W niedziele i święta: 1000 oraz 1215.

W środy, soboty i pierwsze piątki miesiąca: 1900 

W poniedziałki, wtorki, czwartki i pozostałe piątki: 800

 

Witamy serdecznie osoby wypoczywajace nad J. Żarnowieckim i zapraszamy na Msze święte sprawowane w naszym kościele. 

Zapraszamy również na nową stronę: "Wiersze Naszego Księdza".

Adres:
ul. św. Augustyna 7
84-250 Nadole
tel. 726 020 558 KANCELARIA

e-mail: brak

Wiersze Naszego Księdza

dni nastane wierszem pisane

środa, 5 sierpnia 2020

Dla wszystkich pokoleń (-> Mt 15, 21-28)

Dobra Nowina czyli Ewangelia,
choć pierwszy słyszał ją Naród Wybrany,
miała i ma służyć wszystkim narodom,
gdyż Pan Bóg nie chce zostawić nas samych.

A Chrystus, który umierał na krzyżu,
czynił to za grzechy całego świata,
równo traktując każdego człowieka,
który tylko zapragnie się z Nim zbratać...

Istotne jest jednak, czego uczy nas,
w wierze owa kobieta kananejska,
szukająca ratunku u Jezusa,
mówiąca o okruchach i szczeniętach...

To wymóg wielkiej i szczerej pokory,
albowiem ona jest kluczem do nieba,
a także pozyskania na ziemi łask,
których tak bardzo nam w życiu potrzeba...

 

 

 

wtorek, 4 sierpnia 2020

Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya

W dzień Jana Marii Vianeya,
co proboszczów z nieba wspiera,
chciej Boże w letni poranek,
przyjąć to podziękowanie.

Dziękuję za nowych ludzi,
dla których będę się trudzić,
posługą w konfesjonale,
sprawując Świętą Ofiarę...

Niech Twoja łaska mi dana,
teraz, przeze mnie, kapłana,
dotknie i wzmocni serc wiele,
w Nadolu, w świętym Kościele...

I Twoja wola się ziści,
gdy tyle zła, nienawiści.
Niech zawsze Twa Prawda świeci,
dla wszystkich, starszych i dzieci...

Daj przyszłe dni godnie przeżyć,
bardziej miłować i wierzyć,
by wszystko, co zrobić trzeba,
miało znaczenie dla nieba...

Pozwól bez gniewu i złości,
służyć w prawdziwej miłości,
tak jak w Ars Jan Maria Vianey,
w wielu sercach kruszyć kamień...

Choć diabeł potrafi dręczyć,
siać kłamstwo, sprawiać ból, męczyć.
Dał święty Jan Maria Vianey,
przykład, jak walczyć z szatanem...

Chrystus Drogą, Prawdą, Życiem...
Nim się karmić przeobficie.
To przesłanie jest skuteczne,
z receptą na szczęście wieczne...

Każde Boże powołanie,
musi mieć świętości znamię.
A gdy czasem sił nie stanie,
nocą z nieba wesprzyj, Panie.
Amen.

 

 

 

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Prosty wniosek (->Mt 14, 13-21)

Kroczyć po wodzie,

to zdolność nadzwyczajna,
bez mocy Bożej,
dla nas nieosiągalna...

Tak. Są sztukmistrze,
różni iluzjoniści,
co z swoich trików
żyją, czerpiąc korzyści...

Iść po jeziorze
nocą chmurną i wietrzną
jest rzeczą nader
trudną i niebezpieczną.

A jednak Piotr szedł
mimo wiatru i fali,
gdy Pan zawołał,
a inni się lękali...

Ale jak w życiu,
kiedy nadchodzi groza,
przyjść na ratunek
może tylko dłoń Boża.

Czemu zwątpiłeś,
człowiecze małej wiary,
rzekł Pan do Piotra,
gdy był toni wyrwany.

Wiara prawdziwa,
co góry przenieść może,
musi być silna,
poddana woli Bożej.

Każde zwątpienie
staje się niebezpieczne,
kiedy w grę wchodzi
niebo i życie wieczne.

