izraela
Ludu Wybranego
miał być sam Bóg Jahwe
Stwórca świata tego.

Żydzi mieli słuchać,
strzec Przykazań Jego.
Jednak zapragnęli
mieć króla ziemskiego.

I Pan Bóg się zgodził,
więc przez Samuela,
życzenie starszyzny
w końcu w życie wciela.

Jak inne narody
władcę otrzymują .
Ten ma im przewodzić
swe rządy sprawując.

On też ma strzec wiary,
jako pomazaniec
oraz bronić granic,
gdy wróg na nich stanie.

Jednak oprócz plusów
zjawią sìę i trudy,
człowiek jest ułomny,
więc zjawią się brudy...

Znamy losy królów,
Saula i Dawida,
wielkość Salomona,
co sławę zdobywał.

Jednak ich następcy,
nie byli już tacy,
stąd przyszły niedole,
nawet los tułaczy...

 

 

 

czwartek, 13 stycznia 2022

Uzdrowienie trędowatego
(Mk 1,40-45)

Prosił Jezusa trędowaty
i zaraz został oczyszczony...
Od więzów związanych z chorobą,
w sposób cudowny uwolniony.

Miał się pokazać kapłanowi
i złożyć stosowną ofiarę.
Jezus nie chciał rozgłosu w mieście
w ekonomii Bożej obranej.

Jeszcze bowiem nie przyszła pora
i zaplanowana godzina
cierpienia i śmierci na krzyżu
Chrystusa - Odwiecznego Syna.

Choć czasem może się pojawić
w naszych głowach i to pytanie:
Dlaczego na dar łaski Bożej,
człowiek ma swojskie zachowanie...

 

 

 

środa, 12 stycznia 2022

Jezus uzdrawiał chorych
(Mk 1,29-39)

Choroby są somatyczne,
duchowe, czasem psychiczne.
Jezus jako "lekarz duszy",
wszystkie niemoce mógł kruszyć.

Ziemskie bóle i rozterki
niekiedy frasunek wielki
mogą być drogą do chwały,
co zwieńczy nasz żywot cały.

I tu ważne spostrzeżenie,
Jezus dał to pouczenie.
Chcesz pokonać utrudzenie,
w modlitwie znadź ukojenie.

Zawsze modlitwa gdzie praca

może krzepić i wzbogacać.

Także ludzkie siły wzmoże

pomoc z nieba dłoni Bożej.

 

 

 

wtorek, 11 stycznia 2022

Nauka z mocą
/Mk 1,21-28/

Jezus nauczał, jak ten kto ma władzę.
Słuchacze w Kafarnaum to widzieli.
A po uwolnieniu od złego ducha
z opętanego, wszyscy się zdumieli.

A zobaczyć im dane było więcej,
bo i po prawdzie Golgoty - pusty grób.
Choć postarano się ten fakt zakłamać,
to ponad małością człowieka jest Bóg.

Ale każdy, kto ma serce otwarte,
może swoje życie Stwórcy zawierzyć.
I choć na tym ziemskim padole ciężko,
mieć nadzieję w Jezusie i zwyciężyć.

 

 

 

Poniedziałek, 10 stycznia 2022

Pierwsi Apostołowie
(Mk 1,14-20)

Szymon, Andrzej,
Jakub oraz Jan
to czterej pierwsi
Apostołowie.

Powołani znad
brzegu Jeziora
Galilejskiego
przy swym połowie.

Lecz inny połów
mieli prowadzić
w imię Chrystusa
Odkupiciela,

Syna Bożego,
co przyszedł z nieba
Dobrą Nowinę
w życie wcielać.

Praca rybaków,
to nie igraszka,
sił i odwagi
ciągle wymaga.

W trud apostolski
i jego połów,
wliczone są też
krzyż i rozwaga...

Krzyż znak cierpienia
ale i męstwa
niesie za sobą
zdobycie nieba.

Rozwaga każe
nie rzucać pereł
wieprzom pod nogi,
bo to nic nie da.

 

 

 

niedziela, 9 stycznia 2022

Święto Chrztu Chrystusa
(tekst poszerzony)

Wydarzeniem zbawczym,
co serce porusza,
było Narodzenie
Jezusa Chrystusa.

By pełniej zrozumieć,
tamtą teofanię,
trzeba pojąć czym był
chrzest Pański w Jordanie.

Zapewnienie Ojca:
Syn Umiłowany,
to z niebios gwarancja,
każąca pójść za Nim.

Już nie jako Dziecię
Chrystus nas zaprasza,
aby Mu uwierzyć...
W Nim nadzieja nasza!

Chociaż chrzest Janowy
nie był sakramentem,
Zbawiciel go przyjął,
chąc dać moce święte.

Sam Pan Jezus nie chrzcił,
lecz Apostołowie.
Zlecił im zadanie
w perspektywie nowej.

Chrzest jako sakrament
wynosi do nieba,
a nie obrzezanie,
którego nie trzeba.

Kiedy ci się uda
stanąć nad Jordanem,
wznieś oczy ku niebu
mówiąc: Dzięki Panie...

Nigdy nie mów: "nigdy"
Panu w sprawach nieba,
bo Bóg wie najlepiej
czego nam potrzeba!

Już nie trzeba rzeki,
ani bapstysterium.
Jedna kropla wody
daje moc zbawienną...

I myśl jeszcze jedna:
Prawd Bożych nie skreślaj!
Stwórca chce nas w niebie.
Diabeł pcha do piekła!

 

 

 

Sobota, 8 stycznia 2022

Bóg jest Miłością... 
/tekst poprawiony z 2020 r./
(1 J 4,7-10)

Znamy tę prawdę w Biblii podaną
i aktualną po wieczne czasy,
modlitwą żywą w pieśniach śpiewaną,
co płynie często w kościołach naszych.

Miłość stanowi istotę Boga,
Ojca, który kochając świat stworzył,
i posłał w czasie swojego Syna,
by zbawił nas i niebo otworzył.

Zrodzony w Betlejem - "domu chleba".
Z prawdą: "Eucharystia daje życie",
kolejny znów rok przeżyć nam trzeba.
Na miłość odpowiedzieć obficie.

Myśl z Rorat, by wyruszyć na nowo:
przyjąć swój krzyż i iść do Betlejem,
czy z pielgrzymami, czy też duchowo,
wpisać swoje "ja" w Miłości dzieje...

I wziąć do serca Janowe słowa,
by miłować i być dzieckiem Bożym.
A daru miłości nie zmarnować,
wszak Pan Jezus nam niebo otworzył.

 

 

 

piątek, 7 stycznia 2022

I-y piątek miesiąca styczeń 2022

Aforyzm
(1 J 3,22-4,6)

Istotne stwierdzenie w swoim Liście
podał święty Jan Ewangelista:
kto odrzuca dwujednię w Chrystusie,
ma w sobie ducha Antychrysta.

A że Najświętsze Serce Jezusa
emanuje miłością bez końca,
zrozumie i doświadczy tego ten,
kto czcił Je w pierwsze piątki miesiąca.

 

 

 

czwartek, 6 stycznia 2022

Trzej Królowie 6 I 2022

Kasper, Melchior i Baltazar.
Tak niewiele o nich wiemy,
lecz przez przyjście do Betlejem,
słynni są na całej ziemi.

Choć w naszej polskiej tradycji
okrzyknięto ich królami.
W Ewangelii Mateusza
nazywani są Mędrcami.

Pokonali dwie przestrzenie
i tę ziemską i duchową.
A co wiernym w naszych czasach
za świadectwo złożyć mogą?

