MSZE ŚW w tym tygodniu (9.06-16.06).  
NIEDZIELA - godz. 10.00 ; 11.30
poniedziałek - godz. 9.00
wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 18.00
sobota - godz. 9.00
NIEDZIELA - godz. 10.00 ; 11.30

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE po Mszach św.

W środy również  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Msze święte w kościele w Żarnowcu: https://zarnowiec.diecezja.gda.pl/

Spowiedż św.  przed każdą mszą św. (do 10 min przed mszą)

Adres:
ul. Św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. +48 669 313 320 (ks. Aleksander Młodecki)

e-mail: nadole@diecezjagdansk.pl

Wiersze Naszego Księdza cz.3 (śp. ks. Zygmunta Słomskiego)

czwartek, 1 IX 2022

Rybacy Chrystusa 
(Łk 5,1-11)

Czynności podobne,
choć w innym wymiarze,
gdyż połów ludzkich serc,
też trud podjąć każe.

A płukanie sieci,
to wymóg czystości
autentycznej wiary
w Boga i miłości.

I jeszcze wyzwanie,
żeby nie ustawać.
W zdobywaniu nieba
wszystko z siebie dawać...

 

 

 

środa, 31 VIII 2022

Dobra Nowina dla wszystkich 
/Łk 4,38-44/

Chciano w Kafarnaum
"zawłaszczyć" Jezusa,
a On stwierdził jasno,
iż ma dalej ruszać.

Do wielu posłany
był bowiem przez Ojca,
a Dobra Nowina
jest wszystkich wiążąca.

Wpierw Naród Wybrany
miał ujrzeć Chrystusa,
przez Którego zbawić
ma się każda dusza.

 

 

 

 

wtorek, 30 VIII 2022

Słowo pełne mocy
/Łk 4,31-37/

Zdumienie ogarnęło świadków,
gdy w Kafarnaum w synagodze,
zobaczyli opętanego,
uwolnionego z mocy Bożej.

I tu pytanie, które dla nas,
żyjących obecnie się jawi:
Jaką moc mają nasze słowa,
czy są szczere i pełne prawdy?

 

 

 

29 sierpnia 2022

Wyprowadzili nad urwisko
/Łk 4,16-30/

Jan Chrzciciel zginął przez zawiść,
Jezus miał spaść z urwiska,
tam gdzie Dobra Nowina
nie była sercom bliska.

"Ziomale" chcieli znaku,
by w proroctwo uwierzyć,
trudno było im w pełni
z Bożą prawdą się zmierzyć.

 

 

 

28 VIII 2022

Miejsce w życiu 
(Łk 14,1.7-14)

Znać swoje miejsce w życiu
i być dobrym dla innych,
to Boże drogowskazy
króre nas wieść powinny.

 

 

 

Sobota 27 VIII 2022

Talenty 
(Mt 25,14-30)

Według zamysłu Bożego
powinniśmy je pomnażać.
Na miarę swych możliwości
z zyskiem przed Stwórcą wykazać.

Albowiem życie na ziemi
jest chwilą z ważnym zadaniem,
kto je rozwiąże poprawnie,
w niebie nagrodę dostanie.

 

 

 

26.08.2022

Jasna Góra 

Jej blask w całym świecie słynie,
z ikony o ciemnej twarzy,
Najświętszej Maryi Panny,
co w Polsce łaskami darzy.

"Czarną Madonną" śpiewana,
a wpierw Jasnogórską Panią,
co płaszczem miłości chroni,
tych, co w biedzie liczą na Nią.

Ona to Królową Polski
bo z Częstochowskiego tronu,
czuwa nad nami i kocha
od narodzin aż do zgonu.

 

 

 

czwartek 25 VIII

Potrzeba czujności 
(Mt 24,42-51)

Trzeba być czujnym za kierownicą,
strzec ziemi ojczystej nad granicą.
Czuwać mamy nad zdrowiem i w pracy
też swą duszą, by niebo zobaczyć...

 

 

 

Środa 24 VIII 2022

Św. Bartłomiej
(J 1,45-51)
Zobaczył znacznie więcej,
jak powiedział mu Jezus.
Zwłaszcza gdy umęczny,
skłonił oczy ku niebu.