Stąd prosty wniosek
tutaj sam się wymusza:
trzeba być w życiu
zawsze blisko Jezusa...

 

 

 

niedziela, 2 sierpnia 2020

Tabgha (-> Mt 14, 13-21)

Cudu doświadczyło pięć tysięcy mężczyzn,
nakarmionych do syta chlebem i rybą...
Dziś już nie tysiące, a miliony wiernych,
karmi Chrystus Krwią i Ciałem, co z Nim idą.

W Tabdze resztek zebrano dwanaście koszy.
A my po Mszy świętej przemyślmy pytanie,
karmiący się przy Eucharystycznym stole,
co po nas, w koszach na "resztki" pozostanie?

 

 

 

sobota, 1 sierpnia 2020

Czy znajdę Obrońcę... (-> Jr 26, 11-16.26; Mt 14, 1-12)

Achikam ochraniał Jeremiasza
przed śmiercią z ręki ludu skutecznie.
Herod w więzieniu Jana Chrzciciela,
chociaż go słuchał, niedostatecznie.

A czy ktoś stanie w naszej obronie,
kiedy wybije sądu godzina
i staniemy przed Sędzią Najwyższym,
z prawdą nie w pustych słowach, a czynach.

Kto tam potwierdzi naszą tożsamość
i czy zasługujemy na niebo?
Czy znajdziemy w Chrystusie Obrońcę
Synu Bożym Ojca Przedwiecznego?

To proste, nie dziecinne pytanie,
dotyczące mnie, ciebie, każdego...
Nie da się go obejść czy uniknąć.
Także nie żartujemy sobie z niego.

Kpił raz niedowiarek z wierzącego:
umrzesz i koniec, dalej nic nie ma!
A co ty zrobisz, gdy się okaże,
usłyszał, że piekło to nie "ściema"?

 

 

 

piątek, 31 lipca 2020

Niedowiarstwo (-> Jr 26, 1-9; Mt 13, 54-58)

Upominał prorok Jeremiasz,
gdy głosił z dziedzińca świątyni,
by lud z miast judzkich się nawrócił,
wszak straszny los Jerozolimy.

Spotka ją to, co stało z Szilo...
Za niewierność Bóg nie oszczędzi...
Nie chcieli słuchać słów proroka.
Pojmali go, żeby uśmiercić...

Jezus w rodzinnym Nazarecie,
przez ignorancję był zmuszony,
wypowiedzieć te gorzkie słowa,
o proroku zlekceważonym...

I także Go swoi schwycili,
już nie zdziwieni, ale gniewni,
za prawdę, by ze skały strącić...
Taki Mesjasz nie był potrzebny...

Gdy święty Ignacy był ranny
i mógł poznać życie Jezusa,
odkrył, że wszystko w czym gustował,
już do głębi go nie porusza...

Po ozdrowienie postanowił,
poświęcić życie dla Chrystusa,
i Jemu zawierzyć do końca...
Już jako kapłan w bój wyruszać...

 

 

 

czwartek, 30 lipca 2020

Ostateczny połów (-> Jr 18, 1-6;  Mt 13, 47-53 )

Pan Bóg nie musi jak garncarz,
przerabiać złego naczynia.
Tak jak raz stworzył człowieka,
tak go osądzi z poczynań.

To, że jesteśmy jak ryby,
życie zaś morzem - dosłownie,
ujął w przypowieści Jezus,
o ostatecznym połowie.

Boże sieci zgarną wszystkich,
i nikt się z nich nie wywinie.
A jak się ryby sortuje,
tak nas selekcja nie minie.

Wizja pieca ognistego,
gdzie płacz i zgrzytanie zębów,
to nie jest mrzonka sajensfikszyn,
lecz następstwo zła i błędów.

Cieszmy się życiem, bo darem
jest danym od Pana Boga.
I mądrze kierujmy kroki,
by nie iść po niecnych drogach...

 

 

 

środa, 29 lipca 2020

Potrzeba tylko jednego... (-> 1 J 4, 7-16)

Można być dobroczyńcą i humanistą
z przekonania oraz serca wrażliwości.
A Jezus przez przykład świętej Marty mówi
by wszelkie dobro wypływało z miłości...