Wy, którzy Pana szukacie,
podnieście w górę swe oczy.
Tam będzie dane wam ujrzeć,
promienny znak Bożej mocy.

Gwiazdę, co swoją jasnością,
przemogła blaski słoneczne,
wieszcząc, że Bóg się narodził,
na ziemi w chwale odwiecznej.

Oto w odległej krainie,
gdzie lśni jutrzenki początek,
Mędrcy wpatrując się w niebo,
ów Zbawcy ujrzeć zaczątek.

"Kimże jest?" - myślą magowie,
coś Władcą gwiezdnych przestrzeni,
przed którym drży i firmament
i każda drobina ziemii...?

Jawi się Byt, który nie ma,
początku swego, ni kresu,
starszy od mgławic kosmicznych,
"Sprawca" zbawczego sukcesu...

Król nad królami narodów,
Wszechmocny Pan Izraela,
dla "potomstwa Abrahama",
w człowiecze ciało się wciela.

 

 

 

Środa, 5 stycznia 2022

Ze śmierci do życia
(1 J 3,11-21)

Chrystus poświęcił się do końca
ofiarując życie z miłości,
za wszystkich ludzi; za ich grzechy,
występki, zbrodnie, niewierności...

Pokonując śmierć dał nam życie.
Przez to udowodnił i wskazał,
jak mamy żyć i czym kierować,
by z śmierci do życia powstawać.

Już zrazu Kain zabił z zazdrości
ulegając podszeptom Złego.
Każdy, kto nie miłuje brata,
może być zabójcą bliźniego.

I jak to ujął Jan Apostoł,
w czynach Abla sprawiedliwego
jest zadatek nieba; zabójca
nie ma w sobie życia wiecznego...

Stąd trzeba nam weryfikować,
swoje postawy, zachowania,
aby nie zapomnieć jakie są
dwa najważniejsze przykazania...

 

 

 

wtorek, 4 stycznia 2022

Chrześcijanin nie może grzeszyć
(1 J 3,7-10)
Aforyzm + dodatek

W tej myśli święty Jan Apostoł
podał narodzonym z Boga prawdę,
aby w życiu strzegli się grzechu,
bo ten ma swoje źródło w diable.

A że człowiek jest słaby, zatem
Jezus Chrystus Baranek Boży,
darując sakrament pokuty,
drzwi do chwały nieba otworzył...

 

 

 

poniedziałek, 3 stycznia 2022

Świadectwo Jana Chrzciciela
(J 1,29-34)

Teofania, to objawienie się
Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej.
Daje o tym świadectwo Jan Chrzciciel.
I nie trzeba mu było nic więcej.

Powołanie i misja mu dane,
wypełniał i nie poszły na marne.
Dlatego wieścił i udzielał chrztu,
kiedy obwieszczał i chrzcił w Jordanie.

Każdy z nas ma też swe powołanie,
w Kościele, środowisku, w rodzinie...
Czy uda się je zrealizować?
Pomyśl, bo życie ziemskie przeminie.

Co zostawimy po sobie innym?
Słowa? Dobra, których nie potrzeba,
kiedy przyjdzie "godzina ostatnia"
i przystaniemy przed drzwiami nieba?

 

 

 

niedziela, 2 stycznia 2022

Logos - Słowo
(J 1,1-5.9-14)

"Słowo" z Prologu Ewangelii
świętego Jana Apostoła,
to Chrystus, w pełni Bóg i Człowiek,
który Odkupienia dokonał.

Współistotny Ojcu odwiecznie,
zstąpił na ziemię przez Wcielenie,
aby bramy nieba otworzyć,
przez śmierć i na krzyżu cierpienie.

Choć przyszedł do "swojej własności",
to nie wszyscy chcieli Go przyjąć
począwszy od chwili narodzin,
po tę, gdy na Golgocie zginął.

I dziś On - Logos wciąż przychodzi,
w każdej mszy świętej - Eucharystii,
w słowie Biblii i Hostii białej,
w pełni ofiarując się wszystkim...

 

 

 

sobota, 1 stycznia 2022

Now Rok

Kolejne dni przed nami,
w których znaleźć się mamy...
Nowy krzyżyk na plecach...
Jaki tok myśli wznieca?

Może widmo trudności
na kanwie mdłych zaszłości...?
Niechaj jednak Maryja
dając nadzieję - sprzyja...

PS
Dziękuję wszystkim za życzenia.
Wczoraj miałem mnóstwo zajęć
i jeszcze wieczór muzyczny,
dlatego nie dawałem znaku życia.
Raz jeszcze dziękuję za wyrazy pamięci
Pozdrawiam i błogosławię Wam.
Ks. Zygmunt

 

 

 

piątek, 31 grudnia 2021

Ostatni dzień roku 2021
(poprawka z 2018 r.)

Zamykamy dziś tom kolejny
żywej powieści: "Nasze życie";
i ten, co godziny liczy,
i z "jutra" chce czerpać obficie...

Ostatni dzień roku. Sylwester.
Bale, szał i fajerwerki.
O północy lampka szampana,
pod nowy wzór butonierki...

Z czym powitamy poranek?
Z wielką nadzieją, czy tęsknotą,
że co zamknięte nie wróci...
Czy w nowe dni iść z ochotą...?

Ostatni dzień zwiastuje pierwszy,
choć znowu krzyżyk nam przybędzie.
Stąd l ta myśl może się zjawić:
"Czyż nie finalny on już będzie...?"

Lecz czarne myśli precz odrzućmy,
zostańmy raczej przy nadziei.
Bogu zawierzmy naszą przyszłość,
pomni na zbawczy blask niedzieli...

 

 

 

Czwartek, 30 grudnia 2021

Perspektywa nieba
(1 J 2,12-17; Łk 2,36-40)

Kto wypełnia wolę Bożą,
w myśl z Listu Świętego Jana,
niech wie, że przetrwa na wieki:
wniosek z pierwszego czytania.

Wdowa, prorokini Anna,
przy Świątyni lata całe
sławi Boga, głosząc: Jezus
niesie wolność Jeruzalem.

Lecz tu ważne wyjaśnienie:
wyzwolenie, wieczne trwanie,
nie z sielanką na tej ziemi,
ma być przez świat postrzegane...

Zależności polityczne,
czy dobrobyt materialny,
w egzystencji na tej ziemi:
temat często nie realny.

A wartości, jakże ważne,
przede wszystkim widzieć trzeba,
w rezonansie z Prawdą Bożą
wiążąc z perspektywą nieba....

 

 

 

środa, 29 grudnia 2021

Trwać w Chrystusie - Światłości
(1 J 2,3-11; Łk 2,22-35)

Kto nie ma w sercu miłości
ten egzystuje w ciemności,
a jego oślepłe oczy
nie mogą dojrzeć światłości.

Sędziwy Symeona czekał,
by ujrzeć "światło" - Chrystusa
"na oświecenie pogan",
by radość czuła w Nim dusza...

A droga ku tej radości,
czy bliska czy też daleka,
to zbawcze wyzwanie od Boga
bo na każdego z nas czeka...

 

 

 

wtorek, 28 grudnia 2021

Krew niewinnych dzieci w Betlejem

Betlejem, miasto wybrane,
nad tobą gwiazda stanęła,
by wskazać miejsce narodzin
Króla świata - Zbawiciela.

Betlejem, miasto cierpienia,
gdzie łzy i rozpacz matczyna,
po strasznej zbrodni Heroda,
krwią dzieci ziemię zżyźniła....