 

 

 

wtorek 23 VIII 2022

Obłuda

/Mt 23,23-26/

Wypomniał Pan Jezus
wielu celebrytom,
ich obłudę w sercach,
pozornie ukrytą,
iż bardzo się kłóci
z prawdą i miłością
Boga wobec ludzi...

 

 

 

niedziela, 21 sierpnia 2022

Głupi i ślepi przewodnicy
(Mt 23,13-22)

Jak w czasach Jezusa Chrystusa
tak i dziś strzec się musimy ludzi,
którzy wizją nie Bożą a własną,
wszystkich pragną omamić i złudzić.

 

 

 

Niedziela 21 VIII 2022

Znajomośc bez pokrycia
/Łk 13,22-30/

Można o Jezusie
wiedzieć bardzo dużo.
Lecz wiedza bez wiary,
może być na próżno.

 

 

 

Sobota 20 VIII 2022

Na pokaz 
(Mt 23,1-12)

Każde nasze pobożne czyny
winny mieć fundament z miłości,
bo gdy będą tylko "na pokaz",
staną się wyrazem próżności.
I choć czasem miłe "dla oka",
w niebie nie zaliczą wartości...

 

 

 

Piątek 19 VIII 2022

Najważniejsze przykazanie
/Mt 22,34-40/

Chęć wystawienia na próbę Jezusa
nierzadko gościła w faryzeuszach.
Stąd na chytrze postawione pytanie:
Które jest najważniejsze przykazanie?
Jezus sięga po tablice z Synaju
a każdą streszcza w jednym zdaniu.
I już nie Żydom, a całej ludzkości,
ogłasza dwa "Przykazania miłości".

 

 

 

 

czwartek, 18.08.2022

Uczta weselna w niebie 
/Mt 22,1-14/

 

Zaproszenie do nieba ma każdy z nas.
Ważne bezterminowo przez cały czas.
Tylko nasza wola musi być gotowa
i pamięć: Konieczna szata godowa!

 

 

 

 

Środa 17 VIII 2022

Boża hojność 
(Mt 29,1-16)

Niekiedy wymyka się
spod postrzegania ludzi
owoc Bożej dobroci
i wielki podziw budzi...

A niekiedy i zazdrość
w imię sprawiedliwości.
Gdy więc Pan Bóg naddaje,
to czyni tak z miłości.

Dziś wspominamy Jacka,
Świętego z polskiej ziemi.
Dał nam jak kwiat i kamień
wzór szlachetnej czerwieni.

Wielki czciciel Maryi,
herold Dobrej Nowiny.
Warto sobie przybliżyć
jego cuda i czyny.

 

 

 

Wtorek 16 VIII 2022

By stokroć więcej otrzymać
(Mt 19,23-30)

Wielbłąd i ucho igielne,
to ciekawe porównanie.
A jednak zawiera w sobie
konkretne, zbawcze wyzwanie.

Dziś święty Roch nas uczy,
co znaczy kochać bliźniego
i z Chrystusową miłością
całkiem poświęcić dla niego.

 

 

 

poniedziałek 15 VIII 2022

Błogosławiona /Łk 1,39-56/

Prawdziwa przyjaźń
nic nie kosztuje.
Zawsze jest wierna
i nie rujnuje.

Dzisiaj Maryja,
co Wniebowięta,
o swej przyjaźni
każe pamiętać.

Dana za Matkę
nam przez Jezusa.
Szczęśliwą będzie
Jej wierna dusza.

 

 

 

Niedziela 14 VIII 2022

Boży rozłam 
(Łk 12,49-53)

Dobro i zło
Prawda i fałsz
Miłość i grzech.
Tu podział masz.

Ofertę Bóg
jasną nam dał,
lecz przyjąć ją
każdy ma sam.

 

 

 

 

Sobota 13 VIII 2022

Dopuśćcie dzieci 
/Mt 19,13-15/

"Królestwo niebieskie
należy do dzieci".
Niech ta myśl Chrystusa
niczym słońce świeci.
I zapadnie w serca,
jak drogowskaz w życie,
by w ufność i czystość
przyodziać obficie...
Maryja w Fatimie
mówiła do dzieci,
by ludzi dorosłych
ostrzec i oświecić.