Można przy chorym krzątać się z wielką troską,
chcąc mu za wszelką cenę zmniejszyć udrękę,
a można także zwyczajnie usiąść przy nim
nie mówiąc za wiele, ująć go za rękę...

Można być nauczycielem, wychowawcą,
który przekaże dzieciom wiele mądrości,
jak sobie w życiu radzić i być asertywnym,
a zbagatelizować prawdę o miłości.

Można też przez całe życie szukać Boga,
zgłębiać traktaty, podziwiać cudowności
i mieć Go na co dzień blisko za drzwiami serca,
które trzeba otworzyć kluczem miłości...

 

 

Marta i Maria (-> Łk 10, 38-42)

Świetnie to ujął święty Augustyn:
Marta przyjęła Pana, jak gości.
Maria z ogromną intuicją,
że Jezus nas w niebie ugości...

To On nas zaprosi do stołu,
więcej, będzie nam usługiwał.
A każdy, kto tego doświadczy,
pojmie, co to chwila szczęśliwa...

 

 

 

wtorek, 28 lipca 2020

Chwast (-> Mt 13, 36-43)

Chwast w sercu ludzkim
gdy się rozpleni,
może mu szczęście
w piekło zamienić.

Nie dajmy diabłu
tej satysfakcji,
strzeżmy się grzesznych,
zgubnych relacji.

Chrystus jest Drogą,
Prawdą i Życiem,
a niebo trwaniem
w wiecznym zachwycie...

Choćby niemądrzy
z tego się śmiali,
my w świętej wierze
bądźmy wytrwali!

 

 

 

poniedziałek, 27 lipca 2020

Porównania biblijne (Jr 13, 1-11; Mt 13,31-35)

Ziarnko gorczycy i zaczyn,
o których mówił Pan Jezus,
ale także zbutwiały pas,
którego stratę prorok przeżył.

To są Boże drogowskazy
i konkretne napomienia,
byśmy pojęli plan Stwórcy,
co chce naszego zbawienia...

Mamy wzrastać, a nie gnuśnieć,
rozwijać dane talenty,
i nie skłaniać ku marnocie,
lecz czynić swój żywot świętym...

Nie każdy to pojąć może,
albo też po prostu nie chce.
My nie bójmy się żyć w cnotach,
o których pisali wieszcze...

Wszak Krasiński jasno stwierdził,
gdzie upadłość i sromota,
a chwalebne zmartwychwstanie,
gdy cierpienie i Golgota...

 

 

 

niedziela, 26 lipca 2020

Perła i skarb (aforyzm) (-> Mt 13, 44-52)

Nie skarb ukryty w roli

lub perły, czy diamenty

dzadzą Królestwo Boże,

a tylko żywot święty/

 

 

 

sobota 25 lipca 2020

25 lipca

Dwóch zacnych świętych dziś czcimy,
Jakuba oraz Krzysztofa.
Każdy związany z Chrystusem,
pomagał Mu i Go kochał...

Wpierw Jakub Większy Apostoł,
z Jeruzalem do Hiszpanii,
poniósł orędzie Chrystusa.
"Synem gromu" nazywany.

W Santiago de Compostella
odbiera hołdy ten święty,
pielgrzym, męczennik za wiarę.
Mieczem w Jeruzalem ścięty.

Zaś Krzysztof, patron kierowców,
jak głosi zbożne podanie,
olbrzym, co ludziom pomagał,
przeżył przedziwne spotkanie.

Dziecię wziął na ramiona,
by sprawnie przenieść przez rzekę.
Lecz ciężar odczuł ogromny,
jak nigdy pod żadnym człowiekiem.

I wyjawił mu Pan Jezus,
że Zbawcę niósł na ramionach,
z ciężarem całej ludzkości,
za który na krzyżu skonał.

Zwany też wspomożycielem.
Jest męczennikiem za wiarę,
gdyż chciał służyć Chrystusowi.
Dziś w niebie odbiera chwałę.