Betlejem nie płacz już więcej,
choć dziś do getta podobne.
Mur z betonu nie pomoże
zabić prawdy, co tkwi w tobie...

W niebie, w orszaku Baranka,
w białe szaty przyodziani,
niewinni chłopcy z Betlejem,
już wiecznej doznają chwały...

Betlejem coś "Domem Chleba",
sława po wieki ci będzie.
A śpiewem "Dzisiaj w Betlejem"
czcijmy Jezusa w kolędzie.

 

 

 

poniedziałek, 27 grudnia 2021

Umiłowany uczeń 

Najmłodszy w gronie "Dwunastu".
Rybak. Syn Zebedeusza.
Najpierw przy Janie Chrzcicielu,
a potem uczeń Chrystusa.

Jemu Jezus dał Maryję,
na Golgocie z "tronu krzyża",
by mu Matką odtąd była,
także nam, gdyż niebo zbliża...

Święty Jan rodem z Betsaidy,
autor czwartej Ewangelii,
mówi też w swoich trzech Listach,
kim jest "Logos" w dziejach ziemi.

Jezus Chrystus Bóg prawdziwy,
a zarazem w pełni człowiek,
zstąpił z nieba jako "Słowo",
by dać niebo - mnie i tobie.

Święty Jan jako teolog
i Apostoł Zbawiciela,
różni się od "synoptyków"
i ich świadectw nie powiela.

Jego Pisma pełne głębi,
pomagają poznać Boga
i odkrywać Bożą Mądrość,
na zbawiennych trudnych drogach...

Wreszcie w Księdze Objawienia,
zwanej też Apokalipsą,
każe nam miłować prawdę,
w pełni ufać - Pan jest blisko.

W niebie Bóg ma mieszkań wiele,
Chrystus nam wyznacza drogę.
Żywot ziemski to jest chwila,
wieczny zaś za nieba progiem...

Umarł śmiercią naturalną,
choć skazany na banicję.
To jemu Kościół zawdzięcza
przesłanie chrystocentryczne...

 

 

 

niedziela, 26 grudnia 2021

Święta Rodzina
/Niedziela Świętej Rodziny 2021/

Możesz pomyśleć czy aby dzisiaj
czegoś się jeszcze nauczymy,
sięgając dwa tysiące lat wstecz,
do epoki Świętej Rodziny.

Zamiast osiołków są samoloty,
miast gospód, wygodne hotele.
Warsztaty ciesielskie wymarły...
I też pozmieniało tak wiele...

A jednak istotne wartości,
których łaknie ludzkie serce,
w tym na wskroś nowoczesnym życiu
jakże często są w poniewierce...

Gubi się szacunek dla Boga.
Lansuje intratne wartości,
jak sława, władza czy mamona,
depcząc przykazania miłości.

Nazaret za czasów Chrystusa
nie cieszył się zbyt dobrą sławą.
A jednak Pan Bóg z tego miasta
zainspirował drogę prawą.

Drogę, która każdej rodzinie,
może się stać droga i bliska,
niezależnie od prób życiowych,
sytuacji czy środowiska...

Lecz potrzeba wiary głębokiej,
jak u Józefa i Maryi,
którzy zaufali Panu Bogu,
dając nam wzór Świętej Rodziny.

 

 

 

sobota, 25 grudnia 2021

Boże Narodzenie 2021 Nadole

Każde "Spotkanie betlejemskie"
może brzmieć muzyką wieczności...
Wigilia, Pasterka, Stajenka,
to "struny" Odwiecznej Miłości...

Kiedyś w kościele mały chłopczyk
do żłóbka wszedł aby Jezusa
głaskać delikatnie po główce...
Czyż ta scena może nie wzruszać?

Pozwólmy zatem Jezusowi
w stajence, na ciepły dotyk serca.
Niechaj przydaje nam nadziei
i każdą myśl w wierze uświęca...

 

 

 

piątek, 24 grudnia 2021

Wigilia Bożego Narodzenia, Nadole 2021

Benedictus (Łk 1,67-59)

"Błogosławiony Pan Bóg Izraela" .
Znamy dobrze ów Kantyk Zachariasza.
Stwórca każdemu będzie błogosławił,
kto przez modlitwę Jego łask uprasza.

Dzisiaj Wigilia, wieczór wyjątkowy,
w polskiej tradycji ciepły i rodzinny,
kiedy ludzie, jak trafnie ujął Norwid,
"gniazda wspólnego łamią chleb biblijny".

A gdy rozbłyśnie już gwiazdka na niebie,
nawet gdyby nam przyszło zostać samym,
niechaj nostalgii z oczu łzy nie popłyną,
bowiem Ojca w niebie i Matkę mamy.

PS
Wszystkim, do których trafiają te
Biblijne refleksję, pragnę życzyć,
aby Jednorodzony, błogosławił
każdej twórczej myśli, jaka objawi się
Waszym sercom. On pokazał, że nawet stajni "barłogi" mogą przerodzić się w "zbawcze progi".
Wiary, nadziei i miłości, mimo takich
czy innych ograniczeń, każdemu i każdej z Was serdecznie życzę.
Ks. Zygmunt Słomski

 

 

 

czwartek, 23 grudnia 2021

Misja Eliasza oraz Jana Chrzciciela
(Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66)

Eliasz miał poprzedzić
przyjście "dnia Pańskiego",
natomiast Jan Chrzciciel
Jednorodzonego.

Rozbratowi z klątwą
w Narodzie Wybranym
miał zapobiec Eliasz
przez Boga posłany.

Zachariasz otrzymał
Boże polecenie,
aby syn zwał się "Jan",
więc to "potwierdzenie"...

Później Jezus nazwie
Chrzciciela Eliaszem,
co przyszedł powtórnie
we właściwym czasie.

Stąd wielcy prorocy
Eliasz i Jan Chrzciciel,
głosili, że idzie
Chrystus Pan, Zbawiciel.

 

 

 

Środa, 22 grudnia 2021

Anna matka Samuela a Maryja
(1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56)

Anna, syna Samuela
przez modlitwę wyprosiła,
dlatego na służbę Bogu,
jako chłopca poświęciła.

Zamiarów Bożych nie znała,
iż dziecię, które na świat wyda,
namaści kiedyś na króla
syna Jessego - Dawida.

Maryja, Syna Jezusa,
który był z rodu Dawida,
zapowiadanego Zbawcę,
w Betlejem musiała wydać.

Jednak trzeba pamiętać, iż
Dziecię Jezus, narodzone,
w swym bóstwie i człowieczeństwie,
nam zostało poświęcone.

Tysiącletnia przestrzeń dzieli,
te dwie biblijne niewiasty,
a każda z nich swój przyczynek
zbawczy miała jakże ważny...

 

 

 

wtorek, 21 grudnia 2021

Umiłowany 
(PnP 2,8-14: Łk 1,39-45)

W Księdze Pieśni nad Pieśniami,
znajdziesz zwrot "Umiłowany".
Poezja miłosna wzrusza,
lecz tu chodzi o Chrystusa.

"Przyjaciółka" to Lud Boży,
w którym najpierw Jahwe złożył,
swoje zbawcze obietnice.
W nim upatrzył też Dziewicę.

Ona się zgadzając w "fiat"
Boże Dziecie nam powiła.
A w czasie oczekiwania
może być "Gołąbką" zwana.

 

 

 

Poniedziałek, 20 grudnia 2021

Emmanuel /aforyzm/
(Iz 7,10-14)

W "Bóg z nami" to imię się streszcza
a w wierze rzecz ważną obwieszcza,
iż w życiu nie jesteśmy sami,
bo Ten, co nas kocha jest z nami.