 

 

 

czwartek 11 VIII 2022

Niegodziwość 
(Mt 18,21-19,1)

Tak jak pycha "do piekła spycha",
tak niegodziwość podobnie.
Każdy, kto szerzył zło i fałsz,
przed Bogiem kiedyś odpowie...

Chciejmy mieć w oczach blask nieba,
a w sercach tyle miłości,
jak święta Klara z Asyżu
z imieniem pełnym jasności...

 

 

 

Środa 10 VIII 2022

Być uczczonym przez Ojca
/J 12,24-26/

Czy potrafimy sobie wyobrazić
co znaczy zostać uczczonym w niebie?
Kto służył Chrystusowi dozna tego,
gdy w szczęściu na zawsze odnajdzie siebie...

 

 

 

wtorek 9 VIII 2022

Panny roztropne 
/Mt 25,1-13/

Przypominają nam prawdę,
że wejście na ucztę do nieba,
domaga się roztropności,
której na co dzień potrzeba.

 

 

 

Poniedziałek 8 VIII 2022

Podatki
(Mt 17,22-27)

Podatki to drażliwy temat,
chociaż wiemy, iż są konieczne.
Jednak ważniejszy od "statera"
jest "podatek" na życie wieczne.

Święty Dominik to rozumiał
więc pragnął służyć Chrystusowi
ofiarując swe życie bez reszty
i nowy zakon Kościołowi...

 

 

 

Niedziela 7 VIII 2022

Mądra czujność 
/Łk 12,32-48/

Mamy cieszyć się życiem,
bo jest darem od Boga.
A rdza i mól nie zniszczy
skarbów, gdy święta droga...

I pamiętać koniecznie,
że jesteśmy "w gościnie",
więc Zbawiciel nadejdzie
ku nam w "prawdy godzinie"...

 

 

 

Sobota 6 VIII 2022

Tabor 
/Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19;
Łk 9,28b-36/

Przemienienie Pańskie na świętej
Górze Tabor
jest potwierdzeniem wizji proroka Daniela.
Napisał też o tym święty Piotr w swoim Liście,
który był naocznym świadkiem tego
zdarzenia.

Pan Jezus wybranym uczniom
przed zmartwychwstaniem
odsłonił w pełni o tym Kim jest Bożą
prawdę,
by lepiej zrozumieli tajemnicę i sens
Chrystusowej Męki oraz nocy Paschalnej.

 

 

 

Piątek 5 VIII 2022

Posiąść szczęście wieczne
/Mt 16,24-28/

Bywają w naszy życiu
dni i chwile niebezpieczne.
Pomni na słowa Chrystusa
zadbajmy o szczęście wieczne.

Prześladowania i bóle.
To wszystko nas spotkać może.
Lecz kto pójdzie za Jezusem,
ten dozna nagrody Bożej.

 

 

 

Czwartek 4 VIII 2022

Nowe Przymierze
/Jr 31,31-34; Mt 16,13-23/

Spełniła się prorocza mowa Jeremiasza,
gdy Jezus w Wieczerniku wyrzekł słowa święte.
A wcześniej Szymona nazwał "skałą",
opoką,
już Nowego Ludu - Kościoła, fundamentem.

 

 

 

Środa 3 VIII 2022

Reszta Izraela
/Jr 31,1-7; Mt 15,21-28/

Pan wybawił lud. Resztę Izraela,
miano krzyczeć radośnie wśród wesela
Jezus nagrodził przez cud uzdrowienia,
wiarę kobiety z obcego plemienia.

 

 

Wtorek 2 VIII 2022

Czemu zwątpiłeś
/Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36/

Bóg zawierając Przymierze na Synaju
uczynił Izrael Narodem Wybranym.
Jezus pragnął aby Kościół zbudowany na Piotrze,
nie był już Wspólnotą ludzi słabej wiary.

 

 

 

Poniedziałek 1 VIII 2022

Zwodnicze nadzieje
(Jr 28,1-17; Mt 14,13-21)

Słowa fałszywych proroków
dawały złudne nadzieje.
A to, co głosił Pan Jezus
spełnia się i tak się dzieje.


Zdjęcia

Ks. Aleksander Młodecki. Modlimy się za ochrzczonych na misjach

ODPUST ŚW. AUGUSTYNA I DOŻYNKI 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
130 0.092692852020264