 

 

 

piątek, 24 lipca 2020

Scheda św. Kingi

Raduj się dziś Stary Sączu
promuj podkarpacką ziemię,
gdzie przy ołtarzu klasztornym
sam Prezydent służył wiernie.

Niechaj święta Kinga księżna,
z fundowanego klasztoru,
wyprasza Siostrom Klaryskom
łaski z niebiańskiego dworu.

A utrudzonych górników,
tych, którzy w kopalniach soli,
jej zawierzają swe życie,
od zguby chroni w niedoli.

Matka biednych i strapionych,
zwłaszcza przez los pokrzywdzonym,
pomoże swym wstawiennictwem,
u Boga szukać obrony.

Módlmy się zatem gorliwie,
wypraszając jej pomocy,
jak czynią Siostry Klaryski,
pełne wiary w dzień i w nocy.

 

 

 

czwartek, 23 lipca 2020

Owoc latorośli (-> J 15, 1-8)

Czyż może wydać owoc
latorośl sama z siebie,
jeśli nie będzie trwała
stanowczo w winnym krzewie?

Ochrzczeni w Imię Zbawcy
w żywej więzi z Chrystusem
mamy owoc przynosić,
i uświęcać swe dusze...

Dzisiaj święta Brygida,
przez swoje zbożne życie,
daje nam przykład w wierze,
jak ufać całkowicie...

Miała od Boga łaskę,
mistycznego patrzenia.
Stąd w swej "Księgą Objawień"
los Europy nadmienia.

Jako gorliwa matka,
małżonka i królowa,
z wielką troską o Kościół,
uczy, jak kochać Boga.

 

 

 

środa, 22 lipca 2020

Modlitwa z 22 lipca 

Wspieraj nas z nieba
Mario z Magdali,
której Pan Jezus
życie ocalił.

Ucz, jak odważnie
w szczerej miłości,
iść za Chrystusem,
do bram wieczności.

Stawać pod krzyżem,
wyzwań codziennych,
choćby świat szydził,
być Bogu wiernym.

A ze spotkania
Zmartwychwstałego,
nieść wieść poranka
wielkanocnego...

 

 

 

wtorek, 21 lipca 2020

Nawoływanie Jonasza 

Gdy Niniwa usłyszała
nawoływanie Jonasza,
zrozumiała wnet, że Prorok
Bożą przestrogę ogłasza.

Nawrócili się mieszkańcy,
jak wiemy, z królem na czele,
który ubrał wór pokutny,
zasiadając na popiele.

Jezus przywołał tę scenę,
by przestrzec Naród Wybrany,
a także wszystkich na ziemi,
iż sąd jest nieodwołalny.

Każdy przed Bogiem uklęknie
i za swe życie odpowie.
A Chrystus, Baranek i Król,
i Sędzia wyrok wypowie...

 

 

 

poniedziałek, 20 lipca 2020

Chcieli ujrzeć cud (-> Mt 12, 38-42)

Niektórzy z uczonych w Piśmie
a także faryzeusze,
ciekawi byli ujrzeć znak
przy konwersacji z Jezusem.

Lecz cuda nie są na pokaz,
a Chrystus jeśli je czynił,
miały pobudzać do wiary
i przyjścia Jego "godziny".

Lecz zanim ona nadeszła,
by wypełniło się Słowo,
dał Zbawca wścibskim odpowiedź,
wiążąc z Jonasza osobą...

Trzy dni i trzy noce w rybie
musiał przebywać prorok,
zanim mieszkańców Niniwy
nawracał Bożą przestrogą.

Tak też Jezus zapowiedział,
iż w ziemi skryty zostanie,
i wtedy ujrzą wielki znak
jak żywy z martwych powstanie...

 

 

 

niedziela, 19 lipca 2020

Letni poranek w Bobrówce

Jest szósta rano w Dzień Pański.
"Kiedy ranne wstają zorze",
niesie się melodia wkoło
aby sławić Ciebie, Boże.

Słonko się wtapia promieńmi
w świergot, zuzeli kukanie,
już po niezbędnym obrządku,
krów słychać porykiwanie.