 

 

 

Niedziela, 19 grudnia 2021

Boże paradoksy

Maleńkie Betlejem,
a Najwyższy Władca
choć powity w stajni,
Pierwszy Prawodawca.

Bóg i Człowiek w pełni
na ziemi i w niebie,
choć sam umęczony,
"Ratunkiem" w potrzebie.

Elżbieta już w starości
urodziła Jana.
Maryja za młodu
choć Niepokalana.

Kiedy człowiek widzi
białe albo czarne,
to Bożych rozwiązań,
łatwo nie ogarnie...

 

 

 

Sobota, 18 grudnia 2021

Potomek Dawida
(Jr 23,5-8; Mt 1,18-24)

Dawid młodzieniec - pasterz
Dawid żołnierz - zwycięzca
Dawid król z karą za grzech,
co Uriasza uśmierca.

Jezus - powity w grocie.
Jezus - ludzi Zbawiciel,
sam bez żadnego grzechu,
naszych win Odkupiciel.

Gdy imię Emanuel
znaczy wprost, co "Bóg z nami",
to tyle imię Dawid,
"Opiekun, ukochany",

Pan upatrzył Dawida
na Króla ludu swego,
dając wyraźną zapowiedź
przyjścia Króla Wiecznego.

Dawid król Izraela,
co żył tysiąc lat wcześniej
przed Jezusem, a tysiąc
to symbol miary wiecznej.

Jezus z rodu Dawida,
z Narodu Wybranego,
to zbawczy Owoc szczepu
z drzewa planu Bożego.

 

 

 

Piątek, 17 grudnia 2021

Rodowód Jezusa Chrystusa
(Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17)

Trzy razy po czternaście pokoleń,
lecz mniej ważna tu jest numerologia,
niż fakt przyjścia na ziemię Chrystusa,
któremu Bóg królowanie oddał.

Przyszedł do "swoich" jako Słowo,
narodzony w pokoleniu Judy.
obdarowany berłem królewskim,
by przyjąć ludzkie krzyże i trudy.

I pozostawił Siebie już na zawsze,
żywy w sakramencie Eucharystii,
powołując nowy lud wybrany
Kościół - uniwersalny - dla wszystkich.

 

 

 

Czwartek, 16 grudnia 2021

Zamiary Boże
(Iz 54,1-10; Łk 7,24-30)

Bóg stworzył nas bez naszej woli
lecz bez niej zbawić nas nie może.
To jakże znane powiedzenie
jasno streszcza zamiary Boże.

Głosił Izajasz w Izraelu,
że Pan Bóg dotrzyma przymierza.
I nie odstąpi od wybranych,
kiedy ku Niemu będą zmierzać.

Jezus przywołał chrzest Janowy,
który w sercach pokorę mnożył.
Faryzeusze i uczeni,
udaremnili zamiar Boży.

Boże zamiary tkwią w Miłości
i dotyczą szczęścia człowieka.
Czy zazna go ten, co go nie chce
i przed swoim Stwórcą ucieka?

 

 

 

Środa,15 grudnia 2021

Izajasz, Jan Chrzciciel, Jezus
(Iz 45,6b-8.18.21b-25; Łk 7.18b-23)

Ze znakomitego rodu
w ósmym wieku przed Chrystusem
zasłynął prorok Izajasz
znany ze zbawczych pouczeń.

Sprawiedliwość i moc, głosił,
są u Boga Jedynego,
a ci co się Nań zżymali,
jeszcze powrócą do Niego.

Gdy przyszedł Jezus Chrystus
przez wieki oczekiwany,
już inny prorok - Jan Chrzciciel,
pouczał Naród Wybrany.

Żeby być pewnym słał uczniów,
do Jezusa z zapytaniem
i dostał odpowiedź w znakach
jakie były przewidziane.

Pomimo, że jako krewni
znali się zanim chrzcił w Joradanie
pragnął być pewnym do końca,
iż zobaczył teofanię.

Tetrarcha Herod Antypas,
nakazał uwięzić Jana,
a potem zabić w więzieniu,
gdy głowa miała być dana.

I na nic złość Herodiady,
a zbronia jej przypisana.
Jan w aureoli świętości.
A ona na co skazana...?

 

 

 

wtorek, 14 grudnia 2021

Biblijne ostrzeżenia
(So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32)

Bóg obiecuje zbawienie pokornym głosił
Sofoniesz, jeden z dwunastu proroków mniejszych.
A chociaż żył w siódmym wieku przed przyjściem Chrystusa,
jego nauka dosięga czasów dzisiejszych.

Jezus nauczając o królestwie niebieskim,
w przypowieści o dwóch synach i ich czci ojca,
przywołał arcykapłanom Jana Chrzciciela
z nauką, której nie chcieli przyjąć do końca.

A widząc i upór i zatwardziałość serca,
jasno stwierdził, że nierządnice i celnicy,
wsłuchani w głos Jana męża sprawiedliwości,
pierwsi wchodzą do królestowa, choć to grzesznicy.

Nas, którym żyć przyszło w wieku dwudziestym pierwszym,
mimo, że dzieli ogromna przestrzeń dziejowa,
proroctwa Sofoniasza i Jana Chrzciciela
obligują tak samo jak Chrystusa słowa.

 

 

 

Poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wschodzi Gwiazda z Jakuba
(Łk 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27)

Zapowiedź prorocka
w Starym Testamencie
mówiła o Gwieździe,
co nad światem wzejdzie.

W Narodzie Wybranym
na ziemię przybędzie,
a berło królewskie
wiecznie dzierżyć będzie.

I przyszedł Król świata
po zjawieniu gwiazdy,
którą nad Betlejem
ujrzeć może każdy.

Lecz potrzeba wiary,
aby Epifanii
nie zbyć hipokryzją,
jak arcykapłani.

Elita żydowska
z patentem na wiarę,
nie skłonna była prawd
przyjąć nad swą miarę.

Stąd kiedy Pan Jezus
postawił pytanie
o źródło chrztu Jana,
co usłyszał na nie?

Pokrętną wypowiedź
ze względu na ludzi.
Kto taką ma wiarę,
daremnie się trudzi...

A dziś świętą Łucja
sławna na Sycylii
pokazuje jak posiąść
ów port nieomylny.

Gdyż prócz oczu ciała,
potrzebny wzrok duszy.
I chwałę ten ujrzy,
jeśli doń wyruszy.

 

 

 

Niedziela, 12 grudnia 2021

Pan jest blisko
(So 3,14-17; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18)

Trzecia Niedziela Adwentu
ma swoją nazwę: "Gaudete",
gdyż w czekaniu "przyjścia Pana",
właśnie zwiastuje półmetek.

Izrael czekał Mesjasza
i Bożego królowania,
także pierwsi chrześcijanie
powtórnego przyjścia Pana.

Dzisiaj słowa Ewangelii
wskazują Jana Chrzciciela,
gdyż On, ostatni z proroków,
miał pokazać Zbawiciela.

Misja, której został wierny,
a spełnił ją należycie,
nie była mu niewolą, choć
w końcu przypłacił ją życiem.

Czas adwentowy się kurczy
i wnet staniemy w Betlejem.
Niech nam nie zbraknie miłości,
choć nie najlepiej się dzieje...

 

 

 

Sobota, 11 grudnia 2021

Eliasz (Mt 17,10-13)

Dziewięćset lat przed Chrystusem,
narodził się we wsi Tiszbe.
Eliasz. Jahwe był mu Panem.
Tak się tłumaczy to imię.