Kogut wciąż pieje zza płotu
i lepiej niż zegar budzi
typową na wsi pobudką,
którą nie drażni ludzi.

Pora więc wstawać i umyć
zanim dzwoń z wieży zawoła,
włożyć szaty odświętne
i na mszę iść do kościoła.

Niedziela na wsi jest inna,
niż w miejskim blokowisku,
czystsze powietrze ci daje,
i spokój, jak w uzdrowisku.

 

 

 

sobota, 18 lipca 2020

Sobotni poranek  (-> Mi 2, 1-5;  Mt 12, 14-21)

Co zapowiada siódmy w tygodniu,
letni, ciepły, sobotni poranek?
Tym, którzy korzystają z urlopów,
miłe chwile, pełne niespodzianek?

A może odwrotnie, coś niedobrego,
jak czytamy w Księdze Micheasza,
czyjeś knowania, chęci grabieżcze,
których fakt, burząc pokój - rozprasza...

W Ewangelii natomiast słyszymy,
o spiskujących faryzeuszach,
co wyszli, żeby odbyć naradę,
jakby tu zgładzić Pana Jezusa...

"Sługa Jahwe" tak prorok Izajasz,
już wiele wieków wcześniej obwieścił,
Tego, co Bóg zwie Umiłowanym,
który przeprowadzi sąd zwycięski...

Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus.
Boży Baranek, cichy, pokorny...
I choć wielu nadal Go odtrąca,
On nam niebo otworzyć był zdolny...

 

 

 

piątek, 17 lipca 2020

Chcę miłosierdzia... (-> Mt 12, 1-8)

Jezus określił jednoznacznie,
jakiej Pan Bóg pragnie ofiary.
Nad wszelkie przepisy szabatu:
miłosierdzie to wyraz wiary...

Gdyż cały rygoryzm szabatu,
narósł w religijnej niedoli,
kiedy Naród Wybrany został
uprowadzony do niewoli.

Za czasów Jezusa Chrystusa,
Rzym dominował w Palestynie.
Stąd łzy Zbawcy nad Jeruzalem,
gdyż znał, jak popadnie w ruinę.

Też nasze serca w każdym czasie
mają żyć w prawdzie tej miłości,
co zwie się miłosierną, bowiem,
stoi nad prawem sprawiedliwości...

 

 

 

czwartek, 16 lipca 2020

MB Szkaplerzna 2020

Maryjo czczona na Górze Karmel,
zwana popularnie "Szkaplerzną",
przeżywając dzisiaj Twe Wspomnienie,
pragniemy oddać Ci cześć należną.

Niech szczera modlitwa dziękczynienia
Najlepszej z Matek, okaże miłą;
wszak Ty, od chwili naszych narodzin,
darzysz miłością, troską i siłą.

Za wszystkie łaski, za dar kapłaństwa,
osobiście, Maryjo, dziękuję.
Za ludzi na drodze za Twym Synem
i tych przykrych...i tych, co miłuję...

Szkaplerz, to tarcza przed złem chroniąca...
Ty, Pani, miażdżysz głowę szatana,
wolna od grzechu pierworodnego,
Lilio Przeczysta, Niepokalana...

Proszę, Maryjo, teraz z Nadola
póki me życie, jak potok płynie...
A kiedy bieg jego się zakończy,
podaj Twą dłoń w ostatniej godzinie...

 

 

 

środa, 15 lipca 2020

Bonawentura

Odnajdziesz w jego życiorysie
wiele ciekawych epizodów,
wpierw, iż cudownie ozdrowiony,
jak święty Franciszek służył Bogu.

Teolog, filozof, scholastyk,
Doktorem Serafickim nazwany,
cudownie prowadził wykłady,
za co przez wielu był kochany.

Wybitny generał zakonu,
a także i biskup Albano.
Naczynia mył, gdy nominację
kardynalską mu doręczano.

Tak bardzo czcił Matkę Najświętszą,
iż zaprowadził zbożny zwyczaj,
że na Anioł Pański brzmią dzwony,
od jego czasów, aż do dzisiaj.