Za życia musiał uciekać
i ukrywać w wielu miejscach,
choćby przed mściwą królową
znaną z okrutnego serca.

Od Horebu po Damaszek
po Ziemi Świętej wędrował.
Po dziś są groty gdzie krył się
i przed utratą życia chował.

To on w Sarepcie Sadońskiej
ocalił wdowę i jej syna
gdyż to dzięki niemu była
w dzbanie mąka i oliwa.

Dziś w Hajfie, za Górą Karmel,
też jest owo znane miejsce,
gdzie z prorokami Baala,
mocnym zasłynął zwycięstwem.

Ognistym rydwanem z ziemi
został zabrany do nieba,
z prawdą, iż przyjdzie powtórnie,
gdyż taka będzie potrzeba.

Z Chrystusem na Górze Tabor
Apostołom się pokazał,
kiedy Syn umiłowany
swą Bożą Prawdę ukazał.

Jezus mówiąc o cierpieniu
i śmierci Jana Chrzciciela,
wspomniał o przyjściu Eliasza
i fakcie jego stracenia.

A jeśli będzie ci dane,
iż przywita Ziemia Święta,
to na pielgrzymkowym szlaku,
o Eliaszu chciej pamiętać.

 

 

 

Piątek, 10 grudnia 2021

Jak dzieci na rynku (Mk 16,11-19)

Stare porzekadło powiada:
"Jeszcze taki się nie urodził,
który by każdemu dogodził"...

Jana Chrzciciela okrzyknięto
opętanym oraz dziwakiem,
Jezusa żarłokiem, pijakiem...

Jednak to nie dzieci na rynku
mają zachowania wymuszać,
lecz zbawcze wskazania Chrystusa...

Kto ma rozum i wolną wolę,
temu wciąż tłumaczyć nie trzeba,
iż wścibskość to nie szlak do nieba...

 

 

 

Czwartek, 9 grudnia 2021

Wielkość Jana Chrzciciela
(Mt 11,11-15)

Jak właściwie zrozumieć
dzisiejszą Ewangelię
o Królestwie niebieskim,
co przyciąga do siebie.

Zdobywają je ludzie,
mówił Jezus, gwałtowni,
choć nie dorównujący
Janowi Chrzcicielowi.

A jednak w życiu przyszłym,
w niebie, każdy zbawiony,
będzie nad wymiar ziemski,
już wyżej postawiony.

Jan cieszył się na ziemi
bardzo wielkim uznaniem.
Jednak mówił oficjalnie,
iż jest tylko "wołaniem".

Nie powstał większy niż on,
co się zrodził z niewiasty,
lecz Królestwo niebieskie
ma swój porządek własny.

Tam ludzkie sądy, miary,
tytuły, stanowiska,
nic nie potrafią przydać
do godności nazwiska.

Jan Chrzciciel to rozumiał
dlatego się umniejszał.
I dziś cieszy się chwałą
niebieskiego królestwa...

 

 

 

środa, 8 grudnia 2021

Maryi Niepokalanie Poczętej
(transpozycja Hymnu z Jutrzni 8 XII)

Niech zabrzmią hymny radosne
i nowym dźwięczą weselem,
gdy Bożej Matce Dziewicy,
hołd oddajemy w Kościele.

Niepokalanie Poczęta,
Maryjo, chlubo ludzkości,
grzech nie obciążył Tej duszy,
więc zwą Cię "cedrem czystości".

Dziś jako niebios Królowa,
Święta Panno Nieskalana,
módl się za nami grzesznymi
i wskazuj drogę do Pana.

A gdy już grzechu ciemności
zaćmią do nieba kierunek,
Ty promieniami czystości,
śpiesz dzieciom swym na ratunek...

Także w godzinie ostatniej,
sądu przed tronem Pana,
zechciej przystanąć w pobliżu,
wciąż czuła i zatroskana...

 

 

 

wtorek, 7 grudnia 2021

Bóg nie chce zguby zbłąkanych
(Mk 18,12-14) +/św. Ambroży/

Bóg pragnie szczęścia każdego człowieka,
nawet i tego, co przed Nim ucieka.
lecz szanuje jego wolność do końca,
nie chcąc by Jego dłoń była karząca.

A gdy widzi skruchę, jest miłosierny
i nad sprawiedliwość miłości wierny.
On Pan Bóg nigdy się nie zmieni.
Czy jednak człowiek to umie docenić?

Toteż każdy Adwent nam przypomina,
gdy czekamy przyjścia Bożego Syna,
ze Stwórcy i na nas bardzo zależy.
Jak Go kochamy chcąc Mu wierzyć?...

Dzisiejszy Patron święty Ambroży,
chlubnie świadectwo w wierze złożył.
Gdy błędy szerzyli arianie,
on twierdzą stał się w Mediolanie.

Jemu też jeszcze zawdzięczmy?
Obronę czci Maryi Panny.
Dla Nadola ważna nowina:
ochrzcił świętego Augustyna.

 

 

 

Poniedziałek, 6 grudnia 2021

Jezus zapowiadanym Mesjaszem
(Iz 35,1-10; Łk 5,17-26)

Sam Bóg przyjdzie aby nas zbawić,
zapowiadał prorok Izajasz.
Pustynia i ziemia rozkwitną,
"wzmocnijcie omdlałe kolana".

I przyszedł zapowiadany Zbawca,
leczył głuchych i niewidomych,
zwiastował szczęście wieczne w niebie
w mocy Bożej uzdrawiał chromych.

Tych co nieśli paralityka,
nagrodził za ich silną wiarę.
Wpierw jednak rozgrzeszył chorego,
co Bogu zarezerwowane...

Uzdrowił i posłał do domu,
udawadniając oponentom,
iż przyszedł na świat z mocą Bożą,
budować w sercach wiarę świętą.

I takiej niezachwianej wiary,
także dzisiaj ludziom potrzeba.
Ona jest gwarantem zbawienia,
receptą i kluczem do nieba.

Święty Mikołaj dzisiaj czczony,
co zasłynął z dobroci serca,
w czynieniu dobra tym w potrzebie,
niech nas wspomaga i zachęca.

 

 

 

Niedziela, 5 grudnia 2021

Aforyzm (Łk 3,1-6)

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże,
to jest wniosek z dzisiejszej Ewangelii.
Jednak na siłę Jezus nie da nieba tym,
co Go zlekceważyli i nie chcieli.

 

 

 

sobota, 4 grudnia 2021

Św. Barbara

Czczą dziś górnicy i hutnicy,
sławę w Kościele męczennicy,
która się ojca nie słuchała,
bowiem Chrystusa pokochała.

Święta Barbara z Nikomedii,
gdy ją na śmierć okrutną wiedli,
wytrwała w wierze aż do końca,
by zostać ściętą ręką ojca.

Na nic katusze i tortury,
wieży więziennej podłe mury.
Anioł ją wspierał w ciężkich chwilach,
z wiary w Chrystusa brała jej siła.

I na Kaszubach ma mir wielki,
jakże ważnej wspomożycielki,
kiedy przychodzą chwile srogie,
świadczyć, że tu "trzymają z Bogiem".

 

 

 

piątek, 3 grudnia 2021

Wiara daje ocalenie
(Iz 29,16-24; Mt 9,27-31)

Jak dla Narodu Wybranego,
wiara była poręką szczęścia,
tak cześć dla imienia Boga Jahwe,
skuteczną drogą do zwycięstwa.

Kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży,
zstapił, by nas zbawić, na ziemię,
udowodnił, że w Nim ratunek
ma człowiek dźwigający brzemię.

Jednak potrzeba silnej wiary,
która jest poręką zbawienia,
a też za życia na tej ziemi,
ludzki los potrafi odmieniać.

Co więcej - na Ostatniej Wieczerzy,
pod postacią wina i chleba,
dał Zbawca swoje Ciało i Krew,
niezawodny Pokarm do nieba.

Kto Go często umie spożywać
i Bogu swe życie zawierzyć,
ten nawet, gdy przyjdą trudności,
da im radę z nimi się zmierzyć...

 

 

 

czwartek, 2 grudnia 2021

Wejść do Królestwa Bożego
(Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27)

Prorok Izajasz głosił, że
naród sprawiedliwy
wkroczy przez bramy miasta,
gdzie już będzie szczęśliwy.

Jak miasto niedostępne,
Bóg upokorzył po proch,
tak i naród niewierny,
podeptania czeka los.

Jezus Chrystus wyjaśnił:
niebo każdy mieć może,
bowiem nie jeden naród,
wejdzie w Królestwo Boże.

Warunkiem jest gmach życia
pobudować na skale,
aby móc stawić czoło,
temu, co niszczy trwałe.

Dla nas Skałą jest Chrystus,
kto na Nim żywot oprze,
pokona moc żywiołów
i do bram nieba dotrze.

 

 

 

środa, 1 grudnia 2021

Mesjańska Misja Jezusa Chrystusa
(Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37)

Przyszedł by ludzi pouczyć o niebie.
Nieobojętny Mu był los ubogich.
Dlatego wielu chorych i zniewolonych,
uzdrawiał i karmił, podczas swej drogi.

I jak zapowiadał prorok Izajasz,
On zniszczył śmierć i zdarł zasłonę z twarzy,
wszystkich ludów i narodów by kiedyś
wiecznym szczęściem na uczcie w niebie darzyć.

Mesjańska Misja Jezusa Chrystusa,
sięga od zawsze każdego człowieka,
bo stworzony został na "obraz Boży",
choćby o tym zapomniał czy uciekał...

 

 

 

wtorek, 30 listopada 2021

Św. Andrzejowi Apostołowi

Bracie Szymona Piotra,
rybaku z Galilei,
coś uwierzył w Chrystusa
i tą wieścią podzielił.

Wybrany do Dwunastu
w apostolskiej posłudze.
Już w mocy Parakleta,
w ewangelicznym trudzie.

Ruszyłeś ku północy
na tereny Bizancjum,
a nawet dalej, po Kijów,
nawracać z Bożą łaską.

Poniosłeś śmierć męczeńską,
na krzyżu co wymowę,
ma w pierwszej literze,
jak miano Chrystysowe.

Krzyż Świętego Andrzeja,
dziś ochrania podróżnych.
I tych, co są na torach
czy też pojazdach różnych.

W Twoje święto w Kościele,
zabawy mieli młodzi,
tańce oraz lanie wosku,
bowiem Adwent przychodził.

Lecz nie pogańskie wróżby,
a świętość Twego życia,
i ofiary najwyższej,
niech nas dzisiaj zachwyca.

 

 

 

poniedziałek, 29 listopada 2021

Wiara setnika
(Mt 8,5-11)

Panie, nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie,
bo to my powinniśmy z wiarą iść do Ciebie.
Trzydzieści trzy lata podziwiała Cię ziemia.
A nasze wędrowanie ma mieć finał w niebie.

Wypowiadamy będąc na każdej mszy świętej
te jakże głębokiej wiary słowa setnika.
I tu na myśl ciśnie się istotne pytanie:
Czy tak mocna wiara moje serce przenika?


Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.
Kto nad tą prawdą w swym życiu się nie pochyli,
to choćby piastował zaszczytne stanowiska,
nie przyda do szczęścia wiecznego ani chwili.

 

 

 

niedziela, 28 listopada 2021

Aforyzm na Adwent 2021

Rorate coeli - niebiosa rosę...
i Marana tha - przyjdź Jezu Panie.
To dwa główne błagania w Adwencie
i nasze w stronę nieba wołanie.

 

 

 

Sobota, 27 listopada 2021

Ociężałe serca
(Łk 21,34-36)

Obżarstwo, pijaństwo,
czy troski doczesne,
mogą zanegować,
nasze szczęście więczne.

Pan Jezus przestrzega
ociężałe serca:
Pamiętajcie, że jest
perspektywa wieczna.

Kto o niej zapomni,
i nie będzie czuwał,
niech wie, że go czekać
może wieczna zguba.

Dlatego modlitwy
bardzo nam potrzeba,
bo też jest zadatkiem
wejścia w bramy nieba.

 

 

 

Piątek, 26 listopada 2021

Słowa Chrystusa nie przeminą
(Łk 21,29-33)

"Panta rhei" stwierdził Heraklit
filozof z Efezu;
a Boże słowa nie przeminą,
zapowiedział Jezus.

Nie da się po raz wtóry wstąpić
do tej samej wody.
Tak też życie ludzkie upływa.
Raz jest człowiek młody.

Stąd cała ludzka filozofia
zasadza się na tym,
aby żywota nie zmarnować...
Na cóż zwiędłe kwiaty?

Gdy Chrystus wspomniał o figowcu
oraz wszystkich drzewach,
to chciał byśmy nie przegapili
czasu przyjścia nieba.

Mój świętej pamięci brat jutro
miałby sześdziesiąt lat,
a przeżył ich tu pięćdziesiąt trzy
i zamknął mu się świat.

Dlatego musimy pamiętać, że
nasz pobyt na ziemi,
to podróż z przygodami i dar,
Umiejmy je cenić.

 

 

 

Czwartek, 25 listopada 2021

Św. Katarzyna z Aleksandrii

Jest w katalogu czternastu
Wspomożycieli Kościoła,
osiemnastoletnie dziewcze,
której nikt nie mógł pokonać.

Piędziesięciu filozofom,
na procesie radę dała.
I koło też się rozpadło,
na którym umierać miała.

Dziewica i męczennica,
chociaż przepiękna dziewczyna,
urodzona w Aleksandrii,
Egipt - święta Katarzyna.

Po jej rękę było wielu.
Ona wybrała Chrystusa.
Jemu oddała swą cnotę
i lgnęła czysta jej dusza.

Broniła też przed cesarzem
chrzecijan, co od Jezusa,
obrali szlak świętej wiary,
nie chcąc w nieznane poruszać.

Dlatego brać kolejarska
pod jej opiekę się zdaje,
w Polsce i na całym świecie,
w pieczę bezwzględną oddaje.

 

 

 

Środa, 24 listopada 2021

Prześladowanie uczniów Chrystusa
(Łk 21,12-19)

Jak prześladowanie Chrystusa,
tak uczniów nie będzie omijać.
Dzisiaj męczenników z Wietnamu,
liturgia każe nam wspominać.

Lecz Pan Bóg ma wielką odpłatę,
dla tych, co doznali cierpienia,
nagrodę wiekuistą w niebie,
wieniec chwały oraz zbawienia...

Wiele jest takich miejsc na ziemi,
gdzie krew męczeńska wsiąkła w piasek.
Choćby świat o nich nie pamiętał,
to jawne okażą się z czasem.

U Boga bowiem nawet włosy,
jak rzekł Chrystus - są policzone.
I choćby chciano zatrzeć nasz ślad,
to Pan Bóg weźmie w swą obronę.

Stąd każdy krzyż, nawet najgorszy,
na którym przychodzi umierać,
gdy zbratany jest z Chrystusowym,
bramy nieba szybko otwiera.