Łączył czynny żywot publiczny
z przebogatym życiem wewnętrznym,
zapatrzony w Mękę Chrystusa,
w pismach wiarę i wiedzę zwieńczył.

Dziś jest patronem Franciszkanów,
matek oczekujących dzieci,
robotników i teologów,
bowiem swym przykładem im świeci.

Pośród atrybutów świętości
każdy przy nim dostrzec będzie mógł,
kapelusz kardynalski, mitrę,
krzyż na piersiach i księgę u stóp.

 

 

 

wtorek, 14 lipca 2020

Oporne miasta (-> Mt 11, 20-24)

Jezus zgromił oporne miasta
nazywając je po imieniu...
Rzekł: Ziemi Sodomskiej lżej będzie,
niż w niewierze zatwardziałemu.

Że nie nam sądzić niedowiarków
lecz Bóg tego dokona - wiemy.
Czasem tylko mamy zagwostkę:
Czy im jeszcze pomóc możemy?

Takich, co to "wiedzą najlepiej",
czego człowiekowi potrzeba,
spotykamy na każdym kroku,
co mogą dać wszystko, oprócz nieba...

Niech zatem nie umknie nam stara,
znana już od wieków przestroga,
którą szanowali ojcowie
że "bez Boga ani do proga".

 

 

 

poniedziałek, 13 lipca 2020

Stracić życie (-> Mt 10, 34-11,1)

Różne są powody utraty życia:
z choroby lub niebezpiecznej roboty,
z winy zbrodniarzy, złoczyńców, szaleńców,
ignorancji czy też własnej głupoty.

Można postradać życie dla Ojczyzny,
dla bliźniego, z poświęceniem, co wzrusza...
Lecz czy można je odzyskać na nowo?
Tak, kiedy się je odda za Chrystusa.

Kto straci swe życie z mego powodu,
powiedział do Apostołów Pan Jezus,
ten je znajdzie, choćby krzyż musiał dźwigać
i własną niechęć, wstyd czy bojaźń przemóc.

To fakt. Życie jest wartością najwyższą
i prawda, że nikt sobie sam go nie dał.
Jesteśmy dlatego, że Pan Bóg nas chciał
i chce obdarzyć szczęściem wiecznym nieba.

 

 

 

niedziela, 12 lipca 2020

Prawda przyszłej chwały (aforyzm) (-> Mt 13, 1-23)

Nie da się porównać żadnych cierpień,
z chwałą, która ma się w nas objawić.
Wszelka marność będzie miała swój kres,
gdyż Chrystus cierpiał, aby nas zbawić...

 

 

 

sobota,  11 lipca 2020

Zasługa św. Benedykta (aforyzm)

Patrząc na postać świętego Benedykta,

postrzegamy bitwę pod Monte Cassino,

lecz nie klasztor z wojny a zakon sprawił, że

dorobek myśli starożytnej nie zginął.

 

 

 

piątek, 10 lipca 2020

Rozbrat z powodu Chrystusa (-> Mt 10, 16-23)

Pan Jezus był tu konkretny

i "nie owijał w bawełnę",

rzekł jasno - przez Jego Imię,

wielu dotknie zdrady brzemię.

 

W rozbrat popadną rodziny,

wdawać na śmierć najbliżsi,

gdyż Imię Syna Bożego,

trąci w struny nienawiści...

 

Zwłaszcza u tych, którzy diabłu

zaprzedali swoje dusze.

Toteż skłonni będą się mścić

na wiernych poprzez katusze...

 

Jednak kto wytrwa do końca,

rzekł Pan, zostanie zbawiony,

za troski, cierpienia, szkody,

przez Boga wynagrodzony.

 

A wydanych na skazanie,

żaden sąd mówie nie sprosta,

gdyż Duch Święty spowoduje,

iż przemówi mądrość Boska...

 

 

 

czwartek, 9 lipca 2020

Darmo otrzymali... (-> Mt 10, 7-15)

Świętością się nie handluje,

ani na niej nie zarabia.