 

 

 

Wtorek, 23 listopada 2021

Zapowiedź zburzenia śwìątyni
(Łk 21,5-11)

Przyozdobienie pięknymi kamieniami,
przepych - to wszystko okazało się na nic.
Przyszedł dla Jerozolimy czas zagłady,
i ocalić świątynię nie dało rady.

Tak i też będzie kiedyś z tym naszym światem.
Jednak jedynie Bóg Ojciec zna tę datę.
Zatem nie słuchajmy różnych pseudo-wieszczy,
co koniec świata ze zgrozą będą wieścić.

Uwierzmy w to, o czym Pan Jezus nauczał.
Co jest ważniejesze? Kataklizmy, czy dusza?
Choć ten świat się skończy i wszystko przeminie,
nasza dusza ma żyć wiecznie i nie zginie.

Kto to wie jaka jeszcze przyszłość nas czeka?
Jednak nie po to Pan Bóg stworzył człowieka,
aby go zniszczyć, poniżyć, prześladować,
tylko wiekuistym szczęściem obdarować.

Grzech pierworodny sprowadził nam udręki,
stąd niezgoda na świecie, katusze, męki...
Dlatego Jezus Chrystus przez objawienie
i śmierć - pokazał, że czeka nas zbawienie...

 

 

 

poniedziałek, 22 listopada 2021

Na św. Cecylię
(Łk 21,1-4)

Muzyka jest sztuką piękną,
a piękno łączy się z dobrem,
dlatego w myśl Ewangelii
cenimy ubogą wdowę.

Lecz dziś nasze myśli i oczy
zwracają się w stronę nieba,
skąd święta Cecylia w chwale,
pięknie Panu Bogu śpiewa.

Pieczy jej Kościół muzykę,
od wieków swoją zawierza.
A ona jej patronuje,
gdy tylko do chwały zmierza.

Bo muzyka może być różna
i nie zawsze godna nieba.
Dlatego orędownictwa
przemożnego jej potrzeba.

Nasz Patron święty Augustyn,
poczynił tu uwag wiele,
zwłaszcza na temat śpiewu
i jego wartości w Kościele.

Niech zatem święta Cecylia
dziewica i męczennica,
kantorów i organistów,
swoim przykładem zachwyca.

 

 

 

niedziela, 21 listopada 2021

Chrystus Król - modlitwa

 

Królu bram nieba i ziemi

Królu gwiaździstych przestrzeni

Królu czasu i wieczności

w Prawdzie, Nadziei, Miłości…

                              Bądź uwielbiony!

 

Królu ludzkiego istnienia

Królu naszego zbawienia

Królu ładu i Mądrości

pełen Bożej łaskawości

                               Bądź pochwalony!

 

Królu przez swoich skazany

Królu w płaszcz wzgardy ubrany

Królu w cierniowej koronie

co poraniła Twe skronie…

                              Bądź wysławiony!

 

Królu do krzyża przybity

Królu łask przeobfitych

Królu Uczty wieczystej,

nasz Panie, Jezu Chryste…

                             Bądź wywyższony.

 

Królu, który przyjdziesz w chwale,

Królu, coś Boży Testament,

Królu czekany od dawna,

 

niech zatryumfuje Twa prawda.

Bądź pozdrowiony! Amen.

 

 

 

sobota, 20 listopada 2021

Prawo lewiratu (Łk 20,27-40)
/tekst uzupełniony z 2018 r./

Znane w dawnych czasach
prawo lewiratu,
dla saduceuszów
było szansą na to,
aby Jezusowi,
postawić pytanie,
z tą myślą, że dobrze
nie odpowie na nie.

Lecz cóż usłyszeli...?,
iż są w wielkim błędzie,
bo na końcu świata,
nie tak, jak chcą będzie.
Przy powstaniu z martwych,
ziemskie więzy prysną,
gdyż Pan Bóg przewidział
całkiem inną przyszłość...

A co najważniejsze,
On jest Bogiem żywych!
Kto trwa blisko Niego,
jest wiecznie szczęśliwy.
Toteż ziemskie prawa,
nawet przyjemności,
to ledwie namiastka
niebiańskiej radości...

A dzisiejszy święty
Rafał Kalinowski
każe nam pamiętać,
że ów wymiar boski,
który Chrystus wskazał,
czeka na każdego.
Jednak on wymaga
życia godziwego.

 

 

 

piątek, 19 listopada 2021

Troska o świątynię
(Łk 19,45-48)

Świątynia to dom modlitwy,
a nie święte targowisko.
Kiedy się o tym zapomni,
to do profanacji blisko.

Jezus powywracał stoły,
powyrzucał sprzedających,
nie chciał by "jaskinią zbójców",
zwano miejsce dla wierzących.

Tu się trzeba zastanowić,
na co miejsce jest w kościołach,
czy przypadkiem gdzie jest sacrum,
o pomstę do nieba woła?

Są świątynie gdzie bilety,
są przepustką na modlitwę.
a prym wiodą przede wszystkim
wymagania turystyczne.

 

 

 

czwartek, 18 listopada 2021

Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
i bł. Karolina Kózkówna

Gdy w Ewangelii Jezus zapowiada
prawdę o zburzeniu Jerozolimy,
przywołujemy liturgicznie postać
dzielnej błogosławionej Karoliny.

Chluba Izraelitów - Jeruzalem
przez Rzymian zdobyta - nie ocalała.
A Karolina broniąc swej godności,
aż do swej śmierci czystą pozostała.

Jak nieodwracalnie legiony rzymskie
zniszczyły święte miasto i świątynię,
tak w okrutny sposób żołdak rosyjski,
zamordował młodą polską dziewczynę.

Jednak już współczesna Jerozolima
nie może cieszyć się nową świątynią.
Polska tak, wyniesioną na ołtarze,
w niebie błogosławioną Karoliną.

 

 

 

Środa, 17 listopada 2021

Przypowieść o dziesięciu minach
(Łk 19,11-28)

Ewangeliczne miny
także dotyczą i nas.
To jest Boży kapitał
dany nam na ziemski czas.

Co uczynimy w życiu
w ciągu dni na tej ziemi,
Bóg jako hojny Dawca
oraz Władca oceni.

Owe miny to dobro,
jakie mamy pomnażać,
a nie skrzętnie ukrywać
i spowrotem przekazać.

Ręce czyste to mało,
aby posiąść stan nieba.
W prawdzie, w dobru, w miłości,
odpowiedzi potrzeba.

A od Boga należy,
nie żądać, lecz Mu służyć,
bowiem nawet sekundy
już nie da się powtórzyć.

Wspominamy w modlitwie
dzisiaj świętą Elżbietę
księżniczkę i tercjarkę,
bogobojną kobietę.

Zatroskaną o chorych
w założonym szpitalu
i choć w skrajnym ubóstwie
z sercem duchowych darów.

 

 

 

Wtorek, 16 listopada 2021

MB Ostrobramska

Królujesz od wieków w Wilnie
Matko Boża Milosierna,
w kaplicy nad bramą w górze
w słońca koronie i wierna.

Napisał wieszcz narodowy,
że w "Ostrej" świecisz bramie.
Przygarniasz z Polski i Litwy,
te serca, które los łamie.

Nowe już schody prowadzą
Matko Najświętsza do Ciebie,
stare, wytarte na klęczkach,
do dowód łask był w potrzebie.

Mówią o wejściu do nieba,
że gdy Jezus drzwi zamyka,
to Ty jeszcze w kuchni lufcik
potrafisz grzesznym odmykać.

Fakt Bożego Miłosierdzia
uwieczniony z Wilna obrazem,
Ty dopowiadasz nam jeszcze
swoim "Matczynym" przekazem...

 

 

 

Poniedziałek, 15 listopada 2021

Niewidomy żebrak spod Jerycha
(Łk 18,35-43)

Niewidomy żebrak spod Jerycha
któremu Jezus wzrok przywrócił,
z wiarą wołał: "Jezu, ulituj się..."
by mógł widzieć, co ślepota kłóci...

A Jezus postrzegając jego wiarę
ulitował się i go uleczył,
gdyż Boża optyka tkwi w miłości,
toteż ważnym Mu był los człowieczy.

A uzdrowiony od razu poszedł za Nim.
Ludzie widząc go chwalili Boga.
I tak to podmiejskiego żebraka
odmieniła się życiowa droga.

Niekiedy i nam Chrystus pomaga,
by oczy duszy wzrok odzyskały
i potrafiły zobaczyć blask nieba,
który nad ziemskim wiedzie do chwały.

 

 

 

niedziela, 14 listopada 2021

Paruzja - Dzień ostateczny
(Mk 13,24-32)
/ tekst z 2018 r. po korekcie /

Choć w myślach bardzo daleki,
jednak dosięgnie każdego...
Dzień ostateczny, gdy Chrystus
dokona Sądu Bożego.

Gdyż przyjdzie powtórnie z mocą
co zapowiedział na ziemi,
by z prochu powstałe ciała,
już na chwalebne przemienić...

A żywot wieczny zdobędzie
dzięki Synowi Bożemu,
ten kto chleb eucharystyczny
kochał i był wierny Jemu.

Wielu tej chwili się lęka
i myślą od niej ucieka.
Jednakże wszystko napróżno,
bo i tak nic nie odwleka.

Kiedy jednak to nastąpi,
tego żaden człowiek nie wie,
tylko jeden sam Bóg Ojciec,
który "Jest" i czeka w niebie...

 

 

 

sobota, 13 listopada 2021

Pierwsi polscy męczennicy

Przypatrując się z męczeństwu
pierwszych pięciu polskich braci,
musimy otworzyć oczy,
by gorzką prawdę zobaczyć.

Ileż na naszych terenach
niewinnej krwi wsiąkło w ziemię.
I czemu aż tyle krzyży
dotknęło nasze plemię?

Odpowiedź ciśnie się sama
i do refleksji nas zmusza.
Świat by iść własnymi drogami,
odrzuca prawdy Chrystusa.

A goniąc tylko za zyskiem,
swe własne prawa lansuje,
popycha w sidła schwytanych,
że czynią jak owi zbóje.

 

 

 

Piątek, 12 listopada 2021

Duszochwat
(Tekst poprawiony z 2020 r.)

Mocą Jezusa Chrystusa,
męczenniku Jozafacie,
umacniałeś w wierze słowian
w Rusi, Litwie, "Duszochwacie".

Zmieniając imię, nazwisko
z myślą o służbie dla Boga;
sprawa zjednoczenia chrześcijan,
twemu sercu była droga...

W wschodnim rycie pozostając,
chciałeś rzymskich katolików,
zbliżyć w prawdzie Ewangelii
i przyjaźni dla Unitów.

Dzieląc izbę swą z biedakiem,
dałeś wzór wiary niezłomnej,
nieugiętej wobec wrogów
w uni chrześcijan wiekopomnej.

Dzisiaj święty Jozafacie,
gdy doznajesz chwały w niebie,
wspieraj kiedy wschodnich granic
strzec nam trzeba, bo w potrzebie...

 

 

 

czwartek, 11 listopada 2021 

11 listopada 2021

Choć dziś świętego Marcina z Tours liturgiczne wspomnienie,
to my Polacy, mamy święto narodowe,
które upamiętnia z niewoli wyzwolenie.
Sto dwadzieścia trzy lata nękali zaborcy
naszą rozerwaną na trzy części Ojczyznę,
a na mapach Europy brakowało Polski.

I dlatego jedenastego listopada
dziś - w sto trzecią rocznicę kraju odrodzenia,
gdy na wschodniej granicy grozi znów nawała,
składajmy sobie z troską pokoju życzenia.

 

 

 

Środa, 10 listopada 2021

10 trędowatych

Tylko jeden wrócił by podziękować,
choć dziesiątka została uzdrowiona.
Dlatego usłyszał, że to moc jego wiary,
zadecydowała, iż trąd pokonał.

Bo oprócz ciała w człowieku jest dusza
A tej się inne choroby trzymają.
Po stokroć gorsze i ukryte dla oka,
których implikacje wieczności sięgają.

A że silna wiara góry przenosi,
to Jezus Chrystus zaznaczył wyraźnie.
Ona pomaga pokonać cierpienie,
życiowe porażki, katusze, kaźnie...

Dzisiejszy patron święty Leon Wielki,
który dzierżył ster okrętu Kościoła,
dzięki głębokiej wierze ocalił Rzym
i wiele herezji pokonać zdołał.

 

 

 

wtorek, 9 listopada 2021

Święto Bazyliki na Lateranie

Dziś widzimy Ojca Świętego
w Wiecznym Mieście na Watykanie.
Jednak pierwotnie jego siedzibą
stał się kościół na Lateranie.

Pod złączonymi tytułami,
wpierw Najświętszego Zbawiciela
i świętych dwóch biblijnych Janów
Ewangelisty i Chrzciciela.

Całości dopełniają jeszcze
słynne na świecie "schody święte"
gdzie Piłat zasądził Jezusa,
przez Helenę do Rzymu wzięte.

Jednak to święto wymusza myśl,
że i każdy z nas jest świątynią,
z sercem, gdzie jest miejsce dla Boga
i z którego modlitwy płyną.

Nie wystarczy piękna fasada,
ani historyczne zaszłości.
By w pełni być Bożą świątynią,
koniecznie potrzeba miłości...

 

Chrystus Król - modlitwa

 

Królu bram nieba i ziemi

Królu gwiaździstych przestrzeni

Królu czasu i wieczności

w Prawdzie, Nadziei, Miłości…

                              Bądź uwielbiony!

 

Królu ludzkiego istnienia

Królu naszego zbawienia

Królu ładu i Mądrości

pełen Bożej łaskawości

                               Bądź pochwalony!

 

Królu przez swoich skazany

Królu w płaszcz wzgardy ubrany

Królu w cierniowej koronie

co poraniła Twe skronie…

                              Bądź wysławiony!

 

Królu do krzyża przybity

Królu łask przeobfitych

Królu Uczty wieczystej,

nasz Panie, Jezu Chryste…

                             Bądź wywyższony.

 

Królu, który przyjdziesz w chwale,

Królu, coś Boży Testament,

Królu czekany od dawna,

niech zatryumfuje Twa prawda. Bądź pozdrowiony! Amen.

 

poniedziałek, 14 marca 2022

Miary: Boża i ludzka (Łk 6, 36-38)

Przyjdzie godzina prawdy

Jaką miarą mierzyłem,

Hojną i miłosierną?

I na co zasłużyłem.

 

Ludzkie miary są względne

Jakże często wadliwe

Boże są ostateczne

I zawsze sprawiedliwe.

 

W ludziach brat miłosierdzia

Tylko sucha litera,

A Boża sprawiedliwość

Grzesznym niebo otwiera…

 


Zdjęcia

MORZE MODLITWY-ZAWIERZ MARYI SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ

ODPUST ŚW. AUGUSTYNA I DOŻYNKI 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
126 0.088373899459839