Kto tego nie chce zrozumieć,

pozna, że pieniądz nie zbawia.

 

Chrystus na sądzie nie spyta,

jak tam z twoim kontem w banku

lecz o dobro, prawdę, miłość,

przed drzwiami nieba, na ganku...

 

Godzien robotnik zapłaty,

kiedy uczciwie pracował,

lecz biada temu, kto kupcząc,

Dobrą Nowiną handlował...

 

Temat na wskroś aktualny

i ciągle wraca w Kościele.

Darmo dostałeś, to dziel się,

a nie żądaj nazbyt wiele...

 

W gronie Dwunastu był Judasz,

zdrajca, co z trzosa wykradał.

Jednak zanim się obwiesił,

usłyszał od Zbawcy: "Biada!

 

 

 

środa, 8 lipca 2020

Św. Jan z Dukli

Z wielu zasług tego świętego,

w świetle dzisiejszej Ewangelii,

by głosić Królestwo Niebieskie,

ceńmy, co straciwszy wzrok pełnił.

 

Codziennie do konfesjonału

po omacku gorliwie zmierzał,

żeby obciążonym grzechami,

móc uchylić furtkę do nieba...

 

Jak wybrani Apostołowie

przez Jezusa byli posłani,

tak on w franciszkańskim habicie,

niósł pomoc wzorując się na nich...

 

Teraz, jako święty Jan z Dukli,

w niebie, szczęśliwy z wieńcem chwały,

Polsce, Litwie i Ukrainie,

Bożych łask wyprasza ciąg cały...

 

 

 

wtorek, 7 lipca 2020

Żniwo wielkie (-> Mt 9, 32-38)

Dopóki wypasać trzeba będzie owce,

dopóty nieodzowni będą pasterze.

A zatem, jak długo ten świat istnieć będzie,

potrzebni będą święci kapłani w wierze.

 

Bóg Jahwe czuwał nad Narodem Wybranym

powołując świętych mężów i proroków.

Dziś Jezus Chrystus też powołuje sługi,

robotników na żniwo, gdyż większe co roku.

 

Jak różni są ludzie, nawet ci pobożni,

a katalog Grzechów głównych po to mamy,

by trzymać się Ewangelii Chrystusowej...

Trzeba więc tych, co będą napominali...

 

Powołanie jest łaską i darem Bożym.

Jest też odpowiedzią po wołaniu Jezusa.

Niekiedy doświadczamy tych odpowiedzi

tak bardzo, iż mogą nam serca poruszać...

 

I tu prośba, już kiedyś o niej wspomniałem.

Śpieszmy się kochać księży miłością Bożą,

póki dane jest nam ich mieć pośród siebie,

nie zawłaszczać, gdy na inne łany schodzą.

 

 

 

poniedziałek, 6 lipca 2020

Nowego wyzwanie 

O cudzie z córką Jaira

i uleczonej z krwotoku,

"Chrystus najlepszym Lekarzem",

jest wiersz z kwietnia tego roku...

 

Jednak wczorajsza niedziela

i w kościele powitanie,

otwiera "Księgę Nadola",

i me kolejne wyzwanie...

 

Nad Jeziorem Żarnowieckim,

na Pomorskiej, Gdańskiej Ziemi,

leży mała wieś Nadole,

którą wielu sobie ceni.

 

Choć pandemia przetrzebiła,

stan wakacyjnych turystów,

jednak nie będzie przeszkodą,

dla nowych twórczych pomysłów.

 

A sławny Święty Augustyn,

patron pięknego kościoła,

niech dopomaga w twórczości,

bo widok przepiękny dokoła.

 

A i ludzi życzliwych nie brak,

modlących nie tylko w kościele.

Wszak cuda możliwe są wtedy,

gdy Chrystus jest Przyjacielem.

 

Sam wybrałem to miejsce,

by zostawić tyle serca,

ile sam Pan Jezus zechce,

tu zaszczepić i uświęcać...


Zdjęcia

26-7-2020 św Krzysztof patron podróżnych i kierowców

Odpust Św. Anny - Żarnowiec 2020

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
69 0.30779480934143